Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

De carnaval nadert al snel en we zijn druk bezig er een groot feest van te maken voor onze kinderen! Maar we kunnen dit niet realiseren zonder jullie hulp. 

We willen graag de Suikerberg in carnavalssfeer brengen op vrijdag 2 februari a.s. om 8.30 uur. Wie wil ons daarbij helpen? Mocht je op de Veenhof willen helpen kan dat op maandag 5 februari gelijk om 8.40 uur in de aula.

De kinderen vieren op vrijdag 9 februari carnaval op school. Het thema in het ‘Urnenrijk’ is dit jaar: ‘het Wijchens jaar’.  Alles wat met Wijchen te maken heeft kan, denk daarbij bijvoorbeeld aan het Kasteel, de Blije Dries, Kermis, sportverenigingen, enz.

Dit jaar nemen de kinderen zelf hun eten/drinken/fruit mee en deze dag is van alles toegestaan! Geen chocolade en snoep, de werkgroep zorgt  deze dag voor aanvullende extra’s. 

Het wordt een gezellige drukke dag met bezoeken van prinsen en hun gevolg, optredens, hossen en natuurlijk weer de optocht die sinds 2 jaar weer terug van weggeweest is! 

Om de optocht veilig te laten verlopen zijn we op zoek naar verkeersregelaars. Iedereen kan dit worden, ouders, opa’s, oma’s, de buurvrouw, iedereen is welkom! Om verkeersregelaar te worden leg je (zo nodig met onze hulp) een online examen af zodat je bevoegd bent.

De optocht zal rond 10.30 uur vertrekken vanaf de Suikerberg richting de Veenhof. De leerkrachten zullen zelf hulpouders (verkleed!) inschakelen om de optocht mee te begeleiden.

U kunt de hele route die er gelopen wordt hier vinden.

We gaan deze maand van start! We zijn dan ook blij verrast, want de werkgroep is inmiddels samengesteld en zeven ouders hebben zich aangemeld. Ze hebben allemaal veel zin om aan de slag te gaan. Op 23 januari hebben we een eerste bijeenkomst en gaan we met elkaar verkennen welke betekenis we gaan geven aan de werkgroep. We zullen jullie op de hoogte houden. Nieuwsgierig geworden welke ouders er in de werkgroep zitten? Alle ouders stellen zich hier met foto aan jullie voor. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh, teamleider groep 1 t/m 4

11-01-2018

De voorbereidingen voor het schoolreisje zijn al in volle gang. Groep 1-2 gaat op donderdag 14 juni op reis en de groepen 3 t/m 8 op woensdag 13 juni. 

Meer informatie volgt te zijner tijd. Voor wat voorpret hier alvast de bestemmingen.  

 • Groep 1-2 gaat naar Hullies in Uden
 • Groep 3-4 gaat naar Julianatoren
 • Groep 5-6 gaat naar Toverland
 • Groep 7-8 gaat naar de Efteling

Zetten jullie het allemaal alvast in jullie agenda!

Namens de werkgroep schoolreis, 

Juf Dorris, juf Paola, Sandra Herms en Coby Herms.

11-01-2018

Beste ouders,

De directie krijgt gedurende het jaar om verschillende redenen en op verschillende tijdstippen aanvragen voor verlof. Deze aanvragen kunnen gaan om 1 dag verlof of een verlofperiode van meerdere dagen. Gelet op het aantal verlofaanvragen rondom vakanties maak ik op dat er waarschijnlijk onduidelijkheid bestaat op welke gronden verlof door school (en/of de leerplichtambtenaar) mag worden verleend.

Bijgaand een overzicht van de gronden waarop de school verlof mag verlenen. Wordt het verlof afgewezen door de directie en u besluit toch om uw kind(eren) ongeoorloofd afwezig te laten zijn, dienen we dat te melden bij de leerplichtambtenaar waarna een boete en/of proces-verbaal kan volgen. Als school handelen we conform de Leerplichtwet; indien nodig kan school om bewijs (van bijvoorbeeld een 12,5 jarig huwelijk) vragen. Onder meer vindt u de wettelijke kaders.

Ik hoop u hiermee meer duidelijkheid te hebben verschaft.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

De MR wenst iedereen een geweldig 2018. 

Ook dit jaar zullen wij met veel enthousiasme aan de slag gaan. Onze eerste vergadering van dit jaar is op donderdag 11 januari. De agenda is te vinden op de site van de MR. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus jullie zijn van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden op MR.paschalis@kansenkleur.nl

De MR.

Het is zo ver. Aan het eind van dit schooljaar gaat de Veenhof verhuizen naar de Suikerberg. Dat betekent dat de locatie Veenhof gaat sluiten. Dit besluit is in goed overleg genomen met het bestuur van Stichting Kans en Kleur en samenwerkingspartner De Eerste Stap. Ook de Medezeggenschapsraad is op de hoogte van de  verhuizing en zal worden meegenomen in het gehele proces.

Er wordt al langere tijd gesproken over de verhuizing en het is fijn om alle leerlingen en leerkrachten op één locatie te hebben. Dit zal de interne communicatie en samenwerking vergemakkelijken. Ook  peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen van De Eerste Stap worden op de Suikerberg gehuisvest. Dit biedt de kans om de samenwerking en de doorgaande leerlijn tussen onderwijs en opvang te verbreden en verdiepen.  

Een verhuizing gaat niet zo maar. We zullen een aantal aanpassingen aan het gebouw en het schoolplein van de Suikerberg moeten doen om het geschikt te maken voor kleuters. Gelukkig hoeven we dit niet allemaal alleen te doen en krijgen we ondersteuning van het bedrijf Sineth waar we al mee samenwerken. Zij hebben samen met de directeur Lieke van de Ven de regie over de verhuizing. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

21-12-2017

“Science Fiction in Nijmegen” met Tim Smit.

Op woensdag 17 januari organiseert Mystery X kinderlezingen een heel bijzondere editie! We duiken die middag in de wereld van films, Hollywood en “special effects”.

18-12-2017

Eind november heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  

De bijdrage bedraagt € 33 per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank.

Maandag 11 december jl. hebben leden van de MR de schoolbegroting 2018-2019 met de directeur Lieke van de Ven doorgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn diverse vragen gesteld en door de directeur beantwoord. De jaarbegroting sluit met een positief resultaat, mede dankzij een lagere afdracht vanuit de school aan Stichting Kans & Kleur. Naar aanleiding van het overleg hebben de aanwezige MR leden een positief advies gegeven richting de MR om de jaarbegroting 2018-2019 goed te keuren. Inmiddels heeft de MR dit advies overgenomen waardoor de jaarbegroting is goedgekeurd.
14-12-2017

Vuurwerk hoort bij een feestelijke jaarwisseling. Op 1 januari zijn veel straten bezaaid met vuurwerkafval. Dit is niet alleen geen gezicht, maar kan ook gevaarlijk zijn. Veel kinderen stro-pen op nieuwjaarsdag de straten af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk.

Klaar met afsteken?

Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het restafval doen. Maar je kunt het afval dinsdag 2 januari 2018 ook inleveren bij de ge-meente. Dan maak je kans op een leuke prijs. Veeg na het afsteken van je vuurwerk het afval bij elkaar, maak het goed nat en gooi het daarna pas in de afvalzak. Begeleid kinderen bij het opruimen van het afval en controleer of het vuurwerk echt nat is!

Lever je vuurwerkafval in en maak kans op een prijs!

 

14-12-2017

Beste Veenstampers op de Paschalisschool      

De Sint is net het land uit en de kerst staat alweer voor de deur… En voor u het weet is de Carnaval alweer inzicht. Carnaval 2018 gaat weer een topfeest worden! Het thema dit jaar is: ‘Wijchens jaar’ Uiteraard hoort daar ook de optocht weer bij.

We willen jullie graag de kans geven om bijtijds na te denken en voor te bereiden om bijvoorbeeld een loopgroep of kar te vormen. Vandaar alvast dit Carnavalsbericht in deze toch al zo drukke tijd. Te zijner tijd volgt er meer informatie over het aanmelden/opgeven.

Oproep - Daarnaast willen we graag een oproep plaatsen om onze werkgroep aan te vullen met enthousiaste nieuwe leden. Dus heb je altijd al een keer wat willen helpen organiseren op school, kom ons dan versterken! Tevens zijn we op zoek naar verkeersregelaars om tijdens de optocht te helpen de optocht veilig te laten verlopen. Iedereen kan dit worden door middel van een stoomcursus waarbij wij je helpen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, de buurvrouw, iedereen die het leuk vindt is van harte welkom.

De optocht is op vrijdag 9 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. Lijkt je dit leuk? Stuur dan een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl We hopen op voldoende aanmeldingen zodat alles door kan gaan. Alvast Fijne Feestdagen voor iedereen.

Werkgroep carnaval: Irna, Johan, Jikke, Simone, Ans van de Pol, Jan Kellendonk en Lucienne Hoogenboom

Maandag 20 november was de ouderavond over ‘Leren zichtbaar maken’. Met een grote opkomst en betrokkenheid waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Daarom kijken wij er als team van de Paschalisschool met een heel goed gevoel op terug.

Al eerder hebben we het gehad over ouders betrekken bij ‘Leren zichtbaar maken’ in de vorm van een werkgroep.  Een werkgroep die echt wat kan betekenen tijdens het hele traject. Daarom zijn we op zoek naar ouders die samen met ons in de leerkuil willen springen. We gaan onze eigen doelen en succescriteria formuleren en samen ontdekken wat wel en niet werkt. Wil jij samen met ons aan de slag? Wil je meewerken en meedenken aan dit prachtige project? Stuur dan je mail naar sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl met je naam en als onderwerp werkgroep LZM. De eerste bijeenkomst plannen we met elkaar en is na de kerstvakantie. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh, teamleider groep 1 t/m 4

 

24-11-2017

Hierbij willen we ons graag even voorstellen: Wij zijn Danielle Hilkcman-Ubeda en Simone Rooyackers-Cremers. Sinds deze week zijn wij de verkeersouders op de Paschalisschool. Onze eigen kinderen zitten in groep 3, 5 en 7.

Als verkeersouders willen wij graag in samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeerssituatie rondom de Suikerberg aanpakken. Mede omdat in de nabije toekomst de Veenhof komt te vervallen en alle kleuters ook gebruik gaan maken van de Suikerberg.

Hiervoor hebben we al een aantal goede ideeën maar we willen jullie als ouders vragen om aan te geven waar jullie vinden dat de knelpunten liggen. Daarbij hebben we het over het loop- en fietsverkeer, het autoverkeer is naar onze mening goed geregeld en goed gescheiden van loop- en fietsverkeer.

Hiervoor gaan wij u en alle leerkrachten benaderen omdat u de situatie per uitgaande klas het beste kent. Onze vraag aan jullie is dan ook: Wat zouden jullie graag anders zien en welke ideeën heb je daarover? Alle ideeën zijn welkom! We stellen het zeer op prijs als jullie met ons meedenken, het gaat tenslotte om de veiligheid van onze kinderen …

Graag antwoord naar: veiligverkeerpaschalisschool@gmail.com

Over een aantal weken gaan wij met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland om de tafel om te kijken op welke manieren wij een en ander aan kunnen passen.

Groetjes Danielle en Simone

 

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 15 december, 23 februari, 23 maart en 22 juni om 8.30 uur op de locatie Suikerberg aanwezig. 

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. T (088) 144 71 11 - E-mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl  en via facebook - JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

16 november 2017, van 14:30 tot 17:00 uur / Jeugdafdeling de Bibliotheek Wijchen

Altijd al willen vliegen door de lucht? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze dat toch in die films? Dat gaan we samen ontdekken in deze super toffe workshop door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab. Ervaring met filmen, monteren of acteren is niet nodig, plezier staat centraal!

Bevindingen van de eerste weken

Onze nieuwe directeur Lieke van de Ven heeft haar bevindingen van de eerste weken met ons gedeeld. De bevindingen en aandachtspunten zijn door Lieke duidelijk verteld. De MR is tevreden door de positieve en energieke insteek van Lieke. Haar communicatie is duidelijk en concreet. Dat maakt het onderwijsproces en de ontwikkelingen die vanuit de directie worden ingezet transparant.

Op 1 december 2016 hebben we u laten weten, dat de MR heeft deelgenomen aan het eerste congres ‘Leren zichtbaar maken’. Het programma ‘Leren zichtbaar maken’ geeft leerlingen beter inzicht in het eigen leerproces.

Op maandag 20 november zijn we allen van harte welkom op de ouderavond. De gastspreker van de avond is Joost Maarschalkerweerd en zal ons die avond meer vertellen over de zichtbare leerlingen.

De MR is positief over het inzetten van het traject ‘Leren zichtbaar maken’. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Een hogere kwaliteit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Tot ziens op 20 november!

Hartelijk groet,

De medezeggenschapsraad

Dit schooljaar wordt bij de groepen 5 t/m 8 bij het vakgebied rekenen bekeken of het groepsoverstijgend werken kan bijdragen om nog beter aan te sluiten bij de instructiebehoeften die een leerling nodig heeft. De leerkrachten werken hierbij per jaargroep samen. Het kan zijn dat uw kind bij de leerkracht van de andere groep de instructie volgt. Er wordt gestart met blok 3, waarbij de toets voorafgaand aan het blok wordt afgenomen. Op basis hiervan worden de leerlingen in de diverse instructiegroepen ingedeeld (blauw-groen-geel). Groep 8 past deze werkwijze toe bij de projecttaak. 

Omdat we het belangrijk vinden dat het voor de leerlingen zichtbaar is wat er geleerd gaat worden, is gestart met het gebruiken van rekenposters. Op deze posters staan de doelen die in dat blok centraal staan. Voor iedere leerling is het zichtbaar wat ze al beheersen en wat ze nog moeten oefenen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, kom gerust eens een kijkje nemen in het lokaal van uw kind(eren)! Op de ouderavond `Leren Zichtbaar Maken’ voor de ouders op 20 november, wordt hier ook aandacht aan besteed.  

Voor vragen en/of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

Met vriendelijke groet,

Lucienne van Summeren:intern begeleider groep 3 t/m 8

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

De werkgroep Communicatie heeft als doelstelling om de informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren. Zij zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school: wat hoor je op het schoolplein, in de klas of een andere manier van ouders? Wat lees je in de maandagkrant en op de website? Wat mis je? Door samen in dialoog te gaan en zaken concreet te bespreken, kan er indien nodig actie ondernomen worden. Onze ervaring is dat de onderlinge communicatie tussen ouders en school up-to-date gehouden wordt door de korte lijntjes.  

Daarnaast screent de werkgroep de informatie in de maandagkrant op juistheid en de actualiteit van de website. De werkgroep Communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de directie. Twee à drie per jaar komt de werkgroep bij elkaar en tussendoor is er emailcontact indien nodig. We zijn op zoek naar nieuwe leden, met kinderen uit groep 1 t/m 8. Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan graag aan voor 16 november bij directie-paschalis@kansenkleur.nl!

Hartelijke groet,

werkgroep communicatie

We hebben hard gewerkt om weer een volgende stap maken met 'Leren zichtbaar maken'. Afgelopen maandag was een studiedag voor het hele team. Naast een stuk theorie hebben we vooral gewerkt aan het zichtbaar maken van de doelen bij rekenen. De doelen die in een blok / thema worden aangeboden zijn vertaald in doelenposters voor het vak rekenen. Zo zijn de doelen begrijpelijk gemaakt voor de leerlingen. Wat kan ik al? Wat wil ik nog leren? Wat wil ik na een periode nog oefenen? Voor de aller jongsten is de doelenposter in een net iets ander jasje gegoten. Verder gaan we de komende periode allemaal aan de slag met feedback en gaan we het natuurlijk hebben over de taal van het leren. U bent van harte welkom om eens in de klas te komen kijken naar de doelenposters. 

Wat is dan de bedoeling van deze doelenposters, hoe zit dat met feedback en welke taal?

Op de ouderavond van 20 november willen we dat graag met alle ouders delen. Joost Maarschalkerweerd is die avond onze gastspreker en hij neemt u mee in ´de wereld´ van de zichtbaar lerende leerling ... uw zoon of dochter. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar lzm@paschalisschool.nl. Wacht u niet te lang met inschrijven? De sluitingsdatum is maandag 6 november.  

Wanneer leerkrachten het leren door de ogen van hun leerlingen zien ...

worden leerlingen hun eigen leerkracht!

Een verandering is het meest succesvol, wanneer we gezamenlijk optrekken. Daarom organiseren we voor alle ouders van de Paschalisschool een ouderavond over ´Leren zichtbaar maken´ op maandag 20 november. Mocht uw zoon/dochter in de komende maanden gaan instromen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Deze avond neemt Joost Maarschalkerweerd u mee in ´de wereld´ van het zichtbaar maken van de lerende leerling. Hoe kijken we tegen leren aan en wat betekent dit voor u als ouder. Wat zeggen de onderzoeken van John Hattie ons en wat willen we daarmee op de Paschalisschool. We blijven wel dezelfde Paschalisschool, maar met andere accenten. Het mooie is dat we zelf de regie hebben. We gaan dat versterken met wat het meeste effect heeft op het leren van onze kinderen.

U kunt zich opgeven  via het volgende mailadres lzm@paschalisschool.nl o.v.v. het aantal personen, de naam van uw kind(eren) en eventueel de groep. Waar we de avond organiseren hangt af van het aantal inschrijvingen. We starten in ieder geval met een inloop om 19.30 uur. We hopen u die avond te mogen ontmoeten.

Het team van de Paschalisschool

 

Wanneer leerkrachten het leren zien door de ogen van hun leerlingen ...

zien de leerlingen zichzelf als hun eigen leerkracht!

Theater het Mozaïek heeft voor het komende seizoen verschillende familievoorstellingen. Voor het volledige programma kunt u een flyer downloaden. Er zijn in totaal twaalf bijzondere uitjes voor de hele familie. U kunt de flyer hier  vinden. 

3-10-2017

In enkele groepen werken we als pilot met een nieuw communicatiemiddel genaamd ‘Parro’. Parro is een digitaal platform in de vorm van een app voor Android en IOS maar is ook te gebruiken als webversie op de desktop pc. Via dit platform kunnen we informatie delen binnen een beveiligde en afgeschermde omgeving voor de buitenwereld. Eind 2017 gaan we deze pilot evalueren met de huidige gebruikers en bekijken we of communicatie via dit platform een meerwaarde kan hebben voor onze school.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer

28-09-2017

 Zondag 12 november is er voor de eerste keer een   zaalvoetbaltoernooi voor de kinderen van groep 7 in het   Sportcentrum Arcus. We hebben voor onze school twee   jongensteams opgegeven. De kosten om mee te doen worden   door de school betaald.

 Voor de kinderen van groep 5, 6 en 8 is er de mogelijkheid om   diezelfde dag buiten aan een streetsoccertoernooi mee te doen.  Tweetallen kunnen zich via een mailtje naar  info@keestimmerman.nl opgeven. De kosten € 2,- zijn   voor deze activiteit voor eigen rekening.

 Werkgroep Buitenschoolse Sport

Afgelopen jaren hebben we u geïnformeerd over het computerprogramma Bareka. Dit programma geeft een goed beeld van het automatiseringsniveau van de kinderen van groep 4 t/m 8. Ieder kind kan met zijn inlogcode zelf oefenen en werken aan een stevig rekenmuurtje.

De kinderen hebben dit jaar via de leerkracht weer hun inlogcode gekregen, zodat ze op school en thuis ermee kunnen oefenen.                (www.bareka.nl)  Bareka is een programma in opbouw en elke keer als we vragen hebben of problemen tegenkomen, geven we dit door aan de ontwikkelaars. Zo kwam het in het verleden nog wel eens voor dat er achter een bepaalde bouwsteen nog geen oefenstof geprogrammeerd stond; we merken dat er steeds meer oefenstof beschikbaar komt.

Op de Paschalisschool hebben we met de leerkrachten afgesproken dat de toetsen op de computers in de klas gemaakt worden. Zeker in de onderbouw zal het regelmatig voorkomen dat bepaalde bouwstenen rood ingekleurd zijn. Dat betekent vaak dat het type som nog niet snel genoeg beheerst wordt. We gebruiken de toetsen van Bareka op dit moment niet als beoordelingstoetsen, daarvoor hebben we de “papieren” automatiseringstoetsen van de rekenmethode.

Het goede aan Bareka vinden wij dat het de kinderen duidelijk aangeeft welke som/bouwsteen nog goed geoefend moet worden. Als het fundament op die manier stevig is gelegd, kan er een mooi rekenmuurtje worden gebouwd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij die graag.

De werkgroep Rekenen
Leontien Hermens en Jan Kellendonk

25-09-2017

Vandaag is naar alle ouders een mail gestuurd over de kindermonitor. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan hebben wij niet het juiste mailadres in ons systeem staan. Wilt u uw mailadres dan door geven aan Monique de Milde via administratie-paschalis@kansenkleur.nl? U vindt de tekst van de mail bij meer.

Met vriendelijke groet, Sylvia van der Burgh

Onderstaande brief is afgelopen woensdag verspreid via de mail (incl. bijlage opvangmogelijkheid).

Geachte ouders en verzorgers,

Ongetwijfeld heeft u al via de pers of anderszins vernomen dat het primair onderwijs op 5 oktober 2017 de gehele dag zal staken. De inzet van de staking is een eerlijk salaris en vermindering van werkdruk. Onze leerkrachten en overige medewerkers kunnen zelf beslissen of ze deelnemen aan de stakingsactie of niet.

De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 14 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is “Gruwelijk eng”.  

Tijdens deze week wordt er in alle groepen extra aandacht geschonken aan lezen en aan boeken met dit thema. Zo zal er een poppenkastvoorstelling bij groep 1/2 zijn, er zal geknutseld worden en natuurlijk zal er veel gelezen worden. Wij wensen u en uw kind(eren) tijdens de Kinderboekenweek veel leesplezier!

Werkgroep kinderboekenweek

Gemma van den Heuvel en Paola van Thiel

 

Binnenkort start de Kinderboekenweek. Dit is het moment om je oude boeken te verkopen en nieuwe boeken te kopen!  Daarom organiseren wij op de Suikerberg op maandag 9 oktober een boekenmarkt op de Paschalisschool. Deze boekenmarkt vindt plaats in de aula en op het podium en duurt van 14.00 uur (aansluitend aan school) tot 15.30 uur. 

Kinderen (van groep 3 t/m 8) kunnen tijdens de boekenmarkt boeken verkopen. Dit kunnen boeken zijn die ze niet meer lezen en die al lang in de kast staan. Deze kunnen ze dan verkopen aan andere kinderen, die er dan veel leesplezier aan kunnen beleven. Van het verdiende geld kunnen ze dan andere boeken kopen. Uiteraard zijn de opbrengsten voor de verkoper zelf.  De volgende spelregels gelden: 

 • De aangeboden boeken moeten niet kapot zijn en er netjes uitzien.
 • De boeken worden thuis gestickerd met het bedrag.
 • De boeken mogen verkocht worden voor ten hoogste 3 euro. Het is makkelijk om de volgende prijzen te hanteren: 0,50 eurocent, 1, 2 of 3 euro.
 • De boeken zijn geschikt voor de doelgroep 0 -12 jaar.
 • Probeer als verkoper ook wat wisselgeld mee te nemen.

Kinderen die mee willen doen, dienen zich van te voren in te schrijven. Dit kan op maandag 25 september van 14.00 – 14.30 uur en op woensdag 27 september van 14.00- 14.30 uur in de aula bij Brigitte (ouder) of Irna (ouder). Er is een beperkt aantal verkoopplekken beschikbaar, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Broertjes en zusjes of vrienden en vriendinnetjes kunnen zich ook samen voor één verkoopplek inschrijven (maximaal 2 kinderen per plaats). Begeleiding door ouders mag, maar is niet verplicht.  Dus: Jonge verkopers meld je aan op a.s. maandag 25 september of  woensdag 27 september en kom op 9 oktober je boeken verkopen!

Verder hopen wij ook op een heleboel kopers! Tijdens de boekenmarkt is iedereen uitgenodigd om te kijken en te snuffelen tussen de boeken. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s, de oppas, buurtbewoners: iedereen is van harte welkom. Vergeet op 9 oktober niet om geld mee te nemen. Misschien zie je wel een boek waar je al heel lang naar gezocht hebt.

Iets om dus vast in de agenda te zetten:  Maandag 9 oktober boekenmarkt De Suikerberg, 14.00 – 15.30 uur. Komt allen, het wordt vast heel gezellig!! 

Namens de werkgroep kinderboekenweek, Gemma van den heuvel en Paola van Thiel

Het schooljaar is begonnen en op vijf september jl. is ook de MR weer gestart. Dit jaar in een iets andere bezetting met een nieuw lid in de personeelsgeleding (Monique de Milde) en in de oudergeleding (Stefan Tichelaar). 

Tijdens onze eerste vergadering heeft de MR nader kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de Paschalisschool Lieke van de Ven. Wij rekenen op een goede samenwerking. 

De taakverdeling van de MR voor schooljaar 2017/2018 is als volgt:


 

Wij hebben op de website van de Paschalisschool een eigen pagina. Deze kunt u bekijken door hier te klikken. Hier is o.a. het activiteitenplan van de MR te vinden. Daar staat in beschreven wat de speerpunten van de MR voor komend schooljaar zijn, welke onderwerpen er op de agenda komen te staan en wat jullie als ouders van de MR kunnen verwachten. Op de website staat ook het jaarverslag van afgelopen schooljaar 2016/2017 en de vergaderdata voor dit jaar. De vergaderdata worden ook gepubliceerd in de Maandagkrant.

Als jullie vragen hebben spreek ons aan op het schoolplein of mail ons op het nieuwe email adres: MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Met vriendelijke groeten,  

De MR.

Op maandag 9 oktober willen wij op de Suikerberg van 14.00 uur – 15.30 uur een boekenmarkt organiseren.

Iedereen heeft wel boeken in de kast liggen die hij/zij niet meer leest en nog zeer de moeite waard zijn voor andere kinderen om te lezen. Kinderen kunnen zich binnenkort opgeven als verkoper van hun boeken. Dus ga alvast de boeken verzamelen die je wilt verkopen.

Natuurlijk hopen we op veel bezoekers die komen snuffelen en rondneuzen tussen al de aangeboden boeken. Iedereen is welkom!! Dus kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s/oma’s, bewoners uit de buurt, oppassen, komt allen. Denk er aan dat je geld meeneemt, want misschien vind je net datgene waar je al heel lang naar op zoek was!!! 

Om deze boekenmarkt te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar twee á drie ouders die mee kunnen helpen. De bedoeling is dat zij rond 13.00 uur op school zijn om o.a. met de kinderen die boeken willen verkopen, alles klaar te zetten en naderhand willen helpen opruimen. Daarnaast vragen wij deze ouders om op maandag 25 september en/of woensdag 27 september van 14.00 u tot 14.30 u. in de aula aanwezig willen zijn zodat men zich bij hen kan inschrijven.


Mochten wij voldoende hulp hebben, dan kan de boekenmarkt doorgaan en zullen jullie volgende week maandag in de maandagkrant meer informatie geven over de boekenmarkt. Voor meer vragen of wil je je opgeven om te helpen dan kun je een mail sturen naar paola.van.thiel@kansenkleur.nl

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport- of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn vaak niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Leergeld Nijmegen ondersteuning bieden, zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. We ondersteunen ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar, die in Nijmegen wonen en die een laag inkomen hebben.

Indien u wilt weten of uw gezin hiervoor in aanmerking komt, meld u zich dan aan als cliënt op http://www.leergeldnijmegen.nl/voor-wie. Ook als u werkt en een inkomen heeft van 120 -130% bijstandsniveau dan kan Leergeld u helpen. Na een huisbezoek kunnen wij beoordelen of Leergeld Nijmegen de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u gaat betalen.

Bent u al cliënt bij Stichting Leergeld neem dan tijdig contact op (d.w.z. voor de ouderbijdrage vóór de zomervakantie en voor de cultuur/schoolreizen in september van het nieuwe schooljaar).

T (024) 3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur

info@leergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl

Er zijn geregeld ouders die voor de verjaardag van hun kind een kar laten komen (ijs, suikerspin, frietje) of hiervoor een verzoek indienen bij de leerkracht. We hebben hier met het team over gesproken vorig jaar en besloten ouders te vragen naar een alternatief dat in de klas plaatsvindt. Het vieren van een verjaardag doen we samen in het lokaal met een passende traktatie, zodat andere groepen hier geen hinder van kunnen ondervinden, op welke manier dan ook. Binnen de groep willen we er ook voor iedere leerling op eenzelfde wijze bij stilstaan. We hopen op uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet, team Paschalis 

 

Het gebeurt geregeld dat ouders een gesprek aanvragen voor in de avond. Dit kan een paar keer per jaar, wanneer de avonden ook vast zijn ingeroosterd binnen onze gesprekkencyclus. Voor alle overige gesprekken kunt u  overdag bij de leerkracht terecht, binnen de reguliere werktijden. 

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

8-09-2017

Komende week zijn voor alle groepen informatieavonden. Alle avonden starten van 19.30-20.00 uur  met algemene informatie. Deze bestaat uit een rondje voorstellen, vooruit- en terugblik op 'Leren zichtbaar maken', informatie van de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De ouders van de leerlingen van de schakelklas starten meteen in de groep van 19.30-20.30 uur. 

 • maandag 11 september voor de groepen 4-5-6 op de Suikerberg
 • dinsdag 12 september voor de groepen 1-2 op de Veenhof
 • donderdag 14 september voor de groepen 3-7-8 op de Suikerberg
 • donderdag 14 september voor de schakelklas alleen in de groep

1-09-2017
De vakantie is achter de rug en het nieuwe schooljaar is net gestart. Voor de vakantie zijn er vele aanmeldingen voor groepsouders gekomen, waarvoor dank. Binnenkort ontvangen de ouders die zich hebben aangemeld het bericht dat ze zijn ingedeeld. Op de kennismakingsavonden die zijn gepland, kunnen dan al afspraken samen worden gemaakt, om er een succesvol schooljaar van te maken.
 
Voor groep 8B zijn nog geen aanmeldingen binnen gekomen.
Heb je interesse, laat het weten op ons nieuwe email adres: or.paschalis@kansenkleur.nl
 
Dat we samen weer een mooi, nieuw schooljaar tegemoet mogen gaan.
 
Groet de Ouderraad
Danielle, Ingrid, Irna, Astrid en Karin.

Dan is dit je kans. Want het is elke dag rond 12.15 uur een gezellige drukte op het plein op de Veenhof. Alle kleuters hebben inmiddels een boterham gegeten en spelen met alle drie de groepen buiten. Dat is ook het moment dat de leerkrachten pauze hebben tussen de middag. Vanaf vrijdag 22 september zijn we nog op zoek naar iemand die ons bij het buitenspelen wil ondersteunen van 12.15-13.00 uur.

Vind je het leuk om ons daarbij één of meerdere keren te komen helpen en samen met de kleuters gezellig buiten te zijn? Stuur dan een mailtje naar sylvia.van.der.burgh@kansenkleur.nl of geef het aan bij een van de leerkrachten van groep 1-2. Mocht je alleen een specifieke vrijdag kunnen, vergeet dat dan niet even te vermelden. Wanneer er meerdere aanmeldingen komen, zullen we proberen iedereen een kans te geven om weer eens buiten te spelen. 

Groeten van de leerkrachten van 1-2.

31-08-2017

Op school puilen de bakken met gevonden voorwerpen flink uit. De komende twee weken worden alle spullen weer in de gang op de Suikerberg uitgestald. Mocht uw kind iets kwijt zijn, is het de moeite waard om even te komen kijken. Alles wat blijft liggen, gaat op maandag 18 september naar een depot. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel KIKA.  

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 

De cursus start op woensdag 27 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Het zijn zes bijeenkomsten, uiteraard niet in de herfstvakantie. Er zijn geen kosten aan verbonden. In januari start de volgende cursus. U kunt zich ook nu al voor deze cursus aanmelden.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van Meer Voormekaar                        T 06-39114134 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

 

26-08-2017

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen week ben ik gestart als directeur van de Paschalisschool en via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.  Anders dan in een schrijven aan u voor de vakantie kenbaar is gemaakt, heet ik Lieke van de Ven. Ik ben 44 jaar, trotse moeder van drie lieve kinderen (Tijn 15 jaar, Puck 14 jaar en Finn 11 jaar) en heb ik een lieve vriend, genaamd Peer. In de weekenden kunt u ons vaak vinden op de hockeyvelden. Daarnaast zit ik in het bestuur van HC Gemert, ben ik buurtbemiddelaar bij de LEVgroep en probeer ik op de vrije momenten leuke dingen te doen met vrienden en familie.

Na mijn studie rechten heb ik een aantal jaren bij het openbaar ministerie op verschillende plekken in Nederland gewerkt. Vervolgens ben ik als docent recht aan de slag gegaan bij het Summacollege in Eindhoven. Tot 2015 heb ik als teamleider in het MBO gewerkt en heb toen met veel overtuiging de keuze gemaakt om te gaan werken in het basisonderwijs. In Uden heb ik afgelopen jaar met veel plezier op een kleinere basisschool gewerkt waarbij ik als projectleider de samenvoeging van twee scholen net voor de zomer heb afgerond.

Ik heb geleerd dat met mooi en uitdagend onderwijs kinderen met plezier naar school komen en willen leren. Ik hoop en verwacht dat ik op de Paschalisschool kan bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Natuurlijk met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u, als ouder of verzorger, en andere partijen die bij de school betrokken zijn.

De eerste periode zal vooral in het teken staan van kennismaking, het beter leren kennen van de school en de overdracht en samenwerking met Sylvia van der Burgh en Esther Gunsing. Komende week start ik met een ronde langs alle groepen om mij aan de kinderen voor te stellen. Ik hoop u als ouder of verzorger te mogen begroeten tijdens de algemene informatieavonden, tijdens het inloopuurtje of tijdens een ander moment de komende weken.

Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder snel zult merken. Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt. Ik werk vier dagen en zal de woensdagen niet aanwezig zijn.

Ik kijk er naar uit om op de Paschalisschool te werken. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we samen er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven!

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

 

Dit schooljaar gymen de groepen 3 t/m 8 volgens onderstaand rooster. Wist u dat u dit ook terug kan vinden in de schoolgids onder het kopje informatie?

* SK = schakelklas

Vrije dagen groep 1-2

Vrijdag             29-09-2017

Vrijdag             17-11-2017

Maandag         04-12-2017

Vrijdag             02-02-2018

Maandag         05-03-2018

Vrijdag             01-06-2018

Woensdag       04-07-2018

Donderdag       05-07-2018

Vrije dagen groep 1 t/m 6

Maandag         11-06-2018

Vrije middagen groep 1 t/m 8 en schakelklas

Vrijdag             22-12-2017 – Veenhof 12.10 uur vrij / Suikerberg 12.00 uur vrij

Vrijdag             30-03-2018 – Veenhof 12.10 uur vrij / Suikerberg 12.00 uur vrij

Studiedagen 2017-2018 groep 1 t/m 8 en schakelklas

Maandag         18-09-2017

Maandag         23-10-2017

Dinsdag           07-11-2017

Vrijdag             26-01-2018

Vrijdag             13-04-2018

Vrijdag             06-07-2018

Alleen schakelklas

Dinsdag           10-04-2018

5-07-2017

Na 22 jaren Paschalisschool gaat juf Gerda met pensioen! Juf Gerda heeft menige generatie kinderen geholpen bij het leren en ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat zij met volle teugen van haar vrije tijd gaat genieten en danken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren.  

Juf Judith start aankomend schooljaar op de Trinoom als junior intern begeleider en leerkracht. Juf Rianne gaat werken op de Buizerd en juf Janneke heeft een baan aangenomen bij de invallerspool. Ook hen willen we enorm bedanken en heel veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging.

Juf Lisanne heten we welkom op de Paschalis. Zij komt ons team versterken op de maandag en dinsdag in groep 8.

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

Wij wensen alle kinderen en ouders van de Paschalis alvast een hele fijne zomervakantie toe. We hopen iedereen op maandag 28 augustus weer uitgerust en in goede gezondheid terug te zien! De leerlingen van groep 8 wensen we een flitsende start toe in het voortgezet onderwijs. Voor nu eerst genieten van een bijzondere afscheidsweek.  

 • In geval van nood tijdens de vakantie is Esther Gunsing bereikbaar op esther.gunsing@kansenkleur.nl
 • In de week van 29 juli t/m 6 augustus is Sylvia van der Burgh bereikbaar op sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

 

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator