Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
3-11-2017

Groepsoverstijgend rekenen en posters met rekendoelen

Dit schooljaar wordt bij de groepen 5 t/m 8 bij het vakgebied rekenen bekeken of het groepsoverstijgend werken kan bijdragen om nog beter aan te sluiten bij de instructiebehoeften die een leerling nodig heeft. De leerkrachten werken hierbij per jaargroep samen. Het kan zijn dat uw kind bij de leerkracht van de andere groep de instructie volgt. Er wordt gestart met blok 3, waarbij de toets voorafgaand aan het blok wordt afgenomen. Op basis hiervan worden de leerlingen in de diverse instructiegroepen ingedeeld (blauw-groen-geel). Groep 8 past deze werkwijze toe bij de projecttaak. 

Omdat we het belangrijk vinden dat het voor de leerlingen zichtbaar is wat er geleerd gaat worden, is gestart met het gebruiken van rekenposters. Op deze posters staan de doelen die in dat blok centraal staan. Voor iedere leerling is het zichtbaar wat ze al beheersen en wat ze nog moeten oefenen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, kom gerust eens een kijkje nemen in het lokaal van uw kind(eren)! Op de ouderavond `Leren Zichtbaar Maken’ voor de ouders op 20 november, wordt hier ook aandacht aan besteed.  

Voor vragen en/of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

Met vriendelijke groet,

Lucienne van Summeren:intern begeleider groep 3 t/m 8

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw