Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

voor een constructieve bijdrage

Medezeggenschapsraad

Inzet rechtsboven: Marloes Sengers en Stefan Tichelaar
v.l.n.r.
Lisette Arbeider - Babette Boer - Rosa Otten - Monique de Milde - Maarten Laurant - Joep Janssen

Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 4 leerkrachten en 4 ouders. Zij vergadert dit schooljaar zeven keer over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie:

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de mail: paschalis.mr@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Personeelsgeleding

Oudergeleding

 

Monique de Milde

penningmeester

Maarten Laurant

voorzitter

Joep Janssen

PR

Stefan Tichelaar

PR

Rosa Otten

communicatie achterban

Babette Boer

communicatie achterban

Marloes Sengers

literatuur

Lisette Arbeider-Vogels

secretariaat / vice-voorzitter

Waarbij opgemerkt:
wanneer Lisette de rol van vice-voorzitter op zich neemt vervangt Monique haar als secretaris;
deze rolverdeling is nog niet definitief.

Vertegenwoordiging GMR:
Fons Merkx

Vergaderdata schooljaar 2019 - 2020:
donderdag 29 augustus
donderdag 19 september
woensdag 23 oktober
dinsdag 4 februari
woensdag 25 maart
dinsdag 21 april
dinsdag 19 mei AGENDA >>
maandag 22 juni

NOTULEN / VERSLAGEN:
01-02-2016
30-03-2016
18-05-2016
23-06-2016
12-09-2016
23-11-2016
19-01-2017
13/23-03-2017
10-05-2017
05-09-2017
07-11-2017
11-01-2018
17-04-2018

14-05-2018
25-06-2018
28-08-2018
24-09-2018
31-10-2018
11-12-2018
21-01-2019
18-03-2019
21-05-2019
20-06-2019
29-08-2019
19-09-2019
23-10-2019
04-02-2020
25-03-2020
21-04-2020

Activiteitenplan 2019/2020

Jaarverslag 2018/2019

naar de reglementen