Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
7-04-2018

Koningsspelen 2018

Alle ouders die zich opgegeven hebben om te helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 20 april, zijn ingedeeld bij een groepje of hebben een taak.

De ouders die willen begeleiden bij de groepen 3, graag om 9.05 uur op de Suikerberg aanwezig zijn.

Ouders die zich opgegeven hebben om te begeleiden bij de groepen 1-2, graag om 8.50 uur op de Veenhof aanwezig zijn. Zij lopen dan samen met de kinderen naar de Suikerberg om daar om 9.15 uur aan de gezamenlijke start te beginnen.

Alvast hartelijk bedankt! 

Werkgroep Koningsspelen