Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

vakantierooster en vrije dagen

2018 – 2019

*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld

** wijkt af van data door de overheid opgegeven

Hemelvaart

 

30 en 31 mei

2de Pinksterdag

 

10 juni

Zomervakantie*

 

8 juli t/m 16 aug.

Vrije dagen 2018-2019

Studiedagen groep 1 t/m 8 vrij

dinsdag

11-06-2019

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

vrijdag

05-07-2019

Vrije dagen groep 1-2

maandag

03-06-2019

vrijdag

21-06-2019

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020

*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld

Herfstvakantie

 

14 t/m 18 okt.

Kerstvakantie*

 

23 dec. t/m 3 jan.

Carnavalsvakantie *

 

24 febr. t/m 28 febr.

2de Paasdag

 

13 apr.

Meivakantie*

 

27 apr. t/m 1 mei

Bevrijdingsweek

 

4 t/m 8 mei

Hemelvaart

 

21 t/m 22 mei

2de Pinksterdag

 

1 juni

Zomervakantie*

 

13 juli t/m 21 aug.

 

Vrije dagen groep 1-2

 

Studie(mid)dagen groep 1 t/m 8 vrij

 

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

vrijdag

13-09-2019

 

maandag

16-09-2019

 

vrijdag

06-12-2019

maandag

11-11-2019

 

donderdag

28-11-2019

 

donderdagmiddag

19-12-2019

vrijdag

29-11-2019

 

donderdagmiddag

30-01-2020

 

vrijdagmiddag

20-12-2019

maandag

03-02-2020

 

donderdag

10-03-2020

 

vrijdagmiddag

21-02-2020

maandag

16-03-2020

 

dinsdagmiddag

16-06-2020

 

Goede vrijdag

10-04-2020

vrijdag

03-04-2020

       

Vrijdag

10-07-2020

vrijdag

29-05-2020