Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

1-05-2016

Ook dit jaar worden de leerlingen weer vastgelegd op de foto. Stefan Prinssen zal onze school bezoeken op maandag 30 en dinsdag 31 mei op de Suikerberg. Donderdag 2 juni zal hij de Veenhof bezoeken.

De foto's worden gemaakt met een witte achtergrond en zullen modern van uitstraling worden. 

Gemma van den Heuvel en Lucienne Hoogenboom

29-03-2016

Hulp bij activiteiten op school
In het laatste groepsouderoverleg is ter sprake gekomen dat hulpouders hun jongere kinderen mee willen nemen als ze helpen op school. In het overleg bleek dat het niet altijd handig is, omdat ouders hun aandacht dan ook aan hun jongste geven terwijl ze een groepje begeleiden voor school. De afspraak is dat je als hulpouder geen jongere kinderen mee neemt. Mocht het zo zijn dat er te weinig hulp is, dan worden er altijd zaken in overleg gedaan met de desbetreffende werkgroep. Die kan inschatten of het voor de betreffende activiteit mogelijk is. 
 
Werkgroep avond 4 daagse
Van 7-10 juni is er weer de jaarlijkse avond 4 daagse, georganiseerd vanuit de Posthoorn. Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de Paschalisschool mee te lopen, als je je tijdig inschrijft. Hiervoor moet het een en ander worden geregeld. Denk hierbij aan het verzorgen van de inschrijvingen en de bezetting regelen voor de stand langs de route. Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en te helpen organiseren, meld je dan aan via de ouderraad or@paschalisschool.nl
 
Schoolreisje
Houdt u de inhoud van de maandagkrant in de gaten, na de meivakantie horen we meer vanuit de werkgroep.
 
Ouderbijdrage
We hebben al veel ouderbijdrages binnen, waar we alle activiteiten die worden georganiseerd van betalen. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken? Alvast bedankt.
 
Groet, de ouderraad

Wordt uw zoon of dochter voor juni 2017 vier jaar, of kent u iemand in uw omgeving? Dan is het welllicht tijd om hem of haar op de Paschalisschool in te schrijven. Dit kan door het inschrijfformulier af te geven bij de school of een mailtje te sturen naar info@paschalisschool.nl. Het is voor de school van belang op tijd te weten hoeveel kinderen gaan instromen. Dit aantal is van invloed op het aantal groepen dat we kunnen formeren. Meer informatie over inschrijven van nieuwe leerlingen leest u door hier te klikken.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. 

Wilt u eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school, dan kunt u contact opnemen met Sylvia van der Burgh voor het maken van een afspraak. Stuurt u dan een mailtje naar s.vanderburgh@paschalisschool.nl o.v.v. de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter en een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. 

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien geregeld dat er toch voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Wil iedereen die met de auto komt deze parkeren bij zaal Verploegen en dit ook weer onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is dit bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

WIJ zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen. Dit geldt uiteraard niet als uw groep 1 kind net op school is gestart en hier nog niet aan toe is.

Sylvia van der Burgh

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!

We krijgen steeds vaker e-mails binnen waarin ouders inhoudelijke zaken over hun kind willen bespreken met de leerkracht en/of daarbij hun emoties verwoorden. Hiervoor vinden wij als school de e-mail geen geschikt middel. 

Welke afspraken hebben wij gemaakt over het gebruik van de mail?

 1. De mail is bedoeld voor het melden van zakelijke informatie. U kunt hierbij denken aan: doktersbezoek, tandartsbezoek of het maken van een afspraak.
 2. Ziekmeldingen vallen hier niet onder. We willen u vragen dit uitsluitend telefonisch door te geven voor 08.20 uur. 
 3. Inhoudelijke informatie over uw kind communiceren we niet via de mail. Dit doen we altijd in een persoonlijk gesprek.
 4. De mail is niet geschikt om zaken te communiceren waarbij emoties een rol spelen. Wilt u bij onduidelijkheden of conflictsituaties altijd een afspraak met de leerkracht maken?

Wanneer kunnen ouders antwoord op hun mail van de leerkracht verwachten? 

 1. Op de werkdagen van de leerkracht wordt de mail gelezen en beantwoord. Er kan dus een paar dagen tussen zitten.
 2. Het kan per leerkracht verschillen of de mail in het weekend of in de vakantie wordt gelezen en/of beantwoord.

