Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
5-11-2017

‘Leren zichtbaar maken’ op 20 november de MR is erbij, u ook?

Op 1 december 2016 hebben we u laten weten, dat de MR heeft deelgenomen aan het eerste congres ‘Leren zichtbaar maken’. Het programma ‘Leren zichtbaar maken’ geeft leerlingen beter inzicht in het eigen leerproces.

Op maandag 20 november zijn we allen van harte welkom op de ouderavond. De gastspreker van de avond is Joost Maarschalkerweerd en zal ons die avond meer vertellen over de zichtbare leerlingen.

De MR is positief over het inzetten van het traject ‘Leren zichtbaar maken’. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Een hogere kwaliteit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Tot ziens op 20 november!

Hartelijk groet,

De medezeggenschapsraad