Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

De laatste dag kan je je medaille ophalen bij de stand van de Posthoorn. Deze staat bij sportcentrum de Arcus.  Hier is ook elke dag zowel de start als de finish. (en dus niet op de Paulusschool!)

Werkgroep avond4daagse.

25-05-2015

Hallo Wandelaars van de Paschalisschool.

Dinsdagavond 2 juni gaat de avond 4 daagse van start. Hierbij alle informatie welke belangrijk is. Lees deze informatie daarom goed door!

Indien je je wel hebt ingeschreven maar je ontvangt geen routeboekje en startkaart, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via join.ermers@kpnmail.nl. Er is een startkaart gemaakt, als je er voor hebt betaald. Eind van deze week, 28 en 29 mei, worden de startkaarten/boekjes via de leraar uitgedeeld.

Startkaartje;

Vanuit de wandelsportvereniging hebben we dit jaar startkaartjes gekregen. Op dit kaartje staat jouw naam, de school en voor de hoeveelste keer je meeloopt. Iedereen heeft een persoonlijk kaart. Elke avond moet je bij start en bij finish een knipje halen om vrijdag je medaille te verdienen. Verlies dit kaartje niet!

Routeboekje;

Verder krijg je bij elke startkaart een routeboekje voor de hele week. Elke afstand heeft zijn eigen kleur. We delen dit boekje maar één keer uit! Let op: de routes zijn dit jaar gewijzigd! Let hier dus op! De rode boekjes bevatten de route van de 5 km, de gele 7,5 km en de blauwe de 12,5 km.

Start – Finish;

Vanaf de Arcus, Campuslaan, nieuwe locatie, zullen we starten. Iedereen moet zijn kaart laten knippen bij iemand van de Wandelsport Vereniging ‘de Posthoorn’. Het streven is dat er voldoende ‘knippers’ aanwezig zijn zodat de doorloop voldoende is. Volg de instructies van de  mensen van de wandelsport vereniging op. Daarna kun je van start gaan. We mogen pas starten vanaf 18:00 uur, niet eerder. Dit i.v.m. veiligheid op de openbare weg die we gaan bewandelen. Ook bij terugkomst moet er weer een knip gehaald worden.

Het is misschien een tip om als je de 5 km je loopt dat je niet op 18:00 uur start maar om 18:30 uur zodat je de drukte een beetje ontloopt.

Vrijdag – medaille;

Wanneer je alle vier de avonden hebt gelopen en op de alle (7) knippen hebt gehaald, heb je een medaille verdient. Het uitdelen van deze medaille gebeurt bij de stand van de wandelsport vereniging ‘de Posthoorn’ bij sportcentrum Arcus.

Kraampje onderweg;

Voor alle wandelaars die zich hebben opgegeven op de Paschalisschool is er onderweg een kraampje (met een lekker bekertje limonade (géén koffie/thee) en iets lekkers. Iedere dag is er één stand voor alle afstanden. Het is dus verstandig als je een lange afstand loopt dat je zelf zorgt voor voldoende eten en drinken. Het is niet de bedoeling dat er bij standjes van de andere scholen ook een versnapering worden gepakt. Wanneer iedereen gewoon één versnapering neemt is er genoeg voor iedereen! Ruim a.u.b. de lege verpakking allemaal zelf op zodat we als school een goede indruk achterlaten en geen rommeltje.

 

 

5 km

7,5 km

12,5 km

Dinsdag

kasteeltuin

Na +/- 3 km

Na +/- 5 km

Na +/- 10 km

Woensdag

Havenweg/pieterzeemanstraat

Na +/- 3 km

Na +/- 5 km

Na +/- 9 km

Donderdag

Diemewei 41-45 ste straat

Na +/- 2km

Na +/- 3 km

Na +/- 3 km

Vrijdag

Grasveld everardusplein

Na +/- 3 km

Na +/- 5 km

Na +/- 10 km

Voor de 12,5 km zijn de rustplaasten iets minder gunstig. We hebben maar 1 stand voor de school, neem dus zelf nog wat te drinken mee. De rustplaatsen worden door de Posthoorn vastgesteld.

Dit jaar gaan we ook in t-shirts lopen van onze school. Ze zijn net binnen! Jullie worden nog via de groepsouders geinformeerd, hoe je deze t shirt krijgt. Het t-shirt is eigendom van school, dus dat moet na het lopen weer worden ingeleverd en kan weer voor andere evenementen worden gebruikt.

Veel wandelplezier gewenst deze dagen!  Werkgroep A4D.

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien steeds meer dat er toch voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Wil iedereen die met de auto komt deze parkeren bij zaal Verploegen en dit ook weer onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is dit bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

WIJ zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen.

Sylvia van der Burgh

Herhaling

In augustus 2015 starten wij met het vijf gelijke dagen model op de Paschalisschool!

Wij werken met twee locaties:

 • Locatie Veenhof - groepen 1-2 - Veenhof 1712
 • Locatie Suikerberg - groepen 3 t/m 8 - Suikerbergseweg 2

Heeft u kinderen op beide locaties? De begin,- en eindtijden passen wij hierop aan.

De groepen 1-2 gaan naar school van 08.40-14.10 uur.

De groepen 3-4-5 gaan naar school van 08.30-14.00 uur.

De groepen 6-7-8 gaan naar school van 08.25-14.00 uur.

 

Ouders van Samsam hebben aangegeven waar hun wensen liggen voor het volgend schooljaar. Deze wensen zijn afgelopen maandag uitgewerkt. Daaruit blijkt dat 20 leerlingen overwegen om zich volgend schooljaar op de Paschalisschool in te schrijven. Een aantal ouders heeft aangegeven dat ze komend schooljaar nog niet willen veranderen of het nog niet weten.

De komende weken krijgen ouders de gelegenheid om een beslissing te nemen met betrekking tot hun keuze. Dan zal het beeld duidelijk worden wat de nieuwe inschrijvingen zijn voor de ontvangende scholen.

Op basis van de definitieve inschrijvingen van ouders, maakt de directeur plannen voor de groepsindeling, huisvesting en formatie- inzet. Dit wordt voorgelegd aan de bestuurder. Dit kan dus betekenen dat er volgend jaar meer dan 17 groepen komen.

We streven ernaar om alle ouders en kinderen uiterlijk 1 juli te informeren over de groepen en groepsindeling van het nieuwe schooljaar.

Annelies Aalbers

Directeur.

1-05-2015

Beste ouders en kinderen,

Woensdag 20 mei gaat de lotenactie van Jantje Beton van start.

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 krijgen een boekje mee met daarin tien genummerde loten. De bedoeling is dat zij deze loten proberen te verkopen aan familie, vrienden en bekenden.

De opbrengst wordt eerlijk gedeeld tussen het goede doel Jantje Beton en de school. Voor het geld dat overblijft voor de school wordt ook dit jaar weer een doel bepaald door de kinderraad.

Dit jaar is de procedure iets anders (via machtiging), en hoeven de kinderen niet meer met contant geld over straat.

We zien graag een goede verkoop tegemoet.

Namens de sponsorcommissie, Gerry Joosten

Op donderdagavond 23 april verzorgde theatergroep Playback een interactief theater, rondom het thema ‘Social Media en Pesten’. Theatergroep Playback is in staat om op een professionele, invoelende en humoristische manier de kern van de problematiek te raken. 

In de gespeelde situaties werd duidelijk dat we met elkaar moeten zoeken naar de sleutel en ingrediënten voor een goed gesprek.

Als ouder wil je vaak weten wat er gebeurd is en kun je het beste onbevooroordeeld het gesprek voeren. Maar uiteraard kampt zowel het kind als de ouder met emoties die je niet zomaar kunt uitschakelen. 

Deze avond heeft ons het volgende bijgebracht:

 • Inzicht in de belevingswereld van onze kinderen.
 • Handvatten om in dergelijke situaties toch in gesprek te komen met je kind.
 • Kennismaking met de strijd van kinderen om erbij te horen.
 • Manier waarop regels en grenzen de kinderen kunnen helpen in de omgang met elkaar binnen de social media.
 • Pesten vraagt om PRATEN! 

Kortom, het was een indrukwekkende en leerzame, maar ook leuke avond!

Lisette Arbeider, moeder van Job (3b) en Sarah (psz Hummelhonk), Lid van de werkgroep ouderbetrokkenheid

Het was even stil. Het verlegen zevenjarige meisje nam de tijd om deze boodschap te verwerken. Met grote ogen keek ze haar leeftijdsgenootje aan. 'Ja,' klonk het zacht, '”Wil jij mijn vriendinnetje worden?” vroeg ze voorzichtig. ' Ja', was het antwoord. Beide meisjes lachten verlegen naar elkaar.

Hartverwarmend is het welkom dat kinderen, ouders en team van de Paschalisschool realiseren voor de kinderen en ouders van Samsam. Dinsdag 28 april was de open dag. Prachtige posters gemaakt door de kinderen van groep 5B waren door de hele school opgehangen. De kinderraad stond klaar om vragen te beantwoorden en rond te leiden. Anne, Rowdy, Milou, Sem, Ninthe, Charlotte, Niels, Tijmen, Susan en Melvin TOP hoe jullie deze taak uitgevoerd hebben. Wat een ambassadeurs zijn jullie van de school. Bestuursleden van de ouderraad, Irna, Danielle, Ingrid en Karin waren aanwezig om de ouders en kinderen welkom te heten. Inhoudelijke vragen over het onderwijs werden beantwoord door de directieleden en de intern begeleiders.

Kijkende naar de afgelopen week....... onze  kernwaarde BETROKKENHEID was op alle niveaus te zien en te voelen. Met bewondering en respect kijk ik hoe iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierbij oppakt.

Het verlegen meisje, liep ontspannen en opgewekt met haar moeder naar de auto. Blij met haar nieuwe school en haar nieuwe vriendinnetje.

Annelies Aalbers,

Directeur.

 

Op de Suikerberg komen veel kinderen met hun step, skatebord of skeelers naar school. Het is een echte rage geworden. Wij zien dat onze leerlingen enorm genieten van bewegen op deze manier. Er ontstaan echter door de grote hoeveelheid ‘wieltjes’ gevaarlijke situaties op het fietspad en de trappen. De stepjes worden door de kleine kinderen mee omhoog genomen en het fietspad wordt gebruikt door kinderen die vroegtijdig op school komen.      

Kinderen moeten leren omgaan met gevaarlijke situaties, zonder dat volwassenen meteen oplossingen bedenken. Op school praten wij hierover met de kinderen, maken afspraken en laten zien hoe het spelen veiliger kan. We hebben samen met de kinderraad een oplossing bedacht om de veiligheid te waarborgen en het plezier te behouden.

Vanaf de meivakantie krijgt iedere jaargroep één dag per week om op ‘wieltjes’ naar school te komen. De overige dagen van de week komen de kinderen lopend of op de fiets.

 1. Groep 3: maandag
 2. Groep 4: dinsdag

 3. Groep 5: woensdag

 4. Groep 6: donderdag

 5. Groep 7 en 8: vrijdag

Alle leerlingen plaatsen hun stepje in hun eigen fietsvak op het schoolplein. Wanneer kinderen op skeelers naar school komen, nemen ze schoenen mee. Alleen met schoenen gaan we de trap op en naar binnen.

 

 

 De afgelopen maanden hebben de groepen 7 en 8 zich verdiept in de lessenserie van de ” Liberation Route”. In de klas is een verhalenverteller geweest die de kinderen over interessante boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. De groepen zijn ook naar het kasteel van Wijchen geweest, waar ze hebben gediscussieerd over stellingen m.b.t. oorlogen en ze het museum hebben bezocht met voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Recent zijn de groepen naar het kerkhof geweest om daar naar verhalen te luisteren en monumenten te bezichtigen van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van dat bezoek hebben ze met de groep een monument gemaakt. Deze monumenten zijn te bezichtigen op 30 april en 1 mei in de oude bibliotheek. Het is zeker de moeite waard om samen met uw kind een kijkje te gaan nemen, waarschijnlijk zal u dan vele verhalen van uw kind horen.

UITNODIGING
30 april - 1 mei:
Expositie Monumenten voor Kinderrechten
Op 30 april en 1 mei 2015 organiseert Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen een bijzondere expositie:
"Geachte Majesteit, hallo Koning........".
Deze expositie is te bewonderen in de oude bibliotheek aan de Oude Klapstraat.
Op beide dagen kan dat van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wethouder Paul Loermans opent de expositie op donderdag 30 april om 10.00 uur.

In de week van 31 mei t/m 6 juni 2015 is het weer Dutch Technology Week. Tijdens deze dagen zijn er in de regio Eindhoven een week lang evenementen voor jong en oud waarbij techniek en innovatie centraal staan. 
Hieronder worden 2 van de vele activiteiten verder besproken. Voor een volledig programma zie:www.dutchtechnologyweek.com

23-04-2015

Enquête buitenschoolse opvang (BSO) voor ouders van leerlingen van de Paschalisschool (ook voor niet klanten van de eerste stap)

Met ingang van volgend schooljaar gaat de Paschalisschool over op een nieuw lesrooster. De kinderen zijn dan vrij om 14.00 of 14.10 uur. De buitenschoolse opvang op de Veenhof, de Suikerbergseweg en in de voetbalkantine sluit daar uiteraard op aan.

We willen graag met het aanbod aansluiten bij wensen van de ouders. Uw mening is van belang. Invullen kost maximaal 5 minuten. Alvast bedankt voor u medewerking.

U vindt de enquête ook op de website van de eerste stap (www.deeerstestap.nl) onder het kopje ‘ouders praten mee’

Klik hier voor de enquête.

 Met vriendelijke groet Sandra Blom Waarnemend Manager BSO Woezik kinderopvang de eerst stap.

Basisschool Samsam gaat sluiten, uiterlijk per 1 augustus 2016. Dit bericht kregen de ouders en kinderen van basisschool Samsam vorige week te horen. De reacties van ouders en kinderen kunt u zich wel voorstellen. Verbazing, paniek, boosheid en veel onrust. “Wat moeten we doen? Waar kan mijn kind naar school? Hoe gaat het nu verder?”                        

Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdag werd duidelijk dat veel ouders overwegen om al per 1 augustus 2015 een andere school voor hun kind te willen kiezen. De vier scholen die het dichtst bij Samsam liggen, zetten aanstaande dinsdag hun deuren van 9.00 – 14.00 uur open, zodat ouders en kinderen zich kunnen oriënteren. Dit zijn de Speelhoeve, de Buizerd, de Paulusschool en de Paschalisschool. Iedere leerling die wordt aangemeld, is op elke school van harte welkom!

Of er veel ouders voor onze school gaan kiezen, is op dit moment niet duidelijk. De groepsindeling van 2015-2016, die we eerder met u gedeeld hebben, kan dus veranderen. Wij, team van de Paschalisschool, het Bestuur en de collega’s van Kans en Kleur, zetten ons tot het uiterste in om voor alle kinderen van onze scholen een goede plek te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers, directeur.

22-04-2015

We zijn opzoek naar een vervanger voor het maken van de maandagkrant. Petra Aalbrecht heeft dit de laatste paar jaren voor ons verzorgd, maar wil het stokje nu graag aan iemand doorgeven. In het nieuwe programma ben je hier ongeveer een kwartiertje per week mee bezig en Petra werkt je graag in. Wil je graag iets voor de school doen en lijkt het je wat of wil je eerst wat meer informatie? Mail dan naar maandagkrant@paschalisschool.nl. Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh en Petra Aalbrecht.

16-04-2015

Op de Suikerberg heeft afgelopen week een oefening plaatsgevonden. Alle kinderen en leerkrachten hebben volgens het protocol gehandeld. De werkgroep was tevreden.

Werkgroep BHV.

De voorbereidingen van het nieuwe schooljaar zijn volop aan de gang. Volgend schooljaar heeft de Paschalisschool 17 groepen (nu 18). Dit is een logisch gevolg van het aantal leerlingen dat op school zit. Hoe worden deze groepen verdeeld.

Huidige situatie                                  Nieuwe situatie

4 groepen 1-2 (locatie Veenhof)`    4 groepen 1-2 ( locatie Veenhof)

2 groepen 3                                         2 groepen 3

2 groepen 4                                         2 groepen 4

2 ½ groep 5                                         2 groepen 5

2 ½ groep 6                                         2 groepen 6

2 groepen 7                                         3 groepen 7

3 groepen 8                                         2 groepen 8

De oudste kleuters uit vier groepen 1-2 worden over twee groepen verdeeld. De kinderen uit de huidige groepen 5 en 6 worden over vijf groepen verdeeld. (twee groepen 6 en drie groepen 7). De indeling is een verantwoordelijkheid van de school. Het protocol ‘ Indeling leerlingen in groepen’ is de richtlijn van waaruit de school handelt. De belangen van de individuele leerlingen en de groepen als totaliteit worden hierin meegenomen.

Met vriendelijke groet,  

Annelies Aalbers

Directeur.

 

 

Inmiddels zijn we van start gegaan met de voorbereidingen voor de afscheidsweek van groep 8. We hebben  gekozen voor een opzet waarbij iedere groep een eigen afscheidsavond krijgt in de laatste schoolweek, voor ouders en leerlingen. Overdag is er per groep een musicaluitvoering voor opa’s, oma’s, oudere broers en zussen! Deze data en tijden zijn al rondgemaild.

Op vrijdag 10 juli vindt de generale repetitie plaats, waarbij alle kinderen van onze school komen kijken naar één van de drie groepen 8. Hiervoor wordt er rekening gehouden met jongere broertjes en zusjes.

Op donderdagochtend 16 juli kruien wij alle groep 8 leerlingen uit, buiten op het schoolplein. Om 11.30 uur is iedereen van harte welkom om dit spektakel mee te maken. We gaan er een geweldig afscheid van maken, met en voor elkaar!

9-04-2015

Op vrijdag 24 april houden we op de Paschalis ook de Koningsspelen. De dag begint met een ontbijt voor alle groepen, gesponsord door de Jumbo. Daarna gaan de groepen 1-2, 3-4 en 5 t/m 8 uiteen. Iedere groep heeft een eigen programma met sport- en spelactiviteiten . ’s Middags zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in hun eigen groep.

Namens de werkgroep, Ans van de Pol en Gerry Joosten.

 Schooltijden 5 GDM      

In het nieuwe schooljaar start de Paschalisschool met het 5 GDM. De schooltijden worden als volgt:
Groep 1-2      8.40 – 14.10 uur locatie Veenhof
Groep 3-4-5   8.30 – 14.00 uur locatie Suikerberg
Groep 6-7-8   8.25 – 14.00 uur locatie Suikerberg   

 

Waarom zijn het deze tijden geworden? En ook over lunchtijden bij de kleuters en mogelijkheden bij de BSO leest u bij meer.

Voor het schooljaar 2015-2016 is de medezeggenschapsraad (MR) van de Paschalis op zoek naar twee ouders, die het boeiend vinden om schoolinhoudelijke zaken en nieuwe (beleids) ontwikkelingen op de voet te volgen en hierover mee te denken.  

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad vergadert daarvoor 7 à 8 keer per jaar,  waarbij zij in overleg treedt met de directeur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de personele bezetting op school, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. Aan de vergaderingen gaat enig inleeswerk vooraf. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur, maar er zijn ook zaken waarin de MR instemmingsrecht heeft. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt daarbij de belangen van de ouders van de Paschalisschool.

Aan het einde van dit schooljaar komen er twee plekken vrij binnen de oudergeleding van de MR. We zoeken daarvoor kandidaten die deze vacature willen opvullen. Ben jij een betrokken ouder, heb je contact met andere ouders en affiniteit met cijfers, beleid en bestuur? Dan nodigen wij je van harte uit om je aan te melden als kandidaat voor de MR. Als er meer dan één kandidaat is, zullen we verkiezingen uitschrijven onder de ouders (omdat één lid zich herkiesbaar stelt). De inschrijving sluit eind april.​

Heb je nog vragen? Of wil je jezelf direct al aanmelden? Mail dan naar mr@paschalisschool.nl

 

2-04-2015

2-04-2015

Alle kinderen van groep 8 hebben maandag mensen van het bedrijf NXP op bezoek gehad. We hebben allerlei proefjes gedaan. Hierbij hebben ze ook voorlichting over het bedrijf gegeven. We hebben proefjes gedaan met elektriciteit, zoals met statische elektriciteit (een ballon) een lampje laten branden. Ook hebben we zelf met draadjes, weerstanden en batterijen een knipperlicht gemaakt. Onder een microscoop hebben we een chip bekeken. Het was zeer leerzaam en ook heel interessant. Groep 7 gaat binnenkort nog op bedrijfsbezoek in Nijmegen.

Geschreven door: Jaan van Wijk (groep 8b)

De afkorting van NXP is Next Experience. In NXP maken ze microchips. Een microchip is een zeer klein plaatje met elektronische schakelingen die samen een circuit vormen. Een cleanroom pak heet zo omdat hij in de cleanroom wordt gebruikt. Wat is een cleanroom?

Een ruimte waar microchips worden gemaakt. Wist je dat door een haartje een microchip kapot gaat!

We deden een spel.

Je moest weten waar een microchip in zit en waar niet. Als er een chip in zit dan moest je naar ja. En als er geen in zit, moest je naar nee.Je mocht ook twee jokers inzetten.Als je een joker inzette, kreeg je twee extra punten. Een iemand uit je groepje mocht een pak aantrekken. Dat zag er heel grappig uit. Het leek heel erg op een astronautenpak.

Groetjes Stijn en Minke van groep 6a

Donderdag 9 april 2015 wordt er een voetbaltoernooitje georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 7 & 8 van de Paulus- en Paschalisschool. Hiervoor worden er 3 meidenteams uitgenodigd.

Het toernooitje zal plaatsvinden van 15.45-16.45 uur. De teams worden verwacht op het veldje tegenover de Woezik/Paschalisschool. Uiteraard is de deelname gratis en vrijwillig. Gewenst is dat de begeleiders/coaches van de meidenteams aanwezig zijn tijdens dit toernooitje, dit voor een optimaal verloop en eerlijke verdeling binnen de teams qua wissels. Wanneer dit niet voor elk team mogelijk is zullen zij opgevangen worden door de aanwezige stagiaires.

