Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Wat is dat een flitsbezoek? - Flitsbezoeken zijn korte bezoekjes in de groep van circa drie minuten waarin een aantal aspecten van de les worden bekeken. Deze aspecten zijn: 

 •     De betrokkenheid van de leerlingen bij de les.
 •     De keuzes van de leraar met betrekking tot de activiteiten in relatie tot het leerdoel.
 •     De interventies en beslissingen van de leraar in relatie tot het leerdoel.
 •     ‘Aankleding’ van de wanden.
 •     Veiligheid en gezondheid.

Hierbij willen wij u erop attenderen, dat woensdag 14 oktober de jaarvergadering van de Ouderraad is. Iedereen is van harte welkom. Aansluitend is er het groepsouderoverleg, bestemd voor de groepsouders. Inloop 20.15 uur, start vergadering 20.30 uur, lerarenkamer lokatie Suikerberg.

 

 

Op woensdagavond 25 november nodigen wij alle ouders uit voor een informatieavond ‘seksuele voorlichting’. Vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open op locatie Suikerberg. Om 20.00 uur gaat de avond van start. We ronden uiterlijk 21.30 uur af.

In samenwerking met Josien Warris van stichting MEER Welzijn Wijchen geven we informatie rondom de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe wij daar als school zijnde in groep 7 en 8 vorm aan geven. De lessen ‘relaties en seksualiteit’ starten na de kerstvakantie.

Het is een informatieve en interactieve avond, waarbij wij hopen op een grote opkomst. Zeker wanneer uw kind in de bovenbouw zit, is het een echte aanrader!

De bedoeling is dat u zich aanmeldt via infoseksuelevoorlichting@paschalisschool.nl Geef hierbij aan in welke groep uw zoon of dochter zit en of u met één of twee personen komt. De sluitingsdatum is 19 november.  

Met vriendelijke groet,

Esther Driessen

Coördinator bovenbouw

De gemeente Wijchen is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen. Kinderen die iets doen voor een goed doel. Kinderen die iets betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, soms valt het niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan. Vandaar dat burgemeester Hans Verheijen dit jaar weer kinder- en jongerenlintjes uitreikt aan kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

6-10-2015

Voor de ouders die hun kind aangemeld hebben voor de eerste communie is er een ouderavond op dinsdag 13 oktober 2015 in het zaaltje bij de Paschaliskerk. Het begint om 20.00 uur.

De voorstelviering is op 17 Oktober 2015 om 19.00. Er is een kindernevendienst. Bij deze viering is iedereen van harte uitgenodigd. 

Ook dit jaar is er bij de tankstations van Total weer een leuke actie waarmee u voor gratis leesboeken kunt sparen. Wanneer u niks doet met deze actiestickers, willen wij deze als school heel graag hebben zodat we ook hiermee onze boekencollectie weer wat uit kunnen breiden! Inleveren van de actiestickers kan bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt namens de kinderen, Gemma en Sandra

Zoals elk jaar zijn er tijdens de Kinderboekenweek allerlei leuke aanbiedingen en ontvangt u bij aankoop van een boek ook het kinderboekenweekgeschenk. Zeker de moeite waard.

Dit jaar kunt u hiermee tevens de school helpen met de aanschaf van nieuwe leesboeken. Hoe? Heel eenvoudig, u koopt een boek bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek (7-18 oktober).

5-10-2015

De lezing van Colette de Bruin 'Geef me de Vijf', voor iedereen met autisme of behoefte aan meer duidelijkheid is op dinsdag 20 oktober. Er stond een verkeerde datum in de kalender.

30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

27-09-2015

Tijdens de kinderboekenweek van 7-18 oktober organiseert de bibliotheek Wijchen verschillende activiteiten. Wat er allemaal te doen is kunt u in de folder lezen.

De cito toetsen worden jaarlijks afgenomen in de groepen 3 t/m 8. De groepen 1-2 werken met Onderbouwd voor rekenen, taal en motoriek. Hierbij worden alle leerlingen per leerdoel gevolgd.

Wat is de citotoets?

 • De citotoets is een methode onafhankelijke toets;  het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ kinderen kunnen we dan vergelijken met andere leerlingen  in Nederland.
 • De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een of tweemaal afgenomen. Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt.

Wat doen we met de gegevens?

 • Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw kind ingedeeld in de gele, groene of blauwe groep. Dat kan per vak verschillen.
 • Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

Wat is een streefnorm?

    De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vinden. De Paschalisschool heeft streefnormen vastgesteld die hoger liggen dan de inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

Wat is dan de streefnorm?

 • De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-IV of V scoort. Op de Paschalisschool hanteren we een bepaalde streefnorm; een streefnorm van 72 wil zeggen dat 72 % van de leerlingen een I-II- of III niveau hebben gehaald. Deze streefnorm wordt voor alle vakken gebruikt, behalve bij technisch lezen. Hierbij is de streefnorm 81%. We weten dat alle kinderen kunnen leren lezen. Maar er moeten voldoende kilometers gemaakt worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen.

Moeten alle kinderen de streefnorm halen?

 • Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw kind.

Waarom zijn de meeste gegevens voor de groepen 3 t/m 7?

 • Groep 8 maakt in april de eindcito. Er is voor hen geen toets tussenopbrengsten eind groep 8. 
24-09-2015

Mogen we een deel van de website onder uw aandacht brengen? Heeft u de groepssite van uw zoon / dochter al bekeken? Hier gaat u direct naar de site van de groepen. Wij wensen u veel leesplezier.

24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Wij werden door een ouder geattendeerd op deze poster van Loesje. In het kader van veiligheid en verkeer rond school, willen we deze graag met u delen. Komt u iets tegen dat op een ludieke manier past binnen de ontwikkelingen van de school, een thema of een eerder bericht, dan kunt u deze mailen naar maandagkrant@paschalisschool.nl. Wellicht wordt het dan geplaatst. 

 

Binnenkort starten we in de groepen 1-2 met voorleeskwartiertjes die worden verzorgd door o.a.de ouders. Hiervoor zijn we op zoek naar zitzakken voor in de voorleeshoek. Heeft u er nog een staan en gebruikt u die niet meer of heeft u er een te leen? Dan horen we dat graag van u. 

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien toch veel dat er toch voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Wil iedereen die met de auto komt deze parkeren bij zaal Verploegen en dit ook weer onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is dit bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

WIJ zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen. Dit geldt niet als uw groep 1 kind hier nog niet aan toe is.

Sylvia van der Burgh

Brede School & Sport gaat de week van 21 september starten op dinsdagen en woensdagen. 

Tijd: 14:15 – 15:15 uur

Op dinsdag zijn alle kinderen uit de groepen 3 t/m 5 welkom om mee te doen. 
Op woensdag zijn alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 welkom om mee te doen. 

In samenwerking met Sport Service Wijchen en stagiaires van ROC Sport & Bewegen worden er steeds afwisselende activiteiten georganiseerd.

Op dinsdag 22 september,  29 september en 6 oktober trappen wij (de stagiaires Sport) af met een lessenserie van 3 weken slagbal. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 5 zijn hiervoor uitgenodigd.

Op woensdag 23 september,  30 september en 7 oktober organiseren wij stoeispelen.  Kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 zijn hiervoor uitgenodigd.

Jop, Clarens en Pieter verwachten alle kinderen die willen deelnemen steeds om 14.15 uur bij de hoofdingang van de school. Zorg voor passende kleding en extra te drinken en eten. Alle activiteiten zijn gratis! We hebben er ontzettend veel zin in en hopen dan ook op een grote opkomst! 

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad

Veel ouders hebben na de informatieavond van maandag al een afspraak gemaakt voor het omgekeerde oudergesprek. Deze gesprekken zijn voor de groepen 3 t/m 8. Was u nog niet in de gelegenheid dit te doen, dan kunt u intekenen op de lijsten in de gang. Heeft u nog geen formulier gekregen dat voor het gesprek door u thuis (eventueel met uw kind samen) wordt ingevuld,, dan kunt u dit  downloaden

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Groepsouders: 

Afgelopen week zijn de ouders die zich hadden aangemeld geïnformeerd bij welke klas ze groepsouder zijn. Dank voor alle reacties, fijn dat we zo kunnen starten. Tijdens de informatieavond, hoor je wie de groepsouder is en kan er al het een en ander worden afgestemd.

Oproep Werkgroep Schoolreisje 

Het is nog ver weg, maar in juni 2016 gaan we op schoolreisje. Er zullen een aantal zaken al in een vroeg stadium moeten worden geregeld, bijvoorbeeld vervoer. Vanuit school wordt ook op korte termijn de datum bekend, welke dag het schoolreisje is. Heb je zin om het mee te organiseren en vorm te geven, meld je aan. Het is mooi, als we ouders krijgen uit de groepn 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Meld je aan bij de ouderraad: or@paschalisschool.nl.

Kascontrole 

Woensdag 14 oktober is de jaarvergadering van de Ouderraad. Daarin leggen we verantwoording af, wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Ook worden de financiën en begroting besproken. We zoeken nog 1 ouder voor de kascommissie controle. Dit houdt in dat je met een andere ouder naar de penningmeester gaat, en de rekeningen doorloopt. Een kascommissie lid, doet dit 2 jaar achter elkaar. Je kan je hiervoor aanmelden bij de ouderraad: or@paschalisschool.nl

Aansluitend aan deze avond is er een groepsouderoverleg voor alle groepsouders.

Groeten, De ouderraad

We hebben er samen al veel over gesproken: ouders, kinderen en leerkrachten! Pas wanneer een verandering zoals deze loopt, kom je er achter wat je specifieker moet maken of waar onduidelijkheden liggen. Een aantal ouders, kinderen en teamleden heeft behoefte aan een lijstje over eten en drinken dat wel is toegestaan op school. Om te beginnen herhalen we een klein stukje uit het informatieboekje en de folder 5GDM:

We hebben besloten in de ochtendpauze over te gaan op fruit of groente, net als vele andere basisscholen in Nederland. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee terug naar huis. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht. Afval willen wij graag beperken. Daarom zijn alleen fruitbakjes en broodtrommels toegestaan. De kinderen drinken zoveel mogelijk uit bekers. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet op is en afval gaan mee naar huis.

 Hoe ziet dit er nu concreet uit?

 • Tijdens de ochtend pauze eten we alleen groente en fruit (tenzij er allergieën of andere voedingsproblemen een rol spelen) Dit gaat al erg goed. Wanneer uw zoon of dochter behoefte heeft aan een boterham, mag dit ook. Fruitafval mag op school in de prullenbak gegooid worden.
 • Voor de lunch bepalen de ouders wat hun kind op zijn brood heeft, of dit nu zoet of hartig is.
 • Kinderen nemen een broodmaaltijd mee, waarbij alle soorten brood zijn toegestaan. Broodjes, krentenbollen of roggebrood mogen dus ook.
 • Daarnaast is ook een kleine aanvulling een optie. Hier valt onder: naturel rijstwafel, naturel cracker, cracot, (knijp)fruit, kaasje, soepstengels, dippers of een worstje. Ook hier bepalen ouders weer of er beleg op wordt gedaan. (Geen koek, sultana, liga, ontbijtkoek of andere voorverpakte producten)
 • We drinken zoveel mogelijk uit bekers. Dit betekent dat een pakje is toegestaan, maar de voorkeur uitgaat naar een beker. Lege pakjes en eten dat niet op is, gaan in de broodtrommel mee naar huis.

Melk, karnemelk en Optimel

Deze dranken zijn alleen lekker om te drinken wanneer het voldoende gekoeld is. Elke groep krijgt een bak, waar bekers met melk, optimel en karnemelk ingezet kunnen worden. Deze bak wordt vervolgens in een koelkast gezet. Laat uw kind dus weten wat er in de beker zit, anders moet alles eerst opengemaakt worden.

Schoolmelk van Campina

Wanneer u gebruik wil maken van schoolmelk, kunt u naar de volgende site om uw kind aan te melden: www.campinaschoolmelk.nl  Via deze link kunt u uw kind direct aanmelden.

Oproep voor tweedehands koelkasten

We doen een oproep voor tweedehands koelkasten, die het nog goed doen! Momenteel hebben wij één grote koelkast op de Suikerberg staan. Daar kunnen wij onmogelijk 14 kratjes inzetten. Voor de groepen 3 en 4 is het erg fijn als er boven een koelkast komt te staan. Voor beneden is een extra koelkast ook gewenst. Wie kan ons daarmee helpen?  Stuur een mail naar e.driessen@paschalisschool.nl of s.vanderburgh@paschalisschool.nl . Bellen kan natuurlijk ook.

Vooralsnog zetten alleen de groepen 1-2, 3 en 4 de bekers melk koel. Wanneer we meer koelkasten hebben, sluiten de groepen 5 t/m 8 ook aan. Tot die tijd is een koelbeker of tasje ook een optie. Dit is bij warm weer sowieso ook fijn voor het brood. Het is onmogelijk om alle lunchpakketten van 500 kinderen koel te houden.

Schoolfruit

Een paar ouders vragen waarom de school zich niet heeft opgegeven voor schoolfruit. Een aantal jaar geleden hebben wij dit uitgeprobeerd. Er komen dan tientallen kratten per dag binnen (vaak ook bijzonder fruit) en veel moet gekoeld staan. Regelmatig was het fruit al bijna overrijp, werd slecht gegeten en hadden we veel fruitvliegjes te gast. Het resultaat was een overschot aan fruit dat weggegooid moest worden. Veel kinderen eten hun fruit het liefst geschild en lusten niet alles. Met een kwartiertje pauze is dit voor de leerkrachten niet haalbaar.  

Traktaties

We hebben op dit moment niet de intentie om het predicaat ‘gezonde school’ te krijgen. Dit vraagt een intensief traject voor leerkrachten, kinderen en ouders. Een traktatie met een verjaardag mag dus best een feestje zijn. Ouders bepalen dit zelf. Ook wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren of bij feestdagen, zal er wat lekkers getrakteerd worden.

We hopen dat we d.m.v. dit stuk veel zaken hebben verduidelijkt. Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter.  

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh en Esther Driessen 

Heel wat ouders zijn al druk in de weer geweest met de luizencontroles. We zoeken voor de groepen 5A, 5B, 6A, 7A, 7C, 8A en nog minimaal een persoon voor groep 8B nog luizenkam ouders.

Wat wordt er gevraagd van je?!

Controle uitvoeren na iedere vakantie. Dat kun je afstemmen met andere luizenkam ouders van je groep en de leerkracht. Wanneer er luizen of neten geconstateerd zijn de groep via mail informeren, en de desbetreffende ouders graag telefonisch informeren. Dan wordt er na twee weken nogmaals gecontroleerd. De controles kosten ongeveer een uur van je tijd. Graag stuur ik je meer informatie als je interesse hebt. Aanmelden kan mij.

Vriendelijke groetjes Maike van Zanten, luizencoördinator

maike@zantenvan.nl

Voor wie?
De sport BSO is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die het leuk vinden om kennis te maken met verschillende sporten, te bewegen en te spelen. Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Kinderopvang de eerste stap biedt de ouders/verzorgers van de kinderen na schooltijd de sport BSO aan.

Tijdens de sport BSO wordt er aandacht besteed aan:

 • Spelen, bewegen en sporten: afgestemd op de talenten en wensen van het kind
 • Persoonlijke ontwikkeling van het kind: op een sportieve wijze persoonlijke vaardigheden ontdekken en ontwikkelen
 • Gezonde leefstijl: op een sportieve wijze kennis maken en ontdekken van een gezonde, actieve leefstijl

Waar en wanneer?

Vanaf donderdag 10 september a.s. start de sport BSO en vindt plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. De kantine van SC Woezik vormt de thuisbasis. Op de omliggende binnen- en buitensportfaciliteiten vindt het spel-, beweeg- en sportaanbod plaats.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met: Kinderopvang de eerste stap, telefoon: 024 – 6488388
Marc Reuvers, Adviesbureau R&B, telefoon: 06 – 22926271
Carin Zwartjes, CEM SportSupport, telefoon: 06 - 53943480