Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Beste ouder(s), verzorger(s),

Deze week hebben we de facturen voor de ouderbijdrage aan uw kind(eren) meegegeven. Hier worden alle activiteiten die we op school organiseren van betaald. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u deze wilt voldoen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest en de kerstviering in volle gang.

Alvast bedankt namens de Ouderraad

In week 48 (dinsdag 24 en woensdag 25 november) is er geen sportprogramma.

Op dinsdag 1 december, 8 december en 15 december wordt er een lessenserie handbal gegeven. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 5 zijn hiervoor uitgenodigd.

Op woensdag 2 december, 9 december en 16 december organiseren wij boksen. Kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 zijn hiervoor uitgenodigd.

Jop, Clarence en Yorn verwachten alle kinderen die willen deelnemen steeds om 14.00 uur bij de hoofdingang van de school. Zorg voor passende kleding en extra te drinken en eten. Alle activiteiten zijn gratis! We hebben er ontzettend veel zin in en hopen dan ook op een grote opkomst!

Mede namens Danielle de Jong van Sport Service Wijchen.

Werkgroep Brede School, Ans van de Pol (leerkracht) en Angela (BSO)

Wist u dat u bij de gemeente Wijchen subsidie kunt aanvragen wanneer uw kind muzieklessen bij een vakdocent volgt? Hieronder vindt u de regeling.

19-11-2015

De kerstwerkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen. We gaan er weer een mooi feest van te maken. We willen u alvast in grote lijnen vertellen hoe de dag eruitziet.

Dit jaar komt er géén kerstmarkt. De kerstviering is op donderdag 17 december. We gaan gewoon tot 14.00/14.10 uur naar school. Op deze dag gaan kinderen naar een kerstspel kijken en gaan ze aan de slag voor het goede doel. Dit jaar is gekozen om dozen te vullen met speelgoed voor de kinderen van de gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen.

Daarnaast is er weer het kerstbuffet in het begin van de avond. De tijden zijn als volgt: Veenhof: 16.45 uur inloop; 17.00 – 18.15 uur eten in de klas; vanaf 18.15 uur lampionoptocht naar de Suikerberg. Kleuters worden op de Suikerberg opgehaald.

Suikerberg: 17.00 uur inloop; 17.15 – 18.30 uur eten in de klas; Tussen 18.30/ 18.45 uur gaan de kinderen naar huis. De volgende dag begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. Schrijft u de tijden alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt in de maandagkrant van 7 december en op de website.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol

18-11-2015

De groepen 7 en 8 van de Paschalisschool doen mee met MediaMasters!

MediaMasters is een superspannend mediawijsheidspel dat met de klas gespeeld wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (20-27 november 2015). Een spel waarbij kinderen kritisch leren kijken naar media (denk aan sociale media, maar ook kranten, radio, tv.). De leerlingen worden aan het begin van de week uitgedaagd om een probleem op te lossen door slim gebruik te maken van media. Hiervoor moeten zij samenwerken, doorzetten en creatief zijn. MediaMasters duurt een week en wordt elke dag in de klas gespeeld.

Rol ouders
Kinderen kunnen voor de klas extra punten verdienen met de zogenaamde Mediamissies. Deze kunnen eventueel thuis worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat u als ouder wordt betrokken bij deze opdrachten. Dit geeft u op een speelse manier de gelegenheid om met uw kind in gesprek te gaan over mediagebruik.

Meer informatie vindt u op www.mediamasters.nl

Vriendelijke groet,
namens leerkrachten groepen 7-8,

Maikel Beumer

 

Afgelopen vrijdag was er een gezellige boekenmarkt op de Suikerberg. Er waren enthousiaste kopers en verkopers. Dankzij de inzet van iedereen was het weer een geslaagde markt. Bedankt daarvoor. Er zijn een aantal foto's op de website geplaatst, dus neem snel een kijkje! Tot de volgende keer.

De werkgroep Brede School, Ans, Gerry, Melanie (leerkrachten) en Ruud (ouder).

Ook dit schooljaar verzorgen de kinderen van alle groepen weer podiumoptredens. Elke keer treden er twee groepen voor elkaar op in de aula van de Suikerberg. U bent van harte uitgenodigd te komen kijken naar het optreden van uw kind.

De podiumoptredens zijn gepland in januari en mei 2016. Elke groep verzorgt één keer een optreden op dinsdag en één keer een optreden op vrijdag. De data van de verschillende podiumoptredens staan in de kalender van de website.

Zowel voor de kinderen als voor de ouders is het podiumoptreden een feestje. Dus bent u in de gelegenheid aanwezig te zijn, mis het niet en noteer het nu alvast in uw agenda.

Groet, Annelie van Raay en Yvonne Frénay

Eerder dit jaar konden er bij de COOP doekoe-munten worden gespaard. Van de opbrengst mocht de school spullen kopen. We hebben materialen gekocht waar we op het schoolplein mee kunnen spelen. Zo zijn er o.a. skippyballen, stoepranden, ballen en stoepkrijt. We willen iedereen die hier aan mee heeft gedaan heel erg bedanken! 

 

Volgende week vinden de meeste voortgangsgesprekken plaats. Hoe ziet dat er voor de verschillende groepen uit?

De groepen 1-2 hebben gesprekken voor alle kinderen van groep 2 en een aantal van groep 1. De betreffende ouders zijn hier via de mail van op de hoogte gesteld. De gesprekken zijn o.a. ’s avonds op 18 en 19 november. De intekenlijsten hangen inmiddels op de prikborden.

De groepen 3 hebben gesprekken voor alle kinderen. Het gesprek  gaat voornamelijk over de leesontwikkeling van uw kind. De gesprekken zijn na de herfstsignalering van eind november. Daarom zijn deze gesprekken begin december. Verdere informatie krijgt u van de leerkrachten via de mail. (datum staat foutief vermeld op de site) Het intekenen gaat t.z.t. met een lijst.

De groepen 4 t/m 8  hebben geen gesprekken voor alle kinderen. Wanneer dan wel?

 •  Tijdens het omgekeerde oudergesprek is dit afgesproken. U krijgt een uitnodiging van de leerkracht.
 •  Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan dat we verwachtten, nodigt de leerkracht u uit.
 • Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u contact opnemen met de leerkracht voor het maken van een afspraak.

De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn aanwezig bij de gesprekken.

Wanneer u voor 14 november geen uitnodiging heeft ontvangen van de leerkracht en u wilt een gesprek, kunt u dit via een mail laten weten. De leerkracht onderneemt verdere actie om de afspraak te maken.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh en Esther Driessen

 

10-11-2015
 • er gedurende de week artikelen worden geplaatst op de home page van de website?
 • deze artikelen verzameld worden en in de maandagkrant worden geplaatst?
 • wanneer u onder aan de maandagkrant op BEZOEKEN WEBSITE klikt, u direct naar de home pagina wordt geleid en alle artikelen achter elkaar kunt lezen?

Afgelopen woensdag vond de finale plaats van het Wijchens dictee voor basisschoolleerlingen. Van alle basisscholen in Wijchen waren kinderen uit groep 6 afgevaardigd. Het was een pittig dictee, en ... dat is gewonnen door Atilay Bağcı uit groep 6A van de Paschalisschool! Ook de derde plaats ging naar een leerling van onze school, en wel Jasmijn Jansen uit groep 6b. Wij zijn natuurlijk heel trots op hen!

Clementine Rossen

Veel ouders hebben zich opgegeven om met een groepje van steeds vier kinderen te komen voorlezen. Hier zijn we heel erg blij mee! Na de herfstvakantie kunnen we daarom in de groepen 1-2 starten met 'het voorleeskwartiertje'.  In het lege lokaal is een knusse hoek gecreëerd met een gezellige bank en zitzakken. Er wordt voorgelezen uit prentenboeken die passen bij het thema waar op dat moment aan wordt gewerkt.

