Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
13-04-2018

Ouderbijdrage

Eind november 2017 heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt 33 Euro per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het schoolreisje in juni mogelijk!