Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

Paschalisschool fotoalbums

Vanaf deze pagina kunt u in het vervolg de foto's bekijken die worden gemaakt van verschillende activiteiten. U hebt daarvoor een wachtwoord nodig. Dit vindt u in het informatieboekje op bladzijde 6. We vragen u discreet hier mee om te gaan; het gaat om de privacy van uw kinderen! U kunt zelf goed bepalen aan wie u het wachtwoord evt. doorgeeft. U bent vrij in het downloaden van de foto's.
Veel plezier met het bekijken van de foto's!

naar het fotoalbum

Deze albums zijn geplaatst:
Schoolfeest bij de kleuters deel 1 (© Ilona)
Schoolfeest bij de kleuters deel 2 (© Renske)
Schoolfeest op De Suikerberg (© Coby)
Sinterklaas op De Suikerberg 1 (© Coby)
Sinterklaas op De Suikerberg 2 (© Arno)
Carnaval deel 1!! (© Sietse)
Carnaval deel 2!! (© Jikke)
Carnaval deel 3 en 4 (Veenhof) (© Jeanette)