Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
22-02-2018

Medezeggenschap doen we samen!

De medezeggenschapsraad hecht veel waarde aan nauw contact met haar achterban. We hebben immers een adviserende rol in het beleid van de school. Op sommige punten kunnen we zelfs instemming verlenen. Dit willen wij graag doen in goed overleg met onze achterban (personeel en ouders). Daarom hebben wij sinds dit jaar een nieuwe functie in de MR in het leven geroepen, te weten 'communicatie achterban'. Deze functie wordt vervuld door Joep Janssen (personeel) en Lisette Arbeider (ouder).

Voor vragen, opmerkingen, verbeterpunten of initiatieven inzake het schoolbeleid staan wij graag open voor een gesprek of mailcontact. Jullie kunnen ons bereiken via ons mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Medezeggenschap doen we samen!


Hartelijke groet van de MR