Welkom op de website van de Paschalisschool in Wijchen

Sinds 15 april 1931 wordt het basisonderwijs van de Woezik op de Paschalisschool verzorgd. Momenteel bezoeken ruim 540 leerlingen onze school. De leerlingen van de groepen 1-2 zijn gehuisvest op de locatie Veenhof. Alle andere leerlingen gaan naar de locatie Suikerberg. Deze ligt midden tussen de sportvelden en is voorzien van de meest moderne voorzieningen.

De ambitie van het team van de Paschalisschool is goed onderwijs verzorgen.

Dit willen wij bereiken door:

  • veel aandacht te besteden aan sociaal-emotionele competenties van kinderen en hen leren om medeverantwoordelijkheid te nemen voor een veilige leefomgeving (Vreedzame School).
  • hoge doelen te stellen voor ieder kind, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en competenties. Instructie, verwerking van de stof en de tijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Met deze website bieden wij u de mogelijkheid om snel informatie op te zoeken. Het is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met ouders en kinderen.

Brede School

De school staat midden in de maatschappij en werkt samen met andere partners om ieder kind optimale condities te bieden om zich te ontwikkelen. U als ouder bent hierin een belangrijke partner. Daarnaast werken we nog met vele anderen samen, zoals de peuterspeelzaal, BSO, TSO …… Informatie hierover vindt u onder de button van “Brede School’. Lees meer...

Vreedzame School

Ieder mens is onderdeel van de gemeenschap. De complexe tijd waarin wij leven vraagt veel vaardigheden en inzichten om keuzes te maken, te communiceren en samen te werken c.q. te leven. Vanaf groep 1 besteden wij hier structureel aandacht aan vanuit de principes van “De Vreedzame school”.Lees meer...

Agenda

Blijf op de hoogte van wat er allemaal gepland staat dit schooljaar. U kunt de informatie in de schoolgids van dit jaar vinden maar uiteraard ook hier op de website! Klik hier voor de agenda...