Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
18-12-2017

Ouderbijdrage

Eind november heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  

De bijdrage bedraagt € 33 per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank.