Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om u via school in te schrijven voor de Avond-4 Daagse 2017. De avond 4-Daagse dit jaar is van Dinsdag 13 Juni tot en met Vrijdag 16 Juni. De te lopen afstanden die dit jaar worden uitgezet door wandelvereniging de Posthoorn zijn 5, 7.5 en 12.5 km. Dit zijn dezelfde afstanden als vorig jaar. De startlocatie is nieuw dit jaar: Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen 

Inschrijving

De inschrijving willen wij afgerond hebben eind mei,  dit in verband met alle voorbereidingen. De inschrijving organiseren we op dezelfde manier als vorig jaar.  Op de volgende data hebben jullie de mogelijkheid om je in te schrijven. 

 • dinsdag 23 mei / 08.20-08.45 uur (lokatie Veenhof, in de aula)
 • vrijdag 19 mei / 08.15-08.45 uur (lokatie suikerberg, ruimte aula, BSO)

Je levert dan het inschrijfbriefje in, met daarop vermeld je naam, klas, te lopen afstand, hoeveelste keer, en wel of geen medaille. Je betaalt dan ook direct. Je kunt daarop ook aangeven als ouder/verzorger als je als begeleider meeloopt. Ook kun je vermelden als je wilt helpen bij de stand. U kunt het inschrijfbriefje hier downloaden.

Daarnaast kun je tot uiterlijk WOENSDAG 31 MEI een envelop met daarin het ingevulde briefje  met het verschuldigde bedrag, gooien in de brievenbus bij Cathelijne Willems (watersnipstraat 28) of Ingrid Ermers (Saltshof 36-23). In het kader van het snel verwerken van de inschrijvingen, heeft het aanmelden via de brievenbus onze voorkeur.  

Inschrijvingen die na deze datum binnen  komen, worden NIET MEER verwerkt.

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van ebooks eventueel ook in de klas besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

21-04-2017

Deze week stond in het teken van afscheid nemen. Wat heb ik woensdag genoten van de mooie optredens van de kinderen. Liedjes, dansjes, tekeningen, kaartjes. K3 kwam speciaal optreden met de groepen 3. Ik heb prachtige prijzen gewonnen met een quiz. De leerlingen van groep 8 hebben keihard geoefend om mij een stukje van de musical te laten zien. Wat een talenten, dat beloofd iets voor de afscheidsavond. Als laatste werd ik bij de kleuters verwacht. Zij eindigden hun liedje met de tekst hop-hop-hop en sprongen daarbij perfect in de maat omhoog, als een haasje.  Het was hartverwarmend. 

's Avonds heb ik nog van een aantal ouders persoonlijk afscheid kunnen nemen. Hierbij werd ik blij verrast door de toespraak van Lisette Arbeiders, voorzitter van de MR. Met veel jolijt werd er een lied gezongen, voorbereid door MR- en OR-leden, door alle aanwezigen.  Een prachtig boeket donkerrode rozen staat nu te pronken in mijn huiskamer.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor dit mooie afscheid. Mijn goede herinneringen aan de Paschalisschool zijn alleen maar meer geworden.

Tot ziens,

Annelies Aalbers

 

 

19-04-2017

OKIE DOKIE DORP 2017 is van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus! Ook dit jaar is het weer mogelijk om een plekje op Okie Dokie Dorp zeker te stellen voor kinderen die niet op vakantie kunnen en/of in een moeilijke situatie verkeren. Net als afgelopen jaren is het bestuur van Okie Dokie Dorp bereid om kaarten ter beschikking te stellen voor de voorverkoop voor kinderen uit kansarme gezinnen. Dit jaar in samenwerking met de gastvrouwen van het Sociaal Wijkteam Wijchen, GGDGELDERLANDZUID en natuurlijk met de professionals die de kinderen aanmelden.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen en wilt uw kind graag naar Okie Dokie? Dan kunt u contact opnemen met Esther Gunsing, coördinator bovenbouw. De sluitingsdatum is donderdag 11 mei.

Onderzoek over kindvriendelijkheid in Noord-Wijchen

We nodigen u uit om mee te doen met ons onderzoek, uitgevoerd door de GGD, MEER en het Radboud UMC. Het onderzoek gaat over gezondheid en kindvriendelijkheid in Noord-Wijchen (Wijchen boven het spoor). Hier werken we aan in het project ‘SameNoord’. We willen hierbij graag gebruikmaken van uw ervaring als ouder. Daarom nodigen we u uit met ons in gesprek te gaan en onze vragenlijst te beantwoorden.  

Wanneer zijn we in de Paschalisschool?
Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei zijn we in de Paschalisschool. Vanaf 8.30 uur tot 14.00 uur zijn we op de locatie Suikerberg in het kantoortje naast de directie. De koffie staat klaar!
Kunt u niet op deze dagen? U kunt ons ook bellen of mailen om een afspraak te maken op een ander tijdstip. De vragen van het onderzoek kunt u ook zelf via internet beantwoorden. Meedoen is vrijwillig. U kunt één keer meedoen.  

3 keer meedoen = 3 keer 10 euro cadeau  

We waarderen het als u meedoet. Daarom krijgt u na het vraaggesprek 10 euro. (Wanneer u via internet deelneemt, kunt u dit bedrag ophalen bij het Noorderlicht.) Per adres kan één ouder de vragen beantwoorden. Over twee jaar (2019) stellen we u dezelfde vragen nog een keer. Dit om te weten wat er is veranderd. Doet u dan weer mee? Dan ontvangt u opnieuw 10 euro. Tussendoor (2018) willen we u graag via (mobiele) telefoon of e-mail een paar vragen stellen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U ontvangt hiervoor nog eens 10 euro.  

Over het vraaggesprek (interview)

De interviewer stelt u vragen en noteert uw antwoorden op een tablet. Uw antwoorden worden opgeslagen bij het Radboudumc. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om. Alleen onderzoekers bij het Radboudumc hebben toegang tot de opgeslagen gegevens.

Vragen?
Heeft u vragen? Bel of mail met Gerda Wink; 06 – 4632 7992  gerda.wink@radboudumc.nl

 

 

Op 11 en 12 mei bezoeken de groepen 1-2 de sfeertuin van Willems.  Dit is een alternatief tuindersbedrijf dat zich richt op onderwijs.

De kinderen krijgen een rondleiding door de tuin, waarbij ze uitleg krijgen over de tuin, de herkomst, het verantwoord telen van groenten en fruit, de aanwezige kunstwerken en het insectenhotel.

Veel plezier allemaal!

Dinsdag 9 mei staat er voor de groepen 6, 7 en 8 iets sportiefs gepland, namelijk de Sportolympiade 2017. Het is een sportdag waarbij 15 scholen uit Wijchen meedoen. Wij dus ook! 

Omdat de Sportolympiade al om half 9 start bij de velden van AWC, fietsen alle groepen om 8.00 uur bij school weg. Dat wordt dus vroeg opstaan. Onder begeleiding van leerkrachten en enkele hulpouders, doen de leerlingen mee met verschillende sportonderdelen zoals hordelopen, verspringen, just dance en Kubb.

Het wordt een lange dag, we fietsen namelijk pas terug naar school rond 15.15 uur.

Wat mogen we niet vergeten:

 • Alle kinderen komen 's morgens al in sportkleding op school. Er zijn namelijk geen kleedlokalen beschikbaar.
 • Wij vertegenwoordigen als Paschalisschool het land 'Schotland'. Dat zien we graag terug in de shirts (geen Schotse rokken graag, tenzij je komt aanmoedigen). Zelf knutselen is een optie!
 • Het is verstandig om een extra shirt, sokken, handdoek mee te geven, mocht er onverhoopt een bui vallen. Wilt u de hoeveelheid bagage beperkt houden, want de kinderen moeten deze zelf meenemen gedurende de dag.
 • Er zijn twee pauzemomenten waarbij iets gegeten kan worden. Wilt u er rekening mee  houden dat er echt flink bewogen gaat worden en u daar de hoeveelheid op aanpast?
 • Ouders zijn van harte welkom om te komen aanmoedigen bij de velden van AWC, gezellig zelfs! Wel handig om te weten dat er geen nabije parkeergelegenheden voor auto's zijn, omdat deze in gebruik zijn als fietsenstalling e.d. 

Wij hopen natuurlijk op een mooie en vooral sportieve dag!

Namens de werkgroep Sportolympiade, Perry Reffeltrath

 

 

Professionalisering MR woensdag 15 februari jl. 

Op woensdag 15 februari hebben we (onder leiding van een trainer van de Algemene Onderwijs Bond) aan de professionalisering van onze medezeggenschap gewerkt. We hebben samen met de directie onze doelstellingen in kaart gebracht. De directie zal de MR meer vroegtijdig betrekken in vernieuwingsprocessen en bij het opstellen van beleid. Dit kwam als belangrijkste speerpunt naar voren. Bovenal zijn we tot de conclusie gekomen dat de doelen van de MR en de directie dicht bij elkaar liggen! 

 

Graag wil ik op de Veenhof de gevonden voorwerpen opruimen. Deze liggen op de de kapstok van het lege lokaal (rechter ingang). Kijkt u voor 20 mei of er iets van u of uw kind bij ligt? Het gaat vooral om handschoenen, sjaals en mutsen. Na 20 mei zal ik alles opruimen. 

Groeten Irna Habing Conciërge Veenhof

30-03-2017
We hebben al veel bijdragen binnen voor alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit de Ouderraad. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  Alvast hartelijk dank.
 
Groet, Astrid
Aan het begin van het schooljaar hebben we lezingen gehad van Hanneke Poot. Voor de groepen 1 t/m 4 was het onderwerp voornamelijk het belang van rollen en kruipen. Hanneke Poot heeft toen o.a. besproken dat ieder kind dat geboren wordt, bepaalde reflexen heeft. Deze reflexen verdwijnen in de loop van de eerste jaren, maar niet bij ieder kind. Soms heb je te weinig gekropen, gerold of op de buik gelegen. 
 
 

Aanvang cursus:    woensdag 10 mei van 19:30 uur tot 21.30 uur.

Zes bijeenkomsten. Geen kosten.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van Meer Voormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders/opvoeders van pubers.

Thema’s die aan bod komen zijn:

23-03-2017

Op donderdag 13 april vieren we met elkaar Pasen op school. We gaan in alle klassen genieten van een Paasontbijt. Iedereen maakt voor elkaar een ontbijtje. Op maandag 3 april worden de lootjes getrokken en weet iedere leerling voor wie ze het ontbijt gaan verzorgen. Het is de bedoeling dat de witte zak leuk versierd wordt. Het gaat erom dat de kinderen zoveel mogelijk het ontbijtje voor elkaar maken, om een klasgenootje blij te maken. (De papieren zak en brief met lootje zijn vrijdag 24 maart uitgedeeld. Uiterlijk 31 maart moet het lootje weer bij de leerkracht ingeleverd zijn.)

De ouders van kinderen met een dieet zullen zelf moeten bepalen of hun kind mee kan eten met dit Paasontbijt. Mocht uw kind een aangepast menu nodig hebben, dan kunt u bij de leerkracht aangeven dat u voor uw eigen kind een ontbijtje maakt en daarom niet mee loot.

In het kort: 

 • Let op de hoeveelheid: een kleuter eet minder dan een kind uit groep 8.
 • Het is zonde om dat wat over is weg te gooien.
 • Cadeautjes en snoep horen niet thuis in een ontbijt.
 • Wat natuurlijk wel mag, is een croissantje, ontbijtkoek, krentenbol, zoet beleg, een gekookt eitje etc.
 • Drinken en iets lekkers bij het ontbijt wordt door de ouderraad verzorgd.
 • Schrijf duidelijk op de witte zak voor wie het ontbijtje is.
 • De kinderen kunnen in de gekregen witte zak de ontbijtspullen weer mee naar huis nemen.
 • Alle kinderen nemen één dag van te voren (woensdag 12 april), hun eigen bestek, een bord en een beker mee    naar school voorzien van hun naam.
 • Denk ook aan een klein lepeltje voor een eventueel eitje of klein toetje.
 • Maak het ontbijtje zo, dat iedereen het zelf ook leuk en lekker zou vinden om te krijgen!  

Met vriendelijke groet,

werkgroep Pasen 

Er zijn twee mensen bij ons in de klas geweest , om te vertellen wat ze doen bij NXP. Ze hebben ons geleerd dat in bijna alle elektrische apparaten chips zitten en wat chips zijn. Er zitten in en om de chips gouden draadjes en snelwegen. We mochten onder andere cleanroompakken aantrekken waarmee ze de cleanroom in mogen.  In een cleanroom mogen geen stofdeeltjes op de chips komen. Je mag er dus niet rennen anders komen er te veel stofdeeltjes.  We hebben ook chips mogen bekijken. We hebben heel veel geleerd. 

Sandra en Pedro van NXP, bedankt voor jullie bezoek.

 

Bas, Bram en Kay van groep 6b

22-03-2017

Een aantal kinderen van de plusklas hebben meegedaan aan het Nederlandse scholen kampioenschap mini-bridge.

Het was een leuke en succesvolle dag bij de Nederlandse Bridgebond in Utrecht! Ze zijn namelijk kampioen geworden!!

Er deden in totaal zesentwintig teams/viertallen mee aan dit evenement en Jeroen&Nisse en Job&Thomas van de plusklas Maaswaal College Wijchen waren eerste! Hoera!! Gefeliciteerd!

22-03-2017

Hierbij wat eerste informatie over de avond 4 daagse. Binnenkort is er een info avond voor scholen, waar we de informatie krijgen voor de avond 4 daagse van 2017. Hier gaan we als werkgroep naar toe.

Noteer vast de data in je agenda wanneer je wilt gaan lopen: dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni.

Het inschrijven kan weer via school. Info volgt later.

Vind je het leuk om te helpen bij de stand langs de route, of wil je helpen met het schrijven van de diploma's, stuur dan een mail naar or@paschalisschool.nl. Geef dan graag even aan waarbij je wilt helpen. Als je wilt helpen bij de stand, wil je dan ook vermelden om welke dag het gaat?

We hopen weer op veel wandelaars en hulp.

Groet, de werkgroep avond 4 Daagse 

Binnenkort start opnieuw een serie free running lessen. Het wordt nog sneller, spannender, actiever en echt spectaculair.  Wederom is er de mogelijkheid je in te schrijven voor drie lessen. Deze zijn voor de groepen 3, 4 en 5 en daarnaast ook voor de groepen 6, 7 en 8. Wie doet er mee?

Kijk snel op de website onder het tabblad van 'na de les' activiteiten. Hier vind je verdere informatie en kun je je opgeven.

Veel sportplezier.

Werkgroep Brede School.

Hennie Biemond, de bestuurder van Kans & Kleur, heeft het team en de MR geïnformeerd over de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur. Het is een open vacature. De gehele benoemingsprocedure directeur kunt u lezen via deze link. Team en MR zijn druk bezig om na te denken over de profielschets en de advertentie. Tevens wordt onderling afgestemd wie wordt afgevaardigd in de benoemings advies commissie. Deze week zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het streven is om voor de zomervakantie de procedure af te ronden.

In de periode van 1 mei tot de benoeming van de nieuwe directeur is het volgende geregeld. Hans Velvis (directeur van de Trinoom) wordt waarnemend directeur. Sylvia van der Burgh heeft de algehele dagelijkse leiding van de school. Zij gaat vanaf 1 april volledig werken. Er is besloten dat Esther Gunsing vanaf 22 maart ook woensdag management taken gaat invullen. Haar werkzaamheden van die dag voor de verschillende groepen worden vervangen. Door eerder extra management uren in te zetten en dit niet pas vanaf  1 mei te doen, verwachten we een zo soepel mogelijke overgang te realiseren.

Annelies Aalbers

Onze school is uitgekozen voor een bijzondere actie. Maandag 20 maart komen Jochem van Gelder en Ron Bons naar onze school om 30 vrijkaartjes weg te geven voor hun theatervoorstelling ‘Wereldbetermakers’. Samen leggen ze aan ons uit waar de voorstelling over gaat. Hieronder alvast een tipje van de sluier:

“In deze interactieve voorstelling nodigen zij de Nederlandse kinderen, volgens onderzoek de gelukkigste ter wereld, uit om naar het theater te komen om samen een plan te bedenken om de wereld beter te maken voor álle kinderen. Theater met humor, muziek, spanning én met een boodschap. Om te laten zien hoe kinderen het elders hebben, zijn Jochem en Ron een samenwerking aangegaan met SOS kinderdorpen. Ze zijn dankzij hen naar Lembang, Indonesië gereisd om daar de kinderen te bezoeken en opnames te maken. Deel van de opbrengst gaat ook naar SOS Kinderdorpen”.

De voorstelling vindt zondag 26 maart plaats in het Mozaïek theater, om 14.30 uur.Er zijn nog kaartjes.

Annelies Aalbers  

   

Dit is het motto van de pilot die we in de groep 3 van Marloes gaan starten. Op de elastieken kunnen de kinderen hun voeten laten rusten, even stretchen of kunnen ze naar hartenlust schommelen. Dit elastiek wordt geknoopt aan de voorste poten van de tafel.

Het is volgens de bedenkers een goede manier om de kinderen tijdens de les te doen bewegen. En dat heeft ook zo zijn voordelen voor het leerproces. De hersenen worden meer geactiveerd door beweging, waardoor de kinderen ook beter kunnen leren. Daarnaast zorgt het ook voor een betere concentratie.

Maar zien we dan in de praktijk  de voordelen die worden genoemd terug? We zijn zeer benieuwd wat het gaat doen met zowel de hele groep, als individuele kinderen wanneer we dit gaan inzetten.  

Waarom een pilot in maar een groep? We vinden het belangrijk om eigen onderzoek te doen. Hiermee sluiten we aan bij het traject 'Leren zichtbaar maken' waarbij eigen onderzoek belangrijk is. Er is nog weinig bekend over het effect op kinderen in een reguliere basisschool. Daarnaast brengt het een kostenpost met zich mee en willen we zelf ervaren wat het de kinderen brengt voor we dit eventueel in meer groepen gaan inzetten. We zullen het gaan ervaren en uiteraard de uitkomst van de pilot met jullie delen.  

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject De Muziekhelden
Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie kun je uitproberen of je een muziekinstrument bespelen en samen muziek maken, leuk vindt.

Voor de kennismaking kun je kiezen uit: saxofoon , trompet, bugel en klarinet

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het schoolorkest.

 • Je krijgt les op een instrument, tot aan de grote vakantie.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is een optreden op zaterdag 10 juni.
 • De bijdrage is € 30,- voor dit schooljaar.

De lessen voor het schoolorkest  zijn in Noorderlicht (de Paulusschool) op donderdagmiddag  
vanaf 14.30  uur. De lessen starten op donderdag 23 maart.

Wil je meer weten? 
Op donderdag 16 maart 15.00 uur is er een bijeenkomst voor ouders en kinderen.  Dan zijn er de instrumenten, kun je advies vragen en ook gelijk inschrijven. Dit is ook op de Paulusschool. 

Wil je ook een blaasinstrument leren bespelen én samen met anderen muziek maken, vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee!  Dit kan op de website van het Cultuurknooppunt; http://cultuurknooppunt.nl/muziek-in-de-brede-school/                        

Heb je nog vragen?  

Anne-Marie Dennissen:
annemarie@cultuurknooppunt.nl / 06-4465 6476                                                    

Huh? Wat is dat nu voor een rare vraag! Niemand heeft zin in luizen; het jeukt, het kriebelt en je  komt er niet 1-2-3 van af. Daarom proberen de veel scholen in Nederland de luizen te slim af te zijn. Op 8 maart is het Luizendag 2017. Stel je eens voor dat alle scholen meedoen om op een dag, alle kinderen in Nederland te controleren op hoofdluis. Heb je ze niet dan ben je klaar. Heb je ze wel en start je met behandelen, dan kunnen binnen 14 dagen alle hoofdluizen bij schoolkinderen in Nederland verdwenen zijn. Zo is de kans op dat je ergens luizen oppikt een heel stuk kleiner. 

23-02-2017

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met de methode Argus Clou voor wereldoriëntatie. Deze methode bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Elk vak heeft vijf thema’s en bij al deze thema’s zijn toetsen. In totaal zijn er dus 15 toetsen. Wij merken dat deze hoeveelheid veel is voor de kinderen van groep 5 en 6 en de voorbereiding thuis niet altijd meevalt. Daarnaast zien wij ook dat kinderen het lastig vinden om te ‘leren’ leren en dat meer instructie hierop van groot belang is.

Om deze redenen hebben wij het volgende besloten: vanaf nu krijgen de leerlingen van groep 5 geen leerwerk meer mee naar huis van Argus Clou. Ze krijgen per vak twee keer een toets waarbij ze het boek mogen gebruiken en wij hen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. De tijd die overblijft, wordt besteed aan het aanleren van leerstrategieën.

Bij de leerlingen van groep 6 wisselen we boektoetsen af met toetsen waar thuis voor geleerd kan worden, zodat er een duidelijke opbouw is richting zelfstandig leren. De topografietoetsen nemen we af en de betreffende stof gaat mee naar huis om uit het hoofd te leren a.d.h.v. opzoekkaarten.

In groep 7 en 8 blijft de situatie ongewijzigd. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs staat hierbij centraal. Wij verwachten door de nieuwe opzet, dat de leerlingen beter leren hoe ze met bepaalde stof moeten omgaan en welke aanpak hiervoor het beste werkt.

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing, coördinator bovenbouw

14-02-2017

Beste ouders, 

Zoals we eerder hebben aangegeven, stoppen er begin volgend schooljaar leden van de Ouderraad. Heb je interesse om lid te worden en ons te versterken? Je bent van harte uitgenodigd eens mee te kijken of dat wat voor je is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar or@paschalisschool.nl.

Op de website van de school, kun je informatie vinden. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Groeten, de ouderraad.

Afgelopen twee jaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit programma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje.

De kinderen hebben dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode gekregen, zodat ze op school en thuis kunnen oefenen. (www.bareka.nl) Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka is dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 6 april en 22 juni 2017 om 8.30 uur op de locatie Suikerberg aanwezig. 

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. T (088) 144 71 11 - E-mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl  en via facebook - JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

31-01-2017

Het heeft even geduurd, maar sinds vorige week is het dan eindelijk klaar. Een nieuw slot en een draaiknop voor de veiligheid zijn op het hek geplaatst. Voor de kleuters die met de fiets komen is nu een eigen ingang gemaakt naar de fietsenrekken. Deze is helemaal rechts, naast het schuurtje. Je hoeft nu niet meer tussen de rode hekjes door. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ouders en school naar aanleiding van een tip van een ouder.  

Op 19-01-2017 heeft er een MR-vergadering plaats gevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

24-01-2017

Deze week hebben alle kinderen het Sjorsboekje mee naar huis gekregen. Dit leuke boekje, speciaal voor alle basisschoolkinderen, is door onze gemeente mogelijk gemaakt. Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse (sport) aanbieders uit onze gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten in het boekje. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden, zodat uw kind ontdekt wat bij hen past en misschien wordt er zelfs een nieuw talent geprikkeld. De volledige informatie kunt u hier vinden. Als school dragen wij dit project een warm hart toe! Bladert u dus gerust het boekje samen met uw kind door en kies samen met uw kind een leuke activiteit.

Op woensdag 11 januari was er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de groepen 6 t/m 8. Op deze avond is een presentatie gegeven. Deze kunt u hier nog eens bekijken. Daarnaast willen we nogmaals de website van https://schoolkeuzehulp.nl/  onder de aandacht brengen. Via deze website kunt u alle middelbare scholen in de omgeving vergelijken en bepalen waar u eventueel wilt gaan kijken. We wensen iedereen veel succes met het vinden van een geschikte school voor uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten groep 8, Lucienne van Summeren (intern begeleider groep 3 t/m 8) en Esther Gunsing bovenbouwcoördinator 

 

Maandag 16 januari start de schakelklas van Kans & Kleur op de Paschalisschool. Hier worden leerlingen van groep 3 t/m 8 uit Wijchen geplaatst die net in Nederland zijn komen wonen en die de Nederlandse taal niet beheersen. Er wordt heel veel aandacht aan de Nederlandse taal besteed. Wanneer de kinderen deze voldoende beheersen en deel kunnen nemen aan het reguliere programma, wordt er een definitieve school gezocht, bij voorkeur in de wijk waar de kinderen wonen.

Rutger Holland en Jan van Lent zijn de leerkrachten die deze kinderen gaan begeleiden. De schakelklas zit op de eerste verdieping naast groep 4. Er starten zeven leerlingen. We zijn trots dat deze voorziening in Wijchen gerealiseerd wordt. Het is een mooi voorbeeld hoe Kans & Kleur passend onderwijs vorm geeft.

Annelies Aalbers, directeur.

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien nog steeds dat er door sommige ouders voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Laatst zat er bijna een kind onder een achteruitrijdende auto.  Daarom roepen we iedereen met klem op de auto te parkeren bij zaal Verploegen. We vragen dit voor de veiligheid van al onze kinderen. Wilt u dit ook onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is het parkeren bij Verploegen bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

Wij zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen. Dit geldt uiteraard niet als uw groep 1 kind net op school is gestart en hier nog niet aan toe is. U bent altijd van harte welkom om na 14.10 uur eens te komen kijken in de groep van uw kind!

Sylvia van der Burgh

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

Na de herfstvakantie was de start van ‘Leren zichtbaar maken’ met twee studiedagen voor het hele team. Eerder hebben we u hier al wat meer over verteld. Hier kunt u dat artikel nog eens lezen. Daarnaast zijn er studiedagen alleen voor het veranderteam.  Het veranderteam heeft inmiddels een van deze extra studiedagen achter de rug.

Het veranderteam, wie zijn dat ook al weer?

Het veranderteam bestaat uit twee leerkrachten en het managementteam. Dit zijn: Paola van Thiel, Leontien Hermens, Annelies Aalbers, Sylvia van der Burgh, Esther Gunsing en  Lucienne van Summeren.

Wat is de rol van het veranderteam?

Het veranderteam gaat onderzoek doen (bewijs verzamelen) op een viertal gebieden. Soms zult u daar als ouder bij worden betrokken en ook kinderen zullen bij  verschillende onderzoeken vragen gaan beantwoorden. De uitkomst van de onderzoeken worden gebruikt om in februari een plan te schrijven. Misschien wordt u als ouder of een van uw kinderen wel gevraagd om een bijdrage te leveren aan de verschillende onderzoeken!

De kinderraad heeft een spel bedacht van de sluipende leeuw.

Weet u waarom? Met dit spel willen wij bereiken dat iedereen stil naar de gym loopt. Er waren klachten dat er te veel gepraat werd als we langs de klassen lopen. We hebben er 2 doelen bij bedacht:

 1. Je beweegt zo stil als een sluipende leeuw
 2. Je helpt anderen

Iedere klas kan zelf bedenken wat ze moeten doen om naar level 1 te komen. Als iedereen in level 1 is, is het helemaal stil en dat is het fijnste. We zijn op de goede weg.

We zien sluipende kinderen door de school bijvoorbeeld in groep 3. “Ik merk nu niets eens dat er iemand langs het raam loopt’, vertelt Vince. “Dat is heel fijn want dan kan ik me goed concentreren.”

Alle groepen zijn aan het oefenen. Na de volgende kinderraad vertellen we op welke levels de groepen zijn. 

Namens de kinderraad, Robine den Hartog

 

 

       Beste Veenstampers op de Paschalisschool

Ook al is de Sint het land nog niet uit, genieten velen van ons van de buit en zitten de mama’s zich al te verheugen op al die lichtjes voor de ruit, toch is de werkgroep Carnaval er al weer uit.

Carnaval 2017 moet weer een uitzinnig feest(je) worden en daar hoort een optocht bij!

Het Thema voor Carnaval 2017 is reeds bekend en is SPORT!!!

Graag willen we jullie en jullie ouders de kans geven om wat langer na te denken en voor te bereiden over het eventueel maken van een kar of het vormen van een lopersgroep. Vandaar even dit Carnavalsberichtje in deze al oh zo drukke tijd. Te zijner tijd zullen jullie meer informatie ontvangen over het aanmelden/opgegeven.

Oproep:

Tevens hebben wij nog een vraagje aan jullie papa’s, mama’s en eventueel opa’s en oma’s. Tijdens de optocht hebben we langs de route voor de veiligheid van de kinderen echte verkeersregelaars nodig. Een echte verkeersregelaar worden op die dag voor deze optocht word je door online een stoomcursus te doen en een heus examen af te leggen. Het gaat om vrijdag 24 februari 2017 en zal van 10.00 tot 12.00 zijn. Mocht je dit leuk lijken stuur dan even een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl. We hopen op voldoende aanmeldingen!

Allemaal alvast een hele fijne Sinterklaas en een kerstgroet van ons,

Werkgroep Carnaval, Coby, Irna, Johan, Simone, Jikke en Kim

Op 23-11-2016 heeft er een Medezeggenschapsraad (MR) vergadering plaatsgevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

Eetbeleid Paschalisschool

De MR heeft uitgebreid gesproken over het eetbeleid op de Paschalisschool. Het blijkt voor leerlingen, ouders én leerkrachten niet altijd duidelijk wat er wel/niet mag worden genuttigd tijdens de pauzes. De MR ziet een taak weggelegd om hierin meer duidelijkheid te verschaffen. Zodra wij hiervoor een plan hebben, informeren we jullie via de maandagkrant.

MR gaat voor kwaliteit

De MR heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van de MR hoog te houden, zullen we binnenkort een ‘op maat’ verzorgde cursus (onder leiding van een expert) volgen. Hierbij zal ook de directeur aanwezig zijn. De cursus wordt landelijk aangeboden. Deze cursus is een aanvulling op de basiscursus die de MR-leden gevolgd hebben. Tijdens de bijeenkomst zullen we onze jaarplanning, het communicatieplan en de visie, missie en rol van de MR aanscherpen. Ook zal de MR met de directeur de wederzijdse ambities bespreken.

‘Leren zichtbaar maken’ de MR was er bij!

Op 3 en 4 november 2016 vond het congres ‘Leren zichtbaar maken’ plaats. Het veranderteam van de Paschalisschool én de voorzitter van de MR waren hierbij aanwezig. De grondlegger van ‘Leren zichtbaar maken’ is de Australische wetenschapper John Hattie. Het programma schrijft geen specifieke leermethode voor, maar geeft leerkrachten handvatten om het leereffect bij leerlingen beter inzichtelijk te maken.

De MR is positief over de ontwikkeling die de Paschalisschool heeft ingezet. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces. Wat heeft wel of geen effect op het leren van de leerlingen? Is hetgeen we doen binnen de school wel het juiste? Wat doen we allemaal al goed?

De Paschalisschool durft zichzelf deze vragen te stellen en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De MR is dan ook zeer positief over deze ingeslagen weg. Dit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Schoolplan 2016-2017 Paschalisschool:

Elk jaar stelt de school een jaarplan op. Het jaarplan 2016-2017 is afgeleid van het meerjaren beleidsplan dat in 2015 is ingegaan. Het jaarplan beschrijft hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de verschillende lesonderwerpen, zoals begrijpend lezen en rekenen. Na een inhoudelijke bespreking met de directie, heeft de MR ingestemd met het jaarplan.

Verslag MR

Het uitgebreide verslag van de MR-vergadering wordt binnenkort op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering vindt plaats in januari 2017. Meer informatie over de MR is te vinden op de website.

Met vriendelijke groeten, de MR

29-11-2016

Proefjes doen is erg leuk en je leert er heel veel van. Daarom gaan we bij Mystery W (Wijchen) na een korte lezing van een wetenschapper ook een aantal leuke en spannende proefjes doen. Soms geven de proefjes antwoord op jullie vragen. Soms word je er ook nog nieuwsgieriger van! Kom je ook naar Mystery W?

Vanaf januari 2017 starten we bij het Junior Technovium afdeling Wijchen (’t Palet, Huissteden 1401) met de volgende vier woensdagen:

 • 18 januari: Programmeren kun je leren! : aanmelden vanaf 1 december!
 • 15 februari: Naar Mars en weer terug : aanmelden vanaf 1 februari
 • 22 maart: Crime Lab : aanmelden vanaf 1 maart
 • 12 april: GIRLSDAY (voor meiden en moeders) : aanmelden vanaf 1 april

De middagen zijn van 15.00 – 16.45 uur voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

Schrijf je snel in (let op de inschrijfdatum) want vol=vol. Per middag maximaal 32 kinderen. Het kost 3 euro per keer dat je meedoet en je betaalt bij binnenkomen.

Je kunt je aanmelden via mystery.wijchen@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd, groep en school. 

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten twee keer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u!

Wanneer de verschillende optredens zijn, ziet u in onderstaand schema. Deze zijn ook terug te vinden in de kalender. Noteert u alvast de data in uw agenda? Wij hopen u in de aula van de Suikerberg te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Philomea Willems en Yvonne Frenay, ICC-ers

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U kunt hiervoor een  afspraak maken via ons bedrijfsbureau JGZ: T (088) 144 71 11. 

Meer informatie over de medewerkers van het team vind u onder het tabblad informatie / schoolgids, onder het kopje GGD. U komt hier direct bij de schoolgids.

22-11-2016

Na de herfstvakantie heeft het complete team twee enerverende studiedagen gehad over ‘Leren zichtbaar maken’. Misschien heeft u er al wat van gemerkt? Misschien is uw kind al thuis gekomen met het woord feedback, met samen succescriteria bepalen of doelen die zichtbaar aan de muur hangen? Het gonst van de ideeën in school.  We zijn razend enthousiast geworden. En we kunnen er in de praktijk direct mee aan de slag.

Het mooie is dat we niet iets nieuws gaan doen. We voegen iets extra’s toe, waardoor het effect op het leren van de kinderen nog groter wordt. Dat is wat John Hattie heeft onderzocht.

Het gaat bij Leren zichtbaar maken om het zichtbaar maken van het leren. Uw kind kan dan uiteindelijk de volgende vragen beantwoorden: waar sta ik, waar wil ik naar toe en wat is mijn volgende stap. 

Het is de bedoeling dat het team de komende periode zelf kiest waar ze mee willen experimenteren. Hierbij zijn verschillende vormen en manieren mogelijk. We gaan ontdekken wat werkt, wat niet, we doen succes op en maken fouten. Tijdens bijeenkomsten leren we met en van elkaar. De gesprekken hebben steeds als doel om het ‘leren’ van de leerlingen te laten groeien. Pas in een later stadium gaan we bepalen waar onze focus op komt te liggen en hoe we het precies vorm gaan geven.

U merkt het al. Het gonst echt in school en we houden u op de hoogte!  

Het team van de Paschalisschool.

 

Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit rekenprogramma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje. De kinderen krijgen dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode, zodat ze op school en thuis (mochten ze dit willen) ermee kunnen oefenen. Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka vinden wij dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Marloes Sengers, Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

Zoals reeds eerder gemeld in de Maandagkrant is het alweer bijna Sinterklaas! En zoals ieder jaar is de Sinterklaas werkgroep druk bezig met de voorbereidingen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders. Inmiddels hebben we gelukkig al veel aanmeldingen gehad van ouders. Daarvoor alvast hartelijk dank!! Hier zijn we erg blij mee. Echter, we hebben helaas nog onvoldoende aanmeldingen om te helpen met het versieren van de school. 
 
Het versieren zal plaatsvinden op:
 • 10 november om 8:40, locatie Veenhof 
 • 11 november om 12:00, locatie Suikerberg 
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
 
Sinterklaas werkgroep

Deze lezing is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4.  U bent van harte welkom op deze avond en kunt zich aanmelden via bewegenisdebasis@paschalisschool.nl. Inloop 20.00 uur op de Suikerberg.                                                              

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

 1. Maandag groep 3

 2. Dinsdag groep 4

 3. Woensdag groep 5

 4. Donderdag groep 6

 5. Vrijdag groep 7 en 8