Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
3-02-2018

Ziektevervangingen

Het dreigende lerarentekort in het primair onderwijs heeft inmiddels ook onze regio bereikt. De vervangerspool was de afgelopen week in zijn geheel leeg. Concreet betekend dit dat op veel scholen zieke leerkrachten, griepgolfje, niet vervangen konden worden.

Op de Paschalisschool hebben we de afgelopen week met kunst- en vliegwerk kunnen voorkomen dat klassen onbezet waren. Het moment dat ook wij niet in staat zullen zijn adequaat vervangingen in te zetten bij ziekte komt dichterbij. In een volgende MR zal deze ontwikkeling zeker onderwerp van gesprek zijn. Het is wel zo dat wij als school bij een eerste dag ziekmelding de kinderen niet naar huis zullen sturen. Kinderen zullen dan verdeeld worden over andere groepen. 

Onze leerkrachten zien het lerarentekort steeds groter worden en maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs voor uw en onze kinderen. Dat is een van de redenen geweest dat er afgelopen tijd acties zijn gevoerd en stakingen zijn geweest. Het kan zo niet langer. Ook de komende maanden zal het primair onderwijs via het PO-front landelijk aan de bel blijven trekken door middel van estafette stakingen, om aan te geven dat het water ons aan de lippen staat. Wij hopen daarom hierbij op uw steun en begrip.

Het team van de Paschalisschool.