Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

In de vakantie zijn de websites van de groepen ofline. Er wordt dan hard gewerkt om in het nieuwe schooljaar weer up to date van start te kunnen gaan. Komt uw kind voor het eerst in groep 1 of 2 en wilt u de groepsinfo voor deze groepen vast doorlezen, dan kunt u deze hier vinden. In het nieuwe schooljaar vindt u deze informatie bij de groepen terug.

                         maandag                   donderdag

Groep 3A         10.30-11.10               09.10-09.50

Groep 3B         09.10-09-50               08.30-09.10

Groep 4A         12.35-13.15               10.30-11.10

Groep 4B         11.10-11.50               12.35-13.15

Groep 5A          09.50-10.30              13.15-13.55

Groep 5B         13.15-13.55               11.10-11.50

Groep 7C         08.30-09.10               09.50-10.30

 

 

                         dinsdag                     vrijdag

Groep 5-6C     11.10-11.50              09.50-10.30

Groep 6A         09.50-10.30             08.30-09.10

Groep 6B         09.10-09-50             13.15-13.55

Groep 7A         08.30-09.10             11.10-11.50

Groep 7B         13.15-13.55             09.10-09.50

Groep 8A         10.30-11.10             12.35-13.15

Groep 8B         12.35-13.15             10.30-11.10

 

De huidige groepen 5, 6 en 7 zijn opnieuw ingedeeld. Voor sommige kinderen is het prettig om vriendschappen uit de vorige groep ook op school te kunnen onderhouden. Daarom hebben wij het volgende herzien en besloten:

 • De groepen 3, 4 en 8 spelen samen buiten om 10.15 uur en 12.15 uur.
 • De groepen 5, 6 en 7 spelen samen buiten om 10.30 uur en 12.30 uur.

Aan het begin van het schooljaar is er altijd extra aandacht voor het elkaar goed leren kennen en samen afspraken maken. Een veilig leer- en werkklimaat maken de kinderen samen met de leerkracht.

Wat wordt er precies gedaan? 

 1. Binnen de Vreedzame school zijn er specifieke lessen waarbij aandacht wordt besteed aan het ‘samen zorgen voor een prettig klimaat voor alle leerlingen.’ De eerste weken hebben de kinderen vaker deze lessen.

 2. Er zal veel aandacht zijn voor werkvormen gericht op samenwerken en elkaar leren kennen op verschillende manieren.

 3. Bij de gymlessen zal het accent liggen op spel waarbij teambuilding expliciet aan de orde komt.

 4. Voor de nieuw samengestelde groepen (3, 5, 6 en 7 ) zijn er in de eerste weken extra bewegingsactiviteiten, gericht op samenwerking. Danielle de Jonge (gymdocent) ondersteunt de leerkrachten hierbij.

  Met vriendelijke groet,

  Esther Driessen: coördinator bovenbouw

 

Voor wie?
De sport BSO is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die het leuk vinden om kennis te maken met verschillende sporten, te bewegen en te spelen. Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Kinderopvang de eerste stap biedt de ouders/verzorgers van de kinderen na schooltijd de sport BSO aan.

Tijdens de sport BSO wordt er aandacht besteed aan:

 • Spelen, bewegen en sporten: afgestemd op de talenten en wensen van het kind
 • Persoonlijke ontwikkeling van het kind: op een sportieve wijze persoonlijke vaardigheden ontdekken en ontwikkelen
 • Gezonde leefstijl: op een sportieve wijze kennis maken en ontdekken van een gezonde, actieve leefstijl

Waar en wanneer?

Vanaf donderdag 10 september a.s. start de sport BSO en vindt plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. De kantine van SC Woezik vormt de thuisbasis. Op de omliggende binnen- en buitensportfaciliteiten vindt het spel-, beweeg- en sportaanbod plaats.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met: Kinderopvang de eerste stap, telefoon: 024 – 6488388
Marc Reuvers, Adviesbureau R&B, telefoon: 06 – 22926271
Carin Zwartjes, CEM SportSupport, telefoon: 06 - 53943480

 

 

10-07-2015

Het gonst binnen de school. Een verwachtingsvolle spanning hangt in alle groepen. Zoals ieder jaar is de laatste week van het schooljaar een bijzondere week. De kinderen uit de groepen 8 vieren met hun groep en ouders het afscheid van de basisschool. Er is keihard gewerkt om een musical op de planken te brengen. Wat een talenten staan er op het podium. Na de musical kunnen de kinderen zich ontladen tijdens een feestelijke disco. Donderdag is hun laatste officiële moment op de Paschalisschool. Ze worden feestelijk uitgeluid. Kinderen van groep 8 heel veel succes op jullie nieuwe school.

Voor alle andere kinderen is zo’n laatste week ook spannend. Het is een week van afronden, afscheid nemen en nieuwe ontmoetingen. De boeken van het schooljaar zijn (bijna) uit. Er wordt opgeruimd, schoongemaakt. Het ritme van de dag is anders. Woensdag kennismaken met nieuwe leerkrachten en nieuwe kinderen. De week vliegt voorbij.

We kunnen samen terugkijken op een bijzonder jaar met vele mooie en bijzondere momenten.

Namens het team, wil ik u allen een hele fijne vakantie wensen en we zien u en de kinderen graag gezond en wel terug op maandag 31 augustus.

 

Annelies Aalbers, directeur.

9-07-2015

De laatste week van het schooljaar is ingegaan. Een jaar voorbij, waarbij vele handen het werk makkelijker hebben gemaakt. Dank voor jullie tijd, support, mailtjes, aanmeldingen, ideeën, heerlijke taarten bij de kerstmarkt, hulp in de klassen, hulp bij het versieren van de school, hulp als groepsouders, poetsen in de klas, ritjes naar de bieb, denkwerk bij een werkgroep, rijden naar een klasse uitje en nog veel meer!! 

We doen het samen voor onze kinderen . Wij hebben het met plezier en energie gedaan, we hopen ook volgend jaar weer op jullie hulp te kunnen rekenen. Bedankt.  

Allemaal een fijne vakantie gewenst, en tot het nieuwe schooljaar.

Groeten, Karin, Danielle, Ingrid, Astrid, Irna en Karin.

 

9-07-2015

Hierbij een laatste oproep voor de ouder(s) die de ouderbijdrage van afgelopen schooljaar nog niet hebben voldaan. Met uw bijdrage organiseren we mooie en gezellige activiteiten voor de kinderen. 

Per post ontvangt u nog een reminder, indien nog geen betaling binnen is.

 

Jullie hebben je het hele schooljaar ingezet om de groepen luisvrij te houden. Na alle vakanties of op een extra moment wanneer er een melding kwam.

Ouders bedankt, dat jullie wanneer je hoofdluis of neten bij je kind constateerde dit hebben gemeld. Zo voorkomen we verspreiding met z`n allen.

Voor de groep 8 ouders zit het erop, maar ik hoop dat de andere kam ouders volgend jaar door willen gaan. Willen jullie mij laten weten bij welke groep je volgend jaar wilt komen controleren? Ook van de nieuwe luizenkam ouders van de groepen 1-2 zou ik graag het mailadres en groep door willen krijgen.

De mapjes met namenlijsten en informatie haal ik op en ik zal er voor zorgen dat ze volgend schooljaar weer klaarliggen voor jullie. Dan wens ik iedereen een fijne vakantie toe, en hou dit plaagdiertje goed in de gaten, want ook hoofdluis gaat graag op vakantie!! En reist het liefste gratis met je mee.

Vriendelijke groetjes Maike van Zanten, hoofdluiscoördinator

maike@zantenvan.nl   

 

De verkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn geteld. Vanaf volgend schooljaar zullen de volgende ouders de MR komen versterken:
 • Lisette Arbeider Vogels
 • Bas Fleuren (herkozen)
 • Maarten Laurant

 

Voor de kinderen die komend schooljaar naar groep 1-2 gaan is het wisseluurtje van 11.15 – 12.15 uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan langere tijd met elkaar kennismaken, van 10.30 – 12.15 uur. Het is prettig voor deze kinderen wanneer er dit jaar extra aandacht en tijd voor de kennismaking is.

De eindtijd is voor alle groepen 12.15 uur. Waar kunt u uw kind vinden op de Suikerberg? Gaat uw kind bijvoorbeeld kennismaken in groep 4, dan komt hij/ zij bij groep 4 ( trappen speelplaats) naar beneden. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 komen met de kinderen naar buiten. Op de plattegrond die bij de groepsindeling zit, vindt u de juiste plaats van alle klaslokalen.

De leerkrachten van de groepen 1-2 houden de kinderen bij zich totdat ze zijn opgehaald. Wanneer u uw kinderen op beide locaties wilt ophalen, is dezelfde eindtijd geen probleem. 

Annelies Aalbers

Alle leerlingen hebben vorige week de nieuwe groepsindeling meegekregen. Wilt u controleren of de gegevens van uw kind(eren) kloppen? Wijzigingen kunt u deze week nog doorgeven via de mail: info@paschalisschool.nl.

Het informatieboekje verschijnt de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

 

 

Het aanmelden voor groepsouder voor komend schooljaar gaat hetzelfde als vorig jaar. 

Procedure aanmelden groepsouder
Voor het nieuwe schooljaar zijn er natuurlijk weer hard groepsouders nodig. Hiervoor kun je jezelf per direct opgeven via het emailadres or@paschalisschool.nl
 
Let op: aanmelden kan tot VRIJDAG 17 JULI aanstaande. Wij zullen dan inventariseren voor welke groepen er zich eventueel meerdere ouders hebben aangemeld. Is dit het geval, dan zal een lid van het dagelijks bestuur van de OR samen met de betreffende leerkracht loten welke ouder groepsouder wordt. Er zijn maximaal 2 groepsouders per klas.
 
Uiterlijk 11 september, dit is het einde van de 2e schoolweek, zullen wij iedereen informeren of en bij welke groep je eventueel groepsouder bent geworden.
 
Heb je interesse om groepsouder te worden, maar weet je niet goed wat hier bij komt kijken? Surf naar de site van de Paschalisschool en kijk bij het kopje OR. Ook kun je altijd contact met ons opnemen bij vragen. We zien jullie reacties graag tegemoet.
 
Hartelijke groeten, de Ouderraad 

Per abuis staat er in de vrije dagen voor de groepen 1-2 een foutje. De dagen 27-10 en 30-10 bestaan niet en moeten 27-11-2015 en 30-11-2015 zijn. Daarnaast moet 27-05-2016 in plaats van een maandag een vrijdag zijn en 15 februari een maandag.

Alle data staan wel goed in de kalender vermeld.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

Informatie over de manier waarop wij als school met verschillende zaken om willen gaan bij de start van het 5 gelijke dagen model hebben we overzichtelijk in een folder gezet. Hierin staat o.a. informatie over schooltijden, pauzes, hulpjes na schooltijd, eten en drinken en andere praktische zaken in. De folder 5 gelijke dagen model (5GDM) kunt u hier downloaden. De gehele tekst is ook terug te vinden in de schoolgids onder het kopje Folder 5 gelijke dagen model.

Hoe zit dat ook al weer precies?

Binnen het 5 gelijke dagen model gaan de groepen 1-2 → 910 uur naar school en de groepen 3 t/m 8 zullen op termijn allemaal 950 uur gaan maken. De groepen 6 t/m 8 moeten nog meer uren maken, voordat zij 950 uur kunnen gaan draaien om aan het totaal aantal verplichte uren te komen. Zij gaan dit schooljaar 980 uur naar school. Omdat er in de groepen 3 t/m 8 maar zeven vierdaagse schoolweken mogen worden ingeroosterd van de inspectie, is er voor alle groepen een extra week vakantie ingepland. De leerkrachten zijn deze week niet vrij.

De oudergeleding van de MR heeft goedkeuring gegeven voor deze vrije week en de inzet van vrije maandagen en vrijdagen. Hieronder vindt u de data voor de verschillende groepen. Deze zijn ook terug te vinden in de kalender van de website en in het informatieboekje. Het informatieboekje gaat dit jaar de eerste schooldag mee naar huis.

Donderdag 2 juli 2015 vieren wij ons eindfeest op school. Wij willen u graag uitnodigen om te komen kijken naar de voorstelling over de Middeleeuwen. Er zijn die middag twee voorstellingen, gespeeld door de kinderen.


Voorstelling 1 van 12:15 tot 13:00 uur voor alle groepen A, groep1/2C en 5/6C.

Voorstelling 2 van 13:15 tot 14:00 uur voor alle groepen B, groep 8C en 1/2D.

Als u in beide voorstellingen kinderen heeft, dan mag u uiteraard naar beide voorstellingen komen kijken.

We zouden het fijn vinden als de ouders/verzorgers voor en na de voorstelling de ingang gebruiken van de gymzaal, zodat de aula vrij blijft voor de kinderen. Ook graag na de voorstelling via de deur van de gymzaal naar buiten lopen. De kinderen gaan eerst weer terug naar hun eigen klas om daar de dag af te sluiten.


De kinderen moeten deze dag hun eigen eten en drinken meenemen voor het fruitmoment en voor de lunch. Ze krijgen wel iets lekkers aan het eind van de dag.

 De groepsouder laat u nog weten  wat voor soort kleding de kinderen mogen dragen die dag.

Info voor de groepen 1-2
Alle kinderen van groep 1-2 moeten worden opgehaald bij de Suikerberg om 14.00 uur.                                         De groepen 1-2B en 1-2D moeten worden opgehaald bij het tweede voetbalveld, recht tegenover het schoolplein. De groepen 1-2A en 1-2C kunnen worden opgehaald in de BSO- ruimte op de Suikerberg. Die bevindt zich in het midden van de school, naast de aula waar ook altijd de podiumoptredens worden gehouden. De kinderen die zijn opgegeven voor opvang op school tot 15.15 uur, lopen samen met de leerkracht terug naar de Veenhof. Daar worden ze opgevangen door de leerkrachten en zullen vervolgens ook daar bij de BSO verblijven vanaf 15.15 uur, als u dat heeft opgegeven.

Info voor de groepen 3 t/m 8

Alle kinderen die niet moeten worden opgevangen mogen om 14.00 uur naar huis.

De kinderen, die moeten worden opgevangen, blijven op de Suikerberg. Vanaf 15.30 uur neemt de BSO de opvang over als u dat heeft opgegeven.

Als u vragen heeft dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep eindfeest.
Lisanne, Perry, Philomea en Gerda

18-06-2015

Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe MR-leden hebben zich vier ouders aangemeld. Aangezien er in het nieuwe schooljaar drie plaatsen beschikbaar zijn, betekent dit dat er verkiezingen worden uitgeschreven.
Maandag 29 juni a.s. krijgt elk oudste kind een stembiljet mee. Het stembiljet, met daarop uw aangevinkte keuzes, kunt u vanaf maandag 29 juni tot donderdag 2 juli 16.00 uur deponeren in één van de MR-dozen, welke op elke locatie aanwezig is. De uitslag zal via de maandagkrant worden gecommuniceerd.

Hier vindt u het artikel terug waarin de kandidaten zich aan u voorstellen.

Met vriendelijke groet, MR Paschalisschool

18-06-2015

Wist u dat ...

 • op de website bij het kopje home door de week heen, informatie wordt geplaatst?
 • dat dit in de maandagkrant wordt verzameld?
 • we hierdoor sneller algemene informatie kunnen geven?

Woensdag 15 juli is het kennismakingsuurtje. Dan ontmoeten de kinderen en leerkrachten, elkaar die volgend schooljaar gaan samenwerken. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de tijd verlengd. Voor de jonge kinderen blijft het één uur.

Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 is dit van 11.15 – 12.15 uur op de locatie Veenhof.

Voor de leerlingen uit de groepen 3-8 is dit van 10.30 – 12.15 uur op de locatie Suikerberg.

Beide locaties hebben dezelfde eindtijd. U kunt uw kind ophalen op de locatie van de kennismaking. De kinderen van de groepen 1 -2 wachten bij de leerkracht totdat u uw kind ophaalt.

Annelies Aalbers, directeur.

Hoeveel kinderen komen er van de Samsam.

We verwelkomen 31 leerlingen van de Samsam. De kinderen stromen binnen in de groepen 2 t/m 7. Het aantal leerlingen voor de groepen 5 en 6 zijn teveel voor 2x2 groepen. Er wordt een extra groep 5-6 gemaakt. Dit betekent dat de kinderen over 18 groepen (was 17) worden verdeeld. Er komen vier groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, een groep 5-6, twee groepen 6, drie groepen 7 en twee groepen 8.

Veranderingen in benoemingen/ werkplek.

Rian Verharen gaat na 16 jaar op de Paschalisschool te hebben gewerkt, de overstap maken naar de Speelhoeve. Veel leerlingen van de Samsam gaan naar de Speelhoeve waardoor er een vacature voor groep 1-2 was ontstaan. Rian heeft aangegeven dat ze afscheid wil nemen met haar groep. De kinderen en ouders worden hierover geïnformeerd. Marian van Schipstal stopt per 1 juli met haar werkzaamheden in het onderwijs. De ouders en kinderen van de groep zijn op de hoogte. Marian heeft er voor gekozen om haar afscheid met de kinderen van de groep te vieren. Uiteraard nemen wij als team ook afscheid van twee hele fijne betrokken collega’s. We gaan ze missen, maar staan achter de keuzes die zij hebben gemaakt.

Lucienne Hoogenboom van Samsam komt het team van de Paschalisschool versterken. Daarnaast hebben we goed nieuws voor Marloes Sengers en Perry Reffeltrath. Beiden werken volgend jaar op de Paschalisschool.

Wanneer is de groepsindeling en de indeling van de leerkrachten duidelijk?

We hebben beloofd dat u voor 1 juli op de hoogte wordt gebracht. We zetten alle zeilen bij om dit te realiseren.

Annelies Aalbers, directeur.

Onlangs is er via een enquête onder ouders van leerlingen van de Paschalisschool gevraagd naar de wensen met betrekking tot het BSO aanbod. Wij willen u graag informeren over de resultaten.

 • 35 ouders hebben deze enquête ingevuld. Daarvan maakt het merendeel gebruik van de BSO.
 • Op de vraag of er belangstelling is voor een BSO aanbod tot 15.30 uur hebben 17 ouders aangegeven hier behoefte aan te hebben, verdeeld over alle dagen van de week.
 • Op de vraag of een begintijd van 7.00 uur is gewenst ( i.p.v. 7.30 uur) hebben 3 ouders aangegeven dit te willen.
 • Eveneens hebben 3 ouders aangegeven belangstelling te hebben voor een warme maaltijd aan het eind van de middag.
 • 26 ouders willen graag dat sport en bewegen een onderdeel is van de activiteiten in de BSO terwijl 12 ouders hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een specifieke Sport BSO. 25 ouders geven aan hiervoor ook een extra bijdrage van € 3,00 of meer per keer voor te willen bijdragen.

Opvang tot 15.30 uur

Op grond van deze enquête heeft de eerste stap besloten om de opvang tot 15.30 uur in de schoolweken voor een jaar aan te bieden. Waarom voor een jaar? Reden hiervoor is dat opvang van 14.00 uur tot 15.30 erg kort is, te kort om een interessant activiteitenaanbod voor de kinderen te kunnen bieden. Toch willen wij ouders meer ruimte geven om hun werk te kunnen combineren met het nieuwe schoolrooster van hun kinderen. Om deze reden hebben we besloten dit aanbod aan ouders voor een jaar aan te bieden. De prijs per uur is € 7,53.

Indien u wilt inschrijven voor de reguliere buitenschoolse opvang dan wel voor deze korte naschoolse opvang kunt u zich als volgt aanmelden:

Voor ouders die al gebruik maken van de BSO

 • Invullen van het mutatieformulier op de website

Voor ouders die nog geen gebruik maken van de BSO

 • Invullen van het contactformulier op de website (www.deeerstestap.nl)
 • Aanmelden via de website in de rechterbovenhoek via de groene knop ‘Aanmelden ouders’

In alle gevallen wordt dan contact met u opgenomen door onze afdeling plaatsing.

Sport BSO

Uit deze enquête blijkt duidelijk dat ouders belang hechten aan sport binnen de BSO. Gezien de gunstige ligging van onze locatie op de Suikerberg is er ook alle gelegenheid om meer sport binnen de BSO te realiseren. We zijn druk bezig om dit sportaanbod binnen de BSO vorm te geven. Wij houden u op de hoogte!

Sandra Blom Waarnemend manager BSO Woezik

Onlangs hebben wij een oproep gedaan in de maandagkrant aan ouders om zich aan te melden voor de plaatsen die beschikbaar komen in de oudergeleding van de MR. We hebben meer aanmeldingen gekregen dan dat er beschikbare plaatsen zijn, dus er zullen verkiezingen moeten plaatsvinden. Alle vier kandidaat leden stellen zich hierbij alvast kort aan u voor.

 • Lisette Arbeider Vogels
 • Bas Fleuren
 • Maarten Laurant
 • Vincent Wouters

De verkiezingen zullen plaatsvinden in de week van 29 juni. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Paschalisschool MR: Kandidaat Lisette Arbeider-Vogels

Enthousiast heb ik me aangemeld voor een plaats in de medezeggenschapsraad van de Paschalisschool. Waarom? Omdat ik graag constructief meedenk over het reilen en zeilen op de school waarop mijn kinderen (komen te) zitten. Job zit al op de Paschalisschool in groep 3B en Sarah mag na de zomervakantie starten bij de kleuters. Graag draag ik mijn steentje bij aan de kwaliteit van de school en de ontwikkeling en het plezier van mijn schoolgaande kinderen. Dat vergroot immers ook mijn eigen plezier! Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij als ouders samen met de school voor een gezond pedagogisch klimaat voor onze kinderen zorgen. Vandaar ook dat ik betrokken ben bij de werkgroep (denktank) ouderbetrokkenheid. Deze denktank is gestart om te onderzoeken hoe de waarden ingebed kunnen worden op school. Het is de bedoeling om, vanuit het speerpunt van de ouders én de school aandachtspunten boven water te krijgen. Als lid van deze werkgroep voel ik mezelf ook meer betrokken bij de school. Bovendien kan ik mijn onderwijskundige creativiteit kwijt. Ik ben namelijk (toegepaste) onderwijskundige. Een onderwijskundige houdt zich eigenlijk bezig met alles wat met onderwijs te maken heeft. Zo schrijf ik adviezen op het gebied van schoolbeleid, curriculum (schoolplannen), lesmethoden en inmiddels heb ik me gespecialiseerd op het gebied van e-learning. Om mijn betrokkenheid te vergroten zou ik graag lid worden van de MR.

 

Paschalisschool MR: Kandidaat Bas Fleuren 

Na drie jaar met veel enthousiasme in de MR gezeten te hebben, is voor mij de tijd gekomen om me hiervoor herkiesbaar te stellen. De afgelopen drie jaar in de MR zijn jaren geweest waarin we binnen de MR erg druk geweest zijn. Het duidelijkste voorbeeld daarvan was natuurlijk de keuze of we als Paschalisschool wel of niet over zouden stappen op het 5 gelijke dagen model. Aangezien mijn dochter Lisa op dit moment in groep 3B zit, is er nog een lange tijd waarbij ik als ouder betrokken zal zijn met de school. Mijn eerste jaar als MR lid heb ik me daar rustig ik kunnen verdiepen en veel informatie in kunnen winnen bij de overige leden van de MR. Na dit eerste jaar gaf de toenmalige voorzitter aan dat hij met het voorzitterschap binnen de MR wilde stoppen en dat het ook tijd was voor een ouder om plaats te nemen binnen de GMR (Gemeenschappelijke MR van stichting Kans & Kleur). Na hier goed over nagedacht te hebben, heb ik toen besloten om beide taken van hem over te nemen. In de twee jaar dat ik deze rol nu vervuld heb, hebben we veel vergaderd waarbij we soms voor moeilijke keuzes stonden, omdat we natuurlijk voor alle leerlingen en medewerkers het beste resultaat wilden bereiken. In de komende drie jaar wil ik me (eventueel als voorzitter) weer inzetten om de belangen van alle partijen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en kritisch mee te kijken naar de opzet van het toekomstige beleid. Verder wil ik mijn kennis delen met de overige nieuwe leden, zodat ook zij vertrouwd kunnen raken met de onderwerpen die we binnen de MR behandelen. Daarnaast wil ik de Paschalisschool het aankomende jaar ook graag nog vertegenwoordigen binnen de GMR waarna ik deze rol na een jaar over zal dragen aan iemand van de personeelsgeleding.

 

Paschalisschool MR: Kandidaat Maarten Laurant

Mijn naam is Maarten Laurant, 40 jaar, getrouwd met Jill en vader van 3 kinderen. Diewertje groep 4A, Benjamin groep 3A en Jonathan groep 1/2D. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer, en dagelijks bezig met het plannen, adviseren en ondersteunen van organisaties en projecten. In mijn vrije tijd ben ik actief als bestuurslid van Scouting Woezik. Ik vind het belangrijk als ouder om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Ik zou het dan ook erg fijn vinden om met mijn kennis de directie van de Paschalisschool te kunnen ondersteunen / adviseren. Met als doel de kwaliteit van het onderwijs in combinatie met een prettige tijd op de basisschool voor de kinderen van de Paschalisschool.

 

Paschalisschool MR: Kandidaat Vincent Wouters 

Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Vincent Wouters, vader van Julian uit groep 1D. Ik kom van oorsprong uit Hernen, maar woon samen met Miranda al weer 16 jaar in Wijchen. In het dagelijkse leven ben ik algemeen directeur bij een ICT bedrijf in Ede.

Als vader vind ik de ontwikkeling van kinderen belangrijk en de basisschool vervult hierin een belangrijke rol. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de MR, zodat ik de standpunten van de ouders kritisch en constructief kan vertegenwoordigen. Ik vind het belangrijk dat ouders mee kunnen praten en weten wat er speelt op school. Als lid van de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren die ouders van mij mogen verwachten. Spreek me dan gerust aan als er zaken zijn die volgens jullie belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR.

 

 

De communicatie tussen ouders en school is en blijft een belangrijk aandachtspunt op de Paschalisschool, omdat het altijd beter kan. Daarom bestaat er al een aantal jaren de werkgroep Communicatie. Deze werkgroep heeft als doel de informatievoorziening tussen school en ouders verder te optimaliseren.

De werkgroep Communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de directie. Twee keer per jaar komt de groep bij elkaar. Het afgelopen jaar hebben de werkgroep leden zich o.a. ingezet voor de volgende zaken:

 • De website wordt gecontroleerd op actualiteit, volledigheid en leesbaarheid. Dit is een doorlopende activiteit van de werkgroep.
 • De werkgroep heeft kritisch gekeken naar de conceptplanning van het volgende schooljaar.
 • De werkgroep signaleert actief onduidelijkheden in de communicatie tussen de school en de ouders.

Tussen de bijeenkomsten door hebben de ouders in de werkgroep vooral een signaalfunctie. Zij geven de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies over de communicatie naar ouders. Merken zij bij ouders behoefte aan een bepaald soort informatie, of vinden zij dat iets onduidelijk is, dan geven zij dit door aan de directie.

Om deze taak goed te blijven doen is het belangrijk dat alle jaarlagen vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. Daarom zoekt de werkgroep een nieuw lid met een leerling in groep 7 of 8. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met Annelies Aalbers a.aalbers@paschalisschool.nl.

De werkgroep kan niet alléén de communicatie verbeteren. Daarvoor hebben we de hulp en input nodig van alle ouders. Als je opmerkingen, klachten of andere vragen hebt over de communicatie tussen de school en ouders, maak dit dan kenbaar bij de leerkracht of de directie.

Namens de werkgroep Communicatie

Marieke van Bergen.

1-06-2015

Al een tijdje is de maandagkrant een verzameling van diverse nieuwsitems.

Dit nieuws staat eerder op de website te lezen en wordt als er iets binnen komt direct op de website geplaatst. Dit nieuws herkent u doordat er een link in de maandagkrant naar het betreffende item verwijst. Wanneer u daar op klikt, krijgt u alleen dat stukje te lezen. Een enkele keer komt er nog iets na en plaatsen we dit direct in de maandagkrant en daarna op de website  ​Wilt u al het nieuws in een keer lezen, dan kunt u hiervoor de website bezoeken. Er staat een link naar de website onderaan de maandagkrant. 

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op 2 juli vieren wij feest op school. Wij bereiden een middeleeuws spektakel voor. Hierbij hoort natuurlijk ook een middeleeuwse jaarmarkt. Hiervoor zijn wij opzoek naar ouders, maar ook grootouders, ooms, tantes, vrienden....die een oude ambacht uitoefenen of als hobby hebben. Het is de bedoeling dat u deze dag uw oude ambacht wilt uitoefenen op de markt. Voor meer informatie of  je direct opgeven kunt u terecht bij juf Gerda (groep 6A) g.gribling@paschalisschool.nl 

De werkgroep schoolfeest

 

 

Vanaf deze week wordt de maandagkrant gemaakt door Arjan Habing en niet meer door Petra Aalbrecht.  We wensen Arjan veel succes en fijn dat je de krant voor ons wilt gaan maken.

