Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
19-03-2018

Verkeerssituatie op de Suikerberg

Als werkgroep verkeer zijn we samen met de directie en de gemeente bezig de verkeerssituatie rondom school veiliger te maken.  Nu de verhuizing van de kleuters naar de Suikerberg aanstaande is, zullen er andere aanpassingen gedaan moeten worden. Dit vergt nader overleg en tijd. Tot die tijd willen we de eerder gemaakte regels opnieuw onder de aandacht brengen:

  • Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen drie gebracht en gehaald worden op het pleintje (de driehoek bij de zij-ingang). De ouder/verzorger verlaat samen met het kind het pleintje zodat het kind niet zelf oversteekt. Op deze manier zal de doorstroom op het fietspad beter gaan. 
  • Om opstoppingen te voorkomen aan de kant van de voetbalvelden bij de fietspoort, is het de bedoeling dat de ouder/verzorger doorfietst voorbij het tweede hek. Daar kan afgesproken worden zonder dat er iemand hinder van ondervindt. 

Als we met elkaar proberen de situatie rond de school zo veilig mogelijk te maken door ons te houden aan bovenstaande regels is dit een kleine stap in de goed richting.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Werkgroep verkeer