Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
9-03-2018

SAVE THE DATE – dinsdag 3 april – Lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. We hebben instemmings-, advies- en initiatiefrecht. In het belang van de kinderen van de Paschalisschool, wil de MR graag haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen en de begeleiding daarvan. Daarom nodigen wij u graag uit voor een lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier  de uitnodiging. Noteert u de datum vast in uw agenda?

U kunt zich aanmelden via: mr.paschalis@kansenkleur.nl

We hopen u te zien op dinsdag 3 april.

Hartelijke groet,

De Medezeggenschapsraad