Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Claudia Spierings, de verpleegkundige van de Paschalis, houdt op vrijdag 6 maart tussen 8.15 en 08.45 uur een inloopspreekuur voor ouders. Zij is voor geplande gesprekken op school aanwezig tot 10.00 uur. Als u vragen heeft over de lichamelijke ontwikkeling of gezondheid van uw kind, loop dan gerust bij haar binnen. Claudia zit op de Suikerberg in een van de kamertjes.

Op woensdagmiddag  4, 11, 18 maart 2015 komt Sport Service Wijchen buitenschoolse activiteiten aanbieden voor groep 3 t/m 8. Wij starten om 13.30 uur en ronden om 14.30 uur de activiteit  op het schoolplein af. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie met zijn allen komen! 

Wordt uw zoon of dochter voor juni 2016 vier jaar, of kent u iemand in uw omgeving? Dan is het welllicht tijd om hem of haar op de Paschalisschool in te schrijven. Dit kan door het inschrijfformulier af te geven bij de school of een mailtje te sturen naar info@paschalisschool.nl. Het is voor de school van belang op tijd te weten hoeveel kinderen gaan instromen. Dit aantal is van invloed op het aantal groepen dat we kunnen formeren. Meer informatie over inschrijven van nieuwe leerlingen leest u door hier te klikken.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. 

In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de Rekennetwerkgroep Wijchen besloten het computerprogramma Bareka te gaan gebruiken om een goed beeld te krijgen van het automatiseringsniveau op de scholen. Zo kunnen er stappen gezet worden om het niveau te verhogen. Het is van belang goed te kunnen automatiseren en memoriseren. (de uitkomst weten zonder na te hoeven denken)

Zoals u wel gemerkt heeft, is inmiddels de "nieuwe" website online. Dat betekent dat er ook veranderingen zijn m.b.t. de Maandagkrant. Iedereen die zich eerder heeft ingeschreven voor de Maandagkrant , krijgt deze nog steeds automatisch elke week in de mailbox. Heeft u zich nog niet voor de Maandagkrant aangemeld, dan is het handig als u dat alsnog doet. Waarom en wat is er dan anders?

Ook dit jaar wordt er weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich al opgegeven. Dit jaar spelen we met zeven teams, helemaal geweldig! De jongens met drie elftallen en de meisjes met vier zeventallen.

Donderdag 12 februari krijgen de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Voor groep 1 gaat het om de kinderen die meteen in augustus in de groep zijn gestart. Kinderen die na 1 oktober zijn ingestroomd, krijgen nog geen rapport.

29-01-2015

De website is aan een update toe. Er komen minder tabbladen, meer informatie, en de site wordt responsive gemaakt. Dat laatste betekent dat deze ook op een smartphone of tablet goed te bekijken is. De hoofdpagina zal veel nieuws gaan bevatten en we gaan werken met een google kalender. Houdt u dus de website goed in de gaten de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Wist u dat?De Paschalisschool gaat in augustus over naar het vijf gelijke dagen model. Eerder is er een presentatie geweest. Wanneer u die nog eens wilt (na)lezen, kunt u die vinden op de website bij downloads. Er is een speciaal mailadres geopend, waar u wanneer u vragen heeft over het vijf gelijke dagen model deze kunt stellen; klik hierop. Onder het bovenstaande kopje zullen we de komende maanden zoveel mogelijk vragen beantwoorden. U krijgt dus niet persoonlijk antwoord, maar houdt u de maandagkrant in de gaten. Er zijn al vragen gesteld over de begin- en eindtijden op beide locaties. Hier zijn we met de MR over in gesprek en u kunt binnenkort een antwoord verwachten.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Afgelopen woensdag 7 januari was er een voorlichtingsavond voor ouders van de groepen 6, 7 en 8. Hieronder vindt u de link naar de presentatie die deze avond is gegeven:
presentatie
Tevens een link naar de schoolkeuzegids:
schoolkeuzegids
U kunt deze ook terug vinden onder downloads.
Info informatiemarkt Maaswaal College

Onderwijsmarkt
Van 12 t/m 28 januari worden de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen gehouden. De leerlingen en ouders van groep 8 van de Paschalisschool zijn van harte welkom om de informatiemarkt te bezoeken die wordt gehouden op de:

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).
Datum: 14 januari 2015
Aanvang: 18.30 uur
Adres: Van Cranenborchstraat 7 (hoofdgebouw) 6525 BM NIJMEGEN


Vanaf 18.30 uur is er in de aula van de NSG een informatiemarkt waar alle VO-scholen zich presenteren. Daarnaast wordt er in twee rondes voorlichting per school gegeven. Bezoekers van de informatiemarkt kunnen zelf een keuze maken naar welke voorlichting zij gaan. De eerste voorlichtingsronde is om 19.00 uur. De tweede ronde begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden of inschrijven is niet nodig. In de aula van de NSG is er koffie, thee en frisdrank te verkrijgen.


De NSG start in 2016 met een grootscheepse verbouwing. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Bekijkt u ook vooral eens de prachtige animatie van de nieuwbouw.

Informatie over open lesavond Maaswaalcollege en kennismakingslessen Mondial College

7-01-2015

Volgend schooljaar zal het vijf-gelijke-dagenrooster bij de Paschalisschool in werking gaan (na de zomervakantie).

Biedt De Eerste Stap ook een kort dagdeel (tot 15.15 uur) aan in de BSO?

Tot nu hebben we deze kortdurende BSO niet in ons pakket. Afhankelijk van de vraag van ouders hiernaar nemen we dit in overweging. Voor ons is het daarom belangrijk te weten hoeveel ouders belangstelling hebben voor deze korte vorm van buitenschoolse opvang. Heeft u hier belangstelling voor, neemt u dan contact met ons op.

T (024) 6488388 of via info@deeerstestap.nl

Beste ouder(s),

De feestdagen en vakantie zijn bijna achter de rug, het jaar 2015 is gestart. De activiteiten op school lopen door, zo ook voor de Carnaval. Wie heeft er zin en tijd om hiermee, samen met een aantal leerkrachten, vorm aan te geven en er op vrijdag 13 februari een geweldig feest van te maken op school?

Meld je aan via de mail van de ouderraad: or@paschalisschool.nl

Groeten,
de Ouderraad

Wij willen alle ouders en kinderen erop attent maken geen kerstkaarten en uitnodigingen voor kinderfeestjes te verspreiden op school. Tijdens de kerstperiode levert dit veel onrust op in de groepen. Ook zien we geregeld teleurgestelde kinderen, die geen uitnodiging of kaartje ontvangen en andere klasgenoten wel. We hopen op uw begrip hiervoor.

20-11-2014

Maandagavond kon u het boek Sociaal? Vaardig! via school bestellen.

De kosten voor dit boek zijn €17,95. Dit is dezelfde prijs als u er in de winkel voor moet betalen. Bestelt u het via school, dan hebben we met Steven Pont afgesproken, dat € 3,00 aan de school toe komt. Mocht u het boek alsnog willen bestellen, dan kan dat. Loopt u dan even binnen, na betaling bestellen wij het boek dan voor u. Dit kan door een envelop met het geld voorzien van de naam van uw kind af te geven bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet, het team.

19-11-2014

Afgelopen maandagavond was het dan zover… de lezing van Steven Pont. Best spannend voor ons, maar ook voor u. De verwachtingen waren hoog gespannen. De zaal stroomde al snel vol. We hebben als school deze avond georganiseerd, maar de hoge opkomst van u als ouders maakte het tot een succes! Een groot compliment voor u als ouder spreekt uit de woorden van Steven Pont: “Wat een opkomst… dat maak ik ook wel anders mee.” Rond de 300 ouders en belangstellenden hebben de avond bezocht. Wat een betrokkenheid, top! En dat het goed was spreekt wel uit de onderstaande reacties die we hebben gehoord.

20-10-2014

LISPELEN: Logopedische Dienst Maas & Waal

Wat is slissen of Lispelen?

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of worden andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.

Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d]. De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s]. Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.

Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt.  Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

MAANDAGKRANT als e-mailbijlage:

Spelregels digitale toezending Maandagkrant:

1 alleen ouders/verzorgers met één of meerdere kinderen op de Paschalisschool kunnen zich hiervoor inschrijven;

2 in principe één aanmelding per gezin (indien u er meerdere wilt kunt u dit apart aanvragen bij de webmaster);

3 vermeld gedurende het inschrijfproces uw eigen mailadres, maar de naam van (één van) uw kind(eren) op school met vermelding van de groep waarin ze zitten (bijv. Wouter Flipsen 6b)

Wordt er aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan wordt uw aanmelding helaas niet geaccepteerd.

NB Let op: bij gmail-gebruikers komt de Maandagkrant vaak in de spambox of ongewenste mail terecht.


Informatie over het Onderwijs Zorg Centrum vindt u hier.