Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

14-02-2017

Beste ouders, 

Zoals we eerder hebben aangegeven, stoppen er begin volgend schooljaar leden van de Ouderraad. Heb je interesse om lid te worden en ons te versterken? Je bent van harte uitgenodigd eens mee te kijken of dat wat voor je is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar or@paschalisschool.nl.

Op de website van de school, kun je informatie vinden. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Groeten, de ouderraad.

Vrijdag 24 februari is het weer zover, we gaan Carnaval vieren op de Paschalisschool! Om deze dag goed te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar:
 •  4 juryleden voor de Veenhof.
 • 4 juryleden voor de Suikerberg.
 • Ouders die mee willen lopen met de kleuters.
Mocht u zin en tijd hebben, geef u zich dan graag z.s.m. op via: carnaval@paschalisschool.nl
 
Ook als uw kind(eren) mee wil(len) lopen met een kar of loopgroep, geef ze dan snel op! De uiterste inschrijfdatum is maandag 13 februari!!
 
 
Met vriendelijke groet, werkgroep Carnaval

Afgelopen twee jaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit programma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje.

De kinderen hebben dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode gekregen, zodat ze op school en thuis kunnen oefenen. (www.bareka.nl) Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka is dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

Donderdag 23 februari krijgen alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis om 14.00 uur. De kinderen van groep 1 krijgen nu nog geen rapport. Zij krijgen een rapport bij de overgang naar groep 2. 

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe vorm en dit jaar komt het tweede rapport in de groeimap erbij. Het is prettig wanneer u tijdens het voortgangsgesprek het rapport weer bij de leerkracht inlevert.

Na de carnavalsvakantie, in de week van 6 t/m 10 maart, vinden de voortgangsgesprekken plaats, voor de groepen 1 t/m 6. Er is tevens een voortgangsgesprek voor de kinderen die vanaf de start van het schooljaar in groep 1 zitten en alle de kinderen die tot en met december zijn ingestroomd. Mocht u het niet zeker weten, overlegt u dan met de leerkracht van uw kind. 

De leerlingen van groep 6 zijn bij dit gesprek aanwezig en ontvangen tevens een eerste indicatie betreffende de uitstroom richting voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben deze gesprekken al gevoerd, samen met hun ouders en leerkracht. Voor de overige groepen worden alleen de ouders uitgenodigd.

Maandag 20 februari om 08.30 uur zullen de inschrijflijsten er weer hangen. Voor groep 1-2 is dit op de Veenhof aan de prikborden. De lijsten van groep 3 en 4 hangen naast het halletje van groep 5B en voor de groepen 5 en 6 kunt u terecht naast groep 7A.

De leerlingen hebben inmiddels een half jaar onderwijs genoten in de huidige groep. We zitten precies op de helft van het schooljaar. We willen benadrukken dat deze gespreksronde verplicht is, zodat we de voortgang van uw zoon of dochter goed met elkaar kunnen bespreken. Denkt u eraan zich in te schrijven?

Met vriendelijke groeten,

Team Paschalisschool

“Op bezoek in een museum”

Op zoek naar de schatten in het museum. De kinderen maken kennis met het museum en ontdekken welke schatten er in het museum bewaard worden. Tijdens de workshop zoeken de kinderen naar de schatten in het museum. Ze ontdekken waarom de museumstukken bewaard worden en kunnen aangeven welke stukken zij zouden willen bewaren.

Groep1-2 A: dinsdag  07-2-2017 - 9.30 uur

Groep 1-2 B: dinsdag 14-2-2017 - 9.30 uur

Groep 1-2 C: dinsdag 21-2-2017 - 9.00 uur

Groep 1-2D: dinsdag  07-3-2017 - 9.00 uur

Veel plezier!

Er hebben zich inmiddels drie ouders aangemeld, allemaal uit groep 8B. Het is wenselijk dat er nog een ouder uit groep 8A en 8C zich aanmelden. Het is een leuke werkgroep, waarbij je mooi vorm kan geven aan het afscheid van je zoon of dochter op school. Tijd en interesse? Mail dan naar or@paschalisschool.nl en geef je op.

Groet, de ouderraad

Maandag 16 januari start de schakelklas van Kans & Kleur op de Paschalisschool. Hier worden leerlingen van groep 3 t/m 8 uit Wijchen geplaatst die net in Nederland zijn komen wonen en die de Nederlandse taal niet beheersen. Er wordt heel veel aandacht aan de Nederlandse taal besteed. Wanneer de kinderen deze voldoende beheersen en deel kunnen nemen aan het reguliere programma, wordt er een definitieve school gezocht, bij voorkeur in de wijk waar de kinderen wonen. Rutger Holland en Jan van Lent zijn de leerkrachten die deze kinderen gaan begeleiden. De schakelklas zit op de eerste verdieping naast groep 4. Er starten zeven leerlingen. We zijn trots dat deze voorziening in Wijchen gerealiseerd wordt. Het is een mooi voorbeeld hoe Kans & Kleur passend onderwijs vorm geeft.

Dit stuk staat sinds kort op de pagina van onze school. Om de betrokkenheid te vergroten, is het fijn als er een groepsouder is. Dit is vanuit de ouders van deze leerlingen niet haalbaar.

Wil een van de huidige groepsouders deze klas ook onder haar hoede nemen, of ben je nog geen groepsouder en wil je hierbij helpen, meld je aan via de mail van de ouderraad or@paschalisschool.nl

Groet, de ouderraad

De foto's van de website zijn prachtig, maar inmiddels al weer een paar jaar oud. Daarom zijn we op zoek naar een fotografietalent die foto's wil gaan maken, die we speciaal voor de website gaan gebruiken. Vindt u het leuk om hier mee aan de slag te gaan of kent u iemand die dat leuk zou vinden? Misschien heeft u eerst nog vragen? Dan hoor ik graag van u.

Dat kan door een mailtje te sturen naar s.vanderburgh@paschalisschool.nl. Uiteraard kunt u ook binnenlopen of telefonisch contact opnemen. Vraagt u dan naar Sylvia van der Burgh.

 

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 6 april en 22 juni 2017 om 8.30 uur op de locatie Suikerberg aanwezig. 

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. T (088) 144 71 11 - E-mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl  en via facebook - JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

De carnaval nadert al snel en we zijn druk bezig er een groot feest van te maken voor onze kinderen! Maar we kunnen dit niet realiseren zonder jullie hulp. 

We willen graag de Suikerberg in carnavalssfeer brengen op maandag 20 februari a.s. om 19.30 uur. Wie wil ons daarbij helpen? Mocht je op de Veenhof willen helpen kan dat op dinsdag 21 februari gelijk om 8.40 uur in de aula.

Op dinsdag 14 maart is er een informatieavond over pubers voor alle opvoeders in Wijchen. Op het Maaswaal College aan de Oosterweg zijn ouders welkom vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Ouders kunnen tijdens de avond twee informatierondes bijwonen over een van de onderstaande onderwerpen.

Wat is puberteit en wat kun je verwachten als je kind gaat puberen, sociale media en internet, hoe beïnvloed je het gedrag van je kind, Sexting, omgaan met conflicten, alcohol en drugs waar moet je op letten, huiswerk: help je wel of niet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar j.warris@meervoormekaar.nl.

31-01-2017

Het heeft even geduurd, maar sinds vorige week is het dan eindelijk klaar. Een nieuw slot en een draaiknop voor de veiligheid zijn op het hek geplaatst. Voor de kleuters die met de fiets komen is nu een eigen ingang gemaakt naar de fietsenrekken. Deze is helemaal rechts, naast het schuurtje. Je hoeft nu niet meer tussen de rode hekjes door. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ouders en school naar aanleiding van een tip van een ouder.  

Wat is W4Kangoeroe?

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

Donderdag 16 maart kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van de Paschalisschool hier aan meedoen. Je moet jezelf dan wel inschrijven bij meneer Jan Kellendonk van groep 8B. Dit kan je doen t/m maandag 13 februari. 

 

Ook dit jaar organiseert Wijchen een schoolschaaktoernooi. Bij voldoende belangstelling kunnen we een team vormen. Vind je het leuk hier aan mee te doen, dan kan je je t/m maandag 13 februari opgeven  bij Jan Kellendonk van groep 8B. Wij zorgen dan voor het aanmelden. De poster kunt u hier vinden.

 

Na de voorjaarsvakantie zal er weer een blok kleutergym aangeboden worden. Wat is er fijner voor kleuters om na een dag op school nog even een uurtje onder leiding van Danielle de Jong (sportservice Wijchen) lekker te komen bewegen! Iedere week staat er weer een ander thema op het programma, maar de structuur van de les blijft hetzelfde. Vangen, gooien, balanceren, mikken, klimmen en klauteren zijn een aantal vaardigheden die aan bod zullen komen. Inschrijven kan vanaf vrijdag 3 februari 15.00 uur. Schrijf je snel in, want vol=vol.

Met vriendelijke groet, Melanie Megens

Vanaf dinsdag 14 februari krijgen de kleuters 6 weken lang iedere dinsdag en woensdag onder leiding van Danielle de Jong (Sportservice Wijchen) en een CIOS student, gymles onder schooltijd. De gymlessen worden volgens het programma gegeven. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Op 19-01-2017 heeft er een MR-vergadering plaats gevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

24-01-2017

Deze week hebben alle kinderen het Sjorsboekje mee naar huis gekregen. Dit leuke boekje, speciaal voor alle basisschoolkinderen, is door onze gemeente mogelijk gemaakt. Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse (sport) aanbieders uit onze gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten in het boekje. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden, zodat uw kind ontdekt wat bij hen past en misschien wordt er zelfs een nieuw talent geprikkeld. De volledige informatie kunt u hier vinden. Als school dragen wij dit project een warm hart toe! Bladert u dus gerust het boekje samen met uw kind door en kies samen met uw kind een leuke activiteit.

20-01-2017

Ook dit jaar worden de leerlingen weer gefotografeerd, individueel en natuurlijk ook een groepsfoto. Op maandag 10 april en dinsdag 11 april voor de locatie Suikerberg. Op donderdag 13 april voor de locatie Veenhof. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Met vriendelijke groet, Lucienne Hoogenboom en Gemma van den Heuvel

Op woensdag 11 januari was er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de groepen 6 t/m 8. Op deze avond is een presentatie gegeven. Deze kunt u hier nog eens bekijken. Daarnaast willen we nogmaals de website van https://schoolkeuzehulp.nl/  onder de aandacht brengen. Via deze website kunt u alle middelbare scholen in de omgeving vergelijken en bepalen waar u eventueel wilt gaan kijken. We wensen iedereen veel succes met het vinden van een geschikte school voor uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten groep 8, Lucienne van Summeren (intern begeleider groep 3 t/m 8) en Esther Gunsing bovenbouwcoördinator 

 

Maandag 16 januari start de schakelklas van Kans & Kleur op de Paschalisschool. Hier worden leerlingen van groep 3 t/m 8 uit Wijchen geplaatst die net in Nederland zijn komen wonen en die de Nederlandse taal niet beheersen. Er wordt heel veel aandacht aan de Nederlandse taal besteed. Wanneer de kinderen deze voldoende beheersen en deel kunnen nemen aan het reguliere programma, wordt er een definitieve school gezocht, bij voorkeur in de wijk waar de kinderen wonen.

Rutger Holland en Jan van Lent zijn de leerkrachten die deze kinderen gaan begeleiden. De schakelklas zit op de eerste verdieping naast groep 4. Er starten zeven leerlingen. We zijn trots dat deze voorziening in Wijchen gerealiseerd wordt. Het is een mooi voorbeeld hoe Kans & Kleur passend onderwijs vorm geeft.

Annelies Aalbers, directeur.

Tijdens de Carnavalsoptocht hebben we op de route voor de veiligheid van onze kinderen echte verkeersregelaars nodig! Een echte verkeersregelaar worden op die dag voor deze optocht word je door online een stoomcursus te doen en een heus examen af te leggen. Het gaat om vrijdag 24 februari a.s. en zal van 10.00 tot 12.00 zijn. Mocht u dit leuk lijken stuur dan even een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl.

 
Na onze vorige oproep en aanmeldingen zoeken we nog twee personen die deze belangrijke taak op zich willen nemen. We zullen die dag met een team zijn van acht personen. We hopen op voldoende aanmeldingen zodat onze optocht weer een succes mag zijn.


Alvast bedankt namens de werkgroep Carnaval

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien nog steeds dat er door sommige ouders voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Laatst zat er bijna een kind onder een achteruitrijdende auto.  Daarom roepen we iedereen met klem op de auto te parkeren bij zaal Verploegen. We vragen dit voor de veiligheid van al onze kinderen. Wilt u dit ook onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is het parkeren bij Verploegen bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

Wij zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen. Dit geldt uiteraard niet als uw groep 1 kind net op school is gestart en hier nog niet aan toe is. U bent altijd van harte welkom om na 14.10 uur eens te komen kijken in de groep van uw kind!

Sylvia van der Burgh

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

Na de herfstvakantie was de start van ‘Leren zichtbaar maken’ met twee studiedagen voor het hele team. Eerder hebben we u hier al wat meer over verteld. Hier kunt u dat artikel nog eens lezen. Daarnaast zijn er studiedagen alleen voor het veranderteam.  Het veranderteam heeft inmiddels een van deze extra studiedagen achter de rug.

Het veranderteam, wie zijn dat ook al weer?

Het veranderteam bestaat uit twee leerkrachten en het managementteam. Dit zijn: Paola van Thiel, Leontien Hermens, Annelies Aalbers, Sylvia van der Burgh, Esther Gunsing en  Lucienne van Summeren.

Wat is de rol van het veranderteam?

Het veranderteam gaat onderzoek doen (bewijs verzamelen) op een viertal gebieden. Soms zult u daar als ouder bij worden betrokken en ook kinderen zullen bij  verschillende onderzoeken vragen gaan beantwoorden. De uitkomst van de onderzoeken worden gebruikt om in februari een plan te schrijven. Misschien wordt u als ouder of een van uw kinderen wel gevraagd om een bijdrage te leveren aan de verschillende onderzoeken!

Na het succes van het kickboksen en freerunning komt er in het nieuwe jaar weer een naschoolse sport aan, deze keer Bewegen op muziek!

In deze vier lessen werken we samen naar een show door middel van o.a. dansspellen, waarbij de ouders/verzorgers mogen kijken! We maken kennis met verschillende dansvormen:

 • streetdance
 • hiphop
 • steps
 • modern
 • breakdance

Iedereen van groep 3 t/m groep 8 kan meedoen, of je nu al vaker of juist nog nooit hebt gedanst. Dus lijkt het jou leuk om lekker te bewegen op de muziek en je eigen stijl te ontdekken? Meld je dan nu aan!

Voor verdere informatie ga je naar het tabblad na de les op de website. 

Werkgroep Brede school en Sportservice Wijchen

De kinderraad heeft een spel bedacht van de sluipende leeuw.

Weet u waarom? Met dit spel willen wij bereiken dat iedereen stil naar de gym loopt. Er waren klachten dat er te veel gepraat werd als we langs de klassen lopen. We hebben er 2 doelen bij bedacht:

 1. Je beweegt zo stil als een sluipende leeuw
 2. Je helpt anderen

Iedere klas kan zelf bedenken wat ze moeten doen om naar level 1 te komen. Als iedereen in level 1 is, is het helemaal stil en dat is het fijnste. We zijn op de goede weg.

We zien sluipende kinderen door de school bijvoorbeeld in groep 3. “Ik merk nu niets eens dat er iemand langs het raam loopt’, vertelt Vince. “Dat is heel fijn want dan kan ik me goed concentreren.”

Alle groepen zijn aan het oefenen. Na de volgende kinderraad vertellen we op welke levels de groepen zijn. 

Namens de kinderraad, Robine den Hartog

 

 

       Beste Veenstampers op de Paschalisschool

Ook al is de Sint het land nog niet uit, genieten velen van ons van de buit en zitten de mama’s zich al te verheugen op al die lichtjes voor de ruit, toch is de werkgroep Carnaval er al weer uit.

Carnaval 2017 moet weer een uitzinnig feest(je) worden en daar hoort een optocht bij!

Het Thema voor Carnaval 2017 is reeds bekend en is SPORT!!!

Graag willen we jullie en jullie ouders de kans geven om wat langer na te denken en voor te bereiden over het eventueel maken van een kar of het vormen van een lopersgroep. Vandaar even dit Carnavalsberichtje in deze al oh zo drukke tijd. Te zijner tijd zullen jullie meer informatie ontvangen over het aanmelden/opgegeven.

Oproep:

Tevens hebben wij nog een vraagje aan jullie papa’s, mama’s en eventueel opa’s en oma’s. Tijdens de optocht hebben we langs de route voor de veiligheid van de kinderen echte verkeersregelaars nodig. Een echte verkeersregelaar worden op die dag voor deze optocht word je door online een stoomcursus te doen en een heus examen af te leggen. Het gaat om vrijdag 24 februari 2017 en zal van 10.00 tot 12.00 zijn. Mocht je dit leuk lijken stuur dan even een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl. We hopen op voldoende aanmeldingen!

Allemaal alvast een hele fijne Sinterklaas en een kerstgroet van ons,

Werkgroep Carnaval, Coby, Irna, Johan, Simone, Jikke en Kim

Op 23-11-2016 heeft er een Medezeggenschapsraad (MR) vergadering plaatsgevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

Eetbeleid Paschalisschool

De MR heeft uitgebreid gesproken over het eetbeleid op de Paschalisschool. Het blijkt voor leerlingen, ouders én leerkrachten niet altijd duidelijk wat er wel/niet mag worden genuttigd tijdens de pauzes. De MR ziet een taak weggelegd om hierin meer duidelijkheid te verschaffen. Zodra wij hiervoor een plan hebben, informeren we jullie via de maandagkrant.

MR gaat voor kwaliteit

De MR heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van de MR hoog te houden, zullen we binnenkort een ‘op maat’ verzorgde cursus (onder leiding van een expert) volgen. Hierbij zal ook de directeur aanwezig zijn. De cursus wordt landelijk aangeboden. Deze cursus is een aanvulling op de basiscursus die de MR-leden gevolgd hebben. Tijdens de bijeenkomst zullen we onze jaarplanning, het communicatieplan en de visie, missie en rol van de MR aanscherpen. Ook zal de MR met de directeur de wederzijdse ambities bespreken.

‘Leren zichtbaar maken’ de MR was er bij!

Op 3 en 4 november 2016 vond het congres ‘Leren zichtbaar maken’ plaats. Het veranderteam van de Paschalisschool én de voorzitter van de MR waren hierbij aanwezig. De grondlegger van ‘Leren zichtbaar maken’ is de Australische wetenschapper John Hattie. Het programma schrijft geen specifieke leermethode voor, maar geeft leerkrachten handvatten om het leereffect bij leerlingen beter inzichtelijk te maken.

De MR is positief over de ontwikkeling die de Paschalisschool heeft ingezet. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces. Wat heeft wel of geen effect op het leren van de leerlingen? Is hetgeen we doen binnen de school wel het juiste? Wat doen we allemaal al goed?

De Paschalisschool durft zichzelf deze vragen te stellen en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De MR is dan ook zeer positief over deze ingeslagen weg. Dit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Schoolplan 2016-2017 Paschalisschool:

Elk jaar stelt de school een jaarplan op. Het jaarplan 2016-2017 is afgeleid van het meerjaren beleidsplan dat in 2015 is ingegaan. Het jaarplan beschrijft hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de verschillende lesonderwerpen, zoals begrijpend lezen en rekenen. Na een inhoudelijke bespreking met de directie, heeft de MR ingestemd met het jaarplan.

Verslag MR

Het uitgebreide verslag van de MR-vergadering wordt binnenkort op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering vindt plaats in januari 2017. Meer informatie over de MR is te vinden op de website.

Met vriendelijke groeten, de MR

29-11-2016

Proefjes doen is erg leuk en je leert er heel veel van. Daarom gaan we bij Mystery W (Wijchen) na een korte lezing van een wetenschapper ook een aantal leuke en spannende proefjes doen. Soms geven de proefjes antwoord op jullie vragen. Soms word je er ook nog nieuwsgieriger van! Kom je ook naar Mystery W?

Vanaf januari 2017 starten we bij het Junior Technovium afdeling Wijchen (’t Palet, Huissteden 1401) met de volgende vier woensdagen:

 • 18 januari: Programmeren kun je leren! : aanmelden vanaf 1 december!
 • 15 februari: Naar Mars en weer terug : aanmelden vanaf 1 februari
 • 22 maart: Crime Lab : aanmelden vanaf 1 maart
 • 12 april: GIRLSDAY (voor meiden en moeders) : aanmelden vanaf 1 april

De middagen zijn van 15.00 – 16.45 uur voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

Schrijf je snel in (let op de inschrijfdatum) want vol=vol. Per middag maximaal 32 kinderen. Het kost 3 euro per keer dat je meedoet en je betaalt bij binnenkomen.

Je kunt je aanmelden via mystery.wijchen@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd, groep en school. 

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten twee keer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u!

Wanneer de verschillende optredens zijn, ziet u in onderstaand schema. Deze zijn ook terug te vinden in de kalender. Noteert u alvast de data in uw agenda? Wij hopen u in de aula van de Suikerberg te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Philomea Willems en Yvonne Frenay, ICC-ers

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U kunt hiervoor een  afspraak maken via ons bedrijfsbureau JGZ: T (088) 144 71 11. 

Meer informatie over de medewerkers van het team vind u onder het tabblad informatie / schoolgids, onder het kopje GGD. U komt hier direct bij de schoolgids.

22-11-2016

Na de herfstvakantie heeft het complete team twee enerverende studiedagen gehad over ‘Leren zichtbaar maken’. Misschien heeft u er al wat van gemerkt? Misschien is uw kind al thuis gekomen met het woord feedback, met samen succescriteria bepalen of doelen die zichtbaar aan de muur hangen? Het gonst van de ideeën in school.  We zijn razend enthousiast geworden. En we kunnen er in de praktijk direct mee aan de slag.

Het mooie is dat we niet iets nieuws gaan doen. We voegen iets extra’s toe, waardoor het effect op het leren van de kinderen nog groter wordt. Dat is wat John Hattie heeft onderzocht.

Het gaat bij Leren zichtbaar maken om het zichtbaar maken van het leren. Uw kind kan dan uiteindelijk de volgende vragen beantwoorden: waar sta ik, waar wil ik naar toe en wat is mijn volgende stap. 

Het is de bedoeling dat het team de komende periode zelf kiest waar ze mee willen experimenteren. Hierbij zijn verschillende vormen en manieren mogelijk. We gaan ontdekken wat werkt, wat niet, we doen succes op en maken fouten. Tijdens bijeenkomsten leren we met en van elkaar. De gesprekken hebben steeds als doel om het ‘leren’ van de leerlingen te laten groeien. Pas in een later stadium gaan we bepalen waar onze focus op komt te liggen en hoe we het precies vorm gaan geven.

U merkt het al. Het gonst echt in school en we houden u op de hoogte!  

Het team van de Paschalisschool.

 

Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit rekenprogramma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje. De kinderen krijgen dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode, zodat ze op school en thuis (mochten ze dit willen) ermee kunnen oefenen. Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka vinden wij dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Marloes Sengers, Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

Zoals reeds eerder gemeld in de Maandagkrant is het alweer bijna Sinterklaas! En zoals ieder jaar is de Sinterklaas werkgroep druk bezig met de voorbereidingen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders. Inmiddels hebben we gelukkig al veel aanmeldingen gehad van ouders. Daarvoor alvast hartelijk dank!! Hier zijn we erg blij mee. Echter, we hebben helaas nog onvoldoende aanmeldingen om te helpen met het versieren van de school. 
 
Het versieren zal plaatsvinden op:
 • 10 november om 8:40, locatie Veenhof 
 • 11 november om 12:00, locatie Suikerberg 
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
 
Sinterklaas werkgroep

Deze lezing is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4.  U bent van harte welkom op deze avond en kunt zich aanmelden via bewegenisdebasis@paschalisschool.nl. Inloop 20.00 uur op de Suikerberg.                                                              

Wij hebben de resultaten van het onderzoek van de schoolinspectie gekregen. Daarin staat een groot compliment: wij hebben de kwaliteit op orde! En daar zijn wij trots op. Wat dit betekent leg ik u graag uit.

 

Kwaliteit op orde, wat betekent dat?

De schoolinspectie vindt dat wij onze kwaliteit op orde hebben vanwege de volgende punten:

 • Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat. Leerlingen, leraren en ouders gaan prettig met elkaar om.

 • De leraren leggen de lessen duidelijk uit aan de kinderen en zorgen voor een goede opbouw van de lessen.

 • De medewerkers van de Paschalisschool vormen een hecht team dat elkaar helpt en van elkaar leert.

 • De leerkrachten en directie werken aan de ontwikkeling van de school en hun eigen professionaliteit.

 • Het gemiddelde van de eindcito van 2016 is voldoende.

We merken dat er onduidelijkheid heerst omtrent onze afspraken over 'eten en drinken'. Hieronder een herhaling van de informatie, die u ook in de schoolgids en op de site terug kunt vinden! 

“We eten in de ochtendpauze fruit of groente, net als vele andere basisscholen in Nederland. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee terug naar huis. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.

Afval willen wij graag beperken. Daarom zijn alleen fruitbakjes en broodtrommels toegestaan. De kinderen drinken zoveel mogelijk uit bekers. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet op is en afval gaan mee naar huis.”

Hoe ziet dit er nu concreet uit?

 • Tijdens de ochtend pauze eten we alleen groente en fruit (tenzij er allergieën of andere voedingsproblemen een rol spelen) Dit gaat al erg goed. Wanneer uw zoon of dochter behoefte heeft aan een boterham, mag dit ook.
 • Voor de lunch bepalen de ouders wat hun kind op zijn brood heeft, of dit nu zoet of hartig is, gezond of ongezond.
 • Kinderen nemen een broodmaaltijd mee, waarbij alle soorten brood zijn toegestaan. Broodjes, krentenbollen of roggebrood mogen dus ook.
 • Daarnaast is ook een kleine aanvulling toegestaan. Hier valt onder: naturel rijstwafel, naturel cracker, (knijp)fruit, kaasje, soepstengels, dippers of een worstje. Ook hier bepalen ouders weer of er beleg op wordt gedaan. (Geen koek, ontbijtkoek of voorbelegde producten als Snack a Jacks)
 • We drinken zoveel mogelijk uit bekers. Dit betekent dat af en toe een pakje best is toegestaan.

Op 12 November is de algemene jaarvergadering en het eerste groepsouderoverleg geweest. Het vorig schooljaar is hierbij formeel afgesloten en we zijn druk bezig met dit schooljaar. De notulen van beide overleggen verschijnen binnenkort op de website.

Vacature Ouderraad

Ingrid Ermers heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar wordt als ouderraadslid. Volgend schooljaar is er dus een vacature bij de ouderraad, in de functie van secretaris. Ben je nieuwsgierig, heb je zin en tijd en wil je hier invulling aangeven? Laat het ons weten. Er is altijd gelegenheid om mee te kijken. Je kan je aanmelden via or@paschalisschool.nl.

Groet, de Ouderraad

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Paschalisschool kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.

Centraal in de komende vier jaar staat het traject 'Leren zichtbaar maken'. Na de herfstvakantie starten we de maandag en dinsdag met een studie tweedaagse.

Onze eerste stap.
Vorig jaar kwamen we in aanraking met de onderzoeken van John Hattie.
We hebben ons als managementteam en intern begeleiders in de materie verdiept door artikelen en boeken te lezen en ons te laten voorlichten door een trainer over het traject dat door John Hattie is ontwikkeld. Daarnaast hebben we scholen bezocht die al met dit traject waren gestart om hun ervaringen te horen.
 
Bij meer vindt u informatie over:
 • Wie is John Hattie?
 • Waarom vinden wij dit traject een goed idee?
 • Hoe gaan we dat doen?
 • We doen het met z'n allen
 
 
 

Het ene jaar gaat onze school op schoolreis, het andere jaar is er een schoolfeest voor de hele school. 

Dit jaar gaan we weer een spetterend schoolfeest organiseren. Omdat er op tijd bepaalde zaken gereserveerd en besproken moeten worden, wil de werkgroep op korte termijn van start gaan. Heb je leuke ideeën en zin en tijd om mee te denken, meld je dan aan voor de werkgroep.

We hopen op veel aanmeldingen. Aanmelden kan via or@paschalisschool.nl

Groet, de Ouderraad

Daarnaast willen we u nog attenderen op de lezingen door Hanneke Poot. Op 21 november voor de ouders van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 met als onderwerp 'Bewegen is de basis'. Op 28 november voor de ouders van groep 5 t/m 8 met als onderwerp 'Het verschil tussen jongens en meisjes'. Verdere info vindt u ook terug op de website van de school.

3-10-2016

Het aantal keren dat een kind verzuimt met bezoeken aan tandarts, othodontist etc. kan flink oplopen. We willen u vragen om dit soort afspraken na 14.00 uur te plannen. En is het een keer noodzakelijk om onder schooltijd een afspraak te maken, dan kan dat.

We rekenen op uw medewerking, in het belang van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers,

Directeur.

 

Wat is de citotoets?

 • De citotoets is een methode onafhankelijke toets; het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ leerlingen kunnen we dan vergelijken met andere leerlingen in Nederland.
 • De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een- of tweemaal afgenomen. Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt.

Wat doen we met de gegevens?

 • Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw leerling ingedeeld in de gele, groene of blauwe groep. Dat kan per vak verschillen. Het indelen in de kleurgroep is een basis. Het kan zijn dat uw zoon/dochter misschien een keer extra uitleg nodig heeft of juist niet.
 • Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

Wat is een streefnorm?

 • De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vindt. De Paschalisschool heeft streefnormen vastgesteld die hoger liggen dan de inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

Wat is dan de streefnorm?

 • De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-IV of V scoort. Op de Paschalisschool hanteren we een bepaalde streefnorm; een streefnorm van 72 wil zeggen dat 72 % van de leerlingen een I-II- of III niveau hebben gehaald. Deze streefnorm wordt voor alle vakken gebruikt, behalve bij technisch lezen. Hierbij is de streefnorm 81%. We weten dat alle leerlingen kunnen leren lezen, maar er moeten wel voldoende kilometers gemaakt worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen.

Moeten alle leerlingen de streefnorm halen?

 • Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Wat is de vaardigheidsscore?

De gegevens van Cito kunnen ook worden bekeken vanuit vaardigheidsscores. Welke vragen beantwoordt de vaardigheidsscore?

 • Hoe goed doet een leerling het vergeleken met zijn leeftijdsgenoten?
 • Is de leerling vooruitgegaan op een bepaald leergebied.

De inspectie en Kans en Kleur hebben vaardigheidsscores voor verschillende vakgebieden vastgesteld. In onderstaand overzicht ziet u deze gegevens bij begrijpend lezen.

Waarom zijn de meeste gegevens voor de groepen 3 t/m 7?

 • Groep 8 maakt in april de eindcito. Er is voor hen geen citotoets eind groep 8.

Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne vakantie. De school is gestart, het sporten van de kinderen komt of is al op gang. Ook wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe school jaar.

Na het openen van de ouderraad mail, waren we blij verrast. Veel aanmeldingen als groepsouder hebben we binnen. Voor twee groepen hebben we nog geen aanmelding, namelijk voor groep 1-2A en groep 8C. Mocht je interesse hebben om voor deze groep groepsouder te worden, meld je dan aan via de ouderraad mail or@paschalisschool.nl

De ouders die zich hebben aangemeld krijgen bericht. Voor de info avonden op school die op 13 en 15 september gepland zijn (zie website en schoolboekje), is bekend wie de groepsouders zijn. Daarnaast hebben we ouders nodig voor diverse werkgroepen . We starten met de kinderboeken week, en daarvoor kun je je al aanmelden. Daarna volgen Sint , Kerst, Carnaval, schoolfeest en specifiek voor groep 8, de afscheidsavond van groep 8. Houd je van plannen, en wil je je alvast voor een werkgroep aanmelden, laat dit ook weten via de mail van de ouderraad.

We hebben er zin in, een heel fijn schooljaar met elkaar voor onze kinderen gewenst.

Groet, Danielle, Astrid, Karin, Irna en Ingrid

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

 1. Maandag groep 3

 2. Dinsdag groep 4

 3. Woensdag groep 5

 4. Donderdag groep 6

 5. Vrijdag groep 7 en 8

In de ochtendpauze eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, zullen wij het mee terug naar huis geven. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.

Soms kabbelen jaren door, maar andere jaren verandert er veel. Komend schooljaar zijn er veel personele veranderingen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Anjo Tangerink, Gerry Joosten, Helen de Bree en Truus de Koning. Ieder van hen heeft een eigen wijze gekozen om het afscheid te vieren. De kinderen en ouders die hierbij betrokken worden, zijn op de hoogte gebracht. Collega’s die met hart en ziel voor het onderwijs en de Paschalisschool hebben gewerkt. We gaan hen missen.  Ze gaan nu een andere fase van hun leven in. We wensen hen heel veel plezier en een goede tijd. Tijdens de teamafsluiting van het schooljaar worden zij nog speciaal in het zonnetje gezet.

Wat verandert er nog meer?

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!