Meer informatie vindt u binnenkort op de website van de groepen. Wij wensen iedereen veel leesplezier!

De leerkrachten van groep 1-2.

Woensdag 17 september was er een inspirerend optreden verzorgd door de vakdocenten muziek. De leerlingen van de groepen 6 en 7 luisterden geboeid en deden enthousiast mee. In de weken erna konden de leerlingen nader kennismaken met twee van de vier instrumenten.

Het was een feest om de kinderen en de vakdocenten aan het werk te zien. Na de herfstvakantie start het muziekaanbod ‘na de les’ waar ruim 50 leerlingen zich voor hebben ingeschreven. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een Paschalisschool webwinkel "na-de-les" die straks als link op de website te vinden zal zijn. Wanneer deze gereed is kunt u uw kind(eren) digitaal opgeven en een eventuele bijdrage direct betalen.

Annelies Aalbers.

Nog even en het is weer Sinterklaas! Zoals ieder jaar zal de Sinterklaaswerkgroep de nodige voorbereidingen treffen om een leuk sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen. Echter, dit kunnen we niet alleen! We hebben ook de hulp nodig van ouders voor het versieren van de school, inpakken van cadeau's en natuurlijk op 4 december, de dag dat we Sinterklaas op school vieren. 
 
We hebben voor de volgende zaken hulp nodig:
 • 4 of 6 november 08:40 uur: houten sint en piet figuur opknappen/schilderen Veenhof
 • 13 november 08:40 uur: versieren Veenhof (evt. aansluitend ook op de Suikerberg)
 • 13 november 10:30 uur: versieren Suikerberg
 • 16 november 20:00 uur: inpakken van de cadeau's
 • 4 december 08:30 uur: Sinterklaas op school
Wil je graag helpen, meld je dan aan via de mail: sinterklaaswerkgroep@gmail.com.
 
Alvast bedankt!
Sinterklaaswerkgroep
 

Afgelopen woensdag was de jaarvergadering van de ouderraad en tevens de laatste vergadering van Karin Theunissen als voorzitter. Karin dit heb je met veel plezier de afgelopen zes jaar gedaan en is er veel voor de school georganiseerd en gedaan. Nu vind je het tijd het stokje door te geven.

We willen je ook op deze plek namens de school, ouders en kinderen bedanken voor al je inzet!

Wat is dat een flitsbezoek? - Flitsbezoeken zijn korte bezoekjes door het management en de intern begeleiders  in de groep van circa drie minuten waarin een aantal aspecten van de les worden bekeken. Deze aspecten zijn: 

 •     De betrokkenheid van de leerlingen bij de les.
 •     De keuzes van de leraar met betrekking tot de activiteiten in relatie tot het leerdoel.
 •     De interventies en beslissingen van de leraar in relatie tot het leerdoel.
 •     ‘Aankleding’ van de wanden.
 •     Veiligheid en gezondheid.
30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

De cito toetsen worden jaarlijks afgenomen in de groepen 3 t/m 8. De groepen 1-2 werken met Onderbouwd voor rekenen, taal en motoriek. Hierbij worden alle leerlingen per leerdoel gevolgd.

Wat is de citotoets?

 • De citotoets is een methode onafhankelijke toets;  het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ kinderen kunnen we dan vergelijken met andere leerlingen  in Nederland.
 • De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een of tweemaal afgenomen. Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt.

Wat doen we met de gegevens?

 • Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw kind ingedeeld in de gele, groene of blauwe groep. Dat kan per vak verschillen.
 • Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

Wat is een streefnorm?

    De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vinden. De Paschalisschool heeft streefnormen vastgesteld die hoger liggen dan de inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

Wat is dan de streefnorm?

 • De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-IV of V scoort. Op de Paschalisschool hanteren we een bepaalde streefnorm; een streefnorm van 72 wil zeggen dat 72 % van de leerlingen een I-II- of III niveau hebben gehaald. Deze streefnorm wordt voor alle vakken gebruikt, behalve bij technisch lezen. Hierbij is de streefnorm 81%. We weten dat alle kinderen kunnen leren lezen. Maar er moeten voldoende kilometers gemaakt worden. Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen.

Moeten alle kinderen de streefnorm halen?

 • Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw kind.

Waarom zijn de meeste gegevens voor de groepen 3 t/m 7?

 • Groep 8 maakt in april de eindcito. Er is voor hen geen toets tussenopbrengsten eind groep 8. 
24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Voor de veiligheid van zowel ouders als kinderen, hebben we afspraken gemaakt. Hoe zat dat ook al weer precies? Wanneer u met de auto naar de Veenhof komt, zorgt dit voor onveilige situaties in de smalle straat. We zien toch veel dat er toch voor of naast de school geparkeerd wordt met het halen en brengen. Wil iedereen die met de auto komt deze parkeren bij zaal Verploegen en dit ook weer onder de aandacht brengen van opa's, oma's en oppassen die de kinderen komen ophalen? Gelukkig is dit bij veel ouders en oppassen al gewoonte geworden.

WIJ zorgen samen voor de veiligheid van de kinderen ... u toch ook?

Verder is het 's ochtends een gezellige drukte in de gangen. Wil iedereen de kinderen weer alleen naar binnen laten gaan? Dit is o.a. belangrijk voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Het is ook erg onoverzichtelijk voor de kinderen die wel alleen naar binnen komen en zich tussen de kinderwagens en de ouders door moeten wringen om in het lokaal te komen. Dit geldt niet als uw groep 1 kind hier nog niet aan toe is.

Sylvia van der Burgh

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad

We hebben er samen al veel over gesproken: ouders, kinderen en leerkrachten! Pas wanneer een verandering zoals deze loopt, kom je er achter wat je specifieker moet maken of waar onduidelijkheden liggen. Een aantal ouders, kinderen en teamleden heeft behoefte aan een lijstje over eten en drinken dat wel is toegestaan op school. Om te beginnen herhalen we een klein stukje uit het informatieboekje en de folder 5GDM:

We hebben besloten in de ochtendpauze over te gaan op fruit of groente, net als vele andere basisscholen in Nederland. Tijdens de lunch eten de kinderen een broodmaaltijd. Koek, snoep en frisdranken zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer uw kind eten of drinken bij zich heeft, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee terug naar huis. Hierbij zal de leerkracht voor u een briefje in de broodtrommel stoppen. Wanneer er allergieën of andere zaken een rol spelen, is het fijn als u contact opneemt met de leerkracht. Afval willen wij graag beperken. Daarom zijn alleen fruitbakjes en broodtrommels toegestaan. De kinderen drinken zoveel mogelijk uit bekers. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet op is en afval gaan mee naar huis.

 Hoe ziet dit er nu concreet uit?

 • Tijdens de ochtend pauze eten we alleen groente en fruit (tenzij er allergieën of andere voedingsproblemen een rol spelen) Dit gaat al erg goed. Wanneer uw zoon of dochter behoefte heeft aan een boterham, mag dit ook. Fruitafval mag op school in de prullenbak gegooid worden.
 • Voor de lunch bepalen de ouders wat hun kind op zijn brood heeft, of dit nu zoet of hartig is.
 • Kinderen nemen een broodmaaltijd mee, waarbij alle soorten brood zijn toegestaan. Broodjes, krentenbollen of roggebrood mogen dus ook.
 • Daarnaast is ook een kleine aanvulling een optie. Hier valt onder: naturel rijstwafel, naturel cracker, cracot, (knijp)fruit, kaasje, soepstengels, dippers of een worstje. Ook hier bepalen ouders weer of er beleg op wordt gedaan. (Geen koek, sultana, liga, ontbijtkoek of andere voorverpakte producten)
 • We drinken zoveel mogelijk uit bekers. Dit betekent dat een pakje is toegestaan, maar de voorkeur uitgaat naar een beker. Lege pakjes en eten dat niet op is, gaan in de broodtrommel mee naar huis.

Melk, karnemelk en Optimel

Deze dranken zijn alleen lekker om te drinken wanneer het voldoende gekoeld is. Elke groep krijgt een bak, waar bekers met melk, optimel en karnemelk ingezet kunnen worden. Deze bak wordt vervolgens in een koelkast gezet. Laat uw kind dus weten wat er in de beker zit, anders moet alles eerst opengemaakt worden.

Schoolmelk van Campina

Wanneer u gebruik wil maken van schoolmelk, kunt u naar de volgende site om uw kind aan te melden: www.campinaschoolmelk.nl  Via deze link kunt u uw kind direct aanmelden.

Oproep voor tweedehands koelkasten

We doen een oproep voor tweedehands koelkasten, die het nog goed doen! Momenteel hebben wij één grote koelkast op de Suikerberg staan. Daar kunnen wij onmogelijk 14 kratjes inzetten. Voor de groepen 3 en 4 is het erg fijn als er boven een koelkast komt te staan. Voor beneden is een extra koelkast ook gewenst. Wie kan ons daarmee helpen?  Stuur een mail naar e.driessen@paschalisschool.nl of s.vanderburgh@paschalisschool.nl . Bellen kan natuurlijk ook.

Vooralsnog zetten alleen de groepen 1-2, 3 en 4 de bekers melk koel. Wanneer we meer koelkasten hebben, sluiten de groepen 5 t/m 8 ook aan. Tot die tijd is een koelbeker of tasje ook een optie. Dit is bij warm weer sowieso ook fijn voor het brood. Het is onmogelijk om alle lunchpakketten van 500 kinderen koel te houden.

Schoolfruit

Een paar ouders vragen waarom de school zich niet heeft opgegeven voor schoolfruit. Een aantal jaar geleden hebben wij dit uitgeprobeerd. Er komen dan tientallen kratten per dag binnen (vaak ook bijzonder fruit) en veel moet gekoeld staan. Regelmatig was het fruit al bijna overrijp, werd slecht gegeten en hadden we veel fruitvliegjes te gast. Het resultaat was een overschot aan fruit dat weggegooid moest worden. Veel kinderen eten hun fruit het liefst geschild en lusten niet alles. Met een kwartiertje pauze is dit voor de leerkrachten niet haalbaar.  

Traktaties

We hebben op dit moment niet de intentie om het predicaat ‘gezonde school’ te krijgen. Dit vraagt een intensief traject voor leerkrachten, kinderen en ouders. Een traktatie met een verjaardag mag dus best een feestje zijn. Ouders bepalen dit zelf. Ook wanneer de leerkrachten hun verjaardag vieren of bij feestdagen, zal er wat lekkers getrakteerd worden.

We hopen dat we d.m.v. dit stuk veel zaken hebben verduidelijkt. Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter.  

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh en Esther Driessen 

Voor wie?
De sport BSO is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die het leuk vinden om kennis te maken met verschillende sporten, te bewegen en te spelen. Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Kinderopvang de eerste stap biedt de ouders/verzorgers van de kinderen na schooltijd de sport BSO aan.

Tijdens de sport BSO wordt er aandacht besteed aan:

 • Spelen, bewegen en sporten: afgestemd op de talenten en wensen van het kind
 • Persoonlijke ontwikkeling van het kind: op een sportieve wijze persoonlijke vaardigheden ontdekken en ontwikkelen
 • Gezonde leefstijl: op een sportieve wijze kennis maken en ontdekken van een gezonde, actieve leefstijl

Waar en wanneer?

Vanaf donderdag 10 september a.s. start de sport BSO en vindt plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. De kantine van SC Woezik vormt de thuisbasis. Op de omliggende binnen- en buitensportfaciliteiten vindt het spel-, beweeg- en sportaanbod plaats.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met: Kinderopvang de eerste stap, telefoon: 024 – 6488388
Marc Reuvers, Adviesbureau R&B, telefoon: 06 – 22926271
Carin Zwartjes, CEM SportSupport, telefoon: 06 - 53943480