 

Met vriendelijke groet, teamleden Paschalisschool

11-03-2016

De werkgroep schoolreis is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest en we willen graag met jullie delen waar we naar toe gaan. Wij hebben er in ieder geval veel vertrouwen in dat het een geweldige dag wordt!

Donderdag 23 juni

 • groep 1-2 gaat naar Speelboerderij Hullies in Uden

Woensdag 22 juni

 • Groep 3-4 gaat naar Julianatoren in Apeldoorn.
 • Groep 5-6 gaat naar Toverland in Sevenum.
 • Groep 7-8 gaat naar de Efteling in Kaatsheuvel.

Het vervoer is geregeld, alle leerlingen gaan per bus naar de plaats van bestemming. Via de leerkracht van uw kind(eren) volgt na de meivakantie verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep schoolreis 2016.

U kunt uw kind nog inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • Volleybal groep 3 t/m 5
 • Streetdance groep 5 en 6
 • Kleutergym
 • Voetbal groep 3 t/m 8.

Let op: Volleybal en Streetdance starten al op dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Dus wees er nog snel bij! Kleutergym start op donderdag 31 maart en voetbal in april. 

Wij hopen op enthousiaste inschrijvingen!

Werkgroep Brede School

 

Kent u ze nog, de kernwaarden van de Paschalisschool? Ruim twee jaar geleden bespraken wij ze met de ouders tijdens de waardenavonden. Het waren interessante en informatieve avonden waaruit  concrete tips kwamen, om de waarden zichtbaar te maken.

Achter de schermen hebben we binnen het team en ook samen met ouders gesproken over de waarden en uw suggesties. Maar we hebben niet alleen met elkaar gepraat. We hebben ook al van alles in gang gezet. Dit hebben wij misschien niet altijd duidelijk aan u laten weten. Dus ik wil graag een paar dingen opnoemen. We hebben lezingen georganiseerd, we hebben het kindplan en de omgekeerde oudergesprekken ingevoerd. We hebben onze website vernieuwd, kunstprojecten georganiseerd en de podiumoptredens in het leven geroepen.

Het laatste wat we gerealiseerd hebben, zijn de nieuwe rapporten. Hierin vertellen niet alleen de leerkrachten meer over uw kind. Uw kind vertelt nu ook zijn of haar eigen verhaal. Dit rapport vertelt aan de hand van onze kernwaarden over de ontwikkeling en kwaliteiten van uw kind. Hun eigen gemaakte kaften laten zien dat ze betrokken zijn bij hun rapport. Wij zijn trots op onze leerlingen en hun bijdrage aan het nieuwe rapport. Wij hopen dat u de nieuwe rapporten met plezier ontvangen en bekeken heeft. Volgende week krijgt uw kind een formulier mee naar huis. Laat ons weten wat jullie ervan vinden.

Annelies Aalbers, directeur.

Maandag 29 februari komt de inspectie van onderwijs op bezoek bij de Paschalisschool. Kans en Kleur doet mee aan de pilot van nieuw toezicht. Dit is gebaseerd op de pijlers: stimuleren en waarborgen. De inspectie wil stimuleren dat besturen en scholen stelselmatig werken aan de verbetering van het onderwijs. Daarnaast blijven de inspecteurs er onverminderd op toezien dat alle leerlingen en studenten onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit.

Mevr. Witte, Mevr. Timmermans en Dhr. Hosting gaan klassen bezoeken. Daarnaast hebben zij gesprekken met een aantal ouders, de kinderraad, leerkrachten, intern begeleiders en de directie van de school. Op het einde van de dag is er een afrondend gesprek met een deel van het team waarbij ook de bestuurder van Kans en Kleur, Hennie Biemond aanwezig is. We houden u op de hoogte van de bevindingen van de inspectie.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers

Op de dag van de  koningsspelen op 22 april vindt er een grootst sportgebeuren plaats op de sportvelden van de SC Woezik. Alle kinderen van de Paschalisschool gaan deze dag actief aan de slag. De kinderen worden verdeeld in groepen en gaan genieten van veel verschillende spelonderdelen, aangepast aan de leeftijdsgroep. 

De organisatie is in handen van de werkgroep Brede School en de werkgroep koningsspelen. Zij krijgen hulp van sportservice Wijchen en de sportstudenten. 

Maar ... ook úw hulp hebben we hard nodig! We zoeken vaders, moeders, opa’s, oma’s, buren, ooms, tante’s, wijkgenoten ... kortom, iedereen die het leuk vindt om op deze dag een groepje van 8 kinderen te begeleiden tijdens het spelcircuit!

