Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

voor een constructieve bijdrage

Medezeggenschapsraad

v.l.n.r.
boven: Lisette Arbeider - Marloes Sengers - Joep Janssen - Monique de Milde - Perry Reffeltrath
onder: Stefan Tichelaar - Maarten Laurant - Fons Merkx

Wat is Medezeggenschap?

In de wet Medezeggenschap Scholen is geregeld dat ouders en leerkrachten inspraak hebben in het beleid van de school. Behalve dat de MR een adviserende rol heeft, is de school met betrekking tot sommige onderwerpen ook verplicht om instemming te vragen van de leden van de MR. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in lestijden, aanpassingen van statuten en het vaststellen van het schoolplan.

Op de Paschalisschool is een Medezeggenschapsraad (MR) van 4 leerkrachten en 4 ouders. Zij vergadert dit schooljaar zeven keer over het te volgen beleid, dit soms met de schoolleiding.

Onze visie:

Wij hebben de ambitie om op een betrokken en integere manier een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming van ontwikkelingen en beleid van de Paschalisschool. Het welzijn van kinderen en medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. Wij communiceren hierover transparant!

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de mail: MR.Paschalis@kansenkleur.nl

Wie zijn wij?

Personeelsgeleding

Oudergeleding

 

Monique de Milde

lid

Maarten Laurant

voorzitter

Joep Janssen

PR en
vice-voorzitter

Stefan Tichelaar

PR

Perry Reffeltrath

communicatie achterban

Fons Merkx

penningmeester

Marloes Sengers

literatuur

Lisette Arbeider-Vogels

secretariaat en communicatie achterban

Vertegenwoordiging GMR:
Perry Reffeltrath

Vergaderdata schooljaar 2018 - 2019:
dinsdag 28 augustus
maandag 24 september
woensdag 31 oktober
dinsdag 11 december
maandag 21 januari
maandag 18 maart
dinsdag 21 mei
donderdag 20 juni

NOTULEN / VERSLAGEN:
01-02-2016
30-03-2016
18-05-2016
23-06-2016
12-09-2016
23-11-2016
19-01-2017
13/23-03-2017
10-05-2017
05-09-2017
07-11-2017
11-01-2018
17-04-2018

14-05-2018
25-06-2018
28-08-2018
24-09-2018
31-10-2018
11-12-2018
21-01-2019
18-03-2019
21-05-2019

Activiteitenplan 2018/2019

Jaarverslag 2017/2018

naar de reglementen