Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
22-02-2018

Wie kunnen we versieren?

Voor de nieuw op te zetten werkgroep "versieren" zoeken wij mensen die het leuk vinden om de school voor de verschillende feesten (sinterklaas, kerst, carnaval en wellicht meer) te versieren en vooral ook mee te denken hoe het beter en leuker kan. Deze groep zal ook zorgen voor vervanging van afgeschreven versiering.

Het idee is om een app-groep te maken en per feest op die manier een oproep te doen om te versieren.

Vind je het leuk om hiermee een steentje bij te dragen? Geen je op via or.paschalisschool@kansenkleur.nl