Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Tijdens de informatieavonden hebben we aangekondigd dat we dit schooljaar twee lezingen voor u als ouders organiseren. 

De eerste avond is op 21 november en is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4. De inloop is om 20.00 uur op de Suikerberg. Thema  'bewegen is de basis'. U kunt zich voor deze avond aanmelden op het mailadres bewegenisdebasis@paschalisschool.nl

De tweede avond is op 28 november voor ouders van de groepen 5 t/m 8. De inloop is om 20.00 uur op de Suikerberg. Thema  'het verschil tussen jongens en meisjes'. Voor deze avond kunt u zich aanmelden op het mailadres hetisechtanders@paschalisschool.nl

 

Op dinsdag 27 september hebben alle kleuters genoten van een voorstelling in de bibliotheek. Het boek 'Josephina' werd verteld maar niet zomaar. Er werd tussendoor toneel gespeeld, gezongen, harp gespeeld en accordeon. Het was een mooie, lieflijke voorstelling waarin het onderwerp dementie (vergeetziekte) op een aansprekende manier voor de kinderen werd uitgebeeld. Alle ouders nogmaals hartelijk dank voor de begeleiding en het vervoer.

leerkrachten groepen 1/2

In de week van maandag 10 oktober starten we weer met het ‘na de les’ sportprogramma. We hebben weer een ontzettend leuk aanbod voor jullie klaar liggen. Er is aanbod voor groep 1-2 en groep 3 t/m 8.

Vanaf woensdag 28 september kan er aangemeld worden. Wees er snel bij, want vol = vol! We hopen weer op veel sportplezier! Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meedoen? Ga dan woensdag naar de website van onze school. Bij het tabblad ‘na de les’ vind je de verdere informatie.

 

22-09-2016

In het nieuwe schooljaar is de MR in de nieuwe bezetting weer bij elkaar geweest. Alle taken zijn voor het komende jaar verdeeld. Op de site kunt u deze taken vinden. We hebben ook afspraken gemaakt over de communicatie naar u als ouders.  Daar is het volgende uitgekomen.

 • Van iedere vergadering zal een kort verslag op de site geplaats worden, waarin de concrete afspraken van die vergadering vermeld staan.
 • Belangrijke zaken welke binnen de MR aan de orde zijn geweest, zullen tevens in de maandagkrant terug te lezen zijn.

Omdat  iedere MR-vergadering openbaar is, is eenieder van harte welkom om deze als toehoorder bij te wonen. Daarbij is aanmelding via   mr@paschalisschool.nl  wel gewenst. Dit mailadres kan ook gebruikt worden voor alle vragen en/of opmerkingen welke betrekking hebben op de taken van de MR.

Verslagen van de  vergaderingen zijn terug te vinden via onderstaande  link
http://www.paschalisschool.nl/de-school-wijchen/medezeggenschapsraad

MR Paschalisschool.

22-09-2016

Woensdag  5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema Opa’s & Oma’s voor altijd jong. Die week zullen er in de klassen allerlei activiteiten plaatsvinden rondom dit thema. 

Voor de opa’s en oma’s hebben wij een speciale vraag: Welke opa en/of oma vindt het leuk om in de periode van woensdag 5 oktober tot en met donderdag 13 oktober een kwartiertje te komen voorlezen in de klas van uw kleinkind? (groep 3 t/m 8 van 8.30 tot 8.45 uur, groep 1-2 van 8.40 tot 9.00 uur) Dit kunt u doorgeven bij de leerkracht van uw kleinkind. 

Ook willen we opa’s en oma’s graag uitnodigen om de Kinderboekenweek op vrijdag 14 oktober af te sluiten.

Dit gebeurt op de Veenhof voor de groepen 1-2 van 13.00 tot 14.00 uur.

De groepen 3 t/m 8 verzorgen een podiumoptreden op de Suikerberg voor de opa’s en oma’s in het Betrokkenheidshof.  Zie onderstaand schema. 