    

Tegelijk willen we Petra nogmaals bedanken voor de jaren dat zij elke week de maandagkrant voor ons heeft gemaakt. Een klusje dat elke week weer terug komt en waarbij we van jouw inzet en expertise gebruik hebben mogen maken.

 

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien steeds meer dat er toch voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Wil iedereen die met de auto komt deze parkeren bij zaal Verploegen en dit ook weer onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is dit bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

WIJ zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen.

Sylvia van der Burgh

Herhaling

In augustus 2015 starten wij met het vijf gelijke dagen model op de Paschalisschool!

Wij werken met twee locaties:

 • Locatie Veenhof - groepen 1-2 - Veenhof 1712
 • Locatie Suikerberg - groepen 3 t/m 8 - Suikerbergseweg 2

Heeft u kinderen op beide locaties? De begin,- en eindtijden passen wij hierop aan.

De groepen 1-2 gaan naar school van 08.40-14.10 uur.

De groepen 3-4-5 gaan naar school van 08.30-14.00 uur.

De groepen 6-7-8 gaan naar school van 08.25-14.00 uur.

 

Ouders van Samsam hebben aangegeven waar hun wensen liggen voor het volgend schooljaar. Deze wensen zijn afgelopen maandag uitgewerkt. Daaruit blijkt dat 20 leerlingen overwegen om zich volgend schooljaar op de Paschalisschool in te schrijven. Een aantal ouders heeft aangegeven dat ze komend schooljaar nog niet willen veranderen of het nog niet weten.

De komende weken krijgen ouders de gelegenheid om een beslissing te nemen met betrekking tot hun keuze. Dan zal het beeld duidelijk worden wat de nieuwe inschrijvingen zijn voor de ontvangende scholen.

Op basis van de definitieve inschrijvingen van ouders, maakt de directeur plannen voor de groepsindeling, huisvesting en formatie- inzet. Dit wordt voorgelegd aan de bestuurder. Dit kan dus betekenen dat er volgend jaar meer dan 17 groepen komen.

We streven ernaar om alle ouders en kinderen uiterlijk 1 juli te informeren over de groepen en groepsindeling van het nieuwe schooljaar.

Annelies Aalbers

Directeur.

Het was even stil. Het verlegen zevenjarige meisje nam de tijd om deze boodschap te verwerken. Met grote ogen keek ze haar leeftijdsgenootje aan. 'Ja,' klonk het zacht, '”Wil jij mijn vriendinnetje worden?” vroeg ze voorzichtig. ' Ja', was het antwoord. Beide meisjes lachten verlegen naar elkaar.

Hartverwarmend is het welkom dat kinderen, ouders en team van de Paschalisschool realiseren voor de kinderen en ouders van Samsam. Dinsdag 28 april was de open dag. Prachtige posters gemaakt door de kinderen van groep 5B waren door de hele school opgehangen. De kinderraad stond klaar om vragen te beantwoorden en rond te leiden. Anne, Rowdy, Milou, Sem, Ninthe, Charlotte, Niels, Tijmen, Susan en Melvin TOP hoe jullie deze taak uitgevoerd hebben. Wat een ambassadeurs zijn jullie van de school. Bestuursleden van de ouderraad, Irna, Danielle, Ingrid en Karin waren aanwezig om de ouders en kinderen welkom te heten. Inhoudelijke vragen over het onderwijs werden beantwoord door de directieleden en de intern begeleiders.

Kijkende naar de afgelopen week....... onze  kernwaarde BETROKKENHEID was op alle niveaus te zien en te voelen. Met bewondering en respect kijk ik hoe iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierbij oppakt.

Het verlegen meisje, liep ontspannen en opgewekt met haar moeder naar de auto. Blij met haar nieuwe school en haar nieuwe vriendinnetje.

Annelies Aalbers,

Directeur.

 

Op de Suikerberg komen veel kinderen met hun step, skatebord of skeelers naar school. Het is een echte rage geworden. Wij zien dat onze leerlingen enorm genieten van bewegen op deze manier. Er ontstaan echter door de grote hoeveelheid ‘wieltjes’ gevaarlijke situaties op het fietspad en de trappen. De stepjes worden door de kleine kinderen mee omhoog genomen en het fietspad wordt gebruikt door kinderen die vroegtijdig op school komen.      

Kinderen moeten leren omgaan met gevaarlijke situaties, zonder dat volwassenen meteen oplossingen bedenken. Op school praten wij hierover met de kinderen, maken afspraken en laten zien hoe het spelen veiliger kan. We hebben samen met de kinderraad een oplossing bedacht om de veiligheid te waarborgen en het plezier te behouden.

Vanaf de meivakantie krijgt iedere jaargroep één dag per week om op ‘wieltjes’ naar school te komen. De overige dagen van de week komen de kinderen lopend of op de fiets.

 1. Groep 3: maandag
 2. Groep 4: dinsdag

 3. Groep 5: woensdag

 4. Groep 6: donderdag

 5. Groep 7 en 8: vrijdag

Alle leerlingen plaatsen hun stepje in hun eigen fietsvak op het schoolplein. Wanneer kinderen op skeelers naar school komen, nemen ze schoenen mee. Alleen met schoenen gaan we de trap op en naar binnen.

 

 

 De afgelopen maanden hebben de groepen 7 en 8 zich verdiept in de lessenserie van de ” Liberation Route”. In de klas is een verhalenverteller geweest die de kinderen over interessante boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. De groepen zijn ook naar het kasteel van Wijchen geweest, waar ze hebben gediscussieerd over stellingen m.b.t. oorlogen en ze het museum hebben bezocht met voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Recent zijn de groepen naar het kerkhof geweest om daar naar verhalen te luisteren en monumenten te bezichtigen van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van dat bezoek hebben ze met de groep een monument gemaakt. Deze monumenten zijn te bezichtigen op 30 april en 1 mei in de oude bibliotheek. Het is zeker de moeite waard om samen met uw kind een kijkje te gaan nemen, waarschijnlijk zal u dan vele verhalen van uw kind horen.

UITNODIGING
30 april - 1 mei:
Expositie Monumenten voor Kinderrechten
Op 30 april en 1 mei 2015 organiseert Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen een bijzondere expositie:
"Geachte Majesteit, hallo Koning........".
Deze expositie is te bewonderen in de oude bibliotheek aan de Oude Klapstraat.
Op beide dagen kan dat van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wethouder Paul Loermans opent de expositie op donderdag 30 april om 10.00 uur.

In de week van 31 mei t/m 6 juni 2015 is het weer Dutch Technology Week. Tijdens deze dagen zijn er in de regio Eindhoven een week lang evenementen voor jong en oud waarbij techniek en innovatie centraal staan. 
Hieronder worden 2 van de vele activiteiten verder besproken. Voor een volledig programma zie:www.dutchtechnologyweek.com

23-04-2015

Enquête buitenschoolse opvang (BSO) voor ouders van leerlingen van de Paschalisschool (ook voor niet klanten van de eerste stap)

Met ingang van volgend schooljaar gaat de Paschalisschool over op een nieuw lesrooster. De kinderen zijn dan vrij om 14.00 of 14.10 uur. De buitenschoolse opvang op de Veenhof, de Suikerbergseweg en in de voetbalkantine sluit daar uiteraard op aan.

We willen graag met het aanbod aansluiten bij wensen van de ouders. Uw mening is van belang. Invullen kost maximaal 5 minuten. Alvast bedankt voor u medewerking.

U vindt de enquête ook op de website van de eerste stap (www.deeerstestap.nl) onder het kopje ‘ouders praten mee’

Klik hier voor de enquête.

 Met vriendelijke groet Sandra Blom Waarnemend Manager BSO Woezik kinderopvang de eerst stap.

Basisschool Samsam gaat sluiten, uiterlijk per 1 augustus 2016. Dit bericht kregen de ouders en kinderen van basisschool Samsam vorige week te horen. De reacties van ouders en kinderen kunt u zich wel voorstellen. Verbazing, paniek, boosheid en veel onrust. “Wat moeten we doen? Waar kan mijn kind naar school? Hoe gaat het nu verder?”                        

Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag werd duidelijk dat veel ouders overwegen om al per 1 augustus 2015 een andere school voor hun kind te willen kiezen. De vier scholen die het dichtst bij Samsam liggen, zetten aanstaande dinsdag hun deuren van 9.00 – 14.00 uur open, zodat ouders en kinderen zich kunnen oriënteren. Dit zijn de Speelhoeve, de Buizerd, de Paulusschool en de Paschalisschool. Iedere leerling die wordt aangemeld, is op elke school van harte welkom!

Of er veel ouders voor onze school gaan kiezen, is op dit moment niet duidelijk. De groepsindeling van 2015-2016, die we eerder met u gedeeld hebben, kan dus veranderen. Wij, team van de Paschalisschool, het Bestuur en de collega’s van Kans en Kleur, zetten ons tot het uiterste in om voor alle kinderen van onze scholen een goede plek te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers, directeur.

22-04-2015

We zijn opzoek naar een vervanger voor het maken van de maandagkrant. Petra Aalbrecht heeft dit de laatste paar jaren voor ons verzorgd, maar wil het stokje nu graag aan iemand doorgeven. In het nieuwe programma ben je hier ongeveer een kwartiertje per week mee bezig en Petra werkt je graag in. Wil je graag iets voor de school doen en lijkt het je wat of wil je eerst wat meer informatie? Mail dan naar maandagkrant@paschalisschool.nl. Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh en Petra Aalbrecht.

16-04-2015

Op de Suikerberg heeft afgelopen week een oefening plaatsgevonden. Alle kinderen en leerkrachten hebben volgens het protocol gehandeld. De werkgroep was tevreden.

Werkgroep BHV.

De voorbereidingen van het nieuwe schooljaar zijn volop aan de gang. Volgend schooljaar heeft de Paschalisschool 17 groepen (nu 18). Dit is een logisch gevolg van het aantal leerlingen dat op school zit. Hoe worden deze groepen verdeeld.

Huidige situatie                                  Nieuwe situatie

4 groepen 1-2 (locatie Veenhof)`    4 groepen 1-2 ( locatie Veenhof)

2 groepen 3                                         2 groepen 3

2 groepen 4                                         2 groepen 4

2 ½ groep 5                                         2 groepen 5

2 ½ groep 6                                         2 groepen 6

2 groepen 7                                         3 groepen 7

3 groepen 8                                         2 groepen 8

De oudste kleuters uit vier groepen 1-2 worden over twee groepen verdeeld. De kinderen uit de huidige groepen 5 en 6 worden over vijf groepen verdeeld. (twee groepen 6 en drie groepen 7). De indeling is een verantwoordelijkheid van de school. Het protocol ‘ Indeling leerlingen in groepen’ is de richtlijn van waaruit de school handelt. De belangen van de individuele leerlingen en de groepen als totaliteit worden hierin meegenomen.

Met vriendelijke groet,  

Annelies Aalbers

Directeur.

 

 

Inmiddels zijn we van start gegaan met de voorbereidingen voor de afscheidsweek van groep 8. We hebben  gekozen voor een opzet waarbij iedere groep een eigen afscheidsavond krijgt in de laatste schoolweek, voor ouders en leerlingen. Overdag is er per groep een musicaluitvoering voor opa’s, oma’s, oudere broers en zussen! Deze data en tijden zijn al rondgemaild.

Op vrijdag 10 juli vindt de generale repetitie plaats, waarbij alle kinderen van onze school komen kijken naar één van de drie groepen 8. Hiervoor wordt er rekening gehouden met jongere broertjes en zusjes.

Op donderdagochtend 16 juli kruien wij alle groep 8 leerlingen uit, buiten op het schoolplein. Om 11.30 uur is iedereen van harte welkom om dit spektakel mee te maken. We gaan er een geweldig afscheid van maken, met en voor elkaar!

9-04-2015

Op vrijdag 24 april houden we op de Paschalis ook de Koningsspelen. De dag begint met een ontbijt voor alle groepen, gesponsord door de Jumbo. Daarna gaan de groepen 1-2, 3-4 en 5 t/m 8 uiteen. Iedere groep heeft een eigen programma met sport- en spelactiviteiten . ’s Middags zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in hun eigen groep.

Namens de werkgroep, Ans van de Pol en Gerry Joosten.

 Schooltijden 5 GDM      

In het nieuwe schooljaar start de Paschalisschool met het 5 GDM. De schooltijden worden als volgt:
Groep 1-2      8.40 – 14.10 uur locatie Veenhof
Groep 3-4-5   8.30 – 14.00 uur locatie Suikerberg
Groep 6-7-8   8.25 – 14.00 uur locatie Suikerberg   

 

Waarom zijn het deze tijden geworden? En ook over lunchtijden bij de kleuters en mogelijkheden bij de BSO leest u bij meer.

Voor het schooljaar 2015-2016 is de medezeggenschapsraad (MR) van de Paschalis op zoek naar twee ouders, die het boeiend vinden om schoolinhoudelijke zaken en nieuwe (beleids) ontwikkelingen op de voet te volgen en hierover mee te denken.  

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad vergadert daarvoor 7 à 8 keer per jaar,  waarbij zij in overleg treedt met de directeur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de personele bezetting op school, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. Aan de vergaderingen gaat enig inleeswerk vooraf. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur, maar er zijn ook zaken waarin de MR instemmingsrecht heeft. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt daarbij de belangen van de ouders van de Paschalisschool.

Aan het einde van dit schooljaar komen er twee plekken vrij binnen de oudergeleding van de MR. We zoeken daarvoor kandidaten die deze vacature willen opvullen. Ben jij een betrokken ouder, heb je contact met andere ouders en affiniteit met cijfers, beleid en bestuur? Dan nodigen wij je van harte uit om je aan te melden als kandidaat voor de MR. Als er meer dan één kandidaat is, zullen we verkiezingen uitschrijven onder de ouders (omdat één lid zich herkiesbaar stelt). De inschrijving sluit eind april.​

Heb je nog vragen? Of wil je jezelf direct al aanmelden? Mail dan naar mr@paschalisschool.nl

 

2-04-2015

2-04-2015

Alle kinderen van groep 8 hebben maandag mensen van het bedrijf NXP op bezoek gehad. We hebben allerlei proefjes gedaan. Hierbij hebben ze ook voorlichting over het bedrijf gegeven. We hebben proefjes gedaan met elektriciteit, zoals met statische elektriciteit (een ballon) een lampje laten branden. Ook hebben we zelf met draadjes, weerstanden en batterijen een knipperlicht gemaakt. Onder een microscoop hebben we een chip bekeken. Het was zeer leerzaam en ook heel interessant. Groep 7 gaat binnenkort nog op bedrijfsbezoek in Nijmegen.

Geschreven door: Jaan van Wijk (groep 8b)

De afkorting van NXP is Next Experience. In NXP maken ze microchips. Een microchip is een zeer klein plaatje met elektronische schakelingen die samen een circuit vormen. Een cleanroom pak heet zo omdat hij in de cleanroom wordt gebruikt. Wat is een cleanroom?

Een ruimte waar microchips worden gemaakt. Wist je dat door een haartje een microchip kapot gaat!

We deden een spel.

Je moest weten waar een microchip in zit en waar niet. Als er een chip in zit dan moest je naar ja. En als er geen in zit, moest je naar nee.Je mocht ook twee jokers inzetten.Als je een joker inzette, kreeg je twee extra punten. Een iemand uit je groepje mocht een pak aantrekken. Dat zag er heel grappig uit. Het leek heel erg op een astronautenpak.

Groetjes Stijn en Minke van groep 6a

Donderdag 9 april 2015 wordt er een voetbaltoernooitje georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 7 & 8 van de Paulus- en Paschalisschool. Hiervoor worden er 3 meidenteams uitgenodigd.

Het toernooitje zal plaatsvinden van 15.45-16.45 uur. De teams worden verwacht op het veldje tegenover de Woezik/Paschalisschool. Uiteraard is de deelname gratis en vrijwillig. Gewenst is dat de begeleiders/coaches van de meidenteams aanwezig zijn tijdens dit toernooitje, dit voor een optimaal verloop en eerlijke verdeling binnen de teams qua wissels. Wanneer dit niet voor elk team mogelijk is zullen zij opgevangen worden door de aanwezige stagiaires.

Op de middag zelf zal zowel het beweegteam van de Pauluschool als het beweegteam van de Paschalisschool Iris & Jur) aanwezig zijn. Voor de locatie en contactpersoon lees verder.

 

25-03-2015

In blok 1 van De Vreedzame School is een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren en waar we ook de leerlingen mede verantwoordelijk voor hebben gemaakt.

Met behulp van de lessen in blok 2 hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ en constructieve manier.

In blok 3 is aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. 

En in blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. En in de  tweede plaats omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.

In blok 5 draait het om participatie. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van conflicten.

                

24-03-2015

De voorbereidingen voor ons schoolfeest zijn inmiddels gestart. Het schoolfeest wordt dit jaar gehouden op donderdag 2 juli. LET OP : Op deze dag is er een continurooster! Indien U geen opvang kunt regelen wordt uw kind op school opgevangen. Het wordt een prachtig Middeleeuws feest voor alle kinderen! Ter afsluiting zijn er die dag twee voorstellingen. U bent van harte welkom om hier naar te komen kijken. De eerste voorstelling is van 12.15 – 13.00 uur en de tweede van 13.15 -14.00 uur. Er volgt nog een schema welke groep op welke tijd zal optreden. De exacte tijden en verdere info komt t.z.t. in de maandagkrant.

Met vriendelijke groet,  werkgroep schoolfeest

23-03-2015

Zaterdag 28 maart is er een kindermiddag voor de communicanten. We gaan deze middag een Palmpasen stok maken. Deze maak je voor iemand die ziek, eenzaam of gewoon een opkikkertje nodig heeft. Je maakt hem dus niet voor jezelf. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. We gaan er iets moois van maken.

Gezinsviering Palmpasen

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. De gezinsviering is dan om 09.30 uur. Iedereen mag een mooi versierde Palmpasenstok meebrengen. In de kerk doen we er nog een Palmtakje aan. We gaan dan met z’n allen met onze Palmpasenstok door de kerk. Na de viering gaan we met z’n allen met onze stok in optocht naar de Weegbree om hier een bezoek te brengen aan alle huiskamers. Een liedje te zingen en natuurlijk een mooi stok achter te laten voor de bewoners. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd voor de viering van Palmpasen of je nu de communie doet of niet, iedereen is welkom.

18-03-2015

Dit jaar hebben we weer een gezellig Paasontbijt en wel op donderdag  2 april.

Alle belangrijke dingen die u hierover moet weten kunt u lezen in de Paas mail die alle groepsouders hebben doorgestuurd.

Op vrijdag 20 maart krijgen alle kinderen een in te vullen lootje mee.

 

Het ingevulde lootje moet uiterlijk dinsdag 24 maart  bij de leerkracht ingeleverd zijn.

Het is handig om de mail goed te lezen.

Daar staat informatie in die bij het maken van het ontbijtje goed van pas komt.

Donderdag  26 maart krijgt uw kind het getrokken lootje mee naar huis.

 

Juf Gerda, groep 6a

Graag wil ik de uitnodiging voor onze theatervoorstelling op donderdagavond 23 april nogmaals onder de aandacht brengen. Het wordt een fantastische avond en we hopen op een volle zaal!

Voor de trailer zie: youtube

Speciaal voor ouders van kinderen uit de bovenbouw heeft PlayBack de theatervoorstelling ‘Like Me’ ontwikkeld over social media en pesten. Wanneer hoort je kind erbij? Wanneer valt hij buiten de boot? Wat zijn de emotionele gevolgen van pesten voor kinderen? En welke invloed hebben social media op pestgedrag? 

14-03-2015

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe
Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

Een prikkelende kop. Het is altijd lastig om dit goed te interpreteren. Er wordt  in zo’n kort artikel geen evenwichtig beeld  geschetst.

In de maandagkrant van 8 september j.l. bent u allen over de opbrengsten geïnformeerd. Tevens is op hoofdlijnen aangegeven  welke conclusies er zijn  getrokken en welke punten voor verbetering we gingen oppakken.  Ik begrijp dat u nu nieuwsgierig bent naar het vervolg.

De focus van het afgelopen half jaar heeft gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8). Daarnaast hebben we het punt werkhouding onder de loep genomen. Wat hebben we gedaan.

Er zijn zeven strategieën die van invloed zijn op de ontwikkeling van het begrijpend luisteren/ lezen. Deze worden in de gehele school toegepast. Daarnaast worden voor het oefenen van deze strategieën allerlei samenwerkingsvormen ingezet. Hierdoor leren de kinderen sterker met en van elkaar. We merken dat de betrokkenheid sterk is vergroot. 

Donderdag 19 maart komen drie collega’s van andere scholen uit Wijchen een audit uitvoeren op onze school. De controle en het onderzoek richt zich op het pedagogisch klimaat. Vorig schooljaar zijn er een aantal collega’s binnen Kans en Kleur opgeleid om te auditoren. Binnen alle scholen van Kans en Kleur is een audit afgenomen. De Paschalisschool heeft uitstel gevraagd, omdat op het moment van bezoek, 25 % van het team uit invalleerkrachten bestond.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

 1. Is het leerkrachtengedrag, zoals omschreven in de kijkwijzer van de Vreedzame school, terug te zien in de hele school?
 2. Handelen we consequent?
 3. Wat is de stand van zaken m.b.t. de opvallende scores uit de vragenlijst sociale veiligheid leerlingen? *

 

5-03-2015

Woensdag 11 maart 2015 is er weer een kindermiddag. Wij gaan het hebben over Pasen en  de tijd voor Pasen.
Het begint om 13.45 uur tot 15.15 uur. Op zaterdag 14 maart is er weer een gezinsviering. Er is kindernevendienst en het kinderkoor zingt weer tijdens de viering. Kom dus allemaal zaterdag 14 maart om 19.00 uur naar de gezinsviering 
samen met je ouders, broertjes en zusjes. Tot dan.

Werkgroep Eerste Communie

In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de Rekennetwerkgroep Wijchen besloten het computerprogramma Bareka te gaan gebruiken om een goed beeld te krijgen van het automatiseringsniveau op de scholen. Zo kunnen er stappen gezet worden om het niveau te verhogen. Het is van belang goed te kunnen automatiseren en memoriseren. (de uitkomst weten zonder na te hoeven denken)

Zoals u wel gemerkt heeft, is inmiddels de "nieuwe" website online. Dat betekent dat er ook veranderingen zijn m.b.t. de Maandagkrant. Iedereen die zich eerder heeft ingeschreven voor de Maandagkrant , krijgt deze nog steeds automatisch elke week in de mailbox. Heeft u zich nog niet voor de Maandagkrant aangemeld, dan is het handig als u dat alsnog doet. Waarom en wat is er dan anders?

Ook dit jaar wordt er weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich al opgegeven. Dit jaar spelen we met zeven teams, helemaal geweldig! De jongens met drie elftallen en de meisjes met vier zeventallen.

Donderdag 12 februari krijgen de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Voor groep 1 gaat het om de kinderen die meteen in augustus in de groep zijn gestart. Kinderen die na 1 oktober zijn ingestroomd, krijgen nog geen rapport.

29-01-2015

De website is aan een update toe. Er komen minder tabbladen, meer informatie, en de site wordt responsive gemaakt. Dat laatste betekent dat deze ook op een smartphone of tablet goed te bekijken is. De hoofdpagina zal veel nieuws gaan bevatten en we gaan werken met een google kalender. Houdt u dus de website goed in de gaten de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Wist u dat?De Paschalisschool gaat in augustus over naar het vijf gelijke dagen model. Eerder is er een presentatie geweest. Wanneer u die nog eens wilt (na)lezen, kunt u die vinden op de website bij downloads. Er is een speciaal mailadres geopend, waar u wanneer u vragen heeft over het vijf gelijke dagen model deze kunt stellen; klik hierop. Onder het bovenstaande kopje zullen we de komende maanden zoveel mogelijk vragen beantwoorden. U krijgt dus niet persoonlijk antwoord, maar houdt u de maandagkrant in de gaten. Er zijn al vragen gesteld over de begin- en eindtijden op beide locaties. Hier zijn we met de MR over in gesprek en u kunt binnenkort een antwoord verwachten.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Afgelopen woensdag 7 januari was er een voorlichtingsavond voor ouders van de groepen 6, 7 en 8. Hieronder vindt u de link naar de presentatie die deze avond is gegeven:
presentatie
Tevens een link naar de schoolkeuzegids:
schoolkeuzegids
U kunt deze ook terug vinden onder downloads.
Info informatiemarkt Maaswaal College

Onderwijsmarkt
Van 12 t/m 28 januari worden de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen gehouden. De leerlingen en ouders van groep 8 van de Paschalisschool zijn van harte welkom om de informatiemarkt te bezoeken die wordt gehouden op de:

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).
Datum: 14 januari 2015
Aanvang: 18.30 uur
Adres: Van Cranenborchstraat 7 (hoofdgebouw) 6525 BM NIJMEGEN


Vanaf 18.30 uur is er in de aula van de NSG een informatiemarkt waar alle VO-scholen zich presenteren. Daarnaast wordt er in twee rondes voorlichting per school gegeven. Bezoekers van de informatiemarkt kunnen zelf een keuze maken naar welke voorlichting zij gaan. De eerste voorlichtingsronde is om 19.00 uur. De tweede ronde begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden of inschrijven is niet nodig. In de aula van de NSG is er koffie, thee en frisdrank te verkrijgen.


De NSG start in 2016 met een grootscheepse verbouwing. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Bekijkt u ook vooral eens de prachtige animatie van de nieuwbouw.

Informatie over open lesavond Maaswaalcollege en kennismakingslessen Mondial College

7-01-2015

Volgend schooljaar zal het vijf-gelijke-dagenrooster bij de Paschalisschool in werking gaan (na de zomervakantie).

Biedt De Eerste Stap ook een kort dagdeel (tot 15.15 uur) aan in de BSO?

Tot nu hebben we deze kortdurende BSO niet in ons pakket. Afhankelijk van de vraag van ouders hiernaar nemen we dit in overweging. Voor ons is het daarom belangrijk te weten hoeveel ouders belangstelling hebben voor deze korte vorm van buitenschoolse opvang. Heeft u hier belangstelling voor, neemt u dan contact met ons op.

T (024) 6488388 of via info@deeerstestap.nl

Beste ouder(s),

De feestdagen en vakantie zijn bijna achter de rug, het jaar 2015 is gestart. De activiteiten op school lopen door, zo ook voor de Carnaval. Wie heeft er zin en tijd om hiermee, samen met een aantal leerkrachten, vorm aan te geven en er op vrijdag 13 februari een geweldig feest van te maken op school?

Meld je aan via de mail van de ouderraad: or@paschalisschool.nl

Groeten,
de Ouderraad

Wij willen alle ouders en kinderen erop attent maken geen kerstkaarten en uitnodigingen voor kinderfeestjes te verspreiden op school. Tijdens de kerstperiode levert dit veel onrust op in de groepen. Ook zien we geregeld teleurgestelde kinderen, die geen uitnodiging of kaartje ontvangen en andere klasgenoten wel. We hopen op uw begrip hiervoor.

20-11-2014

Maandagavond kon u het boek Sociaal? Vaardig! via school bestellen.

De kosten voor dit boek zijn €17,95. Dit is dezelfde prijs als u er in de winkel voor moet betalen. Bestelt u het via school, dan hebben we met Steven Pont afgesproken, dat € 3,00 aan de school toe komt. Mocht u het boek alsnog willen bestellen, dan kan dat. Loopt u dan even binnen, na betaling bestellen wij het boek dan voor u. Dit kan door een envelop met het geld voorzien van de naam van uw kind af te geven bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet, het team.

19-11-2014

Afgelopen maandagavond was het dan zover… de lezing van Steven Pont. Best spannend voor ons, maar ook voor u. De verwachtingen waren hoog gespannen. De zaal stroomde al snel vol. We hebben als school deze avond georganiseerd, maar de hoge opkomst van u als ouders maakte het tot een succes! Een groot compliment voor u als ouder spreekt uit de woorden van Steven Pont: “Wat een opkomst… dat maak ik ook wel anders mee.” Rond de 300 ouders en belangstellenden hebben de avond bezocht. Wat een betrokkenheid, top! En dat het goed was spreekt wel uit de onderstaande reacties die we hebben gehoord.

20-10-2014

LISPELEN: Logopedische Dienst Maas & Waal

Wat is slissen of Lispelen?

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of worden andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.

Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d]. De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s]. Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.

Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt.  Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

MAANDAGKRANT als e-mailbijlage:

Spelregels digitale toezending Maandagkrant:

1 alleen ouders/verzorgers met één of meerdere kinderen op de Paschalisschool kunnen zich hiervoor inschrijven;

2 in principe één aanmelding per gezin (indien u er meerdere wilt kunt u dit apart aanvragen bij de webmaster);

3 vermeld gedurende het inschrijfproces uw eigen mailadres, maar de naam van (één van) uw kind(eren) op school met vermelding van de groep waarin ze zitten (bijv. Wouter Flipsen 6b)

Wordt er aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan wordt uw aanmelding helaas niet geaccepteerd.

NB Let op: bij gmail-gebruikers komt de Maandagkrant vaak in de spambox of ongewenste mail terecht.


Informatie over het Onderwijs Zorg Centrum vindt u hier.