Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Vrijdag 15 juli is de laatste dag op de Veenhof voor alle kinderen die naar groep 3 gaan. Zij gaan in het nieuwe schooljaar naar de Suikerberg. Dit bijzondere moment laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Om 11.40 uur willen we met de kinderen en u op een bijzondere manier afscheid nemen van deze tijd. 

Bij deze nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Zet u deze datum dus alvast maar in de agenda! We gaan er weer een feestje van maken. 

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van groep 1-2

De kinderen die direct na de grote vakantie in groep 1 zijn gestart, of jarig zijn van 1 oktober t/m december (de zogenaamde herfstleerlingen), krijgen in juni een rapport. Wanneer uw kind in januari, februari of maart jarig is, wordt u uitgenodigd om in te tekenen voor een gesprek. Zij krijgen nog geen rapport. Het gaat dan alleen om die kinderen, die in deze maanden vier jaar zijn geworden. 

Dit riep vragen op en was niet helemaal duidelijk. Het komt er op neer dat de kinderen van groep 1 één keer een rapport krijgen in juni, bij de overgang van groep 1 naar groep 2.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind het informatieboekje mee naar huis. In het boekje is altijd de kalender opgenomen met o.a. de vrije dagen van de diverse groepen. Inmiddels is alle informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar al toegevoegd aan de kalender op de website. Deze kunt u hier vinden. 

De schooltijden voor de verschillende groepen zijn:

 • groep 1-2 / 08.40-14.10 uur
 • groep 3-4-5 / 08.30-14.00 uur
 • groep 6-7-8 / 08.25-14.00 uur

U vindt hieronder zowel de vakanties als alle vrije dagen voor 2016-2017 in een oogopslag. 

Na onze laatste vakantie van dit schooljaar, zal er door de luizenkam ouders voor de laatste keer gecontroleerd gaan worden. Het is de vraag of een luis zichzelf nog durft te laten zien ...

Alle luizenkam ouders enorm bedankt dat jullie iedere keer weer paraat staan. Alle groepen zijn voorzien van minimaal twee ouders die z.s.m. na een vakantie alle kinderen door de haren gaan met saté-prikkers of luizenkammen. Hier mogen we trots op zijn. 

Hierbij doe ik gelijk een oproep voor volgend schooljaar. Ik hoop dat jullie weer net zo enthousiast willen luizenpluizen. En wie weet melden zich nog meer ouders zodat er bijvoorbeeld gerouleerd kan worden.

Soms zijn alle luizenkam ouders toevallig van groep 2 kinderen. Dan starten andere groepen zonder controle in de eerste week na de vakantie. Dus mochten er gegadigden zijn, laat ze dan met je mee kijken tijdens de laatste controle en deel je ervaringen. Dat zou fijn zijn.

Als traktatie is er weer een leuk filmpje gemaakt door Klokhuis. Kijk het met je kinderen, zij leggen het zo goed uit. Geen taboe. Ook handige weetjes voor thuiscontrole en behandeling.

Want tenslotte ligt daar de verantwoording.

Veel kijkplezier!  http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen

 

Met vriendelijke groetjes Maike van Zanten, luizencoördinator.

maike@zantenvan.nl  

14-06-2016

Over enkele weken is de tijd voor de leerlingen van groep 8 op de Paschalisschool voorbij. Een prachtig kamp achter de rug, druk oefenen voor de musical en dan nog een mooie afscheidsavond. We willen graag iedereen van harte uitnodigen om van de leerlingen afscheid te nemen. Dat kan vrijdag 15 juli om 10.15 uur op het schoolplein van de Suikerberg. Wellicht tot dan.

Werkgroep afscheid groep 8 

 

13-06-2016

In het informatieboekje staat dat 23 juni de rapporten meegaan. We hebben de planning wat bij moeten stellen. Het nieuwe rapport vraagt wat meer tijd, omdat het moet worden uitgeprint. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee op donderdag 30 juni. Er hangen voor het laatste rapport geen intekenlijsten. Het kan zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek, dan kan dat natuurlijk altijd. Wilt u dan een afspraak maken met de leerkracht van uw kind?

De groepen 2 krijgen hun rapport mee op maandag 27 juni. U wordt uitgenodigd in te tekenen voor een gesprek. 

De kinderen die direct na de grote vakantie in groep 1 zijn gestart, of jarig zijn van 1 oktober t/m december (de zogenaamde herfstleerlingen), krijgen een rapport. Wanneer uw kind in januari, februari of maart jarig is, wordt u uitgenodigd om in te tekenen voor een gesprek. Zij krijgen nog geen rapport.

Vanaf woensdag 22 juni hangen op de Veenhof de intekenlijsten in de gang.

De gesprekken vinden plaats op:

Avonden:    28 juni groep 1-2A en 1-2D, 29 juni groep 1-2B en 1-2C

Middagen:  28, 29 juni groep 1-2B en 1-2D, 4 juli groep 1-2A en 1-2C, 6 juli groep 1-2A en 7 juli groep 1-2A, 1-2C en 1-2D

 

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Wat is het een prachtig wandelweer geweest. Stralende gezichten, trots op het behalen van de felbegeerde medaille. 

We willen graag de mensen bedanken die geholpen hebben met alle activiteiten rondom de Avond 4 daagse. Het inschrijven op de Suikerberg en de Veenhof, het schrijven van de wandeldiploma's, de hulp bij de op- en afbouw van de stand en het vullen van de vele bekertjes met water of limonade. Het beschikbaar stellen van het vervoer, het klaarzetten van de boodschappen, zodat er lekkere dingen bij de stand zijn. Kortom, bedankt!, zonder jullie is het allemaal niet mogelijk!

Hopelijk tot volgend jaar.

Groet, werkgroep de Avond 4 daagse.

Op vrijdag 15 juli start om 12.00 uur de grote vakantie voor alle groepen. Hoe gaat dat wanneer u op beide locaties een kind moet ophalen? 

Op de Veenhof nemen de kinderen van de groepen 2 op een ludieke manier afscheid van hun kleutertijd. Alle ouder(s) worden daar altijd bij uitgenodigd. Dat betekent dat u niet op beide locaties om 12.00 uur kunt zijn. Geldt dat voor u, wilt u dat dan even kortsluiten  met de leerkracht van uw kind? Uw kind blijft op de Suikerberg bij de leerkracht totdat u er bent.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Afgelopen week hebben we vragen gekregen over het opheffen van de combinatieklas 5-6C. We merken dat het ons allen aan het hart gaat en er ouders zijn die graag wat meer informatie willen. Wilt u hierover nog persoonlijk contact hebben, dan bent u van harte welkom op het inloopspreekuur van donderdag 9 juni. Om 08.30 uur staat de koffie klaar in de teamkamer op de Suikerberg en sta ik u graag te woord. Ook ouders uit andere groepen zijn welkom om vragen te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet,
Esther Driessen
Coördinator groep 5 t/m 8

De focus van het team heeft de afgelopen anderhalf jaar gelegen op begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 4) en begrijpend lezen (groepen 5 t/m 8).  Vorig schooljaar zagen we een opmerkelijke groei van de vaardigheidsscores. Hebben we dit niveau kunnen behouden of verbeteren?

 

Alle kinderen van de Paschalisschool gaan op schoolreis! 

Alle kinderen dragen deze dag een rood shirt van de school en krijgen een armbandje om met de naam van de school (Het shirt en het armbandje krijgen de kinderen een dag van te voren mee naar huis). Alle kinderen nemen die dag zelf een lunchpakket en drinken mee. De BSO  is ingelicht over de schoolreisjes. De leerkrachten zullen er op toezien dat uw kind bij de BSO komt. Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft die dag, wilt u dan even contact opnemen met de leerkracht van uw kind?

Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich tot de werkgroep richten.  

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep, Sanne Gloudemans (groep 7a), Perry Reffeltrath (groep 7c) en Gemma van den Heuvel (groep 5-6)

Bij meer vindt u informatie over het schoolreisje van de diverse groepen.

26-05-2016

Dit schooljaar is er voor de kinderen een extra vakantieweek van maandag 13 t/m vrijdag 17 juni.

 Het aantal vrije dagen naast de vastgestelde vakanties is afhankelijk van de lengte van een schooljaar en hoe de officiele feestdagen in de week vallen. Volgend schooljaar is het niet mogelijk om een extra week vrij te plannen voor de kinderen. De vakanties kunt u terug vinden op deze website. Aan de verdere planning wordt nu gewerkt. Zodra deze defintief is wordt u geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Annelies Aalbers,

 

Naar de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 is een mail verstuurd, over de verdeling van de groepen 2016-2017.

Heeft u deze niet ontvangen, wilt u dan een mail sturen naar info@paschalisschool.nl, dan worden uw gegevens gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,

 Annelies Aalbers

Volgend schooljaar zijn er 17 groepen, een groep minder dan dit schooljaar. Er worden veel minder kinderen in Nederland en ook in Wijchen geboren dan een aantal jaren terug. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is zoals we verwachten, volgens de prognose van de gemeente. Bij de verdeling van de groepen is het team intensief betrokken. Wat dit schooljaar opvalt, is dat het gemiddeld aantal leerlingen in de groepen net zoveel is als dit schooljaar. De aantallen per leerjaar zijn anders verdeeld.

 

Binnenkort gaan we de nieuwe leerlingenlijsten in orde maken.Zijn alle juiste gegevens van u bij onze administratie bekend, omdat u veranderingen niet alleen aan de leerkracht, maar ook aan Monique heeft doorgegeven? (U kunt hierbij denken aan telefoonnummer, noodnummer, mailadres e.d.) Mocht dit niet zo zijn, stuurt u dan een mailtje naar info@paschalisschool.nl. Wanneer u dat voor 4 juni doorgeeft kunnen we dit op tijd aanpassen.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

23-05-2016

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School. In de Vreedzame School leren kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid kunnen oplossen. Dat leren zij in vijf blokken. In iedere groep besteden wij hier aandacht aan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Neem dan contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep Vreedzame School, Maria Baltussen.

Zondag 20 maart was het Nederlandse Kampioenschap MiniBridge voor scholen. In totaal deden 24 teams mee en ook Wijchen was vertegenwoordigd. Het Wijchense team bestond uit Elena van Dort, Melle Kluts & Niek van Megen van de Paschalisschool en Lies Arts van de Wingerd. Ze hebben een prima prestatie geleverd want ze eindigden op een knappe 4de plaats!

Bridge speel je in tweetallen en Elena was aan Lies gekoppeld en Melle aan Niek. Allebei de tweetallen moesten nog op gang komen in de eerste ronde van 5 wedstrijden, maar de tweede ronde waren ze duidelijk op stoom. Met hun 4de plaats hebben ze vast niet alleen hun ouders heel erg verrast.

De kinderen krijgen in de Plusklas bridgeles van Joke Voordouw, Sien Bosmeier en Bets Josiassen. Jullie hartelijk dank voor de goede begeleiding!

U kunt uw kind nog inschrijven voor de volgende activiteiten:

 • Volleybal groep 3 t/m 5
 • Streetdance groep 5 en 6
 • Kleutergym
 • Voetbal groep 3 t/m 8.

Let op: Volleybal en Streetdance starten al op dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Dus wees er nog snel bij! Kleutergym start op donderdag 31 maart en voetbal in april. 

Wij hopen op enthousiaste inschrijvingen!

Werkgroep Brede School

 

Kent u ze nog, de kernwaarden van de Paschalisschool? Ruim twee jaar geleden bespraken wij ze met de ouders tijdens de waardenavonden. Het waren interessante en informatieve avonden waaruit  concrete tips kwamen, om de waarden zichtbaar te maken.

Achter de schermen hebben we binnen het team en ook samen met ouders gesproken over de waarden en uw suggesties. Maar we hebben niet alleen met elkaar gepraat. We hebben ook al van alles in gang gezet. Dit hebben wij misschien niet altijd duidelijk aan u laten weten. Dus ik wil graag een paar dingen opnoemen. We hebben lezingen georganiseerd, we hebben het kindplan en de omgekeerde oudergesprekken ingevoerd. We hebben onze website vernieuwd, kunstprojecten georganiseerd en de podiumoptredens in het leven geroepen.

Het laatste wat we gerealiseerd hebben, zijn de nieuwe rapporten. Hierin vertellen niet alleen de leerkrachten meer over uw kind. Uw kind vertelt nu ook zijn of haar eigen verhaal. Dit rapport vertelt aan de hand van onze kernwaarden over de ontwikkeling en kwaliteiten van uw kind. Hun eigen gemaakte kaften laten zien dat ze betrokken zijn bij hun rapport. Wij zijn trots op onze leerlingen en hun bijdrage aan het nieuwe rapport. Wij hopen dat u de nieuwe rapporten met plezier ontvangen en bekeken heeft. Volgende week krijgt uw kind een formulier mee naar huis. Laat ons weten wat jullie ervan vinden.

Annelies Aalbers, directeur.

11-02-2016

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe Radboud Universiteit Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

 

Voor activiteiten die 'na de les' worden georganiseerd wordt een kleine bijdrage gevraagd. We binden vakdocenten aan de school die hun expertise voor de kinderen na schooltijd willen inzetten. Om dit te realiseren worden er kosten gemaakt. Hier valt bijvoorbeeld onder: huur gymzaal, aanschaf materialen, huur van materialen en reiskosten. In alle redelijkheid maken we financiele afspraken. Afhankelijk van de activiteit zijn er andere kosten aan verbonden. Is de gevraagde bijdrage een belemmering? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep 'brede school', Ans van de Pol.          a.vande.pol@paschalisschool.nl

Werkgroep Brede school.

Zoals u weet vergadert de MR ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata staan op de website. Wist u dat deze vergaderingen openbaar zijn en dat u deze dus kunt bezoeken? Er komen veel onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de school en dus voor u en uw kind(eren). De agenda staat ongeveer een week voor de vergadering op de website.

Wie weet kunnen we u binnenkort verwelkomen …

Namens de MR, Lisette Arbeider en Joep Janssen

Maandag is het dan zo ver. Met trots openen we om half negen de webwinkel van de Paschalisschool. Vanaf dan kunt u daar uw kind(eren) inschrijven voor het activiteitenprogramma van 'na de les' en de gevraagde bijdrage direct online betalen.

Het sportprogramma biedt voor alle leeftijden een activiteit aan.  U kunt hier direct naar de webshop of door op de website op het tabblad 'na de les' te klikken. We hopen op veel sportplezier voor de kinderen.

Werkgroep Brede School.

We krijgen verscheidene mailtjes en vragen over de zomervakantie. Hoe komt het dat regio zuid aangeeft dat dit van 23 juli t/m 4 september 2016 is en in het informatieboekje en op de website van de school iets anders staat? Klopt dat wel?

Ja dat klopt zeker. In verband met de Nijmeegse Vierdaagse wijken wij dit schooljaar af van het vakantierooster van regio zuid. Onze zomervakantie is daarom van 18 juli t/m 26 augustus.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Er zijn twee MR vergaderingen verzet naar een andere dag. De juiste data zijn maandag 01-02-2016, 19.30 uur (i.p.v. dinsdag 2-2-16) en woensdag 18-05-2016, 19.30 uur (i.p.v. dinsdag 17-5-16)

Groeten, de MR

Het sportprogramma voor ‘na de les’ is klaar. Voor alle leeftijdsgroepen is er een aanbod. Voor de groepen 1/2 is er kleutergym. Voor de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 worden de volgende sporten aangeboden: basketbal, volleybal en voetbal.

De sportlessen worden gegeven door Danielle de Jong van Sportservice Wijchen en de CIOS studenten. Tevens zijn er professionals van iedere discipline uitgenodigd om de kinderen te enthousiasmeren voor hún sport.

Vanaf 1 Februari  kunt u uw kind inschrijven via de website. U gaat naar het tabblad ‘na de les’. U komt dan terecht in de online webshop. De webshop is die dag vanaf 8.30 uur geopend. Hier staat alle informatie die u nodig heeft. Vanaf heden wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de activiteiten. U kunt dit gelijk via de webshop betalen. Vol = vol en dat kunt u ook gelijk zien. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven en betaald heeft, krijgt u een bevestiging per mail.

Natuurlijk hopen we dat veel kinderen warm lopen voor deze sporten. Want sporten is immers belangrijk voor de broodnodige beweging én is ook nog keileuk om samen te doen.

Werkgroep Brede School

15-01-2016
 • er interne vertrouwenspersonen zijn?
 • dit Yvonne Frenay en Gemma van den Heuvel zijn?
 • zij vorige week in alle klassen geweest zijn en zich hebben voorgesteld?
 • u alle verdere informatie in de schoolgids kunt vinden ?
 • dit te vinden is onder het kopje vertrouwenspersoon?

Op de website van de school is een nieuw tabblad zichtbaar met de titel na de les. Het sportprogramma na schooltijd wordt namelijk in een nieuw jasje gegoten. Als u nu op het tabblad klikt, ziet u dat u bij de webwinkel van 'Na de les' komt en deze nog gesloten is. Na de carnavalsvakantie kunt u hier uw kinderen inschrijven voor de sportactiviteiten en deze, indien van toepassing, meteen online betalen. Houdt u de maandagkrant en het nieuws dus in de gaten. Hier maken we de datum van het open gaan van de webwinkel bekend.

Voordat het echter zover is wordt de komende weken, tot de carnavalsvakantie, het aanbod nog op de bekende manier aangeboden. Hieronder vindt u welke activiteiten er voor de groepen worden georganiseerd.

Het aanbod voor groep 3 t/m 5

 • dinsdag 19, 26 januari, en 2 februari racketsport

Het aanbod voor groep 6 t/m 8

 • woensdag 20, 27 januari en 3 februari racketsport 

De kinderen kunnen direct na schooltijd inlopen in de gymzaal. De activiteit start om 14.15 uur en eindigt om 15.15 uur.

We hopen dat we veel kinderen mogen verwelkomen en dat ze veel sportplezier beleven. 

Namens de werkgroep Brede school Ans van de Pol (leerkracht groep 4) Angela Christ (BSO) en Danielle de Jong (Sportservice Wijchen).

In veel groepen komt het voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen in moeten nemen. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en school. Daarom hebben we vorig jaar dit protocol opgesteld. De bedoeling is dat ieder kind dat medicijnen op school gebruikt of mogelijk in moet nemen, een ondertekend formulier inlevert bij de leerkracht. Ook wanneer dit gaat om het gebruik van een epipen bij een mogelijke allergische reactie, pufjes, pijnstillers of neusspray.

Leerkrachten zijn wettelijk gezien verplicht om alleen met toestemming van de ouders of het advies van een arts te handelen. Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de leerkracht wat hij moet doen en waar hij verantwoordelijk voor is. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode, is regelmatig contact met de leerkracht belangrijk. Bij veranderingen in medicijngebruik, dosis, wijze van inname moet er ook direct een nieuw formulier worden aangeleverd.

Wanneer uw zoon of dochter (mogelijk) medicijnen op school gebruikt, vragen wij u om z.s.m. een ingevuld formulier in te leveren bij de leerkracht. (Zie site Paschalis – informatie – downloads - protocol medicijngebruik) De leerkracht zorgt ervoor dat de actuele informatie is terug te vinden in het dossier van uw kind.

Alvast bedankt!

Esther Driessen: coördinator bovenbouw

 

De Paschalisschool heeft als doel gesteld om de communicatie richting ouders te verbeteren. Daarmee zijn we al heel eind op weg door:

 • de lancering van de nieuwe website

 • het actualiseren van de teksten op de website

 • de vernieuwing van de maandagkrant

 • het invoeren van de digitale agenda

 • de nieuwe schoolgids

Communicatie kan op velerlei manieren. Wij zijn op zoek naar een creatieve (strip)tekenaar.

Heeft u zin en tijd om voor de Paschalisschool een of twee keer per maand een strip te ontwerpen/tekenen voor in de maandagkrant? Wij ontvangen uw reactie graag op: ouderbetrokkenheid@paschalisschool.nl

Bedankt!

Namens de werkgroep ouderbetrokkenheid, Lisette Arbeider

 

Deze oproep is bestemd voor ouders van leerlingen in groep 8. Jullie kind gaat de Paschalisschool dit jaar verlaten. Een mooi en passend afscheid hoort daarbij. Wil je samen met de leerkrachten van groep 8 hierover meedenken, laat dit dan weten via de ouderraad mail: or@paschalisschool.nl

Het heeft de voorkeur dat uit beide groepen 8 ouders in de werkgroep plaats nemen. Daar wordt naar gekeken bij het samenstellen van de werkgroep.

Groeten, de ouderraad

We hebben deze dag normale lestijden tot 14.00 / 14.10 uur met daarnaast een avondprogramma.

Alle kinderen gaan op deze dag naar een kerstspel kijken in de gymzaal. Dit kerstspel wordt in dichtvorm uitgevoerd door een aantal kinderen uit groep 7. We gaan in twee groepen kijken: groep 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Daarnaast werken de kinderen voor het goede doel. We gaan dozen vullen met speelgoed voor de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Wijchen. Per groep worden een aantal dozen opgepimpt en gevuld, afgestemd op een jongen of meisje en de leeftijd. Via de groepsouder van uw kind(eren) krijgt u binnenkort te horen welke leeftijd deze jongen of het meisje heeft zodat kinderen thuis kunnen kijken welk speelgoed ze kunnen missen. Het mag maximaal 1 stuks speelgoed zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Kerstbuffet in het begin van de avond. Ook dit jaar wordt uw hulp bij het kerstbuffet weer op prijs gesteld. Het gaat dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. De gerechtjes worden in samenspraak met de kinderen gekozen. Vervolgens worden deze op een kerstbal geschreven en ouders kunnen samen met hun kind een keuze maken welk gerecht klaargemaakt gaat worden. Via de groepsouder en leerkracht krijgt u meer informatie hierover. De tijden zijn als volgt:

Veenhof: 16.45u inloop; 17.00u-18.15u eten in de klas; vanaf 18.15u vertrekken alle kleuters in lampionnenoptocht naar de Suikerberg. Om 18.45u worden alle kleuters door hun ouders opgehaald in de aula van de Suikerberg.

Suikerberg: 17.00u inloop; 17.15u- 18.30u eten in de klas. Vanaf 18.30u onthaal van de kleuters met de lampionnen; 18.45u naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden door hun ouders opgehaald in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 overleggen met hun ouders waar ze opgehaald worden.

We hopen dat het niet alleen voor de kinderen van onze school een mooi kerstfeest wordt maar natuurlijk ook voor de vele kinderen die het met minder moeten doen.

Namens de kerstwerkgroep, Ans van de Pol

30-09-2015

Niet alleen het nieuwe schooljaar is gestart, ook de MR heeft de eerste vergadering erop zitten. Wij zijn tot nu toe één keer bij elkaar geweest in de nieuwe samenstelling. Maarten Laurant en Lisette Arbeider-Vogels hebben zich toegevoegd aan de oudergeleding. De MR heeft zin in het nieuwe schooljaar!

Hieronder vindt u de taakverdeling en de vergaderdata van dit jaar. Tijdens de eerstvolgende vergadering zal de MR zich bezig houden met het schoolplan. U hoort nog van ons!

24-09-2015

Op maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober zal ‘sensei’ Piet Hoogstraten van aikidoschool ‘Aikiryu’ een clinic ‘aikido’ aanbieden tijdens de gewone gymlessen. 

Wat is Aikido?
Letterlijk vertaald betekent Aikido ‘de weg (do) van harmonie (ai) met energie (ki)’. Aikido is een jaar of dertig geleden in Nederland gebracht. Het is een Japanse zelfverdedigingssport die een beetje op judo en karate lijkt. De technieken komen bij de vroegere Japanse ridders vandaan. Deze ridders noemen ze Samoerai krijgers en waren in die dagen de bazen in het dorp. Die Samoerai krijgers leerden allerlei vechtkunsten en uit een mengelmoes van deze kunsten is Aikido ontstaan.

Voor meer informatie over Aikido kunt u kijken op: www.aikiryu.nl

 

Voor alle groepen hebben zich groepsouders gemeld. Dank daarvoor. Veel plezier en succes in de groepen, om alles te plannen, organiseren en af te stemmen.

Werkgroepen:

Voor de werkgroep Kinderboeken week hebben zich nog geen ouders gemeld. Heb je interesse om het "lezen" extra aandacht te geven in deze landelijke kinderboeken week. meld je dan aan via de or mail; or@paschalisschool.nl Samen met de leraren vorm je de werkgroep.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de werkgroep schoolreisje. Er hebben zich voldoende ouders gemeld. De ouders krijgen binnenkort een mail hierover, zodat er samen met de leerkrachten gestart kan worden. 

groeten van de Ouderraad