Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Hopelijk hebben u en uw kind(eren) genoten van de zes weken vakantie. Voor de een mag er nog een verlenging komen, een ander staat te trappelen om weer naar school te gaan. Een vast dagritme, je klasgenoten en schoolvrienden weer zien. Een nieuw schooljaar heeft iets speciaals. Een spannende kriebel, waar iedereen anders mee omgaat.

Natuurlijk staat u als ouder open voor de verhalen en nieuwe indrukken. 

Voor alle nieuwe ouders is hier de groepsinfo van groep 1-2 te downloaden. We wensen iedereen veel plezier met het lezen van de informatie. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

Het schooljaar is bijna afgelopen. Heerlijk vakantie in het vooruitzicht. We zijn al bezig met het inventariseren van nieuwe groepsouders. Dank voor de vele aanmeldingen.

Voor de volgende klassen hebben we nog geen aanmeldingen gehad. 

 • groep 1-2A
 • groep 3A
 • groep 5A
 • groep 8C 

Mocht je interesse hebben om dit volgend schooljaar te willen doen, meld je dan aan via or@paschalisschool.nl. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet afgelopen jaar en tot volgend schooljaar.

Fijne vakantie, groeten van Astrid, Danielle, Karin, Irna en Ingrid 

 

De interne verhuizing is volop aan de gang. Voor het wisseluurtje van a.s. woensdag zijn alle lokalen ingericht, zodat de leerlingen in het goede lokaal kunnen kennismaken. Iedereen weet dan waar hij of zij na de zomervakantie verwacht wordt.

Waarom worden er zoveel groepen verhuist?

Dit is een van de maatregelingen die genomen wordt, in verband met de grote groepen in de bovenbouw. De lokalen die in de lengte liggen (langs het pad en schoolplein) zijn qua oppervlakte het beste in te delen. Hier worden de grote groepen geplaatst. Voor deze groepen zijn op de benedenverdieping twee lege lokalen gereserveerd, zodat er voor hen meer ruimtes beschikbaar zijn.

Wat zijn de andere maatregelingen voor de grote groepen?

Graag willen wij u informeren over het volgende. Vanaf 1 juli geldt ook voor het primair onderwijs de Wet werk en zekerheid. Het wordt lastig om na 1 juli afwezige collega’s volledig te vervangen, gezien deze wet. Het schoolbestuur waar onze school aan verbonden is, Kans & Kleur, mag maar beperkt vervangers inhuren op basis van tijdelijke arbeidscontracten.

Kans & Kleur bereidt zich hier op voor samen met de vervangerspool CPV Ingenium. Ze neemt  vanaf 1 augustus 2016 enkele medewerkers vast in dienst die als medewerker in vaste dienst in de Vervangingspool geplaatst worden. Zij zullen veel van de vervangingen op zich nemen. Het is echter onbetaalbaar om elke vervanger een vast contract te bieden.

Soms kabbelen jaren door, maar andere jaren verandert er veel. Komend schooljaar zijn er veel personele veranderingen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Anjo Tangerink, Gerry Joosten, Helen de Bree en Truus de Koning. Ieder van hen heeft een eigen wijze gekozen om het afscheid te vieren. De kinderen en ouders die hierbij betrokken worden, zijn op de hoogte gebracht. Collega’s die met hart en ziel voor het onderwijs en de Paschalisschool hebben gewerkt. We gaan hen missen.  Ze gaan nu een andere fase van hun leven in. We wensen hen heel veel plezier en een goede tijd. Tijdens de teamafsluiting van het schooljaar worden zij nog speciaal in het zonnetje gezet.

Wat verandert er nog meer?

Op de eerdere oproep hebben we helaas nog geen reactie gehad. Wie wil ons komen versterken en deze taak op zich nemen?Je zorgt er voor dat je bij de evenementen waar onze school aan deel neemt (denk hierbij handbaltoernooi met Kerst) en voetbaltoernooi in april, de sportkleding en een aantal zaken voor de begeleiding en de teams regelt. Heb je hier vragen over, laat het ons weten. Aanmelden kan via het emailadres or@paschalisschool.nl
 
Wij willen ook Miranda Louwe-Kooijmans bedanken die dit de afgelopen jaren heeft geregeld.
 
Miranda bedankt!!
 
 
Sportieve groet van de Ouderraad

Inmiddels hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wilt u dit in de laatste schoolweek weer inleveren op school? In tegenstelling tot het vorige rapport, verzamelen we alle rapporten in deze map. Elk jaar wordt er een nieuwe voorkant gemaakt en gaat de óude' voor het rapport van dat jaar. Wanneer uw zoon/dochter van school gaat kunt u het rapport thuis houden.

Na 44 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht/onderwijsassistent in het kleuter- later basisonderwijs, ga ik  op vrijdag 15 juli 2016 met pensioen.

Mijn 'tas met inhoud van juf Anjo' hangt dan al voorgoed aan de wilgen. Op woensdag 13 juli is mijn laatste werkdag en neem ik afscheid van alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4.

Er begint voor mij dan een nieuwe levensfase, waarin vrijwilligerswerk en sportieve hobby's 'de vrije tijd' zeker gaan invullen. Ik wens iedereen nog veel plezierige en leerzame jaren toe en wellicht tot ziens.

Hartelijke groet, Anjo Tangerink

Woensdag 13 juli nodigen we u van harte uit om rond 14.15uur op de Veenhof naar binnen te lopen. U kunt Anjo dan onder het genot van een kopje koffie of thee de hand schudden.

.

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind het informatieboekje mee naar huis. In het boekje is altijd de kalender opgenomen met o.a. de vrije dagen van de diverse groepen. Inmiddels is alle informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar al toegevoegd aan de kalender op de website. Deze kunt u hier vinden. 

De schooltijden voor de verschillende groepen zijn:

 • groep 1-2 / 08.40-14.10 uur
 • groep 3-4-5 / 08.30-14.00 uur
 • groep 6-7-8 / 08.25-14.00 uur

U vindt hieronder zowel de vakanties als alle vrije dagen voor 2016-2017 in een oogopslag. 

Na onze laatste vakantie van dit schooljaar, zal er door de luizenkam ouders voor de laatste keer gecontroleerd gaan worden. Het is de vraag of een luis zichzelf nog durft te laten zien ...

Alle luizenkam ouders enorm bedankt dat jullie iedere keer weer paraat staan. Alle groepen zijn voorzien van minimaal twee ouders die z.s.m. na een vakantie alle kinderen door de haren gaan met saté-prikkers of luizenkammen. Hier mogen we trots op zijn. 

Hierbij doe ik gelijk een oproep voor volgend schooljaar. Ik hoop dat jullie weer net zo enthousiast willen luizenpluizen. En wie weet melden zich nog meer ouders zodat er bijvoorbeeld gerouleerd kan worden.

Soms zijn alle luizenkam ouders toevallig van groep 2 kinderen. Dan starten andere groepen zonder controle in de eerste week na de vakantie. Dus mochten er gegadigden zijn, laat ze dan met je mee kijken tijdens de laatste controle en deel je ervaringen. Dat zou fijn zijn.

Als traktatie is er weer een leuk filmpje gemaakt door Klokhuis. Kijk het met je kinderen, zij leggen het zo goed uit. Geen taboe. Ook handige weetjes voor thuiscontrole en behandeling.

Want tenslotte ligt daar de verantwoording.

Veel kijkplezier!  http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen

 

Met vriendelijke groetjes Maike van Zanten, luizencoördinator.

maike@zantenvan.nl  

Wat is het een prachtig wandelweer geweest. Stralende gezichten, trots op het behalen van de felbegeerde medaille. 

We willen graag de mensen bedanken die geholpen hebben met alle activiteiten rondom de Avond 4 daagse. Het inschrijven op de Suikerberg en de Veenhof, het schrijven van de wandeldiploma's, de hulp bij de op- en afbouw van de stand en het vullen van de vele bekertjes met water of limonade. Het beschikbaar stellen van het vervoer, het klaarzetten van de boodschappen, zodat er lekkere dingen bij de stand zijn. Kortom, bedankt!, zonder jullie is het allemaal niet mogelijk!

Hopelijk tot volgend jaar.

Groet, werkgroep de Avond 4 daagse.

De focus van het team heeft de afgelopen anderhalf jaar gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8).  Vorig schooljaar zagen we een opmerkelijke groei van de vaardigheidsscores. Hebben we dit niveau kunnen behouden of verbeteren?

 

23-05-2016

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School. In de Vreedzame School leren kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid kunnen oplossen. Dat leren zij in vijf blokken. In iedere groep besteden wij hier aandacht aan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Neem dan contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep Vreedzame School, Maria Baltussen.

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!

U kunt uw kind nog inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • Volleybal groep 3 t/m 5
 • Streetdance groep 5 en 6
 • Kleutergym
 • Voetbal groep 3 t/m 8.

Let op: Volleybal en Streetdance starten al op dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Dus wees er nog snel bij! Kleutergym start op donderdag 31 maart en voetbal in april. 

Wij hopen op enthousiaste inschrijvingen!

Werkgroep Brede School

 

Kent u ze nog, de kernwaarden van de Paschalisschool? Ruim twee jaar geleden bespraken wij ze met de ouders tijdens de waardenavonden. Het waren interessante en informatieve avonden waaruit  concrete tips kwamen, om de waarden zichtbaar te maken.

Achter de schermen hebben we binnen het team en ook samen met ouders gesproken over de waarden en uw suggesties. Maar we hebben niet alleen met elkaar gepraat. We hebben ook al van alles in gang gezet. Dit hebben wij misschien niet altijd duidelijk aan u laten weten. Dus ik wil graag een paar dingen opnoemen. We hebben lezingen georganiseerd, we hebben het kindplan en de omgekeerde oudergesprekken ingevoerd. We hebben onze website vernieuwd, kunstprojecten georganiseerd en de podiumoptredens in het leven geroepen.

Het laatste wat we gerealiseerd hebben, zijn de nieuwe rapporten. Hierin vertellen niet alleen de leerkrachten meer over uw kind. Uw kind vertelt nu ook zijn of haar eigen verhaal. Dit rapport vertelt aan de hand van onze kernwaarden over de ontwikkeling en kwaliteiten van uw kind. Hun eigen gemaakte kaften laten zien dat ze betrokken zijn bij hun rapport. Wij zijn trots op onze leerlingen en hun bijdrage aan het nieuwe rapport. Wij hopen dat u de nieuwe rapporten met plezier ontvangen en bekeken heeft. Volgende week krijgt uw kind een formulier mee naar huis. Laat ons weten wat jullie ervan vinden.

Annelies Aalbers, directeur.

De Paschalisschool heeft als doel gesteld om de communicatie richting ouders te verbeteren. Daarmee zijn we al heel eind op weg door:

 • de lancering van de nieuwe website

 • het actualiseren van de teksten op de website

 • de vernieuwing van de maandagkrant

 • het invoeren van de digitale agenda

 • de nieuwe schoolgids

Communicatie kan op velerlei manieren. Wij zijn op zoek naar een creatieve (strip)tekenaar.

Heeft u zin en tijd om voor de Paschalisschool een of twee keer per maand een strip te ontwerpen/tekenen voor in de maandagkrant? Wij ontvangen uw reactie graag op: ouderbetrokkenheid@paschalisschool.nl

Bedankt!

Namens de werkgroep ouderbetrokkenheid, Lisette Arbeider

 

We hebben deze dag normale lestijden tot 14.00 / 14.10 uur met daarnaast een avondprogramma.

Alle kinderen gaan op deze dag naar een kerstspel kijken in de gymzaal. Dit kerstspel wordt in dichtvorm uitgevoerd door een aantal kinderen uit groep 7. We gaan in twee groepen kijken: groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast werken de kinderen voor het goede doel. We gaan dozen vullen met speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen. Per groep worden een aantal dozen opgepimpt en gevuld, afgestemd op een jongen of meisje en de leeftijd. Via de groepsouder van uw kind(eren) krijgt u binnenkort te horen welke leeftijd deze jongen of het meisje heeft zodat kinderen thuis kunnen kijken welk speelgoed ze kunnen missen. Het mag maximaal 1 stuks speelgoed zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Kerstbuffet in het begin van de avond. Ook dit jaar wordt uw hulp bij het kerstbuffet weer op prijs gesteld. Het gaat dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. De gerechtjes worden in samenspraak met de kinderen gekozen. Vervolgens worden deze op een kerstbal geschreven en ouders kunnen samen met hun kind een keuze maken welk gerecht klaargemaakt gaat worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u meer informatie hierover. De tijden zijn als volgt:

Veenhof: 16.45u inloop; 17.00u-18.15u eten in de klas; vanaf 18.15u vertrekken alle kleuters in lampionnenoptocht naar de Suikerberg. Om 18.45u worden alle kleuters door hun ouders opgehaald in de aula van de Suikerberg.

Suikerberg: 17.00u inloop; 17.15u- 18.30u eten in de klas. Vanaf 18.30u onthaal van de kleuters met de lampionnen; 18.45u naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 overleggen met hun ouders waar ze opgehaald worden.

We hopen dat het niet alleen voor de kinderen van onze school een mooi kerstfeest wordt maar natuurlijk ook voor de vele kinderen die het met minder moeten doen.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol

30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad