Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

14-07-2017

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten weer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u. Dit jaar is er voor gekozen om 1 keer een podiumoptreden te organiseren. Dit optreden vindt plaats in de aula op de Suikerberg. In maart 2018 werken we een hele week aan een Kunstproject. Ter afsluiting kunt u tijdens een inloopmoment de kunst van uw kind komen bewonderen. Dit zal zijn op Goede vrijdag, 30-3-2018. Op de Suikerberg bent u welkom tussen 11.30 uur en 12.00 uur, op de Veenhof tussen 11.40 uur en 12.10 uur. Noteert u de data in uw agenda?

Met vriendelijke groet, Philomea Willems en Yvonne Frenay, ICC-ers

13-07-2017

Voor alle nieuwe ouders in groep 1-2 is het handig vast de groepsinfo te hebben. Deze kunt u voor het schooljaar 2017-2018 hier downloaden.

Met vriendelijke groet, leerkrachten groep 1-2

Vrije dagen groep 1-2

Vrijdag             29-09-2017

Vrijdag             17-11-2017

Maandag         04-12-2017

Vrijdag             02-02-2018

Maandag         05-03-2018

Vrijdag             01-06-2018

Woensdag       04-07-2018

Donderdag       05-07-2018

Vrije dagen groep 1 t/m 6

Maandag         11-06-2018

Vrije middagen groep 1 t/m 8 en schakelklas

Vrijdag             22-12-2017 – Veenhof 12.10 uur vrij / Suikerberg 12.00 uur vrij

Vrijdag             30-03-2018 – Veenhof 12.10 uur vrij / Suikerberg 12.00 uur vrij

Studiedagen 2017-2018 groep 1 t/m 8 en schakelklas

Maandag         18-09-2017

Maandag         23-10-2017

Dinsdag           07-11-2017

Vrijdag             26-01-2018

Vrijdag             13-04-2018

Vrijdag             06-07-2018

Alleen schakelklas

Dinsdag           10-04-2018

Het schooljaar is bijna afgelopen. De afgelopen weken is er veel gereageerd op de vraag voor groepsouders. Bedankt daarvoor. Alleen voor groep 8B zijn er geen aanmeldingen. Heb je interesse, laat het weten via de NIEUWE or mail: OR.Paschalis@kansenkleur.nl 

De ouders die zich hebben aangemeld, krijgen nog bericht van de ouderraad of ze zijn ingedeeld.

Groet, Ingrid Ermers

secretaris ouderraad

De ouderraad wil alle ouders, vrijwilligers en de sponsors hartelijk bedanken voor hun inzet. Want zonder jullie hulp en bijdrage zou het opzetten van de activiteiten voor de kinderen onmogelijk zijn geweest. Samen met de steun en support van de leraren en directie hebben wij weer leuke activiteiten kunnen organiseren, onze dank hiervoor.

Voor degenen die de foto’s activiteiten nog willen bekijken, willen we verwijzen naar het fotoalbum van school  (klik hier) of naar de fotoalbums van de individuele groepen.

Volgend jaar willen wij weer leuke activiteiten vaar onze kinderen organiseren en natuurlijk kunnen wij alle hulp gebruiken.

Zo hebben wij de volgende werkgroepen:

 • September: Kinderboeken week
 • November: Sinterklaas
 • December: Kerst
 • Februari: Carnaval
 • Juni: Avond4daagse
 • Juni: Schoolreisje
 • Juli: eindfeest groep 8
 • Sport activiteiten o.a. handbal en voetbal toernooi

Hulp in de werkgroepen kan bestaan uit het helpen organiseren tot versieren en helpen op de dag zelf tot foto’s maken en alles daar tussen in. Wij hopen dat alle ouders, vrijwilligers en sponsors ons volgend school jaar natuurlijk weer bij zullen staan.

5-07-2017

Na 22 jaren Paschalisschool gaat juf Gerda met pensioen! Juf Gerda heeft menige generatie kinderen geholpen bij het leren en ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat zij met volle teugen van haar vrije tijd gaat genieten en danken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren.  

Juf Judith start aankomend schooljaar op de Trinoom als junior intern begeleider en leerkracht. Juf Rianne gaat werken op de Buizerd en juf Janneke heeft een baan aangenomen bij de invallerspool. Ook hen willen we enorm bedanken en heel veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging.

Juf Lisanne heten we welkom op de Paschalis. Zij komt ons team versterken op de maandag en dinsdag in groep 8.

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

Wij wensen alle kinderen en ouders van de Paschalis alvast een hele fijne zomervakantie toe. We hopen iedereen op maandag 28 augustus weer uitgerust en in goede gezondheid terug te zien! De leerlingen van groep 8 wensen we een flitsende start toe in het voortgezet onderwijs. Voor nu eerst genieten van een bijzondere afscheidsweek.  

 • In geval van nood tijdens de vakantie is Esther Gunsing bereikbaar op esther.gunsing@kansenkleur.nl
 • In de week van 29 juli t/m 6 augustus is Sylvia van der Burgh bereikbaar op sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

 

4-07-2017

De vakantie is in aantocht! Dat betekent o.a. dat de websites van de verschillende groepen tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. Op 15 juli gaan deze ‘op zwart’, en op 26 augustus zullen ze met hernieuwde inhoud weer te bekijken zijn. Wilt u nog genieten van foto’s die er gemaakt zijn van uw kind(eren), dan kunt u deze nog downloaden t/m 14 juli. Na deze datum kan het helaas niet meer. De fotoalbums op de schoolsite blijven nog staan tot eind augustus.

3-07-2017

Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij als Sportfondsenbad willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag op uw school is, komen zwemmen voor slechts € 2,00 p.p. (i.p.v. € 5,30) in Sportfondsenbad Nijmegen-West. Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur en de leerlingen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook is er dan een leuk spelprogramma/stormbaan.

De studiedagen zijn gepland op: 18-9-2017, 23-10-2017, 7-11-2017, 26-1-2018, 13-4-2018 en 6-7-2018. U vindt deze ook in de kalender en in het informatieboekje.

Momenteel is er veel overlast van jeugd op het schoolplein. Met name in het weekend en ‘s avonds klimmen jongeren op de galerij en het dak en wordt er veel vernield. De school heeft geen idee wie dit doen en omdat er geen huizen in de buurt staan, vindt er weinig sociale controle plaats.

Nu is onze ervaring dat er in de zomervakantie ook regelmatig sprake is van vandalisme en willen we u vragen mede een oogje in het zeil te houden. Ziet u iets? Loopt u toevallig met de hond langs? Schroom dan niet om een foto te maken en contact te leggen met Els Verbeek van MEERVOORMEKAAR. U kunt haar bereiken via e.verbeek@meervoorelkaar.nl en bij nood op nummer 0639114136

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn er natuurlijk weer  groepsouders nodig.
Hiervoor kun je jezelf per direct opgeven via het emailadres or.paschalis@kansenkleur.nl. Vermeld daarbij je naam en ook welke klas het betreft.
 
Let op: aanmelden kan tot 10 juli. In de eerste week van september zullen wij iedereen informeren of en bij welke groep je eventueel groepsouder bent geworden. Als het nodig is, wordt er in het begin van het nieuwe schooljaar nog een oproep geplaatst. Het doel is, dat bij de eerste informatiebijeenkomst met de nieuwe klas, bekend is wie de groepsouder(s) is (zijn). 
 
Heb je interesse om groepsouder te worden, maar weet je niet goed wat hier bij komt kijken? Kijk eens op de site van de Paschalisschool bij het kopje onze school/ ouderraad. Ook kun je bij vragen contact met ons opnemen via de mail. We zien jullie reacties graag tegemoet. 
 
Alvast bedankt!
 
Groetjes, 
Astrid, Irna, Danielle, Karin en Ingrid

Groep 7 is op maandag 12 juni naar het dorp gegaan voor een dorpswandeling. Daarbij kregen we meer te weten over de geschiedenis van het dorp Wijchen. We moesten goed opletten, want we kregen tijdens de wandeling vragen die we moesten beantwoorden en hiervan een bepaalde letter op ons blaadje moesten schrijven. Uiteindelijk vormden deze letters samen een woord: Paardenkoets.

We gingen in twee groepen uiteen en liepen het rondje rondom het dorp in tegengestelde richting. We liepen naar verschillende plekken en als we bij een plek waren, vertelde de gids over wat er vroeger op die plek was. Hij liet tussendoor ook foto’s zien om het te laten zien hoe het er vroeger uit zag. De gids vertelde bijvoorbeeld dat er een vroeger altijd een veemarkt was op het marktplein. Hij vertelde ook dat de homberg vernoemd is naar een berg, net zoals als de kraaienberg. Ook hebben we een verhaal gehoord over de letters die op het kasteel te zien zijn. Kortom, we zijn veel dingen te weten gekomen over het dorp Wijchen.

20-06-2017

Kans en kleur heeft afspraken gemaakt met de eerste stap over voorschoolse opvang. Het gaat dan over opvang tijdens het uur van de prikactie op dinsdag 27 juni.

Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u via onderstaand mailadres aangeven dat u voor dat uur van betaalde opvang van de eerste stap gebruik wilt maken. Wij hebben de opdracht als school te inventariseren wie hier gebruik van wil maken en dit uiterlijk vrijdag met de eerste stap af te stemmen. U hoeft zich dus niet zelf bij de eerste stap aan te melden. Ook ouders die geen contract hebben met de eerste stap kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Wilt u hiervan gebruik maken, stuurt u dan voor donderdagavond 20.00 uur een mailtje naar sylvia.vander.burgh@kansenkleur, met als onderwerp opvang, waarin u de naam van uw kind en uw eigen mailadres vermeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Deze informatie is ook naar alle ouders gemaild. Mocht u deze niet hebben ontvangen, wilt u dan uw juiste mailadres doorgeven via administratie-paschalis@kansenkleur.nl


Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

 

19-06-2017

Dinsdag 27 juni doet het gehele team van de Paschalisschool mee aan de prikactie van PO in actie. Zie hierover de informatie in de Maandagkrant van vorige week. Deze informatie is ook aan iedereen persoonlijk per mail verstuurd.
Dit betekent dat de deuren van de school een uur later opengaan. De hele school start een uur later. Dit betekent voor de groepen 6 t/m 8 dat de lessen starten om 09.25 uur, voor de groepen 3 t/m 5 09.30 uur en voor de groepen 1-2 09.40 uur.

U kunt de petitie nog steeds digitaal tekenen via www.pofront.nl. Voor de kinderen die op de dinsdag normaal gesproken gebruik maken van voorschoolse opvang, kunt u vanzelfsprekend bij de eerste stap terecht.

Met vriendelijke groet,

Het team

16-06-2017

Onlangs heeft u  vanuit de MR de uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een enquête over de bevindingen van het vijf gelijke dagen model (5GDM). U hebt daar in grote getale op gereageerd (135 ouders vulden de enquête online in), waarvoor onze welgemeende dank. Het levert ons en de school bruikbare informatie op waar we als MR volgend schooljaar mee aan de slag gaan. Van enkele ouders kregen we via de mail bruikbare feedback.

Als MR willen we in samenspraak met de directie onderzoeken of er een betere balans gevonden kan worden tussen inspanning en ontspanning, zodat er meer rust voor de kinderen komt. Daarnaast kwam er naar voren dat een aantal kinderen te weinig tijd krijgt om rustig de lunch te kunnen opeten. Ook op dit punt willen we bezien of er verbetering mogelijk is. De gehele uitslag kunt u  hier downloaden. De leerkrachten vulden een soortgelijke enquête in. Hieruit bleek vooral dat de werkdruk niet is verminderd door het 5GDM. Deze uitslag nemen we mee om te bespreken of er ruimte is voor verbetering.

Met vriendelijke groet, de MR

De vrije dagen en de studiedagen voor het schooljaar 2017-2018 zijn bekend. Deze vindt u hier en tevens in de kalender op de website. De eerste schooldag ontvangt u weer het informatieboekje. Ook daar is deze informatie in opgenomen. Voor de groepen 1-2 zijn dagen aan het eind van het schooljaar opgenomen en voor alle groepen een studiedag op de laatste schooldag. Dit heeft te maken met een mogelijke verhuizing van de Veenhof dan wel een interne verhuizing op de Suikerberg. Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

De bezetting van de MR voor komend schooljaar is bekend. Er waren even veel aanmeldingen als beschikbare zetels, dus er zijn geen verkiezingen nodig.

De oudergeleding bestaat uit Lisette Arbeider, Bas Fleuren, Maarten Laurant en Stefan Tichelaar. 
De personeelsgeleding bestaat uit Joep Janssen, Monique de Milde, Perry Reffeltrath en Clementine Rossen.

In september gaan we de taken verdelen en stellen we ons aan jullie voor via de maandagkrant!

Hartelijke groeten, de MR

2-06-2017

Hallo Wandelaars van de Paschalisschool, 

Dinsdagavond 13 juni gaat de avond 4 daagse van start. Hierbij alle informatie welke belangrijk is voor de avond 4 daagse. Lees deze informatie daarom goed door

Indien je je wel hebt ingeschreven maar je ontvangt geen routeboekje en startkaart, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via kemacaja@hotmail.com  Er is een startkaart gemaakt, als je er voor hebt betaald. Eind van deze week 8 en 9 juni, worden de startkaarten/boekjes via de leraar uitgedeeld.

We zoeken nog meer mensen die willen helpen bij de stand. Lijkt het je leuk om dit voor een avond op je te nemen, geef je dan op via OR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Alle informatie kunt u hier downloaden.

POinActie, een groep van nu al 39.000 leerkrachten in het primair onderwijs, komt in actie voor een beter salaris en minder werkdruk. 

Als werkgever van 320 medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs in Wijchen, herkent Kans & Kleur de problemen. Samen met POinActie doen wij een oproep aan de politiek om in het regeerakkoord geld vrij te maken om deze problemen aan te pakken. Er is geld nodig voor eerlijke salarissen - dezelfde beloning voor leraren in het primair onderwijs als voor tweedegraads leraren in het voortgezet onderwijs – en voor meer helpende handen in de groep om passend onderwijs te realiseren. 

Kans & Kleur wil goed onderwijs voor leerlingen: we willen het optimale uit de leerlingen halen. Dat begint bij de kwaliteit van leraren. Het is van belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft maar een lerarentekort dreigt. Een beter salaris en lagere werkdruk voor leraren in het basisonderwijs zijn essentieel om het tij te keren.

Ook ouders kunnen hun steun betuigen via https://www.poinactie.nl/meedoen/ of zich aanmelden bij de oudergroep op Facebook. Meer informatie over de actie kunnen ouders vinden op https://www.poinactie.nl/ouders/

Hennie Biemond, College van Bestuur

19-05-2017

Recent hebben we een behoorlijk aantal tablets aangeschaft voor de Paschalisschool. Om goed te kunnen werken met de educatieve software is het van belang dat de leerlingen soms gebruik kunnen maken van auditieve ondersteuning. Aangezien de huidige koptelefoons niet voldoen, krijgen alle leerlingen uit groep 3 t/m 7 éénmalig een eigen doosje met daarin oortelefoontjes voor het gebruik op de computer. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen oordopjes. Nieuwe oortelefoontjes kunnen bij Monique worden aangeschaft voor €2,50 (vergelijkbaar met de afspraak over de vulpen). Leerlingen mogen ook van thuis oortelefoontjes meenemen met als voorwaarde dat het compacte zijn die ze makkelijk kunnen opbergen in hun eigen laatje.

Ieder nieuw schooljaar krijgen de leerlingen van groep 3 éénmalig een eigen setje. Voor de leerlingen uit groep 8 zijn geen nieuwe setjes meer besteld. De groepen 8 zullen in ieder geval voldoende koptelefoons tot hun beschikking hebben voor de komende weken.

Namens de werkgroep ICT,

Maikel Beumer

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator

Aan het begin van het schooljaar hebben we lezingen gehad van Hanneke Poot. Voor de groepen 1 t/m 4 was het onderwerp voornamelijk het belang van rollen en kruipen. Hanneke Poot heeft toen o.a. besproken dat ieder kind dat geboren wordt, bepaalde reflexen heeft. Deze reflexen verdwijnen in de loop van de eerste jaren, maar niet bij ieder kind. Soms heb je te weinig gekropen, gerold of op de buik gelegen. 
 
 

Er zijn twee mensen bij ons in de klas geweest , om te vertellen wat ze doen bij NXP. Ze hebben ons geleerd dat in bijna alle elektrische apparaten chips zitten en wat chips zijn. Er zitten in en om de chips gouden draadjes en snelwegen. We mochten onder andere cleanroompakken aantrekken waarmee ze de cleanroom in mogen.  In een cleanroom mogen geen stofdeeltjes op de chips komen. Je mag er dus niet rennen anders komen er te veel stofdeeltjes.  We hebben ook chips mogen bekijken. We hebben heel veel geleerd. 

Sandra en Pedro van NXP, bedankt voor jullie bezoek.

 

Bas, Bram en Kay van groep 6b

Binnenkort start opnieuw een serie free running lessen. Het wordt nog sneller, spannender, actiever en echt spectaculair.  Wederom is er de mogelijkheid je in te schrijven voor drie lessen. Deze zijn voor de groepen 3, 4 en 5 en daarnaast ook voor de groepen 6, 7 en 8. Wie doet er mee?

Kijk snel op de website onder het tabblad van 'na de les' activiteiten. Hier vind je verdere informatie en kun je je opgeven.

Veel sportplezier.

Werkgroep Brede School.

Hennie Biemond, de bestuurder van Kans & Kleur, heeft het team en de MR geïnformeerd over de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur. Het is een open vacature. De gehele benoemingsprocedure directeur kunt u lezen via deze link. Team en MR zijn druk bezig om na te denken over de profielschets en de advertentie. Tevens wordt onderling afgestemd wie wordt afgevaardigd in de benoemings advies commissie. Deze week zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het streven is om voor de zomervakantie de procedure af te ronden.

In de periode van 1 mei tot de benoeming van de nieuwe directeur is het volgende geregeld. Hans Velvis (directeur van de Trinoom) wordt waarnemend directeur. Sylvia van der Burgh heeft de algehele dagelijkse leiding van de school. Zij gaat vanaf 1 april volledig werken. Er is besloten dat Esther Gunsing vanaf 22 maart ook woensdag management taken gaat invullen. Haar werkzaamheden van die dag voor de verschillende groepen worden vervangen. Door eerder extra management uren in te zetten en dit niet pas vanaf  1 mei te doen, verwachten we een zo soepel mogelijke overgang te realiseren.

Annelies Aalbers

Huh? Wat is dat nu voor een rare vraag! Niemand heeft zin in luizen; het jeukt, het kriebelt en je  komt er niet 1-2-3 van af. Daarom proberen de veel scholen in Nederland de luizen te slim af te zijn. Op 8 maart is het Luizendag 2017. Stel je eens voor dat alle scholen meedoen om op een dag, alle kinderen in Nederland te controleren op hoofdluis. Heb je ze niet dan ben je klaar. Heb je ze wel en start je met behandelen, dan kunnen binnen 14 dagen alle hoofdluizen bij schoolkinderen in Nederland verdwenen zijn. Zo is de kans op dat je ergens luizen oppikt een heel stuk kleiner. 

23-02-2017

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met de methode Argus Clou voor wereldoriëntatie. Deze methode bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Elk vak heeft vijf thema’s en bij al deze thema’s zijn toetsen. In totaal zijn er dus 15 toetsen. Wij merken dat deze hoeveelheid veel is voor de kinderen van groep 5 en 6 en de voorbereiding thuis niet altijd meevalt. Daarnaast zien wij ook dat kinderen het lastig vinden om te ‘leren’ leren en dat meer instructie hierop van groot belang is.

Om deze redenen hebben wij het volgende besloten: vanaf nu krijgen de leerlingen van groep 5 geen leerwerk meer mee naar huis van Argus Clou. Ze krijgen per vak twee keer een toets waarbij ze het boek mogen gebruiken en wij hen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. De tijd die overblijft, wordt besteed aan het aanleren van leerstrategieën.

Bij de leerlingen van groep 6 wisselen we boektoetsen af met toetsen waar thuis voor geleerd kan worden, zodat er een duidelijke opbouw is richting zelfstandig leren. De topografietoetsen nemen we af en de betreffende stof gaat mee naar huis om uit het hoofd te leren a.d.h.v. opzoekkaarten.

In groep 7 en 8 blijft de situatie ongewijzigd. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs staat hierbij centraal. Wij verwachten door de nieuwe opzet, dat de leerlingen beter leren hoe ze met bepaalde stof moeten omgaan en welke aanpak hiervoor het beste werkt.

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing, coördinator bovenbouw

Zoals reeds eerder gemeld in de Maandagkrant is het alweer bijna Sinterklaas! En zoals ieder jaar is de Sinterklaas werkgroep druk bezig met de voorbereidingen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders. Inmiddels hebben we gelukkig al veel aanmeldingen gehad van ouders. Daarvoor alvast hartelijk dank!! Hier zijn we erg blij mee. Echter, we hebben helaas nog onvoldoende aanmeldingen om te helpen met het versieren van de school. 
 
Het versieren zal plaatsvinden op:
 • 10 november om 8:40, locatie Veenhof 
 • 11 november om 12:00, locatie Suikerberg 
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
 
Sinterklaas werkgroep

Deze lezing is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4.  U bent van harte welkom op deze avond en kunt zich aanmelden via bewegenisdebasis@paschalisschool.nl. Inloop 20.00 uur op de Suikerberg.                                                              

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

 1. Maandag groep 3

 2. Dinsdag groep 4

 3. Woensdag groep 5

 4. Donderdag groep 6

 5. Vrijdag groep 7 en 8