Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
14-12-2017

Bericht van de MR - Schoolbegroting 2018-2019 is goedgekeurd

Maandag 11 december jl. hebben leden van de MR de schoolbegroting 2018-2019 met de directeur Lieke van de Ven doorgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn diverse vragen gesteld en door de directeur beantwoord. De jaarbegroting sluit met een positief resultaat, mede dankzij een lagere afdracht vanuit de school aan Stichting Kans & Kleur. Naar aanleiding van het overleg hebben de aanwezige MR leden een positief advies gegeven richting de MR om de jaarbegroting 2018-2019 goed te keuren. Inmiddels heeft de MR dit advies overgenomen waardoor de jaarbegroting is goedgekeurd.