Op de middag zelf zal zowel het beweegteam van de Pauluschool als het beweegteam van de Paschalisschool Iris & Jur) aanwezig zijn. Voor de locatie en contactpersoon lees verder.

 

Het schoolvoetbaltoernooi is van start gegaan. De groepen 7 en 8 van de Paschalisschool doen hier aan mee. U kunt de teams volgen op http://www.schoolvoetbalgelderlandzuid.nl/gelderland/wijchen.html

25-03-2015

In blok 1 van De Vreedzame School is een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren en waar we ook de leerlingen mede verantwoordelijk voor hebben gemaakt.

Met behulp van de lessen in blok 2 hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ en constructieve manier.

In blok 3 is aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. 

En in blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. En in de  tweede plaats omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.

In blok 5 draait het om participatie. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van conflicten.

                

24-03-2015

De voorbereidingen voor ons schoolfeest zijn inmiddels gestart. Het schoolfeest wordt dit jaar gehouden op donderdag 2 juli. LET OP : Op deze dag is er een continurooster! Indien U geen opvang kunt regelen wordt uw kind op school opgevangen. Het wordt een prachtig Middeleeuws feest voor alle kinderen! Ter afsluiting zijn er die dag twee voorstellingen. U bent van harte welkom om hier naar te komen kijken. De eerste voorstelling is van 12.15 – 13.00 uur en de tweede van 13.15 -14.00 uur. Er volgt nog een schema welke groep op welke tijd zal optreden. De exacte tijden en verdere info komt t.z.t. in de maandagkrant.

Met vriendelijke groet,  werkgroep schoolfeest

23-03-2015

Zaterdag 28 maart is er een kindermiddag voor de communicanten. We gaan deze middag een Palmpasen stok maken. Deze maak je voor iemand die ziek, eenzaam of gewoon een opkikkertje nodig heeft. Je maakt hem dus niet voor jezelf. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. We gaan er iets moois van maken.

Gezinsviering Palmpasen

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. De gezinsviering is dan om 09.30 uur. Iedereen mag een mooi versierde Palmpasenstok meebrengen. In de kerk doen we er nog een Palmtakje aan. We gaan dan met z’n allen met onze Palmpasenstok door de kerk. Na de viering gaan we met z’n allen met onze stok in optocht naar de Weegbree om hier een bezoek te brengen aan alle huiskamers. Een liedje te zingen en natuurlijk een mooi stok achter te laten voor de bewoners. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd voor de viering van Palmpasen of je nu de communie doet of niet, iedereen is welkom.

18-03-2015

Dit jaar hebben we weer een gezellig Paasontbijt en wel op donderdag  2 april.

Alle belangrijke dingen die u hierover moet weten kunt u lezen in de Paas mail die alle groepsouders hebben doorgestuurd.

Op vrijdag 20 maart krijgen alle kinderen een in te vullen lootje mee.

 

Het ingevulde lootje moet uiterlijk dinsdag 24 maart  bij de leerkracht ingeleverd zijn.

Het is handig om de mail goed te lezen.

Daar staat informatie in die bij het maken van het ontbijtje goed van pas komt.

Donderdag  26 maart krijgt uw kind het getrokken lootje mee naar huis.

 

Juf Gerda, groep 6a

Graag wil ik de uitnodiging voor onze theatervoorstelling op donderdagavond 23 april nogmaals onder de aandacht brengen. Het wordt een fantastische avond en we hopen op een volle zaal!

Voor de trailer zie: youtube

Speciaal voor ouders van kinderen uit de bovenbouw heeft PlayBack de theatervoorstelling ‘Like Me’ ontwikkeld over social media en pesten. Wanneer hoort je kind erbij? Wanneer valt hij buiten de boot? Wat zijn de emotionele gevolgen van pesten voor kinderen? En welke invloed hebben social media op pestgedrag? 

14-03-2015

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe
Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

Een prikkelende kop. Het is altijd lastig om dit goed te interpreteren. Er wordt  in zo’n kort artikel geen evenwichtig beeld  geschetst.

In de maandagkrant van 8 september j.l. bent u allen over de opbrengsten geïnformeerd. Tevens is op hoofdlijnen aangegeven  welke conclusies er zijn  getrokken en welke punten voor verbetering we gingen oppakken.  Ik begrijp dat u nu nieuwsgierig bent naar het vervolg.

De focus van het afgelopen half jaar heeft gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8). Daarnaast hebben we het punt werkhouding onder de loep genomen. Wat hebben we gedaan.

Er zijn zeven strategieën die van invloed zijn op de ontwikkeling van het begrijpend luisteren/ lezen. Deze worden in de gehele school toegepast. Daarnaast worden voor het oefenen van deze strategieën allerlei samenwerkingsvormen ingezet. Hierdoor leren de kinderen sterker met en van elkaar. We merken dat de betrokkenheid sterk is vergroot. 

Donderdag 19 maart komen drie collega’s van andere scholen uit Wijchen een audit uitvoeren op onze school. De controle en het onderzoek richt zich op het pedagogisch klimaat. Vorig schooljaar zijn er een aantal collega’s binnen Kans en Kleur opgeleid om te auditoren. Binnen alle scholen van Kans en Kleur is een audit afgenomen. De Paschalisschool heeft uitstel gevraagd, omdat op het moment van bezoek, 25 % van het team uit invalleerkrachten bestond.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

 1. Is het leerkrachtengedrag, zoals omschreven in de kijkwijzer van de Vreedzame school, terug te zien in de hele school?
 2. Handelen we consequent?
 3. Wat is de stand van zaken m.b.t. de opvallende scores uit de vragenlijst sociale veiligheid leerlingen? *

 

5-03-2015

Woensdag 11 maart 2015 is er weer een kindermiddag. Wij gaan het hebben over Pasen en  de tijd voor Pasen.
Het begint om 13.45 uur tot 15.15 uur. Op zaterdag 14 maart is er weer een gezinsviering. Er is kindernevendienst en het kinderkoor zingt weer tijdens de viering. Kom dus allemaal zaterdag 14 maart om 19.00 uur naar de gezinsviering 
samen met je ouders, broertjes en zusjes. Tot dan.

Werkgroep Eerste Communie

In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de Rekennetwerkgroep Wijchen besloten het computerprogramma Bareka te gaan gebruiken om een goed beeld te krijgen van het automatiseringsniveau op de scholen. Zo kunnen er stappen gezet worden om het niveau te verhogen. Het is van belang goed te kunnen automatiseren en memoriseren. (de uitkomst weten zonder na te hoeven denken)

Zoals u wel gemerkt heeft, is inmiddels de "nieuwe" website online. Dat betekent dat er ook veranderingen zijn m.b.t. de Maandagkrant. Iedereen die zich eerder heeft ingeschreven voor de Maandagkrant , krijgt deze nog steeds automatisch elke week in de mailbox. Heeft u zich nog niet voor de Maandagkrant aangemeld, dan is het handig als u dat alsnog doet. Waarom en wat is er dan anders?

Ook dit jaar wordt er weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich al opgegeven. Dit jaar spelen we met zeven teams, helemaal geweldig! De jongens met drie elftallen en de meisjes met vier zeventallen.

Donderdag 12 februari krijgen de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Voor groep 1 gaat het om de kinderen die meteen in augustus in de groep zijn gestart. Kinderen die na 1 oktober zijn ingestroomd, krijgen nog geen rapport.

29-01-2015

De website is aan een update toe. Er komen minder tabbladen, meer informatie, en de site wordt responsive gemaakt. Dat laatste betekent dat deze ook op een smartphone of tablet goed te bekijken is. De hoofdpagina zal veel nieuws gaan bevatten en we gaan werken met een google kalender. Houdt u dus de website goed in de gaten de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Wist u dat?De Paschalisschool gaat in augustus over naar het vijf gelijke dagen model. Eerder is er een presentatie geweest. Wanneer u die nog eens wilt (na)lezen, kunt u die vinden op de website bij downloads. Er is een speciaal mailadres geopend, waar u wanneer u vragen heeft over het vijf gelijke dagen model deze kunt stellen; klik hierop. Onder het bovenstaande kopje zullen we de komende maanden zoveel mogelijk vragen beantwoorden. U krijgt dus niet persoonlijk antwoord, maar houdt u de maandagkrant in de gaten. Er zijn al vragen gesteld over de begin- en eindtijden op beide locaties. Hier zijn we met de MR over in gesprek en u kunt binnenkort een antwoord verwachten.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Afgelopen woensdag 7 januari was er een voorlichtingsavond voor ouders van de groepen 6, 7 en 8. Hieronder vindt u de link naar de presentatie die deze avond is gegeven:
presentatie
Tevens een link naar de schoolkeuzegids:
schoolkeuzegids
U kunt deze ook terug vinden onder downloads.
Info informatiemarkt Maaswaal College

Onderwijsmarkt
Van 12 t/m 28 januari worden de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen gehouden. De leerlingen en ouders van groep 8 van de Paschalisschool zijn van harte welkom om de informatiemarkt te bezoeken die wordt gehouden op de:

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).
Datum: 14 januari 2015
Aanvang: 18.30 uur
Adres: Van Cranenborchstraat 7 (hoofdgebouw) 6525 BM NIJMEGEN


Vanaf 18.30 uur is er in de aula van de NSG een informatiemarkt waar alle VO-scholen zich presenteren. Daarnaast wordt er in twee rondes voorlichting per school gegeven. Bezoekers van de informatiemarkt kunnen zelf een keuze maken naar welke voorlichting zij gaan. De eerste voorlichtingsronde is om 19.00 uur. De tweede ronde begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden of inschrijven is niet nodig. In de aula van de NSG is er koffie, thee en frisdrank te verkrijgen.


De NSG start in 2016 met een grootscheepse verbouwing. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Bekijkt u ook vooral eens de prachtige animatie van de nieuwbouw.

Informatie over open lesavond Maaswaalcollege en kennismakingslessen Mondial College

7-01-2015

Volgend schooljaar zal het vijf-gelijke-dagenrooster bij de Paschalisschool in werking gaan (na de zomervakantie).

Biedt De Eerste Stap ook een kort dagdeel (tot 15.15 uur) aan in de BSO?

Tot nu hebben we deze kortdurende BSO niet in ons pakket. Afhankelijk van de vraag van ouders hiernaar nemen we dit in overweging. Voor ons is het daarom belangrijk te weten hoeveel ouders belangstelling hebben voor deze korte vorm van buitenschoolse opvang. Heeft u hier belangstelling voor, neemt u dan contact met ons op.

T (024) 6488388 of via info@deeerstestap.nl

Beste ouder(s),

De feestdagen en vakantie zijn bijna achter de rug, het jaar 2015 is gestart. De activiteiten op school lopen door, zo ook voor de Carnaval. Wie heeft er zin en tijd om hiermee, samen met een aantal leerkrachten, vorm aan te geven en er op vrijdag 13 februari een geweldig feest van te maken op school?

Meld je aan via de mail van de ouderraad: or@paschalisschool.nl

Groeten,
de Ouderraad

Wij willen alle ouders en kinderen erop attent maken geen kerstkaarten en uitnodigingen voor kinderfeestjes te verspreiden op school. Tijdens de kerstperiode levert dit veel onrust op in de groepen. Ook zien we geregeld teleurgestelde kinderen, die geen uitnodiging of kaartje ontvangen en andere klasgenoten wel. We hopen op uw begrip hiervoor.

20-11-2014

Maandagavond kon u het boek Sociaal? Vaardig! via school bestellen.

De kosten voor dit boek zijn €17,95. Dit is dezelfde prijs als u er in de winkel voor moet betalen. Bestelt u het via school, dan hebben we met Steven Pont afgesproken, dat € 3,00 aan de school toe komt. Mocht u het boek alsnog willen bestellen, dan kan dat. Loopt u dan even binnen, na betaling bestellen wij het boek dan voor u. Dit kan door een envelop met het geld voorzien van de naam van uw kind af te geven bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet, het team.

19-11-2014

Afgelopen maandagavond was het dan zover… de lezing van Steven Pont. Best spannend voor ons, maar ook voor u. De verwachtingen waren hoog gespannen. De zaal stroomde al snel vol. We hebben als school deze avond georganiseerd, maar de hoge opkomst van u als ouders maakte het tot een succes! Een groot compliment voor u als ouder spreekt uit de woorden van Steven Pont: “Wat een opkomst… dat maak ik ook wel anders mee.” Rond de 300 ouders en belangstellenden hebben de avond bezocht. Wat een betrokkenheid, top! En dat het goed was spreekt wel uit de onderstaande reacties die we hebben gehoord.

20-10-2014

LISPELEN: Logopedische Dienst Maas & Waal

Wat is slissen of Lispelen?

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of worden andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.

Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d]. De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s]. Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.

Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt.  Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

MAANDAGKRANT als e-mailbijlage:

Spelregels digitale toezending Maandagkrant:

1 alleen ouders/verzorgers met één of meerdere kinderen op de Paschalisschool kunnen zich hiervoor inschrijven;

2 in principe één aanmelding per gezin (indien u er meerdere wilt kunt u dit apart aanvragen bij de webmaster);

3 vermeld gedurende het inschrijfproces uw eigen mailadres, maar de naam van (één van) uw kind(eren) op school met vermelding van de groep waarin ze zitten (bijv. Wouter Flipsen 6b)

Wordt er aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan wordt uw aanmelding helaas niet geaccepteerd.

NB Let op: bij gmail-gebruikers komt de Maandagkrant vaak in de spambox of ongewenste mail terecht.


Informatie over het Onderwijs Zorg Centrum vindt u hier.