08.45-09.15

Groepen 3

09.30-10.00

Groepen 4

10.45-11.15

Groepen 5

11.30-12.00

Groepen 6

12.45-13.15

Groepen 7

13.30-14.00

Groepen 8

We hopen op een grote opkomst. De werkgroep Kinderboekenweek

Na een onderwijs carrière van ruim 40 jaar stopt Jos. Zijn eerste baan was op de Paschalisschool, bij meneer Jans (oud-directeur). Na een  jaar werd Jos leerkracht op ’t Kraaienest in Wijchen. Daar maakte hij de overstap van werken met kinderen en een groep, naar het werken voor kinderen en ondersteuning van de leerkracht. Hij werd intern begeleider en in 2005 maakte hij de overstap naar de Paschalisschool. Deze functie heeft hij afgelopen jaren met veel positieve energie in de onderbouw ingevuld.

Op donderdag 29 september van 13.30 – 14.30 uur is er gelegenheid voor u om afscheid van Jos te nemen, in de personeelskamer van de Suikerberg.

Jos borrelt van de ideeën en plannen om de tijd die vrijkomt in te vullen. We wensen hem heel veel plezier in de nieuwe fase van zijn leven. Hoort u, op een rustig plekje ergens in de omgeving, zachte gitaar muziek? Ga even kijken, het zou zomaar onze Jos kunnen zijn.

Annelies Aalbers,

Directeur.

Wat is de citotoets?

 • De citotoets is een methode onafhankelijke toets; het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ leerlingen kunnen we dan vergelijken met andere leerlingen in Nederland.
 • De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een- of tweemaal afgenomen. Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt.

Wat doen we met de gegevens?

 • Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw leerling ingedeeld in de gele, groene of blauwe groep. Dat kan per vak verschillen. Het indelen in de kleurgroep is een basis. Het kan zijn dat uw zoon/dochter misschien een keer extra uitleg nodig heeft of juist niet.
 • Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

Wat is een streefnorm?

 • De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vindt. De Paschalisschool heeft streefnormen vastgesteld die hoger liggen dan de inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

Wat is dan de streefnorm?

 • De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-IV of V scoort. Op de Paschalisschool hanteren we een bepaalde streefnorm; een streefnorm van 72 wil zeggen dat 72 % van de leerlingen een I-II- of III niveau hebben gehaald. Deze streefnorm wordt voor alle vakken gebruikt, behalve bij technisch lezen. Hierbij is de streefnorm 81%. We weten dat alle leerlingen kunnen leren lezen, maar er moeten wel voldoende kilometers gemaakt worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen.

Moeten alle leerlingen de streefnorm halen?

 • Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Wat is de vaardigheidsscore?

De gegevens van Cito kunnen ook worden bekeken vanuit vaardigheidsscores. Welke vragen beantwoordt de vaardigheidsscore?

 • Hoe goed doet een leerling het vergeleken met zijn leeftijdsgenoten?
 • Is de leerling vooruitgegaan op een bepaald leergebied.

De inspectie en Kans en Kleur hebben vaardigheidsscores voor verschillende vakgebieden vastgesteld. In onderstaand overzicht ziet u deze gegevens bij begrijpend lezen.

Waarom zijn de meeste gegevens voor de groepen 3 t/m 7?

 • Groep 8 maakt in april de eindcito. Er is voor hen geen citotoets eind groep 8.

Dinsdag 20 september is het zo ver. Dan vieren we samen met Arno, zijn familie, kinderen en team van de school zijn 25- jarig jubileum. Drie dagen per week is hij als conciërge aanwezig. Een functie die heel veel verschillende werkzaamheden met zich meebrengt.  

Arno staat graag voor ons klaar, maar het allerliefst maakt en ontwerpt hij dingen. In beide gebouwen is zijn handwerk zichtbaar. De paarse kasten op de Veenhof, de verrijdbare borden in de kleutergroepen en de postvakken op beide locaties. Een hobby die hij thuis ook in het klein uitvoert. Het werken met hout en het in elkaar zetten van modelbouwpakketten is zijn lust en zijn leven.

Arno is niet meer weg te denken op de Paschalisschool. We zijn ontzettend blij met alles wat hij doet en hopen dat hij nog vele jaren met ons samenwerkt.

Annelies Aalbers, Directeur.

Bewaren

Ken jij het trucje van de rubberen hand? Dat er een rubberen hand op tafel ligt en het dan net lijkt of dat jouw eigen hand is? Ha! Je hebt je hersenen gefopt! Wil je weten hoe dat kan? En hoe je je eigen hersenen voor de gek kunt houden? Kom dan naar Mystery X op woensdag 14 september van 15.00 tot 17.00 uur in het Junior Technovium. 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne vakantie. De school is gestart, het sporten van de kinderen komt of is al op gang. Ook wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe school jaar.

Na het openen van de ouderraad mail, waren we blij verrast. Veel aanmeldingen als groepsouder hebben we binnen. Voor twee groepen hebben we nog geen aanmelding, namelijk voor groep 1-2A en groep 8C. Mocht je interesse hebben om voor deze groep groepsouder te worden, meld je dan aan via de ouderraad mail or@paschalisschool.nl

De ouders die zich hebben aangemeld krijgen bericht. Voor de info avonden op school die op 13 en 15 september gepland zijn (zie website en schoolboekje), is bekend wie de groepsouders zijn. Daarnaast hebben we ouders nodig voor diverse werkgroepen . We starten met de kinderboeken week, en daarvoor kun je je al aanmelden. Daarna volgen Sint , Kerst, Carnaval, schoolfeest en specifiek voor groep 8, de afscheidsavond van groep 8. Houd je van plannen, en wil je je alvast voor een werkgroep aanmelden, laat dit ook weten via de mail van de ouderraad.

We hebben er zin in, een heel fijn schooljaar met elkaar voor onze kinderen gewenst.

Groet, Danielle, Astrid, Karin, Irna en Ingrid

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

 1. Maandag groep 3

 2. Dinsdag groep 4

 3. Woensdag groep 5

 4. Donderdag groep 6

 5. Vrijdag groep 7 en 8

In de ochtendpauze eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, zullen wij het mee terug naar huis geven. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.

Graag willen wij u informeren over het volgende. Vanaf 1 juli geldt ook voor het primair onderwijs de Wet werk en zekerheid. Het wordt lastig om na 1 juli afwezige collega’s volledig te vervangen, gezien deze wet. Het schoolbestuur waar onze school aan verbonden is, Kans & Kleur, mag maar beperkt vervangers inhuren op basis van tijdelijke arbeidscontracten.

Kans & Kleur bereidt zich hier op voor samen met de vervangerspool CPV Ingenium. Ze neemt  vanaf 1 augustus 2016 enkele medewerkers vast in dienst die als medewerker in vaste dienst in de Vervangingspool geplaatst worden. Zij zullen veel van de vervangingen op zich nemen. Het is echter onbetaalbaar om elke vervanger een vast contract te bieden.

Soms kabbelen jaren door, maar andere jaren verandert er veel. Komend schooljaar zijn er veel personele veranderingen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Anjo Tangerink, Gerry Joosten, Helen de Bree en Truus de Koning. Ieder van hen heeft een eigen wijze gekozen om het afscheid te vieren. De kinderen en ouders die hierbij betrokken worden, zijn op de hoogte gebracht. Collega’s die met hart en ziel voor het onderwijs en de Paschalisschool hebben gewerkt. We gaan hen missen.  Ze gaan nu een andere fase van hun leven in. We wensen hen heel veel plezier en een goede tijd. Tijdens de teamafsluiting van het schooljaar worden zij nog speciaal in het zonnetje gezet.

Wat verandert er nog meer?

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind het informatieboekje mee naar huis. In het boekje is altijd de kalender opgenomen met o.a. de vrije dagen van de diverse groepen. Inmiddels is alle informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar al toegevoegd aan de kalender op de website. Deze kunt u hier vinden. 

De schooltijden voor de verschillende groepen zijn:

 • groep 1-2 / 08.40-14.10 uur
 • groep 3-4-5 / 08.30-14.00 uur
 • groep 6-7-8 / 08.25-14.00 uur

U vindt hieronder zowel de vakanties als alle vrije dagen voor 2016-2017 in een oogopslag. 

Wat is het een prachtig wandelweer geweest. Stralende gezichten, trots op het behalen van de felbegeerde medaille. 

We willen graag de mensen bedanken die geholpen hebben met alle activiteiten rondom de Avond 4 daagse. Het inschrijven op de Suikerberg en de Veenhof, het schrijven van de wandeldiploma's, de hulp bij de op- en afbouw van de stand en het vullen van de vele bekertjes met water of limonade. Het beschikbaar stellen van het vervoer, het klaarzetten van de boodschappen, zodat er lekkere dingen bij de stand zijn. Kortom, bedankt!, zonder jullie is het allemaal niet mogelijk!

Hopelijk tot volgend jaar.

Groet, werkgroep de Avond 4 daagse.

De focus van het team heeft de afgelopen anderhalf jaar gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8).  Vorig schooljaar zagen we een opmerkelijke groei van de vaardigheidsscores. Hebben we dit niveau kunnen behouden of verbeteren?

 

23-05-2016

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School. In de Vreedzame School leren kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid kunnen oplossen. Dat leren zij in vijf blokken. In iedere groep besteden wij hier aandacht aan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Neem dan contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep Vreedzame School, Maria Baltussen.

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!

De Paschalisschool heeft als doel gesteld om de communicatie richting ouders te verbeteren. Daarmee zijn we al heel eind op weg door:

 • de lancering van de nieuwe website

 • het actualiseren van de teksten op de website

 • de vernieuwing van de maandagkrant

 • het invoeren van de digitale agenda

 • de nieuwe schoolgids

Communicatie kan op velerlei manieren. Wij zijn op zoek naar een creatieve (strip)tekenaar.

Heeft u zin en tijd om voor de Paschalisschool een of twee keer per maand een strip te ontwerpen/tekenen voor in de maandagkrant? Wij ontvangen uw reactie graag op: ouderbetrokkenheid@paschalisschool.nl

Bedankt!

Namens de werkgroep ouderbetrokkenheid, Lisette Arbeider

 

We hebben deze dag normale lestijden tot 14.00 / 14.10 uur met daarnaast een avondprogramma.

Alle kinderen gaan op deze dag naar een kerstspel kijken in de gymzaal. Dit kerstspel wordt in dichtvorm uitgevoerd door een aantal kinderen uit groep 7. We gaan in twee groepen kijken: groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast werken de kinderen voor het goede doel. We gaan dozen vullen met speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen. Per groep worden een aantal dozen opgepimpt en gevuld, afgestemd op een jongen of meisje en de leeftijd. Via de groepsouder van uw kind(eren) krijgt u binnenkort te horen welke leeftijd deze jongen of het meisje heeft zodat kinderen thuis kunnen kijken welk speelgoed ze kunnen missen. Het mag maximaal 1 stuks speelgoed zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Kerstbuffet in het begin van de avond. Ook dit jaar wordt uw hulp bij het kerstbuffet weer op prijs gesteld. Het gaat dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. De gerechtjes worden in samenspraak met de kinderen gekozen. Vervolgens worden deze op een kerstbal geschreven en ouders kunnen samen met hun kind een keuze maken welk gerecht klaargemaakt gaat worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u meer informatie hierover. De tijden zijn als volgt:

Veenhof: 16.45u inloop; 17.00u-18.15u eten in de klas; vanaf 18.15u vertrekken alle kleuters in lampionnenoptocht naar de Suikerberg. Om 18.45u worden alle kleuters door hun ouders opgehaald in de aula van de Suikerberg.

Suikerberg: 17.00u inloop; 17.15u- 18.30u eten in de klas. Vanaf 18.30u onthaal van de kleuters met de lampionnen; 18.45u naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 overleggen met hun ouders waar ze opgehaald worden.

We hopen dat het niet alleen voor de kinderen van onze school een mooi kerstfeest wordt maar natuurlijk ook voor de vele kinderen die het met minder moeten doen.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol

30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad