Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

De afkorting van NXP is Next Experience. In NXP maken ze microchips. Een microchip is een zeer klein plaatje met elektronische schakelingen die samen een circuit vormen. Een cleanroom pak heet zo omdat hij in de cleanroom wordt gebruikt. Wat is een cleanroom?

Een ruimte waar microchips worden gemaakt. Wist je dat door een haartje een microchip kapot gaat!

We deden een spel.

Je moest weten waar een microchip in zit en waar niet. Als er een chip in zit dan moest je naar ja. En als er geen in zit, moest je naar nee.Je mocht ook twee jokers inzetten.Als je een joker inzette, kreeg je twee extra punten. Een iemand uit je groepje mocht een pak aantrekken. Dat zag er heel grappig uit. Het leek heel erg op een astronautenpak.

Groetjes Stijn en Minke van groep 6a

Donderdag 9 april 2015 wordt er een voetbaltoernooitje georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 7 & 8 van de Paulus- en Paschalisschool. Hiervoor worden er 3 meidenteams uitgenodigd.

Het toernooitje zal plaatsvinden van 15.45-16.45 uur. De teams worden verwacht op het veldje tegenover de Woezik/Paschalisschool. Uiteraard is de deelname gratis en vrijwillig. Gewenst is dat de begeleiders/coaches van de meidenteams aanwezig zijn tijdens dit toernooitje, dit voor een optimaal verloop en eerlijke verdeling binnen de teams qua wissels. Wanneer dit niet voor elk team mogelijk is zullen zij opgevangen worden door de aanwezige stagiaires.

Op de middag zelf zal zowel het beweegteam van de Pauluschool als het beweegteam van de Paschalisschool Iris & Jur) aanwezig zijn. Voor de locatie en contactpersoon lees verder.

 

Het schoolvoetbaltoernooi is van start gegaan. De groepen 7 en 8 van de Paschalisschool doen hier aan mee. U kunt de teams volgen op http://www.schoolvoetbalgelderlandzuid.nl/gelderland/wijchen.html

25-03-2015

In blok 1 van De Vreedzame School is een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren en waar we ook de leerlingen mede verantwoordelijk voor hebben gemaakt.

Met behulp van de lessen in blok 2 hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ en constructieve manier.

In blok 3 is aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. 

En in blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. En in de  tweede plaats omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.

In blok 5 draait het om participatie. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van conflicten.

                

24-03-2015

De voorbereidingen voor ons schoolfeest zijn inmiddels gestart. Het schoolfeest wordt dit jaar gehouden op donderdag 2 juli. LET OP : Op deze dag is er een continurooster! Indien U geen opvang kunt regelen wordt uw kind op school opgevangen. Het wordt een prachtig Middeleeuws feest voor alle kinderen! Ter afsluiting zijn er die dag twee voorstellingen. U bent van harte welkom om hier naar te komen kijken. De eerste voorstelling is van 12.15 – 13.00 uur en de tweede van 13.15 -14.00 uur. Er volgt nog een schema welke groep op welke tijd zal optreden. De exacte tijden en verdere info komt t.z.t. in de maandagkrant.

Met vriendelijke groet,  werkgroep schoolfeest

23-03-2015

Zaterdag 28 maart is er een kindermiddag voor de communicanten. We gaan deze middag een Palmpasen stok maken. Deze maak je voor iemand die ziek, eenzaam of gewoon een opkikkertje nodig heeft. Je maakt hem dus niet voor jezelf. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur. We gaan er iets moois van maken.

Gezinsviering Palmpasen

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. De gezinsviering is dan om 09.30 uur. Iedereen mag een mooi versierde Palmpasenstok meebrengen. In de kerk doen we er nog een Palmtakje aan. We gaan dan met z’n allen met onze Palmpasenstok door de kerk. Na de viering gaan we met z’n allen met onze stok in optocht naar de Weegbree om hier een bezoek te brengen aan alle huiskamers. Een liedje te zingen en natuurlijk een mooi stok achter te laten voor de bewoners. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd voor de viering van Palmpasen of je nu de communie doet of niet, iedereen is welkom.

Op zaterdag 28 maart is de bibliotheek voor het laatst open aan de Oude Klapstraat 80.

Omdat de bibliotheek een aantal weken dicht gaat kunnen er extra veel boeken mee genomen worden, maar liefst 99 boeken per abonnement.  Op vrijdag 1 mei wordt de bibliotheek aan de Campuslaan 8 (bij ’t Mozaïek) op een feestelijke manier geopend en is iedereen weer van harte welkom!

18-03-2015

Dit jaar hebben we weer een gezellig Paasontbijt en wel op donderdag  2 april.

Alle belangrijke dingen die u hierover moet weten kunt u lezen in de Paas mail die alle groepsouders hebben doorgestuurd.

Op vrijdag 20 maart krijgen alle kinderen een in te vullen lootje mee.

 

Het ingevulde lootje moet uiterlijk dinsdag 24 maart  bij de leerkracht ingeleverd zijn.

Het is handig om de mail goed te lezen.

Daar staat informatie in die bij het maken van het ontbijtje goed van pas komt.

Donderdag  26 maart krijgt uw kind het getrokken lootje mee naar huis.

 

Juf Gerda, groep 6a

Graag wil ik de uitnodiging voor onze theatervoorstelling op donderdagavond 23 april nogmaals onder de aandacht brengen. Het wordt een fantastische avond en we hopen op een volle zaal!

Voor de trailer zie: youtube

Speciaal voor ouders van kinderen uit de bovenbouw heeft PlayBack de theatervoorstelling ‘Like Me’ ontwikkeld over social media en pesten. Wanneer hoort je kind erbij? Wanneer valt hij buiten de boot? Wat zijn de emotionele gevolgen van pesten voor kinderen? En welke invloed hebben social media op pestgedrag? 

14-03-2015

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe
Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.

Een prikkelende kop. Het is altijd lastig om dit goed te interpreteren. Er wordt  in zo’n kort artikel geen evenwichtig beeld  geschetst.

In de maandagkrant van 8 september j.l. bent u allen over de opbrengsten geïnformeerd. Tevens is op hoofdlijnen aangegeven  welke conclusies er zijn  getrokken en welke punten voor verbetering we gingen oppakken.  Ik begrijp dat u nu nieuwsgierig bent naar het vervolg.

De focus van het afgelopen half jaar heeft gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8). Daarnaast hebben we het punt werkhouding onder de loep genomen. Wat hebben we gedaan.

Er zijn zeven strategieën die van invloed zijn op de ontwikkeling van het begrijpend luisteren/ lezen. Deze worden in de gehele school toegepast. Daarnaast worden voor het oefenen van deze strategieën allerlei samenwerkingsvormen ingezet. Hierdoor leren de kinderen sterker met en van elkaar. We merken dat de betrokkenheid sterk is vergroot. 

Donderdag 19 maart komen drie collega’s van andere scholen uit Wijchen een audit uitvoeren op onze school. De controle en het onderzoek richt zich op het pedagogisch klimaat. Vorig schooljaar zijn er een aantal collega’s binnen Kans en Kleur opgeleid om te auditoren. Binnen alle scholen van Kans en Kleur is een audit afgenomen. De Paschalisschool heeft uitstel gevraagd, omdat op het moment van bezoek, 25 % van het team uit invalleerkrachten bestond.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

  1. Is het leerkrachtengedrag, zoals omschreven in de kijkwijzer van de Vreedzame school, terug te zien in de hele school?
  2. Handelen we consequent?
  3. Wat is de stand van zaken m.b.t. de opvallende scores uit de vragenlijst sociale veiligheid leerlingen? *

 

 Schooltijden 5 GDM      

In het nieuwe schooljaar start de Paschalisschool met het 5 GDM. De schooltijden worden als volgt:
Groep 1-2      8.40 – 14.10 uur locatie Veenhof
Groep 3-4-5   8.30 – 14.00 uur locatie Suikerberg
Groep 6-7-8   8.25 – 14.00 uur locatie Suikerberg   

 

Waarom zijn het deze tijden geworden? En ook over lunchtijden bij de kleuters en mogelijkheden bij de BSO leest u bij meer.

5-03-2015

Woensdag 11 maart 2015 is er weer een kindermiddag. Wij gaan het hebben over Pasen en  de tijd voor Pasen.
Het begint om 13.45 uur tot 15.15 uur. Op zaterdag 14 maart is er weer een gezinsviering. Er is kindernevendienst en het kinderkoor zingt weer tijdens de viering. Kom dus allemaal zaterdag 14 maart om 19.00 uur naar de gezinsviering 
samen met je ouders, broertjes en zusjes. Tot dan.

Werkgroep Eerste Communie

Wordt uw zoon of dochter voor juni 2016 vier jaar, of kent u iemand in uw omgeving? Dan is het welllicht tijd om hem of haar op de Paschalisschool in te schrijven. Dit kan door het inschrijfformulier af te geven bij de school of een mailtje te sturen naar info@paschalisschool.nl. Het is voor de school van belang op tijd te weten hoeveel kinderen gaan instromen. Dit aantal is van invloed op het aantal groepen dat we kunnen formeren. Meer informatie over inschrijven van nieuwe leerlingen leest u door hier te klikken.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. 

In samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de Rekennetwerkgroep Wijchen besloten het computerprogramma Bareka te gaan gebruiken om een goed beeld te krijgen van het automatiseringsniveau op de scholen. Zo kunnen er stappen gezet worden om het niveau te verhogen. Het is van belang goed te kunnen automatiseren en memoriseren. (de uitkomst weten zonder na te hoeven denken)

Zoals u wel gemerkt heeft, is inmiddels de "nieuwe" website online. Dat betekent dat er ook veranderingen zijn m.b.t. de Maandagkrant. Iedereen die zich eerder heeft ingeschreven voor de Maandagkrant , krijgt deze nog steeds automatisch elke week in de mailbox. Heeft u zich nog niet voor de Maandagkrant aangemeld, dan is het handig als u dat alsnog doet. Waarom en wat is er dan anders?

Ook dit jaar wordt er weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich al opgegeven. Dit jaar spelen we met zeven teams, helemaal geweldig! De jongens met drie elftallen en de meisjes met vier zeventallen.

Donderdag 12 februari krijgen de leerlingen van groep 1 en 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Voor groep 1 gaat het om de kinderen die meteen in augustus in de groep zijn gestart. Kinderen die na 1 oktober zijn ingestroomd, krijgen nog geen rapport.

29-01-2015

De website is aan een update toe. Er komen minder tabbladen, meer informatie, en de site wordt responsive gemaakt. Dat laatste betekent dat deze ook op een smartphone of tablet goed te bekijken is. De hoofdpagina zal veel nieuws gaan bevatten en we gaan werken met een google kalender. Houdt u dus de website goed in de gaten de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Wist u dat?De Paschalisschool gaat in augustus over naar het vijf gelijke dagen model. Eerder is er een presentatie geweest. Wanneer u die nog eens wilt (na)lezen, kunt u die vinden op de website bij downloads. Er is een speciaal mailadres geopend, waar u wanneer u vragen heeft over het vijf gelijke dagen model deze kunt stellen; klik hierop. Onder het bovenstaande kopje zullen we de komende maanden zoveel mogelijk vragen beantwoorden. U krijgt dus niet persoonlijk antwoord, maar houdt u de maandagkrant in de gaten. Er zijn al vragen gesteld over de begin- en eindtijden op beide locaties. Hier zijn we met de MR over in gesprek en u kunt binnenkort een antwoord verwachten.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Afgelopen woensdag 7 januari was er een voorlichtingsavond voor ouders van de groepen 6, 7 en 8. Hieronder vindt u de link naar de presentatie die deze avond is gegeven:
presentatie
Tevens een link naar de schoolkeuzegids:
schoolkeuzegids
U kunt deze ook terug vinden onder downloads.
Info informatiemarkt Maaswaal College

Onderwijsmarkt
Van 12 t/m 28 januari worden de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen gehouden. De leerlingen en ouders van groep 8 van de Paschalisschool zijn van harte welkom om de informatiemarkt te bezoeken die wordt gehouden op de:

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG).
Datum: 14 januari 2015
Aanvang: 18.30 uur
Adres: Van Cranenborchstraat 7 (hoofdgebouw) 6525 BM NIJMEGEN


Vanaf 18.30 uur is er in de aula van de NSG een informatiemarkt waar alle VO-scholen zich presenteren. Daarnaast wordt er in twee rondes voorlichting per school gegeven. Bezoekers van de informatiemarkt kunnen zelf een keuze maken naar welke voorlichting zij gaan. De eerste voorlichtingsronde is om 19.00 uur. De tweede ronde begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden of inschrijven is niet nodig. In de aula van de NSG is er koffie, thee en frisdrank te verkrijgen.


De NSG start in 2016 met een grootscheepse verbouwing. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud Bekijkt u ook vooral eens de prachtige animatie van de nieuwbouw.

Informatie over open lesavond Maaswaalcollege en kennismakingslessen Mondial College

7-01-2015

Volgend schooljaar zal het vijf-gelijke-dagenrooster bij de Paschalisschool in werking gaan (na de zomervakantie).

Biedt De Eerste Stap ook een kort dagdeel (tot 15.15 uur) aan in de BSO?

Tot nu hebben we deze kortdurende BSO niet in ons pakket. Afhankelijk van de vraag van ouders hiernaar nemen we dit in overweging. Voor ons is het daarom belangrijk te weten hoeveel ouders belangstelling hebben voor deze korte vorm van buitenschoolse opvang. Heeft u hier belangstelling voor, neemt u dan contact met ons op.

T (024) 6488388 of via info@deeerstestap.nl

Beste ouder(s),

De feestdagen en vakantie zijn bijna achter de rug, het jaar 2015 is gestart. De activiteiten op school lopen door, zo ook voor de Carnaval. Wie heeft er zin en tijd om hiermee, samen met een aantal leerkrachten, vorm aan te geven en er op vrijdag 13 februari een geweldig feest van te maken op school?

Meld je aan via de mail van de ouderraad: or@paschalisschool.nl

Groeten,
de Ouderraad

Wij willen alle ouders en kinderen erop attent maken geen kerstkaarten en uitnodigingen voor kinderfeestjes te verspreiden op school. Tijdens de kerstperiode levert dit veel onrust op in de groepen. Ook zien we geregeld teleurgestelde kinderen, die geen uitnodiging of kaartje ontvangen en andere klasgenoten wel. We hopen op uw begrip hiervoor.

20-11-2014

Maandagavond kon u het boek Sociaal? Vaardig! via school bestellen.

De kosten voor dit boek zijn €17,95. Dit is dezelfde prijs als u er in de winkel voor moet betalen. Bestelt u het via school, dan hebben we met Steven Pont afgesproken, dat € 3,00 aan de school toe komt. Mocht u het boek alsnog willen bestellen, dan kan dat. Loopt u dan even binnen, na betaling bestellen wij het boek dan voor u. Dit kan door een envelop met het geld voorzien van de naam van uw kind af te geven bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet, het team.

19-11-2014

Afgelopen maandagavond was het dan zover… de lezing van Steven Pont. Best spannend voor ons, maar ook voor u. De verwachtingen waren hoog gespannen. De zaal stroomde al snel vol. We hebben als school deze avond georganiseerd, maar de hoge opkomst van u als ouders maakte het tot een succes! Een groot compliment voor u als ouder spreekt uit de woorden van Steven Pont: “Wat een opkomst… dat maak ik ook wel anders mee.” Rond de 300 ouders en belangstellenden hebben de avond bezocht. Wat een betrokkenheid, top! En dat het goed was spreekt wel uit de onderstaande reacties die we hebben gehoord.

20-10-2014

LISPELEN: Logopedische Dienst Maas & Waal

Wat is slissen of Lispelen?

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of worden andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. De [s] klinkt als het ware onzuiver. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.

Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d]. De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s]. Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.

Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt.  Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

MAANDAGKRANT als e-mailbijlage:

Spelregels digitale toezending Maandagkrant:

1 alleen ouders/verzorgers met één of meerdere kinderen op de Paschalisschool kunnen zich hiervoor inschrijven;

2 in principe één aanmelding per gezin (indien u er meerdere wilt kunt u dit apart aanvragen bij de webmaster);

3 vermeld gedurende het inschrijfproces uw eigen mailadres, maar de naam van (één van) uw kind(eren) op school met vermelding van de groep waarin ze zitten (bijv. Wouter Flipsen 6b)

Wordt er aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan wordt uw aanmelding helaas niet geaccepteerd.

NB Let op: bij gmail-gebruikers komt de Maandagkrant vaak in de spambox of ongewenste mail terecht.


Informatie over het Onderwijs Zorg Centrum vindt u hier.