Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
22-12-2017

De Veenhof gaat verhuizen

Het is zo ver. Aan het eind van dit schooljaar gaat de Veenhof verhuizen naar de Suikerberg. Dat betekent dat de locatie Veenhof gaat sluiten. Dit besluit is in goed overleg genomen met het bestuur van Stichting Kans en Kleur en samenwerkingspartner De Eerste Stap. Ook de Medezeggenschapsraad is op de hoogte van de  verhuizing en zal worden meegenomen in het gehele proces.

Er wordt al langere tijd gesproken over de verhuizing en het is fijn om alle leerlingen en leerkrachten op één locatie te hebben. Dit zal de interne communicatie en samenwerking vergemakkelijken. Ook  peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen van De Eerste Stap worden op de Suikerberg gehuisvest. Dit biedt de kans om de samenwerking en de doorgaande leerlijn tussen onderwijs en opvang te verbreden en verdiepen.  

Een verhuizing gaat niet zo maar. We zullen een aantal aanpassingen aan het gebouw en het schoolplein van de Suikerberg moeten doen om het geschikt te maken voor kleuters. Gelukkig hoeven we dit niet allemaal alleen te doen en krijgen we ondersteuning van het bedrijf Sineth waar we al mee samenwerken. Zij hebben samen met de directeur Lieke van de Ven de regie over de verhuizing. We houden u op de hoogte van de vorderingen.