Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
24-11-2017

Verkeersouders

Hierbij willen we ons graag even voorstellen: Wij zijn Danielle Hilkcman-Ubeda en Simone Rooyackers-Cremers. Sinds deze week zijn wij de verkeersouders op de Paschalisschool. Onze eigen kinderen zitten in groep 3, 5 en 7.

Als verkeersouders willen wij graag in samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeerssituatie rondom de Suikerberg aanpakken. Mede omdat in de nabije toekomst de Veenhof komt te vervallen en alle kleuters ook gebruik gaan maken van de Suikerberg.

Hiervoor hebben we al een aantal goede ideeën maar we willen jullie als ouders vragen om aan te geven waar jullie vinden dat de knelpunten liggen. Daarbij hebben we het over het loop- en fietsverkeer, het autoverkeer is naar onze mening goed geregeld en goed gescheiden van loop- en fietsverkeer.

Hiervoor gaan wij u en alle leerkrachten benaderen omdat u de situatie per uitgaande klas het beste kent. Onze vraag aan jullie is dan ook: Wat zouden jullie graag anders zien en welke ideeën heb je daarover? Alle ideeën zijn welkom! We stellen het zeer op prijs als jullie met ons meedenken, het gaat tenslotte om de veiligheid van onze kinderen …

Graag antwoord naar: veiligverkeerpaschalisschool@gmail.com

Over een aantal weken gaan wij met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland om de tafel om te kijken op welke manieren wij een en ander aan kunnen passen.

Groetjes Danielle en Simone