Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

voor een constructieve bijdrage

Medezeggenschapsraad

Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 4 leerkrachten en 4 ouders. Zij vergadert in  schooljaar 20/21 tien keer over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie:

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de mail: paschalis.mr@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

 

Vertegenwoordiging GMR:

Fons Merkx

Vergaderdata schooljaar 2020 - 2021:

  1. donderdag 10 september 16.30 uur
  2. dinsdag 22 september 16.00 uur
  3. dinsdag 3 november 16.00 uur
  4. dinsdag 8 december 16.00 uur
  5. donderdag 28 januari 2021 16.00 uur
  6. dinsdag 23 februari 16.00 uur
  7. donderdag 18 maart 16.00 uur
  8. dinsdag 20 april 16.00 uur
  9. dinsdag 18 mei 16.00 uur
  10. donderdag 8 juli 16.00 uur

NOTULEN / VERSLAGEN:

01-02-2016
30-03-2016
18-05-2016
23-06-2016
12-09-2016
23-11-2016
19-01-2017
13/23-03-2017
10-05-2017
05-09-2017
07-11-2017
11-01-2018
17-04-2018

14-05-2018
25-06-2018
28-08-2018
24-09-2018
31-10-2018
11-12-2018
21-01-2019
18-03-2019
21-05-2019
20-06-2019
29-08-2019
19-09-2019
23-10-2019
04-02-2020
25-03-2020
21-04-2020 (gecompleteerd met agendapunt 6)
19-05-2020
22-06-2020
10-09-2020
22-09-2020

Activiteitenplan 2020/2021

Jaarverslag 2019/2020

naar de reglementen