Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
19-01-2018

Van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders/verzorgers,

De MR is afgelopen donderdag 11 januari weer bij elkaar gekomen. In deze vergadering stonden verschillende onderwerpen op de agenda welke allemaal aan bod zijn gekomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

  • Er is een nieuwe leerkracht aangesteld voor groep 8. Sander van der Rijt zal tot het einde van het schooljaar de groep begeleiden. Ook zal Sander zich spoedig aan u voorstellen via de Maandagkrant.
  • De MR zal korte lijnen met de directie hebben omtrent de verhuizing van de Veenhof naar de Suikerberg. Het gebouw van de Veenhof blijft voor het schooljaar 2018-2019 in stand waardoor buitenschoolse activiteiten kunnen continueren.
  • Er komen gelden vrij vanuit stichting Kans en Kleur om de werkdruk voor het personeel te verlagen. De MR zal meedenken hoe deze gelden besteed kunnen worden.
  • De MR geeft een positief advies om de schoolbegroting van 2018-2019 goed te keuren.
  • Dit schooljaar wordt er een avond door de MR ge√∂rganiseerd voor ouders. Er wordt op dit moment gekeken naar een goede invulling van de avond. De MR brengt ouders op de hoogte wanneer hier meer over bekend is.
  • Afgelopen week is de RI&E uitgevoerd op de Suikerberg. De uitslag wordt met de MR besproken.

Met vriendelijke groet,

De MR Paschalisschool