Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Vuurwerk hoort bij een feestelijke jaarwisseling. Op 1 januari zijn veel straten bezaaid met vuurwerkafval. Dit is niet alleen geen gezicht, maar kan ook gevaarlijk zijn. Veel kinderen stro-pen op nieuwjaarsdag de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk.

Klaar met afsteken?

Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het restafval doen. Maar je kunt het afval maandag 2 januari 2017 ook inleveren bij de ge-meente. Dan maak je kans op een leuke prijs. Veeg na het afsteken van je vuurwerk het afval bij elkaar, maak het goed nat en gooi het daarna pas in de afvalzak. Begeleid kinderen bij het opruimen van het afval en controleer of het vuurwerk echt nat is!

Lever je vuurwerkafval in en maak kans op een prijs!

Dit jaar verloot de gemeente Wijchen deze prijzen onder de mensen die vuurwerkafval inleveren bij de gemeentewerf.

 • 1 iPad Air 2
 • 5 keer bioscoopkaartjes voor 2 personen
 • 5 keer kaartjes voor zwembad de Meerval voor 2-4 personen

Voor iedereen die maandag 2 januari vuurwerkafval inlevert, staat een kleine attentie klaar.

 

Na de herfstvakantie was de start van ‘Leren zichtbaar maken’ met twee studiedagen voor het hele team. Eerder hebben we u hier al wat meer over verteld. Hier kunt u dat artikel nog eens lezen. Daarnaast zijn er studiedagen alleen voor het veranderteam.  Het veranderteam heeft inmiddels een van deze extra studiedagen achter de rug.

Het veranderteam, wie zijn dat ook al weer?

Het veranderteam bestaat uit twee leerkrachten en het managementteam. Dit zijn: Paola van Thiel, Leontien Hermens, Annelies Aalbers, Sylvia van der Burgh, Esther Gunsing en  Lucienne van Summeren.

Wat is de rol van het veranderteam?

Het veranderteam gaat onderzoek doen (bewijs verzamelen) op een viertal gebieden. Soms zult u daar als ouder bij worden betrokken en ook kinderen zullen bij  verschillende onderzoeken vragen gaan beantwoorden. De uitkomst van de onderzoeken worden gebruikt om in februari een plan te schrijven. Misschien wordt u als ouder of een van uw kinderen wel gevraagd om een bijdrage te leveren aan de verschillende onderzoeken!

Maandag 5 december komen Sint en Piet naar de Paschalisschool. Zij zullen tussen 9.00 en 9.15 uur aankomen op de Suikerberg.
 
De groepen 1-2  gaan eerst gewoon naar hun eigen groep en zullen met z'n allen naar de Suikerberg lopen.
Zij lopen samen met de juffen en hulpouders naar de Suikerberg, om de Sint te ontvangen. Aansluitend gaan ze naar in de gymzaal met de groepen 3-4-5 om voor de Sint en de Pieten te gaan zingen. Rond 10.30 uur gaan alle kinderen naar hun eigen klas om de rest van de dag samen te vieren. De kinderen kunnen op de normale eindtijden weer opgehaald worden.
 
Jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om bij de aankomst te komen kijken. Wel graag achter de afzet linten plaats nemen, zodat er alle ruimte is voor de aankomst van de Sint en natuurlijk de kinderen.
 
Veel plezier namens de Sint werkgroep.

 

Na het succes van het kickboksen en freerunning komt er in het nieuwe jaar weer een naschoolse sport aan, deze keer Bewegen op muziek!

In deze vier lessen werken we samen naar een show door middel van o.a. dansspellen, waarbij de ouders/verzorgers mogen kijken! We maken kennis met verschillende dansvormen:

 • streetdance
 • hiphop
 • steps
 • modern
 • breakdance

Iedereen van groep 3 t/m groep 8 kan meedoen, of je nu al vaker of juist nog nooit hebt gedanst. Dus lijkt het jou leuk om lekker te bewegen op de muziek en je eigen stijl te ontdekken? Meld je dan nu aan!

Voor verdere informatie ga je naar het tabblad na de les op de website. 

Werkgroep Brede school en Sportservice Wijchen

De kinderraad heeft een spel bedacht van de sluipende leeuw.

Weet u waarom? Met dit spel willen wij bereiken dat iedereen stil naar de gym loopt. Er waren klachten dat er te veel gepraat werd als we langs de klassen lopen. We hebben er 2 doelen bij bedacht:

 1. Je beweegt zo stil als een sluipende leeuw
 2. Je helpt anderen

Iedere klas kan zelf bedenken wat ze moeten doen om naar level 1 te komen. Als iedereen in level 1 is, is het helemaal stil en dat is het fijnste. We zijn op de goede weg.

We zien sluipende kinderen door de school bijvoorbeeld in groep 3. “Ik merk nu niets eens dat er iemand langs het raam loopt’, vertelt Vince. “Dat is heel fijn want dan kan ik me goed concentreren.”

Alle groepen zijn aan het oefenen. Na de volgende kinderraad vertellen we op welke levels de groepen zijn. 

Namens de kinderraad, Robine den Hartog

 

 

       Beste Veenstampers op de Paschalisschool

Ook al is de Sint het land nog niet uit, genieten velen van ons van de buit en zitten de mama’s zich al te verheugen op al die lichtjes voor de ruit, toch is de werkgroep Carnaval er al weer uit.

Carnaval 2017 moet weer een uitzinnig feest(je) worden en daar hoort een optocht bij!

Het Thema voor Carnaval 2017 is reeds bekend en is SPORT!!!

Graag willen we jullie en jullie ouders de kans geven om wat langer na te denken en voor te bereiden over het eventueel maken van een kar of het vormen van een lopersgroep. Vandaar even dit Carnavalsberichtje in deze al oh zo drukke tijd. Te zijner tijd zullen jullie meer informatie ontvangen over het aanmelden/opgegeven.

Oproep:

Tevens hebben wij nog een vraagje aan jullie papa’s, mama’s en eventueel opa’s en oma’s. Tijdens de optocht hebben we langs de route voor de veiligheid van de kinderen echte verkeersregelaars nodig. Een echte verkeersregelaar worden op die dag voor deze optocht word je door online een stoomcursus te doen en een heus examen af te leggen. Het gaat om vrijdag 24 februari 2017 en zal van 10.00 tot 12.00 zijn. Mocht je dit leuk lijken stuur dan even een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl. We hopen op voldoende aanmeldingen!

Allemaal alvast een hele fijne Sinterklaas en een kerstgroet van ons,

Werkgroep Carnaval, Coby, Irna, Johan, Simone, Jikke en Kim

Woensdag 7 december 2016 is er weer een kindermiddag van 14:45 tot 16:00 uur. Deze keer gaat het over de Advent en Kerst. Zaterdag 10 december 2016 is er een gezinsviering met als thema 'Er wordt een kindje verwacht'. De viering begint om 19:00 uur. Er is een kindernevendienst.
 
Werkgroep Eerste Communie
T (024) 641 44 26
 
KERSTSPEL

Welke kinderen willen meedoen met het Kerstspel om 17.00 in de Paschaliskerk op 24 december? Wij oefenen op dinsdag 20 december van 14.30-15.30 uur en op donderdag 22 december van 14.30-15.30 uur. 

Opgeven voor het Kerstspel bij

 • Gerda - T (024) 641 82 79
 • Yvonne - T (024) 642 02 46
 • Els - T (024) 641 18 41

ZINGEN 

Welke kinderen willen graag meezingen met het kinderkoor op 24 december om 17.00 en 19.00 uur? Tussen de twee vieringen door  wordt er voor een hapje en drankje  gezorgd. Repetitie op de dinsdagen van 18.45-19.30 uur. Op 13 en 20 december.  

Voor het kinderkoor kun je je opgeven bij Els - T (024) 641 18 41

Werkgroep liturgie Paschaliskerk

Op 23-11-2016 heeft er een Medezeggenschapsraad (MR) vergadering plaatsgevonden. Wij willen jullie over de belangrijkste onderwerpen bijpraten.

Eetbeleid Paschalisschool

De MR heeft uitgebreid gesproken over het eetbeleid op de Paschalisschool. Het blijkt voor leerlingen, ouders én leerkrachten niet altijd duidelijk wat er wel/niet mag worden genuttigd tijdens de pauzes. De MR ziet een taak weggelegd om hierin meer duidelijkheid te verschaffen. Zodra wij hiervoor een plan hebben, informeren we jullie via de maandagkrant.

MR gaat voor kwaliteit

De MR heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van de MR hoog te houden, zullen we binnenkort een ‘op maat’ verzorgde cursus (onder leiding van een expert) volgen. Hierbij zal ook de directeur aanwezig zijn. De cursus wordt landelijk aangeboden. Deze cursus is een aanvulling op de basiscursus die de MR-leden gevolgd hebben. Tijdens de bijeenkomst zullen we onze jaarplanning, het communicatieplan en de visie, missie en rol van de MR aanscherpen. Ook zal de MR met de directeur de wederzijdse ambities bespreken.

‘Leren zichtbaar maken’ de MR was er bij!

Op 3 en 4 november 2016 vond het congres ‘Leren zichtbaar maken’ plaats. Het veranderteam van de Paschalisschool én de voorzitter van de MR waren hierbij aanwezig. De grondlegger van ‘Leren zichtbaar maken’ is de Australische wetenschapper John Hattie. Het programma schrijft geen specifieke leermethode voor, maar geeft leerkrachten handvatten om het leereffect bij leerlingen beter inzichtelijk te maken.

De MR is positief over de ontwikkeling die de Paschalisschool heeft ingezet. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces. Wat heeft wel of geen effect op het leren van de leerlingen? Is hetgeen we doen binnen de school wel het juiste? Wat doen we allemaal al goed?

De Paschalisschool durft zichzelf deze vragen te stellen en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De MR is dan ook zeer positief over deze ingeslagen weg. Dit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Schoolplan 2016-2017 Paschalisschool:

Elk jaar stelt de school een jaarplan op. Het jaarplan 2016-2017 is afgeleid van het meerjaren beleidsplan dat in 2015 is ingegaan. Het jaarplan beschrijft hoe er concreet invulling wordt gegeven aan de verschillende lesonderwerpen, zoals begrijpend lezen en rekenen. Na een inhoudelijke bespreking met de directie, heeft de MR ingestemd met het jaarplan.

Verslag MR

Het uitgebreide verslag van de MR-vergadering wordt binnenkort op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering vindt plaats in januari 2017. Meer informatie over de MR is te vinden op de website.

Met vriendelijke groeten, de MR

De werkgroep brede school en werkgroep kerst hebben besloten om het idee van een kerst inn voor de komende kerst “in de ijskast te zetten”. De redenen hiervoor: op de vorige berichtgevingen zijn reacties binnengekomen; het kerstdiner en het gezellig samenzijn in de klas zou gemist worden. Daarnaast zijn er onvoldoende aanmeldingen op de oproep voor creatieve mensen die iets zouden willen presenteren op de kerst inn.

Hoe vieren we nu kerst op 22 december?

We hebben op deze dag de normale lestijden. In het begin van de avond is er een kerstbuffet in de klas en daarna een gezellig samenzijn in de aula.

De tijden zijn als volgt:

 • Veenhof: 17.00u – 18.30 uur
 • Suikerberg: 17.15u - 18.45 uur

De kinderen gaan genieten van een kerstbuffet waarbij uw hulp weer op prijs wordt gesteld. Net als vorig jaar zullen de gerechtjes in samenspraak met de kinderen gekozen worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u hier verdere informatie over.

Naast het kerstbuffet in de klas hebben de kinderen een gezamenlijke activiteit met verschillende andere groepen. We ontmoeten elkaar in de aula waar iedere groep een klein kerstoptreden verzorgd door middel van muziek,spel en samenzang. Dit gebeurt zowel op de Veenhof als op de Suikerberg.

We gaan er weer een mooi en gezellig samenzijn voor de kinderen van maken.

Werkgroep kerst.  

29-11-2016

Proefjes doen is erg leuk en je leert er heel veel van. Daarom gaan we bij Mystery W (Wijchen) na een korte lezing van een wetenschapper ook een aantal leuke en spannende proefjes doen. Soms geven de proefjes antwoord op jullie vragen. Soms word je er ook nog nieuwsgieriger van! Kom je ook naar Mystery W?

Vanaf januari 2017 starten we bij het Junior Technovium afdeling Wijchen (’t Palet, Huissteden 1401) met de volgende vier woensdagen:

 • 18 januari: Programmeren kun je leren! : aanmelden vanaf 1 december!
 • 15 februari: Naar Mars en weer terug : aanmelden vanaf 1 februari
 • 22 maart: Crime Lab : aanmelden vanaf 1 maart
 • 12 april: GIRLSDAY (voor meiden en moeders) : aanmelden vanaf 1 april

De middagen zijn van 15.00 – 16.45 uur voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

Schrijf je snel in (let op de inschrijfdatum) want vol=vol. Per middag maximaal 32 kinderen. Het kost 3 euro per keer dat je meedoet en je betaalt bij binnenkomen.

Je kunt je aanmelden via mystery.wijchen@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd, groep en school. 

Wanneer de temperaturen stijgen, wordt het warm in de lokalen op de 1e verdieping. In goed overleg met de school heeft de gemeente de opdracht gegeven om zes grote ramen in de lokalen te veranderen. Er komen nieuwe kozijnen waarbij het raam in drieën wordt gedeeld.

Het onderste gedeelte wordt een vast raam, zodat dit niet tegen de leerlingen aan kan zwaaien. Middelste gedeelte is een draai-kiep raam, deze kan straks gebruikt worden om bijvoorbeeld in de pauzes extra te luchten. Het bovenste gedeelte is een klepraampje zodat ook in koudere periodes toch geventileerd kan worden zonder dat er koude tocht ontstaat.

In de kerstvakantie wordt dit gerealiseerd. We zien dit als een eerste stap in het oplossen van het probleem. We houden de temperatuur nauwlettend in de gaten. Mocht het noodzakelijk zijn, wordt er ook naar andere, kostbaardere oplossingen gekeken.

Annelies Aalbers, directeur.

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten twee keer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u!

Wanneer de verschillende optredens zijn, ziet u in onderstaand schema. Deze zijn ook terug te vinden in de kalender. Noteert u alvast de data in uw agenda? Wij hopen u in de aula van de Suikerberg te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Philomea Willems en Yvonne Frenay, ICC-ers

De eerste naschoolse sport van het jaar, het kickboksen, is helaas alweer afgelopen. Met twee enthousiaste groepen zijn we gaan kickboksen onder begeleiding van studenten. In de lessen werd hard getraind op de verschillende stoten en trappen maar natuurlijk werd er ook veel plezier gemaakt. De laatste les was wel heel speciaal, want voor beide groepen is een echte kickbokser gekomen om de les te geven!
Ondertussen is de laatste naschoolse sport bekend, namelijk BOM (Bewegen Op Muziek). Hier kan binnenkort voor ingeschreven worden!

Twee enthousiaste leerlingen hebben een stukje geschreven over de kickbokslessen:

Het is super leuk en we doen als eerst een spelletje
En daarna gaan we schoppen en slaan
En daarna hebben we pauze en dan gaan we verder
En dan gaan we naar huis.
En dat was het verslag van Seth – 5A.

Ik heb de vorige vier weken elke donderdag na school kickbokslessen gehad.
We hebben de directe stoot, de hoek, de opstoot en de lowkick geleerd. En soms deden we een patroon, bijvoorbeeld hoek, opstoot en dan lowkick.
Maar het was vooral heel leuk en gezellig!
Floortje Hermens – 7A

Met sportieve groet,
Larissa Wattilete

Na alle drukte rondom de Sint komt Kerstmis voor school al weer dichtbij. Om de kinderen zo lang mogelijk te laten genieten van een knusse kerstsfeer in school gaan we op dinsdag 6 december starten met het versieren van beide locaties. Het is een kleine moeite, maar voor de kinderen een groot gebaar. Wij zijn nog op zoek naar ouders die tijd kunnen vrij maken om te helpen met versieren, hoe meer mensen helpen des te eerder we klaar zijn.

Op dinsdag 6 december om 08.40 uur gaan we op de Veenhof versieren en op dinsdag 6 december om 19.30 uur op de Suikerberg. 
Kun je ons een handje helpen, stuur dan even een mail naar kerstwerkgroeppaschalis@gmail.com.

Alvast bedankt namens de kerstwerkgroep          

De groepen 4 t/m 8 mogen deelnemen aan het Schoolschaatsevenement. Wat een feest! Dit jaar heeft de organisatie voor een overdekte baan gekozen op het marktplein in Wijchen. De Paschalisschool is weer van harte welkom op:

donderdag 22 – december

10:00 – 11:00: groep 4A, 5B, 6B, 7A, 8A en 8B (09.30 uur vertrek)

11:00 – 12:00: groep 4B, 5A, 6A, 7B, 8C (10.30 uur vertrek)

15 minuten voor aanvang dienen de groepen aanwezig te zijn bij de schaatsbaan, zodat de organisatie kan ondersteunen bij het parkeren van de fietsen, het aantrekken van de schaatsen en het uitleggen van de gedragsregels.  

Wij willen u vragen om de kinderen erop te wijzen dat ze waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis laten. Wij rekenen op minimaal 4 begeleiders per klas. De begeleiding wordt per groep geregeld en hiertoe neemt de leerkracht het initiatief. Deze begeleiding is nodig om te helpen bij het aantrekken van de schaatsen en het toezien op de veiligheid.

Een aantal dingen waar we rekening mee moeten houden:

 • Het meenemen van eigen schaatsen is toegestaan (klapschaatsen zijn niet toegestaan!);
 • het lenen van schaatsen is gratis tijdens het schoolschaatsen;
 • handschoenen zijn i.v.m. de veiligheid verplicht. Je wordt geweigerd als je geen handschoenen draagt.

Alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 moeten 22 december dus met de fiets op school komen!

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing

Coördinator bovenbouw

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U kunt hiervoor een  afspraak maken via ons bedrijfsbureau JGZ: T (088) 144 71 11. 

Meer informatie over de medewerkers van het team vind u onder het tabblad informatie / schoolgids, onder het kopje GGD. U komt hier direct bij de schoolgids.

22-11-2016

Na de herfstvakantie heeft het complete team twee enerverende studiedagen gehad over ‘Leren zichtbaar maken’. Misschien heeft u er al wat van gemerkt? Misschien is uw kind al thuis gekomen met het woord feedback, met samen succescriteria bepalen of doelen die zichtbaar aan de muur hangen? Het gonst van de ideeën in school.  We zijn razend enthousiast geworden. En we kunnen er in de praktijk direct mee aan de slag.

Het mooie is dat we niet iets nieuws gaan doen. We voegen iets extra’s toe, waardoor het effect op het leren van de kinderen nog groter wordt. Dat is wat John Hattie heeft onderzocht.

Het gaat bij Leren zichtbaar maken om het zichtbaar maken van het leren. Uw kind kan dan uiteindelijk de volgende vragen beantwoorden: waar sta ik, waar wil ik naar toe en wat is mijn volgende stap. 

Het is de bedoeling dat het team de komende periode zelf kiest waar ze mee willen experimenteren. Hierbij zijn verschillende vormen en manieren mogelijk. We gaan ontdekken wat werkt, wat niet, we doen succes op en maken fouten. Tijdens bijeenkomsten leren we met en van elkaar. De gesprekken hebben steeds als doel om het ‘leren’ van de leerlingen te laten groeien. Pas in een later stadium gaan we bepalen waar onze focus op komt te liggen en hoe we het precies vorm gaan geven.

U merkt het al. Het gonst echt in school en we houden u op de hoogte!  

Het team van de Paschalisschool.

 

In de week van 21 November wordt er aan uw kind, of het oudste kind van uw gezin dat op school zit, een brief meegegeven, waarin wordt gevraagd om de ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2016-2017 te voldoen. Van deze bijdrage worden voor dit schooljaar veel verschillende  activiteiten georganiseerd. Het zijn activiteiten naast de reguliere lessen zoals de  Sint Viering, Kerst Viering, Carnaval, Pasen, Sportactiviteiten, Avond-4 daagse, Schoolreis of Eindfeest. Ook worden van de ouderbijdrage o.a. de jaarlijkse schoolgidsen aangeschaft. Voor de volledige onderbouwing waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, verwijst de Ouderraad naar de website van school.
 
Namens de ouderraad, Astrid Verbeek
Penningmeester

Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit rekenprogramma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje. De kinderen krijgen dit jaar via de leerkracht een nieuwe inlogcode, zodat ze op school en thuis (mochten ze dit willen) ermee kunnen oefenen. Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode. Het goede aan Bareka vinden wij dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen Marloes Sengers, Judith Joosten, Leontien Hermens en Jan Kellendonk

9-11-2016

De kerstwerkgroep en de werkgroep Brede School zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor een Kerst Inn op donderdag 22 december. Dit jaar zal het kerstfeest er anders uitzien dan voorgaande jaren. Zo komt het kerstdiner te vervallen, maar organiseren we dit jaar een heuse Kerst Inn. Het thema zal zijn: Ontmoeten en Samen zijn. 

Voor de kerst Inn zijn wij op zoek naar ouders/opa’s/oma’s/ familieleden/ buren die een bijzondere en/of een leuke hobby hebben en deze willen laten zien en presenteren op de Kerst Inn. Denk daarbij aan sieraden maken, haken, breien, schilderen, vogelhuisjes maken, oude ambachten, kerstdecoraties, schminken in kerstsfeer, visagie, nagels lakken etc. De kramen worden beschikbaar gesteld zodat u kunt laten zien hoe uw creaties tot stand komen en we bieden de mogelijkheid uw reeds gemaakte creaties te koop aan te bieden. 

Tevens zijn we op zoek naar ouders/opa’s/oma’s die hapjes willen maken voor de Kerst Inn. Deze worden dan aangeboden tijdens het gezellig samenzijn met de ouders, kinderen en leerkrachten op de Kerst Inn.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden? Dan kan dat via kerstwerkgroeppaschalis@gmail.com onder vermelding van de naam van uw kind, zijn of haar groep en uw hobby/creativiteit of de hapjes die u wilt maken. Wij van de werkgroep zien de aanmeldingen graag zo snel mogelijk tegemoet, zodat wij verder kunnen met de voorbereidingen. Graag aanmelden vóór 21 november.

Groeten, de Kerstwerkgroep en Werkgroep Brede School

Zoals reeds eerder gemeld in de Maandagkrant is het alweer bijna Sinterklaas! En zoals ieder jaar is de Sinterklaas werkgroep druk bezig met de voorbereidingen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders. Inmiddels hebben we gelukkig al veel aanmeldingen gehad van ouders. Daarvoor alvast hartelijk dank!! Hier zijn we erg blij mee. Echter, we hebben helaas nog onvoldoende aanmeldingen om te helpen met het versieren van de school. 
 
Het versieren zal plaatsvinden op:
 • 10 november om 8:40, locatie Veenhof 
 • 11 november om 12:00, locatie Suikerberg 
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
 
Sinterklaas werkgroep

Volgende week vinden er voortgangsgesprekken plaats. Dit is niet voor alle leerlingen. Wanneer geldt dit wel?

 • Wanneer dit tijdens het omgekeerde oudergesprek is afgesproken. U krijgt een uitnodiging van de leerkracht.
 • Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan dat we verwachtten, kan de leerkracht u uitnodigen.
 • Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, neemt u contact op met de leerkracht om een afspraak te maken.
 • Alle ouders van leerlingen uit groep 1, die in april en mei zijn ingestroomd, ontvangen een uitnodiging voor een voortgangsgesprek. 
 • Alle ouders van leerlingen uit groep 3 worden uitgenodigd voor een gesprek over de leesontwikkeling van hun kind. Deze gesprekken vinden eind november plaats en verdere informatie hierover volgt nog.

Er komen geen intekenlijsten te hangen, behalve voor de groepen 3. De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn aanwezig bij de gesprekken. Wanneer u voor 9 november geen uitnodiging heeft ontvangen van de leerkracht en u wilt een gesprek, kunt u dit via een mail laten weten. De leerkracht onderneemt verdere acties om de afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing

Coördinator bovenbouw

 

Deze lezing is voor ouders van Peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen 1 t/m 4.  U bent van harte welkom op deze avond en kunt zich aanmelden via bewegenisdebasis@paschalisschool.nl. Inloop 20.00 uur op de Suikerberg.                                                              

Wij hebben de resultaten van het onderzoek van de schoolinspectie gekregen. Daarin staat een groot compliment: wij hebben de kwaliteit op orde! En daar zijn wij trots op. Wat dit betekent leg ik u graag uit.

 

Kwaliteit op orde, wat betekent dat?

De schoolinspectie vindt dat wij onze kwaliteit op orde hebben vanwege de volgende punten:

 • Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat. Leerlingen, leraren en ouders gaan prettig met elkaar om.

 • De leraren leggen de lessen duidelijk uit aan de kinderen en zorgen voor een goede opbouw van de lessen.

 • De medewerkers van de Paschalisschool vormen een hecht team dat elkaar helpt en van elkaar leert.

 • De leerkrachten en directie werken aan de ontwikkeling van de school en hun eigen professionaliteit.

 • Het gemiddelde van de eindcito van 2016 is voldoende.

We merken dat er onduidelijkheid heerst omtrent onze afspraken over 'eten en drinken'. Hieronder een herhaling van de informatie, die u ook in de schoolgids en op de site terug kunt vinden! 

“We eten in de ochtendpauze fruit of groente, net als vele andere basisscholen in Nederland. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee terug naar huis. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.

Afval willen wij graag beperken. Daarom zijn alleen fruitbakjes en broodtrommels toegestaan. De kinderen drinken zoveel mogelijk uit bekers. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet op is en afval gaan mee naar huis.”

Hoe ziet dit er nu concreet uit?

 • Tijdens de ochtend pauze eten we alleen groente en fruit (tenzij er allergieën of andere voedingsproblemen een rol spelen) Dit gaat al erg goed. Wanneer uw zoon of dochter behoefte heeft aan een boterham, mag dit ook.
 • Voor de lunch bepalen de ouders wat hun kind op zijn brood heeft, of dit nu zoet of hartig is, gezond of ongezond.
 • Kinderen nemen een broodmaaltijd mee, waarbij alle soorten brood zijn toegestaan. Broodjes, krentenbollen of roggebrood mogen dus ook.
 • Daarnaast is ook een kleine aanvulling toegestaan. Hier valt onder: naturel rijstwafel, naturel cracker, (knijp)fruit, kaasje, soepstengels, dippers of een worstje. Ook hier bepalen ouders weer of er beleg op wordt gedaan. (Geen koek, ontbijtkoek of voorbelegde producten als Snack a Jacks)
 • We drinken zoveel mogelijk uit bekers. Dit betekent dat af en toe een pakje best is toegestaan.

Op 12 November is de algemene jaarvergadering en het eerste groepsouderoverleg geweest. Het vorig schooljaar is hierbij formeel afgesloten en we zijn druk bezig met dit schooljaar. De notulen van beide overleggen verschijnen binnenkort op de website.

Vacature Ouderraad

Ingrid Ermers heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar wordt als ouderraadslid. Volgend schooljaar is er dus een vacature bij de ouderraad, in de functie van secretaris. Ben je nieuwsgierig, heb je zin en tijd en wil je hier invulling aangeven? Laat het ons weten. Er is altijd gelegenheid om mee te kijken. Je kan je aanmelden via or@paschalisschool.nl.

Groet, de Ouderraad

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Paschalisschool kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.

Centraal in de komende vier jaar staat het traject 'Leren zichtbaar maken'. Na de herfstvakantie starten we de maandag en dinsdag met een studie tweedaagse.

Onze eerste stap.
Vorig jaar kwamen we in aanraking met de onderzoeken van John Hattie.
We hebben ons als managementteam en intern begeleiders in de materie verdiept door artikelen en boeken te lezen en ons te laten voorlichten door een trainer over het traject dat door John Hattie is ontwikkeld. Daarnaast hebben we scholen bezocht die al met dit traject waren gestart om hun ervaringen te horen.
 
Bij meer vindt u informatie over:
 • Wie is John Hattie?
 • Waarom vinden wij dit traject een goed idee?
 • Hoe gaan we dat doen?
 • We doen het met z'n allen
 
 
 

Leren programmeren wordt steeds belangrijker, juist ook op de basisschool. Op vrijdag 14 oktober 2016 is de Europese CodeWeek begonnen door met 10.000 kinderen uit groep 7 en 8 tegelijkertijd een CodeUur te volgen. Een leuke en laagdrempelige manier om leerlingen te enthousiasmeren voor programmeren. De Paschalisschool heeft hier ook aan deelgenomen met alle groep 7 en 8.

 

Na de herfstvakantie, in de week van 1 november, start het muziekaanbod ‘ na de les’. Naast de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, mogen ook de leerlingen van groep 5 zich hier nu voor inschrijven. Er kunnen drie workshoplessen na schooltijd gevolgd worden. Inschrijven kan via de website. De bijdrage van 3 euro per les kunt u hier direct betalen. Heb je interesse? Schrijf je dan snel in, want er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.

Namens de werkgroep Brede School, Jill Laurant

Het ene jaar gaat onze school op schoolreis, het andere jaar is er een schoolfeest voor de hele school. 

Dit jaar gaan we weer een spetterend schoolfeest organiseren. Omdat er op tijd bepaalde zaken gereserveerd en besproken moeten worden, wil de werkgroep op korte termijn van start gaan. Heb je leuke ideeën en zin en tijd om mee te denken, meld je dan aan voor de werkgroep.

We hopen op veel aanmeldingen. Aanmelden kan via or@paschalisschool.nl

Groet, de Ouderraad

Daarnaast willen we u nog attenderen op de lezingen door Hanneke Poot. Op 21 november voor de ouders van de peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 met als onderwerp 'Bewegen is de basis'. Op 28 november voor de ouders van groep 5 t/m 8 met als onderwerp 'Het verschil tussen jongens en meisjes'. Verdere info vindt u ook terug op de website van de school.

Zoals elk jaar ontvangt u tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van een boek ook het kinderboekenweekgeschenk. Zeker de moeite waard.

Dit jaar kunt u hiermee tevens de school helpen met de aanschaf van nieuwe leesboeken. Hoe? Heel eenvoudig, u koopt een boek bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek (5-16 oktober).

De kassabon hiervan levert u in bij de leerkracht van uw kind (uiterlijk 21-10). De school mag vervolgens voor maar liefst 20% van het totaalbedrag aan leesboeken uitzoeken!

Alvast bedankt namens de kinderen en het team.

Werkgroep de kinderboekenweek

3-10-2016

Het aantal keren dat een kind verzuimt met bezoeken aan tandarts, othodontist etc. kan flink oplopen. We willen u vragen om dit soort afspraken na 14.00 uur te plannen. En is het een keer noodzakelijk om onder schooltijd een afspraak te maken, dan kan dat.

We rekenen op uw medewerking, in het belang van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers,

Directeur.

 

We weten dat cultuur, kunst, bewegen en techniek het leven van kinderen verrijkt en een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling. We willen dat alle leerlingen in aanraking komen met zo veel mogelijk vakdocenten op een van deze gebieden. Het budget is zeer beperkt. We werken samen met gekwalificeerde vakdocenten en werken ‘van binnen naar buiten’. Hiermee bedoelen we; Lessen onder schooltijd, activiteitenaanbod na de les, daarna kunnen kinderen doorstromen naar clubs, verenigingen, lessen. Dit jaar worden er activiteiten rondom bewegen, muziek en drama aangeboden. Dit aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid. De werkgroep brede school heeft de lead bij de uitvoering.

Werkgroep Brede School,

Ans van de Pol (leerkracht), Melanie Megens (leerkracht), Jill Laurant (leerkracht) en Angela Christ (medewerker BSO).

In de week van maandag 10 oktober starten we weer met het ‘na de les’ sportprogramma. We hebben weer een ontzettend leuk aanbod voor jullie klaar liggen. Er is aanbod voor groep 1-2 en groep 3 t/m 8.

Vanaf woensdag 28 september kan er aangemeld worden. Wees er snel bij, want vol = vol! We hopen weer op veel sportplezier! Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meedoen? Ga dan woensdag naar de website van onze school. Bij het tabblad ‘na de les’ vind je de verdere informatie.

 

22-09-2016

In het nieuwe schooljaar is de MR in de nieuwe bezetting weer bij elkaar geweest. Alle taken zijn voor het komende jaar verdeeld. Op de site kunt u deze taken vinden. We hebben ook afspraken gemaakt over de communicatie naar u als ouders.  Daar is het volgende uitgekomen.

 • Van iedere vergadering zal een kort verslag op de site geplaats worden, waarin de concrete afspraken van die vergadering vermeld staan.
 • Belangrijke zaken welke binnen de MR aan de orde zijn geweest, zullen tevens in de maandagkrant terug te lezen zijn.

Omdat  iedere MR-vergadering openbaar is, is eenieder van harte welkom om deze als toehoorder bij te wonen. Daarbij is aanmelding via   mr@paschalisschool.nl  wel gewenst. Dit mailadres kan ook gebruikt worden voor alle vragen en/of opmerkingen welke betrekking hebben op de taken van de MR.

Verslagen van de  vergaderingen zijn terug te vinden via onderstaande  link
http://www.paschalisschool.nl/de-school-wijchen/medezeggenschapsraad

MR Paschalisschool.

Wat is de citotoets?

 • De citotoets is een methode onafhankelijke toets; het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ leerlingen kunnen we dan vergelijken met andere leerlingen in Nederland.
 • De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een- of tweemaal afgenomen. Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt.

Wat doen we met de gegevens?

 • Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw leerling ingedeeld in de gele, groene of blauwe groep. Dat kan per vak verschillen. Het indelen in de kleurgroep is een basis. Het kan zijn dat uw zoon/dochter misschien een keer extra uitleg nodig heeft of juist niet.
 • Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

Wat is een streefnorm?

 • De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vindt. De Paschalisschool heeft streefnormen vastgesteld die hoger liggen dan de inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

Wat is dan de streefnorm?

 • De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-IV of V scoort. Op de Paschalisschool hanteren we een bepaalde streefnorm; een streefnorm van 72 wil zeggen dat 72 % van de leerlingen een I-II- of III niveau hebben gehaald. Deze streefnorm wordt voor alle vakken gebruikt, behalve bij technisch lezen. Hierbij is de streefnorm 81%. We weten dat alle leerlingen kunnen leren lezen, maar er moeten wel voldoende kilometers gemaakt worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen.

Moeten alle leerlingen de streefnorm halen?

 • Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

Wat is de vaardigheidsscore?

De gegevens van Cito kunnen ook worden bekeken vanuit vaardigheidsscores. Welke vragen beantwoordt de vaardigheidsscore?

 • Hoe goed doet een leerling het vergeleken met zijn leeftijdsgenoten?
 • Is de leerling vooruitgegaan op een bepaald leergebied.

De inspectie en Kans en Kleur hebben vaardigheidsscores voor verschillende vakgebieden vastgesteld. In onderstaand overzicht ziet u deze gegevens bij begrijpend lezen.

Waarom zijn de meeste gegevens voor de groepen 3 t/m 7?

 • Groep 8 maakt in april de eindcito. Er is voor hen geen citotoets eind groep 8.

Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne vakantie. De school is gestart, het sporten van de kinderen komt of is al op gang. Ook wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe school jaar.

Na het openen van de ouderraad mail, waren we blij verrast. Veel aanmeldingen als groepsouder hebben we binnen. Voor twee groepen hebben we nog geen aanmelding, namelijk voor groep 1-2A en groep 8C. Mocht je interesse hebben om voor deze groep groepsouder te worden, meld je dan aan via de ouderraad mail or@paschalisschool.nl

De ouders die zich hebben aangemeld krijgen bericht. Voor de info avonden op school die op 13 en 15 september gepland zijn (zie website en schoolboekje), is bekend wie de groepsouders zijn. Daarnaast hebben we ouders nodig voor diverse werkgroepen . We starten met de kinderboeken week, en daarvoor kun je je al aanmelden. Daarna volgen Sint , Kerst, Carnaval, schoolfeest en specifiek voor groep 8, de afscheidsavond van groep 8. Houd je van plannen, en wil je je alvast voor een werkgroep aanmelden, laat dit ook weten via de mail van de ouderraad.

We hebben er zin in, een heel fijn schooljaar met elkaar voor onze kinderen gewenst.

Groet, Danielle, Astrid, Karin, Irna en Ingrid

Verdeling van de fietsen op de speelplaats

Groep 3           Naast de school

Groep 4           Blauw

Groep 5           Rood

Groep 5/6       Geel

Groep 6           Zwart

Groep 7           Wit

Groep 8           Groen en nieuw bestrate stuk naast de voetbalclub.

 

Wielertjesdag

Een dag in de week mogen de kinderen tijdens de pauzes spelen op 'wieltjes' tussen de voetbalvelden in. Te denken valt aan skates, stepje, spacescooter, schoenwieltjes of een skatebord. Groot materiaal van thuis wordt in de fietsenrekken geplaatst en klein materiaal in het halletje van de kapstokken. Het is niet toegestaan om op wieltjes de klaslokalen te betreden.

 1. Maandag groep 3

 2. Dinsdag groep 4

 3. Woensdag groep 5

 4. Donderdag groep 6

 5. Vrijdag groep 7 en 8

In de ochtendpauze eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, zullen wij het mee terug naar huis geven. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht.

Graag willen wij u informeren over het volgende. Vanaf 1 juli geldt ook voor het primair onderwijs de Wet werk en zekerheid. Het wordt lastig om na 1 juli afwezige collega’s volledig te vervangen, gezien deze wet. Het schoolbestuur waar onze school aan verbonden is, Kans & Kleur, mag maar beperkt vervangers inhuren op basis van tijdelijke arbeidscontracten.

Kans & Kleur bereidt zich hier op voor samen met de vervangerspool CPV Ingenium. Ze neemt  vanaf 1 augustus 2016 enkele medewerkers vast in dienst die als medewerker in vaste dienst in de Vervangingspool geplaatst worden. Zij zullen veel van de vervangingen op zich nemen. Het is echter onbetaalbaar om elke vervanger een vast contract te bieden.

Soms kabbelen jaren door, maar andere jaren verandert er veel. Komend schooljaar zijn er veel personele veranderingen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Anjo Tangerink, Gerry Joosten, Helen de Bree en Truus de Koning. Ieder van hen heeft een eigen wijze gekozen om het afscheid te vieren. De kinderen en ouders die hierbij betrokken worden, zijn op de hoogte gebracht. Collega’s die met hart en ziel voor het onderwijs en de Paschalisschool hebben gewerkt. We gaan hen missen.  Ze gaan nu een andere fase van hun leven in. We wensen hen heel veel plezier en een goede tijd. Tijdens de teamafsluiting van het schooljaar worden zij nog speciaal in het zonnetje gezet.

Wat verandert er nog meer?

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind het informatieboekje mee naar huis. In het boekje is altijd de kalender opgenomen met o.a. de vrije dagen van de diverse groepen. Inmiddels is alle informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar al toegevoegd aan de kalender op de website. Deze kunt u hier vinden. 

De schooltijden voor de verschillende groepen zijn:

 • groep 1-2 / 08.40-14.10 uur
 • groep 3-4-5 / 08.30-14.00 uur
 • groep 6-7-8 / 08.25-14.00 uur

U vindt hieronder zowel de vakanties als alle vrije dagen voor 2016-2017 in een oogopslag. 

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!

We hebben deze dag normale lestijden tot 14.00 / 14.10 uur met daarnaast een avondprogramma.

Alle kinderen gaan op deze dag naar een kerstspel kijken in de gymzaal. Dit kerstspel wordt in dichtvorm uitgevoerd door een aantal kinderen uit groep 7. We gaan in twee groepen kijken: groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast werken de kinderen voor het goede doel. We gaan dozen vullen met speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen. Per groep worden een aantal dozen opgepimpt en gevuld, afgestemd op een jongen of meisje en de leeftijd. Via de groepsouder van uw kind(eren) krijgt u binnenkort te horen welke leeftijd deze jongen of het meisje heeft zodat kinderen thuis kunnen kijken welk speelgoed ze kunnen missen. Het mag maximaal 1 stuks speelgoed zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Kerstbuffet in het begin van de avond. Ook dit jaar wordt uw hulp bij het kerstbuffet weer op prijs gesteld. Het gaat dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. De gerechtjes worden in samenspraak met de kinderen gekozen. Vervolgens worden deze op een kerstbal geschreven en ouders kunnen samen met hun kind een keuze maken welk gerecht klaargemaakt gaat worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u meer informatie hierover. De tijden zijn als volgt:

Veenhof: 16.45u inloop; 17.00u-18.15u eten in de klas; vanaf 18.15u vertrekken alle kleuters in lampionnenoptocht naar de Suikerberg. Om 18.45u worden alle kleuters door hun ouders opgehaald in de aula van de Suikerberg.

Suikerberg: 17.00u inloop; 17.15u- 18.30u eten in de klas. Vanaf 18.30u onthaal van de kleuters met de lampionnen; 18.45u naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 overleggen met hun ouders waar ze opgehaald worden.

We hopen dat het niet alleen voor de kinderen van onze school een mooi kerstfeest wordt maar natuurlijk ook voor de vele kinderen die het met minder moeten doen.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol