Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Het einde van het schooljaar nadert. Veel kinderen zijn benieuwd bij welke leerkracht zij in het nieuwe schooljaar in de groep komen. Nog even wachten ... welke dag precies is nog niet bekend, maar in de week van 26 juni gaan de plaatsingslijsten met de kinderen mee naar huis. 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia van der Burgh en Esther Gunsing

Groep 7 is op maandag 12 juni naar het dorp gegaan voor een dorpswandeling. Daarbij kregen we meer te weten over de geschiedenis van het dorp Wijchen. We moesten goed opletten, want we kregen tijdens de wandeling vragen die we moesten beantwoorden en hiervan een bepaalde letter op ons blaadje moesten schrijven. Uiteindelijk vormden deze letters samen een woord: Paardenkoets.

We gingen in twee groepen uiteen en liepen het rondje rondom het dorp in tegengestelde richting. We liepen naar verschillende plekken en als we bij een plek waren, vertelde de gids over wat er vroeger op die plek was. Hij liet tussendoor ook foto’s zien om het te laten zien hoe het er vroeger uit zag. De gids vertelde bijvoorbeeld dat er een vroeger altijd een veemarkt was op het marktplein. Hij vertelde ook dat de homberg vernoemd is naar een berg, net zoals als de kraaienberg. Ook hebben we een verhaal gehoord over de letters die op het kasteel te zien zijn. Kortom, we zijn veel dingen te weten gekomen over het dorp Wijchen.

20-06-2017

Kans en kleur heeft afspraken gemaakt met de eerste stap over voorschoolse opvang. Het gaat dan over opvang tijdens het uur van de prikactie op dinsdag 27 juni.

Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u via onderstaand mailadres aangeven dat u voor dat uur van betaalde opvang van de eerste stap gebruik wilt maken. Wij hebben de opdracht als school te inventariseren wie hier gebruik van wil maken en dit uiterlijk vrijdag met de eerste stap af te stemmen. U hoeft zich dus niet zelf bij de eerste stap aan te melden. Ook ouders die geen contract hebben met de eerste stap kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Wilt u hiervan gebruik maken, stuurt u dan voor donderdagavond 20.00 uur een mailtje naar sylvia.vander.burgh@kansenkleur, met als onderwerp opvang, waarin u de naam van uw kind en uw eigen mailadres vermeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Deze informatie is ook naar alle ouders gemaild. Mocht u deze niet hebben ontvangen, wilt u dan uw juiste mailadres doorgeven via administratie-paschalis@kansenkleur.nl


Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

 

19-06-2017

Dinsdag 27 juni doet het gehele team van de Paschalisschool mee aan de prikactie van PO in actie. Zie hierover de informatie in de Maandagkrant van vorige week. Deze informatie is ook aan iedereen persoonlijk per mail verstuurd.
Dit betekent dat de deuren van de school een uur later opengaan. De hele school start een uur later. Dit betekent voor de groepen 6 t/m 8 dat de lessen starten om 09.25 uur, voor de groepen 3 t/m 5 09.30 uur en voor de groepen 1-2 09.40 uur.

U kunt de petitie nog steeds digitaal tekenen via www.pofront.nl. Voor de kinderen die op de dinsdag normaal gesproken gebruik maken van voorschoolse opvang, kunt u vanzelfsprekend bij de eerste stap terecht.

Met vriendelijke groet,

Het team

16-06-2017

Onlangs heeft u  vanuit de MR de uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een enquête over de bevindingen van het vijf gelijke dagen model (5GDM). U hebt daar in grote getale op gereageerd (135 ouders vulden de enquête online in), waarvoor onze welgemeende dank. Het levert ons en de school bruikbare informatie op waar we als MR volgend schooljaar mee aan de slag gaan. Van enkele ouders kregen we via de mail bruikbare feedback.

Als MR willen we in samenspraak met de directie onderzoeken of er een betere balans gevonden kan worden tussen inspanning en ontspanning, zodat er meer rust voor de kinderen komt. Daarnaast kwam er naar voren dat een aantal kinderen te weinig tijd krijgt om rustig de lunch te kunnen opeten. Ook op dit punt willen we bezien of er verbetering mogelijk is. De gehele uitslag kunt u  hier downloaden. De leerkrachten vulden een soortgelijke enquête in. Hieruit bleek vooral dat de werkdruk niet is verminderd door het 5GDM. Deze uitslag nemen we mee om te bespreken of er ruimte is voor verbetering.

Met vriendelijke groet, de MR

In de week van 26 juni zijn de rapportgesprekken voor de leerlingen van groep 1-2. Vanaf dinsdag 20 juni kunt u intekenen,  de intekenlijsten hangen dan op de prikborden in de gang.  

Groeten de leerkrachten van groep 1-2

Het einde van het schooljaar nadert. Voor de kinderen van groep 2 extra spannend, ze gaan naar groep 3 op de Suikerberg. Om de kinderen daar alvast een beetje op voor te bereiden gaan we op de volgende dagen een kijkje nemen op de Suikerberg en in de groepen 3: 

  • dinsdagmiddag 4 juli 
  • donderdagmiddag 6 juli.

Na het wisseluurtje op woensdag 12 juli bent u tot 14.30 uur van harte welkom om even in de nieuwe groep van uw kind te komen kijken. 

Wilt u alvast 14 juli (de laatste schooldag) in uw agenda noteren? Om 11.45 uur worden de oudsten op ludieke wijze de Veenhof uitgezet. Leuk om hier bij aanwezig te zijn.  

Groeten van de juffen van groep 1-2  

De vrije dagen en de studiedagen voor het schooljaar 2017-2018 zijn bekend. Deze vindt u hier en tevens in de kalender op de website. De eerste schooldag ontvangt u weer het informatieboekje. Ook daar is deze informatie in opgenomen. Voor de groepen 1-2 zijn dagen aan het eind van het schooljaar opgenomen en voor alle groepen een studiedag op de laatste schooldag. Dit heeft te maken met een mogelijke verhuizing van de Veenhof dan wel een interne verhuizing op de Suikerberg. Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

10-06-2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In dit bericht leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. In de maandagkrant van 19 juni zal er nadere informatie volgen hoe de Paschalisschool deze prikactie van een uur vorm geeft.

Op dezelfde dag zullen er van diverse scholen één ouder en één leerkracht afreizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte.* Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten vertegenwoordigd door het POfront, waaronder leerkrachten van de Paschalisschool

*Mocht u zich hiervoor willen aanmelden, kunt u zich wenden tot Esther Gunsing; coördinator bovenbouw.

De bezetting van de MR voor komend schooljaar is bekend. Er waren even veel aanmeldingen als beschikbare zetels, dus er zijn geen verkiezingen nodig.

De oudergeleding bestaat uit Lisette Arbeider, Bas Fleuren, Maarten Laurant en Stefan Tichelaar. 
De personeelsgeleding bestaat uit Joep Janssen, Monique de Milde, Perry Reffeltrath en Clementine Rossen.

In september gaan we de taken verdelen en stellen we ons aan jullie voor via de maandagkrant!

Hartelijke groeten, de MR

Vrijdag 30 juni vieren wij met de hele school ons Schoolfeest met medewerking van 'Theaterschool Hakoena'. De kinderen nemen deze dag net als altijd, fruit, drinken en een lunchpakket mee.

De kinderen van de groepen 1-2 zijn de hele dag op hun eigen locatie, de Veenhof. Zij starten die dag op de normale schooltijd met een gezamenlijke Kick-off op het schoolplein, waarna ze naar de klas gaan voor een filmpje, een workshop en een voorstelling. Om 12.00 tot 12.45 uur is er, voor de groepen 1-2, een gezamenlijke afsluiting buiten op het schoolplein. Voor deze 'Droomshow' bent u als ouder van harte uitgenodigd. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen deze dag op een creatieve en actieve manier bezig zijn met theater. Om 8.30 uur starten we op met een kick-off op het schoolplein van de Suikerberg. U bent van harte welkom om aan de zijlijn mee te kijken. Om 13.00 uur zal er op het schoolplein een feestshow/afsluiting plaatsvinden. Ook hierbij bent u van harte welkom. 

Wij willen u vragen of uw kind, voor woensdag 28 juni, een effen wit shirt mee naar school neemt. Deze shirts worden tijdens een van de activiteiten op vrijdag 30 juni versierd. Dit geldt alleen voor de groepen 3 t/m 8.

Hopelijk tot dan, we gaan er een dag van maken die we ons nog lang zullen herinneren.

Groeten van de Werkgroep Schoolfeest

 

 

De 4-daagse begint volgende week. Hopelijk hebben we mooi weer. Met ruim 300 lopers, is de Paschalisschool goed vertegenwoordigd.

Er is al een paar keer een oproep gedaan voor hulp bij de stand. Op dit moment zijn we met te weinig mensen die mee helpen. Gezien de grootte van de groep die langs komt, zijn  minimaal 3 personen per dag bij de stand nodig. 

We zoeken nog minimaal 3 mensen die willen helpen. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn, dan hebben we alleen op dinsdag, woensdag en donderdag de stand en NIET op vrijdag. Wie komt ons versterken, zodat we alle dagen de lopers kunnen voorzien van drinken en wat lekkers? We zien je aanmelding graag tegemoet via de mail van de or: or@paschalisschool.nl.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar iemand met een busje om alle spullen naar de stand te kunnen vervoeren.

Groet Werkgroep avond 4-daagse.

Binnenkort gaan we de nieuwe leerlingenlijsten in orde maken. Zijn alle juiste gegevens van u bij onze administratie bekend, omdat u veranderingen niet alleen aan de leerkracht, maar ook aan Monique heeft doorgegeven? (U kunt hierbij denken aan telefoonnummer, noodnummer, mailadres e.d.) Mocht dit niet zo zijn, stuurt u dan een mailtje naarmonique.de.milde@kansenkleur.nl. Wanneer u dat voor 14 juni doorgeeft kunnen we dit op tijd aanpassen.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

2-06-2017

Hallo Wandelaars van de Paschalisschool, 

Dinsdagavond 13 juni gaat de avond 4 daagse van start. Hierbij alle informatie welke belangrijk is voor de avond 4 daagse. Lees deze informatie daarom goed door

Indien je je wel hebt ingeschreven maar je ontvangt geen routeboekje en startkaart, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via kemacaja@hotmail.com  Er is een startkaart gemaakt, als je er voor hebt betaald. Eind van deze week 8 en 9 juni, worden de startkaarten/boekjes via de leraar uitgedeeld.

We zoeken nog meer mensen die willen helpen bij de stand. Lijkt het je leuk om dit voor een avond op je te nemen, geef je dan op via OR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Alle informatie kunt u hier downloaden.

Wegens renovatie van de kunstgrasvelden en het inzaaien van de grasvelden, kunnen we vanaf 1 juni alleen op het schoolplein spelen. Tot aan het einde van dit schooljaar, spelen we op drie momenten buiten i.p.v. twee. Op deze manier blijven te pauzemomenten rustig en overzichtelijk. 

POinActie, een groep van nu al 39.000 leerkrachten in het primair onderwijs, komt in actie voor een beter salaris en minder werkdruk. 

Als werkgever van 320 medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs in Wijchen, herkent Kans & Kleur de problemen. Samen met POinActie doen wij een oproep aan de politiek om in het regeerakkoord geld vrij te maken om deze problemen aan te pakken. Er is geld nodig voor eerlijke salarissen - dezelfde beloning voor leraren in het primair onderwijs als voor tweedegraads leraren in het voortgezet onderwijs – en voor meer helpende handen in de groep om passend onderwijs te realiseren. 

Kans & Kleur wil goed onderwijs voor leerlingen: we willen het optimale uit de leerlingen halen. Dat begint bij de kwaliteit van leraren. Het is van belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft maar een lerarentekort dreigt. Een beter salaris en lagere werkdruk voor leraren in het basisonderwijs zijn essentieel om het tij te keren.

Ook ouders kunnen hun steun betuigen via https://www.poinactie.nl/meedoen/ of zich aanmelden bij de oudergroep op Facebook. Meer informatie over de actie kunnen ouders vinden op https://www.poinactie.nl/ouders/

Hennie Biemond, College van Bestuur

19-05-2017

Recent hebben we een behoorlijk aantal tablets aangeschaft voor de Paschalisschool. Om goed te kunnen werken met de educatieve software is het van belang dat de leerlingen soms gebruik kunnen maken van auditieve ondersteuning. Aangezien de huidige koptelefoons niet voldoen, krijgen alle leerlingen uit groep 3 t/m 7 éénmalig een eigen doosje met daarin oortelefoontjes voor het gebruik op de computer. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen oordopjes. Nieuwe oortelefoontjes kunnen bij Monique worden aangeschaft voor €2,50 (vergelijkbaar met de afspraak over de vulpen). Leerlingen mogen ook van thuis oortelefoontjes meenemen met als voorwaarde dat het compacte zijn die ze makkelijk kunnen opbergen in hun eigen laatje.

Ieder nieuw schooljaar krijgen de leerlingen van groep 3 éénmalig een eigen setje. Voor de leerlingen uit groep 8 zijn geen nieuwe setjes meer besteld. De groepen 8 zullen in ieder geval voldoende koptelefoons tot hun beschikking hebben voor de komende weken.

Namens de werkgroep ICT,

Maikel Beumer

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator

16-05-2017

De populaire spinner heeft ook bij ons op school zijn intrede gedaan in groten getale! Veel kinderen beleven er momenteel ontzettend veel plezier aan en op het schoolplein wordt er heerlijk mee gespeeld. De spinners worden altijd, geheel op eigen risico, in de tas op de gang bewaard. Spinners die meegenomen worden de klas in, worden door de leerkracht bewaard tot aan het einde van de dag. Deze afspraak geldt ook voor voetbalplaatjes, pokemonkaarten en andere toekomstige rages. Op deze manier waarborgen we de rust in de klas en het speelplezier op het plein. Tot slot benadrukken wij dat materiaal dat meegenomen wordt vanuit thuis, kapot of kwijt kan raken. De school neemt hiervoor geen verantwoording.

Groet,

Team Paschalis! 

In de maand juni gaan we aan de slag met frisbee activiteiten. Je krijgt uitleg over allerlei manieren van gooien en je gaat natuurlijk samenspelen. Er zijn drie lessen voor de groepen 3 en 4 en drie lessen voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Wie doet er mee?

Kijk dan snel op de website onder het tabblad van na de les. Hier vind je verdere informatie en kun je je opgeven.

Veel sportplezier.

Werkgroep Brede School.

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van ebooks eventueel ook in de klas besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

30-03-2017
We hebben al veel bijdragen binnen voor alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit de Ouderraad. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  Alvast hartelijk dank.
 
Groet, Astrid
Aan het begin van het schooljaar hebben we lezingen gehad van Hanneke Poot. Voor de groepen 1 t/m 4 was het onderwerp voornamelijk het belang van rollen en kruipen. Hanneke Poot heeft toen o.a. besproken dat ieder kind dat geboren wordt, bepaalde reflexen heeft. Deze reflexen verdwijnen in de loop van de eerste jaren, maar niet bij ieder kind. Soms heb je te weinig gekropen, gerold of op de buik gelegen. 
 
 

Aanvang cursus:    woensdag 10 mei van 19:30 uur tot 21.30 uur.

Zes bijeenkomsten. Geen kosten.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van Meer Voormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders/opvoeders van pubers.

Thema’s die aan bod komen zijn:

Er zijn twee mensen bij ons in de klas geweest , om te vertellen wat ze doen bij NXP. Ze hebben ons geleerd dat in bijna alle elektrische apparaten chips zitten en wat chips zijn. Er zitten in en om de chips gouden draadjes en snelwegen. We mochten onder andere cleanroompakken aantrekken waarmee ze de cleanroom in mogen.  In een cleanroom mogen geen stofdeeltjes op de chips komen. Je mag er dus niet rennen anders komen er te veel stofdeeltjes.  We hebben ook chips mogen bekijken. We hebben heel veel geleerd. 

Sandra en Pedro van NXP, bedankt voor jullie bezoek.

 

Bas, Bram en Kay van groep 6b

Binnenkort start opnieuw een serie free running lessen. Het wordt nog sneller, spannender, actiever en echt spectaculair.  Wederom is er de mogelijkheid je in te schrijven voor drie lessen. Deze zijn voor de groepen 3, 4 en 5 en daarnaast ook voor de groepen 6, 7 en 8. Wie doet er mee?

Kijk snel op de website onder het tabblad van 'na de les' activiteiten. Hier vind je verdere informatie en kun je je opgeven.

Veel sportplezier.

Werkgroep Brede School.

Hennie Biemond, de bestuurder van Kans & Kleur, heeft het team en de MR geïnformeerd over de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur. Het is een open vacature. De gehele benoemingsprocedure directeur kunt u lezen via deze link. Team en MR zijn druk bezig om na te denken over de profielschets en de advertentie. Tevens wordt onderling afgestemd wie wordt afgevaardigd in de benoemings advies commissie. Deze week zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het streven is om voor de zomervakantie de procedure af te ronden.

In de periode van 1 mei tot de benoeming van de nieuwe directeur is het volgende geregeld. Hans Velvis (directeur van de Trinoom) wordt waarnemend directeur. Sylvia van der Burgh heeft de algehele dagelijkse leiding van de school. Zij gaat vanaf 1 april volledig werken. Er is besloten dat Esther Gunsing vanaf 22 maart ook woensdag management taken gaat invullen. Haar werkzaamheden van die dag voor de verschillende groepen worden vervangen. Door eerder extra management uren in te zetten en dit niet pas vanaf  1 mei te doen, verwachten we een zo soepel mogelijke overgang te realiseren.

Annelies Aalbers

Dit is het motto van de pilot die we in de groep 3 van Marloes gaan starten. Op de elastieken kunnen de kinderen hun voeten laten rusten, even stretchen of kunnen ze naar hartenlust schommelen. Dit elastiek wordt geknoopt aan de voorste poten van de tafel.

Het is volgens de bedenkers een goede manier om de kinderen tijdens de les te doen bewegen. En dat heeft ook zo zijn voordelen voor het leerproces. De hersenen worden meer geactiveerd door beweging, waardoor de kinderen ook beter kunnen leren. Daarnaast zorgt het ook voor een betere concentratie.

Maar zien we dan in de praktijk  de voordelen die worden genoemd terug? We zijn zeer benieuwd wat het gaat doen met zowel de hele groep, als individuele kinderen wanneer we dit gaan inzetten.  

Waarom een pilot in maar een groep? We vinden het belangrijk om eigen onderzoek te doen. Hiermee sluiten we aan bij het traject 'Leren zichtbaar maken' waarbij eigen onderzoek belangrijk is. Er is nog weinig bekend over het effect op kinderen in een reguliere basisschool. Daarnaast brengt het een kostenpost met zich mee en willen we zelf ervaren wat het de kinderen brengt voor we dit eventueel in meer groepen gaan inzetten. We zullen het gaan ervaren en uiteraard de uitkomst van de pilot met jullie delen.  

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

 

Huh? Wat is dat nu voor een rare vraag! Niemand heeft zin in luizen; het jeukt, het kriebelt en je  komt er niet 1-2-3 van af. Daarom proberen de veel scholen in Nederland de luizen te slim af te zijn. Op 8 maart is het Luizendag 2017. Stel je eens voor dat alle scholen meedoen om op een dag, alle kinderen in Nederland te controleren op hoofdluis. Heb je ze niet dan ben je klaar. Heb je ze wel en start je met behandelen, dan kunnen binnen 14 dagen alle hoofdluizen bij schoolkinderen in Nederland verdwenen zijn. Zo is de kans op dat je ergens luizen oppikt een heel stuk kleiner. 

23-02-2017

Een paar jaar geleden zijn wij gestart met de methode Argus Clou voor wereldoriëntatie. Deze methode bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Elk vak heeft vijf thema’s en bij al deze thema’s zijn toetsen. In totaal zijn er dus 15 toetsen. Wij merken dat deze hoeveelheid veel is voor de kinderen van groep 5 en 6 en de voorbereiding thuis niet altijd meevalt. Daarnaast zien wij ook dat kinderen het lastig vinden om te ‘leren’ leren en dat meer instructie hierop van groot belang is.

Om deze redenen hebben wij het volgende besloten: vanaf nu krijgen de leerlingen van groep 5 geen leerwerk meer mee naar huis van Argus Clou. Ze krijgen per vak twee keer een toets waarbij ze het boek mogen gebruiken en wij hen leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. De tijd die overblijft, wordt besteed aan het aanleren van leerstrategieën.

Bij de leerlingen van groep 6 wisselen we boektoetsen af met toetsen waar thuis voor geleerd kan worden, zodat er een duidelijke opbouw is richting zelfstandig leren. De topografietoetsen nemen we af en de betreffende stof gaat mee naar huis om uit het hoofd te leren a.d.h.v. opzoekkaarten.

In groep 7 en 8 blijft de situatie ongewijzigd. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs staat hierbij centraal. Wij verwachten door de nieuwe opzet, dat de leerlingen beter leren hoe ze met bepaalde stof moeten omgaan en welke aanpak hiervoor het beste werkt.

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing, coördinator bovenbouw

14-02-2017

Beste ouders, 

Zoals we eerder hebben aangegeven, stoppen er begin volgend schooljaar leden van de Ouderraad. Heb je interesse om lid te worden en ons te versterken? Je bent van harte uitgenodigd eens mee te kijken of dat wat voor je is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar or@paschalisschool.nl.

Op de website van de school, kun je informatie vinden. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Groeten, de ouderraad.

Afgelopen twee jaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit programma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje.

De kinderen hebben dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode gekregen, zodat ze op school en thuis kunnen oefenen. (www.bareka.nl) Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka is dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 6 april en 22 juni 2017 om 8.30 uur op de locatie Suikerberg aanwezig. 

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. T (088) 144 71 11 - E-mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl  en via facebook - JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

31-01-2017

Het heeft even geduurd, maar sinds vorige week is het dan eindelijk klaar. Een nieuw slot en een draaiknop voor de veiligheid zijn op het hek geplaatst. Voor de kleuters die met de fiets komen is nu een eigen ingang gemaakt naar de fietsenrekken. Deze is helemaal rechts, naast het schuurtje. Je hoeft nu niet meer tussen de rode hekjes door. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ouders en school naar aanleiding van een tip van een ouder.  

Op 19-01-2017 heeft er een MR-vergadering plaats gevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

24-01-2017

Deze week hebben alle kinderen het Sjorsboekje mee naar huis gekregen. Dit leuke boekje, speciaal voor alle basisschoolkinderen, is door onze gemeente mogelijk gemaakt. Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse (sport) aanbieders uit onze gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten in het boekje. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden, zodat uw kind ontdekt wat bij hen past en misschien wordt er zelfs een nieuw talent geprikkeld. De volledige informatie kunt u hier vinden. Als school dragen wij dit project een warm hart toe! Bladert u dus gerust het boekje samen met uw kind door en kies samen met uw kind een leuke activiteit.

Zoals reeds eerder gemeld in de Maandagkrant is het alweer bijna Sinterklaas! En zoals ieder jaar is de Sinterklaas werkgroep druk bezig met de voorbereidingen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders. Inmiddels hebben we gelukkig al veel aanmeldingen gehad van ouders. Daarvoor alvast hartelijk dank!! Hier zijn we erg blij mee. Echter, we hebben helaas nog onvoldoende aanmeldingen om te helpen met het versieren van de school. 
 
Het versieren zal plaatsvinden op:
  • 10 november om 8:40, locatie Veenhof 
  • 11 november om 12:00, locatie Suikerberg 
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
 
Sinterklaas werkgroep

Deze lezing is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4.  U bent van harte welkom op deze avond en kunt zich aanmelden via bewegenisdebasis@paschalisschool.nl. Inloop 20.00 uur op de Suikerberg.                                                              

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

  1. Maandag groep 3

  2. Dinsdag groep 4

  3. Woensdag groep 5

  4. Donderdag groep 6

  5. Vrijdag groep 7 en 8