Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
22-09-2017

Informatie staking 5 oktober 2017

Onderstaande brief is afgelopen woensdag verspreid via de mail (incl. bijlage opvangmogelijkheid).

Geachte ouders en verzorgers,

Ongetwijfeld heeft u al via de pers of anderszins vernomen dat het primair onderwijs op 5 oktober 2017 de gehele dag zal staken. De inzet van de staking is een eerlijk salaris en vermindering van werkdruk. Onze leerkrachten en overige medewerkers kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan de stakingsactie of niet.

Op de Paschalisschool doen bijna alle medewerkers mee aan de actie. Dit betekent dat er op 5 oktober geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken. De school zorgt niet voor opvang van uw kind. U kunt op 5 oktober op eigen kosten terecht bij De eerste stap voor kinderopvang. In de bijlage bij deze brief staat hoe u uw kind hiervoor kan aanmelden.

Wij staan als bestuur van Kans & Kleur met veel andere schoolbesturen in Nederland achter de staking. Wij willen goed onderwijs voor leerlingen: we willen het optimale uit de leerlingen halen. Dat begint bij de kwaliteit van leraren. Het is van belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft maar een lerarentekort dreigt. Om het tij te keren is een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leraren in het basisonderwijs nodig.

Wij beseffen terdege dat deze actie voor u als ouders en verzorgers vervelend kan zijn maar vragen u ook om begrip.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Hennie Biemond College van Bestuur, Samenwerkingsstichting Kans & Kleur