Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
23-02-2018

De rapporten gaan weer mee ...

Woensdag 28 februari krijgen alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis om 14.00 uur. De kinderen van groep 1 krijgen nu nog geen rapport. Zij krijgen een rapport bij de overgang naar groep 2. 

Het rapport zit in een 'groeimap'. Dat betekent dat er elk jaar één rapport bij komt. Op die manier hebben we aan het eind van de basisschoolloopbaan van uw zoon/dochter alle rapporten in deze map zitten. Het is prettig wanneer u tijdens het voortgangsgesprek het rapport weer bij de leerkracht inlevert.

In de week van 5 t/m 9 maart, vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 6. Er is tevens een voortgangsgesprek voor de kinderen die vanaf de start van het schooljaar in groep 1 zitten en alle de kinderen die tot en met oktober zijn ingestroomd. Mocht u het niet zeker weten, overlegt u dan met de leerkracht van uw kind. 

De leerlingen van groep 6 mogen bij dit gesprek aanwezig en ontvangen tevens een eerste indicatie betreffende de uitstroom richting voortgezet onderwijs. Het is aan u als ouder om te beslissen wat u wenselijk vindt. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben deze gesprekken al gevoerd, samen met hun ouders en leerkracht. Voor de overige groepen worden alleen de ouders uitgenodigd.

Woensdag 28 februari om 08.30 uur zullen de inschrijflijsten er weer hangen. Voor groep 1-2 is dit op de Veenhof aan de prikborden. De lijsten van groep 3 en 4 hangen naast het halletje van groep 7A en voor de groepen 5 en 6 kunt u terecht naast groep 6A.

Wij vinden het belangrijk met elkaar in gesprek te zijn over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Denkt u eraan zich in te schrijven?

Met vriendelijke groeten,

Team Paschalisschool