Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
18-09-2017

Van de Medezeggenschapsraad

Het schooljaar is begonnen en op vijf september jl. is ook de MR weer gestart. Dit jaar in een iets andere bezetting met een nieuw lid in de personeelsgeleding (Monique de Milde) en in de oudergeleding (Stefan Tichelaar). 

Tijdens onze eerste vergadering heeft de MR nader kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de Paschalisschool Lieke van de Ven. Wij rekenen op een goede samenwerking. 

De taakverdeling van de MR voor schooljaar 2017/2018 is als volgt:


 

Wij hebben op de website van de Paschalisschool een eigen pagina. Deze kunt u bekijken door hier te klikken. Hier is o.a. het activiteitenplan van de MR te vinden. Daar staat in beschreven wat de speerpunten van de MR voor komend schooljaar zijn, welke onderwerpen er op de agenda komen te staan en wat jullie als ouders van de MR kunnen verwachten. Op de website staat ook het jaarverslag van afgelopen schooljaar 2016/2017 en de vergaderdata voor dit jaar. De vergaderdata worden ook gepubliceerd in de Maandagkrant.

Als jullie vragen hebben spreek ons aan op het schoolplein of mail ons op het nieuwe email adres: MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Met vriendelijke groeten,  

De MR.