De tijd is van 11.00u tot 14.00u. 

Uiteraard hopen we op veel hulp zodat we de kinderen een onvergetelijke sportdag kunnen bezorgen. Doet u ook mee? U kunt zich aanmelden via koningsspelen@paschalisschool.nl  

Namens de werkgroepen,  

Ans van de Pol 

Donderdag 25 februari krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Een rapport in een nieuw jasje. En daar zijn we trots op.

“Wat gaaf dat ik elk jaar opnieuw mijn eigen voorkant mag maken. En ik mag een zelfreflectie invullen. Zo staat in mijn rapport niet alleen hoe de juf of de meester vindt hoe het gaat, maar vertel ik ook wat ik zelf vind.”

Dit is één van de reacties van een leerling op de veranderingen van het rapport. Een digitaal rapport, dat de kinderen ook geprint in een mooi mapje mee naar huis krijgen. Met een unieke zelf gemaakte voorkant.

Twee jaar terug hebben we onder u als ouder(s) een enquête gehouden. We hebben toen de volgende vragen gesteld:

 •     Wat zou u willen behouden van het huidige rapport
 •     Wat vind u onnodig
 •     Wat mist u
 •     Tips en opmerkingen 

Veel van uw antwoorden en opmerkingen hebben we in de ontwikkeling van het nieuwe rapport mee genomen. Zo staat in het nieuwe rapport wat zichtbaar is aan gedrag en taakwerkhouding. Een aantal van deze items komen ook terug in de zelfreflectie die elk kind maakt. En is aan het rapport een stukje algemeen toegevoegd, waar de leerkracht iets persoonlijks over uw kind schrijft.

Wij zijn benieuwd wat u er van vindt en dat is best wel spannend. Wij stellen het dan ook op prijs als u na het voortgangsgesprek een evaluatieformulier wilt invullen.

De kinderen van groep 1-2 moeten nog even wachten. Omdat we ook voor hen over gaan naar een nieuw rapport, krijgen zij dit schooljaar alleen een rapport in juni. Er zijn uiteraard wel voortgangsgesprekken.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep rapport,

Sylvia van der Burgh. 

 

11-02-2016

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

 

Voor activiteiten die 'na de les' worden georganiseerd wordt een kleine bijdrage gevraagd. We binden vakdocenten aan de school die hun expertise voor de kinderen na schooltijd willen inzetten. Om dit te realiseren worden er kosten gemaakt. Hier valt bijvoorbeeld onder: huur gymzaal, aanschaf materialen, huur van materialen en reiskosten. In alle redelijkheid maken we financiele afspraken. Afhankelijk van de activiteit zijn er andere kosten aan verbonden. Is de gevraagde bijdrage een belemmering? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep 'brede school', Ans van de Pol.          a.vande.pol@paschalisschool.nl

Werkgroep Brede school.

Zoals u weet vergadert de MR ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata staan op de website. Wist u dat deze vergaderingen openbaar zijn en dat u deze dus kunt bezoeken? Er komen veel onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de school en dus voor u en uw kind(eren). De agenda staat ongeveer een week voor de vergadering op de website.

Wie weet kunnen we u binnenkort verwelkomen …

Namens de MR, Lisette Arbeider en Joep Janssen

Maandag is het dan zo ver. Met trots openen we om half negen de webwinkel van de Paschalisschool. Vanaf dan kunt u daar uw kind(eren) inschrijven voor het activiteitenprogramma van 'na de les' en de gevraagde bijdrage direct online betalen.

Het sportprogramma biedt voor alle leeftijden een activiteit aan.  U kunt hier direct naar de webshop of door op de website op het tabblad 'na de les' te klikken. We hopen op veel sportplezier voor de kinderen.

Werkgroep Brede School.

We krijgen verscheidene mailtjes en vragen over de zomervakantie. Hoe komt het dat regio zuid aangeeft dat dit van 23 juli t/m 4 september 2016 is en in het informatieboekje en op de website van de school iets anders staat? Klopt dat wel?

Ja dat klopt zeker. In verband met de Nijmeegse Vierdaagse wijken wij dit schooljaar af van het vakantierooster van regio zuid. Onze zomervakantie is daarom van 18 juli t/m 26 augustus.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Er zijn twee MR vergaderingen verzet naar een andere dag. De juiste data zijn maandag 01-02-2016, 19.30 uur (i.p.v. dinsdag 2-2-16) en woensdag 18-05-2016, 19.30 uur (i.p.v. dinsdag 17-5-16)

Groeten, de MR

Het sportprogramma voor ‘na de les’ is klaar. Voor alle leeftijdsgroepen is er een aanbod. Voor de groepen 1/2 is er kleutergym. Voor de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 worden de volgende sporten aangeboden: basketbal, volleybal en voetbal.

De sportlessen worden gegeven door Danielle de Jong van Sportservice Wijchen en de CIOS studenten. Tevens zijn er professionals van iedere discipline uitgenodigd om de kinderen te enthousiasmeren voor hún sport.

Vanaf 1 Februari  kunt u uw kind inschrijven via de website. U gaat naar het tabblad ‘na de les’. U komt dan terecht in de online webshop. De webshop is die dag vanaf 8.30 uur geopend. Hier staat alle informatie die u nodig heeft. Vanaf heden wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de activiteiten. U kunt dit gelijk via de webshop betalen. Vol = vol en dat kunt u ook gelijk zien. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven en betaald heeft, krijgt u een bevestiging per mail.

Natuurlijk hopen we dat veel kinderen warm lopen voor deze sporten. Want sporten is immers belangrijk voor de broodnodige beweging én is ook nog keileuk om samen te doen.

Werkgroep Brede School

15-01-2016
 • er interne vertrouwenspersonen zijn?
 • dit Yvonne Frenay en Gemma van den Heuvel zijn?
 • zij vorige week in alle klassen geweest zijn en zich hebben voorgesteld?
 • u alle verdere informatie in de schoolgids kunt vinden ?
 • dit te vinden is onder het kopje vertrouwenspersoon?

Op de website van de school is een nieuw tabblad zichtbaar met de titel na de les. Het sportprogramma na schooltijd wordt namelijk in een nieuw jasje gegoten. Als u nu op het tabblad klikt, ziet u dat u bij de webwinkel van 'Na de les' komt en deze nog gesloten is. Na de carnavalsvakantie kunt u hier uw kinderen inschrijven voor de sportactiviteiten en deze, indien van toepassing, meteen online betalen. Houdt u de maandagkrant en het nieuws dus in de gaten. Hier maken we de datum van het open gaan van de webwinkel bekend.

Voordat het echter zover is wordt de komende weken, tot de carnavalsvakantie, het aanbod nog op de bekende manier aangeboden. Hieronder vindt u welke activiteiten er voor de groepen worden georganiseerd.

Het aanbod voor groep 3 t/m 5

 • dinsdag 19, 26 januari, en 2 februari racketsport

Het aanbod voor groep 6 t/m 8

 • woensdag 20, 27 januari en 3 februari racketsport 

De kinderen kunnen direct na schooltijd inlopen in de gymzaal. De activiteit start om 14.15 uur en eindigt om 15.15 uur.

We hopen dat we veel kinderen mogen verwelkomen en dat ze veel sportplezier beleven. 

Namens de werkgroep Brede school Ans van de Pol (leerkracht groep 4) Angela Christ (BSO) en Danielle de Jong (Sportservice Wijchen).

In veel groepen komt het voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen in moeten nemen. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en school. Daarom hebben we vorig jaar dit protocol opgesteld. De bedoeling is dat ieder kind dat medicijnen op school gebruikt of mogelijk in moet nemen, een ondertekend formulier inlevert bij de leerkracht. Ook wanneer dit gaat om het gebruik van een epipen bij een mogelijke allergische reactie, pufjes, pijnstillers of neusspray.

Leerkrachten zijn wettelijk gezien verplicht om alleen met toestemming van de ouders of het advies van een arts te handelen. Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de leerkracht wat hij moet doen en waar hij verantwoordelijk voor is. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode, is regelmatig contact met de leerkracht belangrijk. Bij veranderingen in medicijngebruik, dosis, wijze van inname moet er ook direct een nieuw formulier worden aangeleverd.

Wanneer uw zoon of dochter (mogelijk) medicijnen op school gebruikt, vragen wij u om z.s.m. een ingevuld formulier in te leveren bij de leerkracht. (Zie site Paschalis – informatie – downloads - protocol medicijngebruik) De leerkracht zorgt ervoor dat de actuele informatie is terug te vinden in het dossier van uw kind.

Alvast bedankt!

Esther Driessen: coördinator bovenbouw

 

De Paschalisschool heeft als doel gesteld om de communicatie richting ouders te verbeteren. Daarmee zijn we al heel eind op weg door:

 • de lancering van de nieuwe website

 • het actualiseren van de teksten op de website

 • de vernieuwing van de maandagkrant

 • het invoeren van de digitale agenda

 • de nieuwe schoolgids

Communicatie kan op velerlei manieren. Wij zijn op zoek naar een creatieve (strip)tekenaar.

Heeft u zin en tijd om voor de Paschalisschool een of twee keer per maand een strip te ontwerpen/tekenen voor in de maandagkrant? Wij ontvangen uw reactie graag op: ouderbetrokkenheid@paschalisschool.nl

Bedankt!

Namens de werkgroep ouderbetrokkenheid, Lisette Arbeider

 

Deze oproep is bestemd voor ouders van leerlingen in groep 8. Jullie kind gaat de Paschalisschool dit jaar verlaten. Een mooi en passend afscheid hoort daarbij. Wil je samen met de leerkrachten van groep 8 hierover meedenken, laat dit dan weten via de ouderraad mail: or@paschalisschool.nl

Het heeft de voorkeur dat uit beide groepen 8 ouders in de werkgroep plaats nemen. Daar wordt naar gekeken bij het samenstellen van de werkgroep.

Groeten, de ouderraad

We hebben deze dag normale lestijden tot 14.00 / 14.10 uur met daarnaast een avondprogramma.

Alle kinderen gaan op deze dag naar een kerstspel kijken in de gymzaal. Dit kerstspel wordt in dichtvorm uitgevoerd door een aantal kinderen uit groep 7. We gaan in twee groepen kijken: groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast werken de kinderen voor het goede doel. We gaan dozen vullen met speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen. Per groep worden een aantal dozen opgepimpt en gevuld, afgestemd op een jongen of meisje en de leeftijd. Via de groepsouder van uw kind(eren) krijgt u binnenkort te horen welke leeftijd deze jongen of het meisje heeft zodat kinderen thuis kunnen kijken welk speelgoed ze kunnen missen. Het mag maximaal 1 stuks speelgoed zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Kerstbuffet in het begin van de avond. Ook dit jaar wordt uw hulp bij het kerstbuffet weer op prijs gesteld. Het gaat dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. De gerechtjes worden in samenspraak met de kinderen gekozen. Vervolgens worden deze op een kerstbal geschreven en ouders kunnen samen met hun kind een keuze maken welk gerecht klaargemaakt gaat worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u meer informatie hierover. De tijden zijn als volgt:

Veenhof: 16.45u inloop; 17.00u-18.15u eten in de klas; vanaf 18.15u vertrekken alle kleuters in lampionnenoptocht naar de Suikerberg. Om 18.45u worden alle kleuters door hun ouders opgehaald in de aula van de Suikerberg.

Suikerberg: 17.00u inloop; 17.15u- 18.30u eten in de klas. Vanaf 18.30u onthaal van de kleuters met de lampionnen; 18.45u naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 overleggen met hun ouders waar ze opgehaald worden.

We hopen dat het niet alleen voor de kinderen van onze school een mooi kerstfeest wordt maar natuurlijk ook voor de vele kinderen die het met minder moeten doen.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol

Beste ouder(s), verzorger(s),

Deze week hebben we de facturen voor de ouderbijdrage aan uw kind(eren) meegegeven. Hier worden alle activiteiten die we op school organiseren van betaald. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u deze wilt voldoen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en de kerstviering in volle gang.

Alvast bedankt namens de Ouderraad

Ook dit schooljaar verzorgen de kinderen van alle groepen weer podiumoptredens. Elke keer treden er twee groepen voor elkaar op in de aula van de Suikerberg. U bent van harte uitgenodigd te komen kijken naar het optreden van uw kind.

De podiumoptredens zijn gepland in januari en mei 2016. Elke groep verzorgt één keer een optreden op dinsdag en één keer een optreden op vrijdag. De data van de verschillende podiumoptredens staan in de kalender van de website.

Zowel voor de kinderen als voor de ouders is het podiumoptreden een feestje. Dus bent u in de gelegenheid aanwezig te zijn, mis het niet en noteer het nu alvast in uw agenda.

Groet, Annelie van Raay en Yvonne Frénay

10-11-2015
 • er gedurende de week artikelen worden geplaatst op de home page van de website?
 • deze artikelen verzameld worden en in de maandagkrant worden geplaatst?
 • wanneer u onder aan de maandagkrant op BEZOEKEN WEBSITE klikt, u direct naar de home pagina wordt geleid en alle artikelen achter elkaar kunt lezen?
30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad