Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

voor een constructieve bijdrage

Medezeggenschapsraad

v.l.n.r.
boven:  Stefan Tichelaar - Perry Reffeltrath - Monique de Milde - Lisette Arbeider
onder: Bas Fleuren - Maarten Laurant - Clementine Rossen - Joep Janssen

Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 4 leerkrachten en 4 ouders. Zij vergadert dit schooljaar zeven keer over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie:

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de mail: MR.Paschalis@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Personeelsgeleding

Oudergeleding

 

Monique de Milde

secretaris

Maarten Laurant

penningmeester

Joep Janssen

vice-voorzitter
communicatie achterban

Stefan Tichelaar

PR

Perry Reffeltrath

PR

Bas Fleuren

lid

Clementine Rossen

literatuur

Lisette Arbeider-Vogels

voorzitter
communicatie achterban

Vertegenwoordiging GMR:
Perry Reffeltrath met ingang van het nieuwe schooljaar

Vergaderdata schooljaar 2017 - 2018:
dinsdag 5 september 2017
dinsdag 7 november
donderdag 11 januari 2018
donderdag 1 maart - deze is verplaatst naar:
dinsdag 17 april
maandag 14 mei
maandag 25 juni klik hier voor de agenda

NOTULEN / VERSLAGEN:

01-02-2016
30-03-2016
18-05-2016
23-06-2016
12-09-2016
23-11-2016
19-01-2017
13/23-03-2017
10-05-2017
05-09-2017
07-11-2017
11-01-2018
17-04-2018

Activiteitenplan 2017/2018

Jaarverslag 2016/2017

naar de reglementen