Paschalisschool
Groepen - Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Groepsouders: Janneke en Mariska (moeders Lente en Bram)
Luizenouders: Janneke, Maike en 
Biebouder: Marijke (moeder Lisa)
Lid kinderraad: wordt binnenkort gekozen

Gym: Dinsdag van juf Kaily en vrijdag van meneer Jasper.

Jaaragenda (deze wordt aangevuld):
3 oktober: start Boekenweek, thema Vriendschap
12 oktober: sluiting boekenweek (kinderen mogen een gezelschapsspelletje meenemen)
15-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
22 november: studiedag
5 december: Sinterklaasviering
20 december: Kerstviering (school om 12:00 uit)
21-12 t/m 6-01: Kerstvakantie
19 februari: school om 12:00 uit
1 maart:Carnaval (school om 12:00 uit)
4-02 t/m 10-02: Carnavalsvakantie
20 maart: studiedag
19 april: Vrij
22-04 t/m 5-05: meivakantie 
24 mei: school om 12:00 uit
30 en 31 mei: Vrij
10 juni: Vrij
11 juni: studiedag
3 juli: wisseluurtje
5 juli: zomervakantie

Oefenen
ZELF FLITSKAARTJES MAKEN (TAFELS)
uitprinten en -knippen; omvouwen en oefenen!

Handige sites
online klas: taal en rekenen
tafels oefenen
tempo rekenen oefenen (TIP)
automatiseren
redactie sommen (verhaaltjes)
o.a. begrijpend lezen: leestrainer
bareka
oefenen met de klok
zelf sommen maken
parro

Verjaardagen
Augustus:

16 Cyril

September:
9 Sjoerd, 10 Femke

Oktober:
4 juf Aafke, 7 Bibi

November:
28 Bram

December:
4 Jop

Januari:
1 Mohammed, 14 Ilayda, 14 Dylara, 22 Britt

Februari:
1 Didi, 3 Idman, 4 Lente, 13 Meike

Maart: 
31 Dustin

April:
21 Romae

Juni:
5 Lisa, 18 Teun, 28 Joppe

Juli:
10 Thijmen, 19 Pepijn, 21 Jolijn, 23 Fleur