Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
12-04-2018

Vragenlijst tevredenheid

Alle scholen van Kans & Kleur meten eenmaal per twee jaar de tevredenheid onder alle ouders. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Via een e-mailbericht krijgt u een uitnodiging met een directe link naar deze vragenlijst. We hebben per gezin één e-mailadres gebruikt. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Mocht u geen e-mailbericht hebben ontvangen dan kunt u terecht bij Lieke van de Ven. Invullen kan t/m vrijdag 20 april. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen van de bovenbouw krijgen overigens ieder jaar een vergelijkbare vragenlijst. De vragenlijst voor leerlingen wordt ook deze maand ingevuld.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven